SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.693 9.525 1,77
VIOP 10.528 10.289 2,32
USD/TRY 32,5004 32,4747 0,08
BIST BANKS 13.252 12.611 5,08
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.737 17.837 -0,56
GOLD 2.391,80 2.379,31 0,52
BRENT 87,38 87,11 0,31

Loras Holding Hisse Senedi | LRSHO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,31 3,45 1,14
Hacim Hareketi (Milyon TL) 15,3 344,6 329,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Loras Holding
Kuruluş 18.05.1993
Faal Alanı Holding
Telefon (0332)2213999
Faks (0332)2213966
Adres Musalla Bağları Mah.Kule Caddesi Kule Plaza Kat:36 No:2/62 Selçuklu/KONYA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.325,41.201,0
Ödenmiş Sermaye384,0384,0
Net Kâr232,694,3

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 3,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 4,25
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,0 / 3,0
Piyasa Değeri 2.327,0 mnTL
Net Borç -27,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 84,2

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,71 -4,11 -1,94 43,60
USD 2,53 -5,61 -2,49 30,03
Göreceli 0,92 -2,92 -9,41 10,67

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
LRSHO31.05.20122,930,151015,1012,84 4.530.000 101
LRSHO31.05.20110,920,08338,337,08 2.500.000 12
LRSHO01.06.20101,020,290029,0024,65 2.900.000 490
LRSHO31.05.20122,930,151015,1012,844.530.000101
LRSHO31.05.20110,920,08338,337,082.500.00012
LRSHO01.06.20101,020,290029,0024,652.900.000490

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.756.554.0002.613.236.0002.244.564.0002.140.159.000
Nakit ve Nakit Benzerleri432.894.000428.550.000452.795.000523.686.000
Finansal Yatırımlar124.750.000194.219.00031.566.00016.351.000
Ticari Alacaklar390.543.000276.927.000259.852.000183.288.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.888.00013.157.00018.109.00013.171.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.406.264.0001.349.133.0001.248.814.0001.175.217.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar384.802.000350.837.000233.015.000227.286.000
(Ara Toplam)2.756.141.0002.612.823.0002.244.151.0002.138.999.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar413.000413.000413.0001.160.000
Duran Varlıklar4.945.881.0004.608.253.0004.902.439.0004.852.153.000
Ticari Alacaklar343.000574.000685.0001.158.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.927.0008.930.0007.499.0006.065.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar4.604.0004.600.0004.594.0004.172.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar61.315.00069.260.00033.080.00025.029.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.032.450.0003.790.243.0003.803.230.0003.803.230.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar720.147.000635.404.000954.830.000943.614.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.441.0009.460.0009.665.00010.983.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı61.615.00050.523.00051.862.00052.386.000
Diğer Duran Varlıklar43.039.00039.259.00036.994.0005.516.000
TOPLAM VARLIKLAR7.702.435.0007.221.489.0007.147.003.0006.992.312.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.381.218.0001.252.375.000942.546.000832.304.000
Finansal Borçlar354.392.000357.515.000342.674.000279.292.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar338.556.000321.863.000235.263.000253.377.000
Diğer Borçlar75.428.00072.140.00047.687.00052.943.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)508.115.000423.728.000234.313.000209.431.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33.252.00012.842.00024.616.0003.883.000
Borç Karşılıkları35.197.00028.064.00027.648.00023.351.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler36.278.00036.223.00030.345.00010.027.000
(Ara Toplam)1.381.218.0001.252.375.000942.546.000832.304.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.058.905.0001.001.849.000989.248.0001.013.337.000
Finansal Borçlar175.880.000173.462.00058.321.00086.241.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0165.000110.0001.007.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)75.762.00027.752.00027.752.00027.752.000
Uzun vadeli karşılıklar35.529.00034.243.00034.704.00038.479.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü771.734.000766.227.000868.361.000859.858.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar5.262.312.0004.967.265.0005.215.209.0005.146.671.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.325.375.0001.201.024.0001.337.585.0001.455.012.000
Ödenmiş Sermaye384.000.000384.000.000384.000.000384.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-8.089.000-8.089.000-8.089.000-8.089.000
Hisse Senedi İhraç Primleri93.556.00093.556.00093.556.000181.216.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.146.00044.146.00044.146.00044.146.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları286.720.000295.645.000209.601.000-121.111.000
Dönem Net Kar/Zararı232.563.00094.315.00028.517.000393.961.000
Diğer Özsermaye Kalemleri292.479.000297.451.000585.854.000580.889.000
Azınlık Payları3.936.937.0003.766.241.0003.877.624.0003.691.659.000
TOPLAM KAYNAKLAR7.702.435.0007.221.489.0007.147.003.0006.992.312.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.492.618.000947.772.000487.364.0001.324.678.000
Satışların Maliyeti (-)-1.032.567.000-649.209.000-368.628.000-903.099.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)460.051.000298.563.000118.736.000421.579.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)460.051.000298.563.000118.736.000421.579.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-95.378.000-55.566.000-22.622.000-95.578.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-119.557.000-81.952.000-27.365.000-96.872.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-38.270.000-23.352.000-1.730.000-24.125.000
Diğer Faaliyet Gelirleri233.306.00091.712.00021.207.000103.805.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-100.818.000-68.230.000-20.064.000-68.812.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)339.334.000161.175.00068.162.000239.997.000
Net Faaliyet Kar/Zararı206.846.000137.693.00067.019.000205.004.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler145.195.0007.093.0003.070.0002.150.651.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-31.291.000-21.639.0000-55.891.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar34.641.00042.321.0001.982.0008.169.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı487.879.000188.950.00073.214.0002.342.926.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler173.680.000105.400.00023.737.000159.330.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-76.570.000-32.613.000-16.696.000-132.557.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler113.904.000-14.546.0003.070.0002.094.760.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)584.989.000261.737.00080.255.0002.369.699.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-60.559.000-26.921.000-12.180.000-416.727.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-52.940.000-17.078.000-4.174.000-10.757.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-7.619.000-9.843.000-8.006.000-405.970.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI524.430.000234.816.00068.075.0001.952.972.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)410.000410.000410.0003.179.000
DÖNEM KARI (ZARARI)524.840.000235.226.00068.485.0001.956.151.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları292.277.000140.914.00039.971.0001.562.190.000
Ana Ortaklık Payları232.563.00094.312.00028.514.000393.961.000
Hisse Başına Kazanç1100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri24.136.00015.219.0007.755.00017.262.000
Kıdem Tazminatı9.522.0007.589.0006.775.0005.545.000
Finansman Giderleri-76.570.000-32.613.000-16.696.000-132.557.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-70.262.000-21.428.000-28.752.000-26.827.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu64.573.00082.022.00032.065.00042.846.000
Net YPP (Hedge Dahil)-70.262.000-21.428.000-28.752.000-26.827.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit242.660.0007.391.000-15.258.00019.945.000
Düzeltme Öncesi Kar524.840.000235.229.00068.488.0001.956.151.000
Düzeltmeler:47.896.00074.796.00097.022.000-1.524.427.000
Amortisman & İtfa Payları24.136.00015.219.0007.755.00017.262.000
Karşılıklardaki Değişim17.725.0009.821.0009.371.00012.337.000
Diğer Gelir/ Gider6.035.00049.756.00079.896.000-1.554.026.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)572.736.000310.025.000165.510.000431.724.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-282.269.000-280.478.000-193.243.000-400.369.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)290.467.00029.547.000-27.733.00031.355.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-47.807.000-22.156.00012.475.000-11.410.000
Sabit Sermaye Yatırımları-299.828.000-37.358.000-15.663.000-28.479.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-242.207.0000091.033.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-542.035.000-37.358.000-15.663.00062.554.000
Serbest Nakit Akım-299.375.000-29.967.000-30.921.00082.499.000
Finansal Borçlardaki Değişim169.512.000-4.156.00034.260.000-193.736.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0-87.660.000-87.660.00098.000.000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit39.071.00026.647.00013.430.00051.025.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit208.583.000-65.169.000-39.970.000-44.711.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-90.792.000-95.136.000-70.891.00037.788.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-90.792.000-95.136.000-70.891.00037.788.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler523.686.000523.686.000523.686.000485.898.000
Dönem Sonu Nakit432.894.000428.550.000452.795.000523.686.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
LRSHO 3,0 3,9 A/D A/D 1,8 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
LRSHO 3,03 4,73 4,25 -48,27 -0,54
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi