SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.957 1.945 0,63
VIOP 2.164 2.150 0,67
USD/TRY 13,5713 13,4770 0,70
BIST BANKS 1.725 1.725 -0,03
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.836,78 1.847,51 -0,58
BRENT 88,18 87,18 1,15

Lüks Kadife Hisse Senedi | LUKSK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 47 61,35 14,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,2 28,5 26,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Lüks Kadife
Kuruluş 03.07.1972
Faal Alanı Kadife İmalatı ve Satışı.
Telefon (0352)3214061
Faks (0352)3214067
Adres Organize Sanayi Bölgesi 18 Cad. No:30 Kayseri

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar119,1109,6
Ödenmiş Sermaye10,010,0
Net Kâr20,611,1

Cari Değerler

F/K 14,1
FD/FAVÖK 10,7
PD/DD 4,0
FD/Satışlar 4,4
Yabancı Oranı (%) 0,64
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,7
Piyasa Değeri 470,0 mnTL
Net Borç 55,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,34 -6,00 -10,31 -6,93
USD -2,14 -5,86 -22,05 -8,10
Göreceli -3,10 -4,32 -12,79 -11,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
LUKSK22.09.20210,340,150015,0012,75 1.500.000 24
LUKSK23.06.20210,300,150015,0012,75 1.500.000 24
LUKSK30.05.20043,790,105310,5310,00 297.000 54
LUKSK28.05.19989,651,1100111,00111,00 277.500 A/D
LUKSK19.05.19977,081,1500115,00115,00 126.500 A/D
LUKSK22.09.20210,340,150015,0012,751.500.00024
LUKSK23.06.20210,300,150015,0012,751.500.00024
LUKSK30.05.20043,790,105310,5310,00297.00054
LUKSK28.05.19989,651,1100111,00111,00277.500A/D
LUKSK19.05.19977,081,1500115,00115,00126.500A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar93.261.94883.674.36989.557.49484.078.942
Nakit ve Nakit Benzerleri17.919.61022.495.82327.214.03229.406.529
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar38.872.40631.005.62034.859.36329.811.861
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar735.680528.78068.79773.505
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar28.629.79423.004.83822.153.47119.201.393
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.104.4586.639.3085.261.8315.585.654
(Ara Toplam)93.261.94883.674.36989.557.49484.078.942
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar130.169.214129.600.812127.254.757119.170.893
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar150.654150.654150.654150.654
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller70.000.00070.000.00070.000.00070.000.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları117.424167.74867.099117.424
Maddi Duran Varlıklar59.589.52458.944.02556.785.59148.879.219
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar311.612338.38520.70723.596
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar00230.7060
TOPLAM VARLIKLAR223.431.162213.275.181216.812.251203.249.835
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler53.256.15151.134.79549.099.53539.925.346
Finansal Borçlar42.214.24537.834.07835.141.37331.263.115
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.809.9127.811.8919.916.4685.261.508
Diğer Borçlar351.4151.696.2241.064.279764.623
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.894.397753.6631.158.476449.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü462.661591.649696.745396.262
Borç Karşılıkları715.543650.626513.360966.868
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.807.9781.796.664608.834823.920
(Ara Toplam)53.256.15151.134.79549.099.53539.925.346
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler51.076.09952.492.53261.062.84161.495.379
Finansal Borçlar31.587.87533.060.29642.026.15142.785.745
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.593.1004.370.5783.846.5203.513.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14.895.12415.061.65815.190.17015.196.322
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar119.098.912109.647.854106.649.875101.829.110
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar119.098.912109.647.854106.649.875101.829.110
Ödenmiş Sermaye10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.194.8784.194.8783.707.8262.957.247
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları63.326.54763.326.54766.637.01261.091.070
Dönem Net Kar/Zararı20.606.82111.132.7804.897.8696.301.644
Diğer Özsermaye Kalemleri20.970.66620.993.64921.407.16821.479.149
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR223.431.162213.275.181216.812.251203.249.835
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri88.429.43256.955.11828.129.27292.744.605
Satışların Maliyeti (-)-48.383.164-31.983.068-15.816.427-51.787.980
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)40.046.26824.972.05012.312.84540.956.625
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)40.046.26824.972.05012.312.84540.956.625
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4.507.257-2.455.250-1.341.075-5.106.315
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.057.728-3.353.827-1.962.648-6.314.566
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri12.404.5088.517.5695.475.47019.066.830
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.496.122-4.955.307-3.010.062-11.801.759
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)35.389.66922.725.23511.474.53036.800.815
Net Faaliyet Kar/Zararı30.481.28319.162.9739.009.12229.535.744
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler75.64775.64925.066779.240
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı35.465.31622.800.88411.499.59637.580.055
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler668.220457.617298.726675.667
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-14.098.326-11.009.168-6.191.865-30.292.088
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler75.64775.64925.066779.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.035.21012.249.3335.606.4577.963.634
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.428.389-1.116.553-708.588-1.661.990
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.645.333-1.172.707-696.745-1.639.296
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)216.94456.154-11.843-22.694
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI20.606.82111.132.7804.897.8696.301.644
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)20.606.82111.132.7804.897.8696.301.644
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları20.606.82111.132.7804.897.8696.301.644
Hisse Başına Kazanç2101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç2100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2100
Dipnot
Amortisman Giderleri4.152.2182.413.8071.210.4543.932.247
Kıdem Tazminatı390.349486.464129.049403.976
Finansman Giderleri-14.098.326-11.009.168-6.191.865-30.292.088
Yurtiçi Satışlar54.690.89833.754.19219.578.06961.202.132
Yurtdışı Satışlar34.424.86719.823.0429.054.83226.787.232
Net Yabancı Para Pozisyonu-45.327.079-41.707.462-46.979.656-33.852.135
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-46.395.080-43.119.844-47.172.481-66.183.496
Net YPP (Hedge Dahil)-45.327.079-41.707.462-46.979.656-33.852.135
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit17.936.16717.408.18512.013.03022.844.900
Düzeltme Öncesi Kar20.606.82111.132.7804.897.8696.301.644
Düzeltmeler:14.938.1339.922.7006.592.75026.021.822
Amortisman & İtfa Payları4.152.2182.413.8071.210.4543.932.247
Karşılıklardaki Değişim483.422170.222-210.276744.288
Diğer Gelir/ Gider10.302.4937.338.6715.592.57221.345.287
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)35.544.95421.055.48011.490.61932.323.466
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-16.005.532-2.648.231-174.334-7.688.571
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)19.539.42218.407.24911.316.28524.634.895
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.603.255-999.064696.745-1.789.995
Sabit Sermaye Yatırımları-13.646.283-12.742.819-9.063.612-5.504.720
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit743.867457.617323.792684.022
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-12.902.416-12.285.202-8.739.820-4.820.698
Serbest Nakit Akım5.033.7515.122.9833.273.21018.024.202
Finansal Borçlardaki Değişim-13.480.667-11.264.462-6.626.983-1.326.814
Temettü Ödemeleri-3.000.000-1.500.00000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-2.284.724-1.075.6581.161.276-3.376.395
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-18.765.391-13.840.120-5.465.707-4.703.209
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-13.731.640-8.717.137-2.192.49713.320.993
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi2.244.7211.806.43100
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-11.486.919-6.910.706-2.192.49713.320.993
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler29.406.52929.406.52929.406.52916.085.536
Dönem Sonu Nakit17.919.61022.495.82327.214.03229.406.529

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
LUKSK 47,0 14,1 10,6 4,4 3,9 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
LUKSK 47,00 0,62 0,64 1,54 0,09
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi