SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.376 1.393 -1,24
VIOP 1.414 1.432 -1,26
USD/TRY 8,1477 8,1495 -0,02
BIST BANKS 1.063 1.074 -0,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.215 15.234 -0,13
GOLD 1.732,71 1.732,88 -0,01
BRENT 63,16 63,18 -0,03

Lüks Kadife Hisse Senedi | LUKSK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 33,76 85,9 52,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 21,6 20,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Lüks Kadife
Kuruluş 03.07.1972
Faal Alanı Kadife İmalatı ve Satışı.
Telefon (0352)3214061
Faks (0352)3214067
Adres Organize Sanayi Bölgesi 18 Cad. No:30 Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar101,882,2
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr6,3-6,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 22,3
PD/DD 6,9
FD/Satışlar 8,0
Yabancı Oranı (%) 0,04
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,5
Piyasa Değeri 700,0 mnTL
Net Borç 44,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,04 -1,34 36,32 142,21
USD -4,39 -1,70 26,32 120,01
Göreceli -2,84 3,41 54,30 159,97

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
LUKSKAçıklanmadı0,430,300030,0025,50 3.000.000 48
LUKSK30.05.20043,790,105310,5310,00 297.000 30
LUKSK28.05.19989,651,1100111,00111,00 277.500 A/D
LUKSK19.05.19977,081,1500115,00115,00 126.500 A/D
LUKSK30.05.20043,790,105310,5310,00297.00030
LUKSK28.05.19989,651,1100111,00111,00277.500A/D
LUKSK19.05.19977,081,1500115,00115,00126.500A/D
LUKSKAçıklanmadı0,430,300030,0025,503.000.00048

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar84.078.94290.053.08574.374.64861.405.000
Nakit ve Nakit Benzerleri29.406.52934.651.91825.781.83812.496.311
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar29.811.86131.046.38325.707.73826.464.002
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar73.50555.49024.452446.472
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar19.201.39318.163.11717.741.32316.799.863
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.585.6546.136.1775.119.2975.198.352
(Ara Toplam)84.078.94290.053.08574.374.64861.405.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar119.170.893109.180.940110.194.005110.764.270
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar150.654150.654150.654150.654
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller70.000.00070.000.00070.000.00070.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları117.424318.721369.045419.369
Maddi Duran Varlıklar48.879.21938.689.77339.650.04240.172.658
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.59621.79224.26421.589
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR203.249.835199.234.025184.568.653172.169.270
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler39.925.34638.116.75438.369.93030.333.337
Finansal Borçlar31.263.11521.892.92629.749.01819.817.114
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.261.50811.618.2694.965.7427.128.945
Diğer Borçlar764.623202.8311.236.837943.685
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)449.0501.111.584327.871338.872
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü396.262506.246687.770402.546
Borç Karşılıkları966.868485.227422.892912.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler823.9202.299.671979.800789.375
(Ara Toplam)39.925.34638.116.75438.369.93030.333.337
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler61.495.37978.896.51261.047.86753.869.060
Finansal Borçlar42.785.74562.782.88444.914.07337.825.226
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)013.082.19613.266.7260
Uzun vadeli karşılıklar3.513.312002.510.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15.196.3220013.533.799
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler03.031.4322.867.0680
Özkaynaklar101.829.11082.220.75985.150.85687.966.873
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar101.829.11082.220.75985.150.85687.966.873
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.957.2472.897.7842.897.7832.897.785
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları61.091.07061.150.53461.150.53461.150.533
Dönem Net Kar/Zararı6.301.644-6.413.120-3.472.631-799.325
Diğer Özsermaye Kalemleri21.479.14914.585.56114.575.17014.717.880
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR203.249.835199.234.025184.568.653172.169.270
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri92.744.60562.057.52035.085.30719.909.051
Satışların Maliyeti (-)-51.787.980-37.884.113-23.990.032-14.754.216
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)40.956.62524.173.40711.095.2755.154.835
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)40.956.62524.173.40711.095.2755.154.835
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.106.315-3.688.204-2.273.076-1.036.793
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.314.566-4.710.784-3.272.994-1.609.818
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri19.066.8309.917.3235.706.8503.842.104
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.801.759-5.737.677-2.846.431-1.320.669
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)36.800.81519.954.0658.409.6245.029.659
Net Faaliyet Kar/Zararı29.535.74415.774.4195.549.2052.508.224
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler779.240252.747244.3920
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı37.580.05520.206.8128.654.0165.029.659
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler675.667297.129177.55283.255
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-30.292.088-26.289.301-11.996.105-5.707.657
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler779.240252.747244.3920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.963.634-5.785.360-3.164.537-594.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.661.990-627.760-308.094-204.582
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.639.296-1.228.107-744.418-409.510
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-22.694600.347436.324204.928
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.301.644-6.413.120-3.472.631-799.325
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.301.644-6.413.120-3.472.631-799.325
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.301.644-6.413.120-3.472.631-799.325
Hisse Başına Kazanç1-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Dipnot
Amortisman Giderleri3.932.2472.936.3992.058.735912.484
Kıdem Tazminatı403.976302.973375.31299.198
Finansman Giderleri-30.292.088-26.289.301-11.996.105-5.707.657
Yurtiçi Satışlar61.202.13245.777.47824.873.48613.849.186
Yurtdışı Satışlar26.787.23217.218.76210.594.3346.148.262
Net Yabancı Para Pozisyonu148.028.960-49.438.952-41.624.718-38.657.691
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu148.028.960-49.438.952-41.683.231-38.657.690
Net YPP (Hedge Dahil)148.028.960-49.438.952-41.624.718-38.657.691

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
LUKSK 70,0 A/D 22,2 8,0 6,9 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
LUKSK 70,00 0,05 0,04 -0,24 -0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi