SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.536 1.536 0,00
VIOP 1.637 1.637 0,00
USD/TRY 7,3536 7,3439 0,13
BIST BANKS 1.480 1.480 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.871 13.644 1,66
GOLD 1.846,09 1.851,44 -0,29
BRENT 55,87 55,64 0,41

Lüks Kadife Hisse Senedi | LUKSK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 25,4 44,04 18,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 9,7 9,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Lüks Kadife
Kuruluş 03.07.1972
Faal Alanı Kadife İmalatı ve Satışı.
Telefon (0352)3214061
Faks (0352)3214067
Adres Organize Sanayi Bölgesi 18 Cad. No:30 Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar82,285,2
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr-6,4-3,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 25,4
PD/DD 5,4
FD/Satışlar 5,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,4
Piyasa Değeri 440,4 mnTL
Net Borç 50,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,99 22,74 63,47 52,39
USD 9,84 23,73 67,23 53,00
Göreceli 10,29 25,05 51,75 46,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
LUKSK30.05.20043,790,105310,5310,00 297.000 54
LUKSK28.05.19989,651,1100111,00111,00 277.500 A/D
LUKSK19.05.19977,081,1500115,00115,00 126.500 A/D
LUKSK30.05.20043,790,105310,5310,00297.00054
LUKSK28.05.19989,651,1100111,00111,00277.500A/D
LUKSK19.05.19977,081,1500115,00115,00126.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar90.053.08574.374.64861.405.00060.633.180
Nakit ve Nakit Benzerleri34.651.91825.781.83812.496.31116.085.536
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar31.046.38325.707.73826.464.00221.731.843
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar55.49024.452446.4720
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar18.163.11717.741.32316.799.86315.587.389
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar6.136.1775.119.2975.198.3527.228.412
(Ara Toplam)90.053.08574.374.64861.405.00060.633.180
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar109.180.940110.194.005110.764.270108.801.809
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar150.654150.654150.654150.654
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller70.000.00070.000.00070.000.00070.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları318.721369.045419.369469.693
Maddi Duran Varlıklar38.689.77339.650.04240.172.65838.156.062
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.79224.26421.5898.867
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar00016.533
TOPLAM VARLIKLAR199.234.025184.568.653172.169.270169.434.989
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler38.116.75438.369.93030.333.33725.375.918
Finansal Borçlar21.892.92629.749.01819.817.11416.802.578
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar11.618.2694.965.7427.128.9455.448.878
Diğer Borçlar202.8311.236.837943.685696.490
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.111.584327.871338.872222.411
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü506.246687.770402.546359.881
Borç Karşılıkları485.227422.892912.800972.462
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.299.671979.800789.375873.218
(Ara Toplam)38.116.75438.369.93030.333.33725.375.918
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler78.896.51261.047.86753.869.06055.341.175
Finansal Borçlar62.782.88444.914.07337.825.22639.228.965
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)13.082.19613.266.72600
Uzun vadeli karşılıklar002.510.0352.385.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0013.533.79913.726.652
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.031.4322.867.06800
Özkaynaklar82.220.75985.150.85687.966.87388.717.896
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar82.220.75985.150.85687.966.87388.717.896
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.897.7842.897.7832.897.7852.272.928
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları61.150.53461.150.53461.150.53351.547.908
Dönem Net Kar/Zararı-6.413.120-3.472.631-799.32510.227.481
Diğer Özsermaye Kalemleri14.585.56114.575.17014.717.88014.669.579
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR199.234.025184.568.653172.169.270169.434.989
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri62.057.52035.085.30719.909.05184.782.835
Satışların Maliyeti (-)-37.884.113-23.990.032-14.754.216-59.409.189
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)24.173.40711.095.2755.154.83525.373.646
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)24.173.40711.095.2755.154.83525.373.646
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.688.204-2.273.076-1.036.793-6.643.121
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.710.784-3.272.994-1.609.818-5.938.814
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.917.3235.706.8503.842.10417.338.538
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.737.677-2.846.431-1.320.669-8.809.376
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)19.954.0658.409.6245.029.65921.320.873
Net Faaliyet Kar/Zararı15.774.4195.549.2052.508.22412.791.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler252.747244.39204.508.048
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-1.688.900
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı20.206.8128.654.0165.029.65924.140.021
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler297.129177.55283.255509.170
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-26.289.301-11.996.105-5.707.657-13.632.346
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler252.747244.39202.819.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.785.360-3.164.537-594.74311.016.845
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-627.760-308.094-204.582-789.364
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.228.107-744.418-409.510-1.415.782
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)600.347436.324204.928626.418
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-6.413.120-3.472.631-799.32510.227.481
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-6.413.120-3.472.631-799.32510.227.481
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-6.413.120-3.472.631-799.32510.227.481
Hisse Başına Kazanç-1001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-1001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1001
Dipnot
Amortisman Giderleri2.936.3992.058.735912.4843.033.923
Kıdem Tazminatı302.973375.31299.198287.014
Finansman Giderleri-26.289.301-11.996.105-5.707.657-13.632.346
Yurtiçi Satışlar45.777.47824.873.48613.849.18649.605.247
Yurtdışı Satışlar17.218.76210.594.3346.148.26231.698.309
Net Yabancı Para Pozisyonu-49.438.952-41.624.718-38.657.691-13.478.346
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-49.438.952-41.683.231-38.657.690163.070.294
Net YPP (Hedge Dahil)-49.438.952-41.624.718-38.657.691164.762.982

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
LUKSK 44,0 A/D 25,4 5,9 5,4 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi