SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7608 8,6519 1,26
BIST BANKS 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
GOLD 1.741,56 1.768,12 -1,50
BRENT 77,22 76,19 1,35

Kızılbük GYO Hisse Senedi | KZBGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 16,58 26,2 9,62
Hacim Hareketi (Milyon TL) 21,0 477,9 456,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kızılbük GYO
Kuruluş 30.03.2021
Faal Alanı Gayrimenkul geliştirme
Telefon (0212)3102700
Faks (0212)2598718
Adres Dikilitaş Mah. Yenidoğan sok.Sinpaş Genel Müdürlük blok 36/1 Beşiktaş

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.311,12.088,4
Ödenmiş Sermaye240,0240,0
Net Kâr222,70,0

Cari Değerler

F/K 28,2
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,42
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 15,5 / 15,5
Piyasa Değeri 6.288,0 mnTL
Net Borç -96,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,31 0,77 23,58 -
USD 0,08 -1,67 20,16 -
Göreceli 0,74 1,96 29,27 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KZBGYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KZBGYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar106.246.85866.661.78866.142.2630
Nakit ve Nakit Benzerleri96.626.9719.501.8319.501.8310
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar056.597.22456.597.2240
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.619.887562.73343.2080
(Ara Toplam)106.246.85866.661.78866.142.2630
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.342.827.4062.101.973.5532.099.107.5350
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.306.660.9822.073.308.2532.073.308.2530
Stoklar34.991.02228.665.30025.799.2820
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.174.860000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar542000
TOPLAM VARLIKLAR2.449.074.2642.168.635.3412.165.249.7980
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler10.727.6673.223.29876.822.5140
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.692.4873.015.89876.822.5140
Diğer Borçlar182.345000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler852.835207.40000
(Ara Toplam)10.727.6673.223.29876.822.5140
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler127.246.18477.006.05200
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar855.429183.53800
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)126.390.755000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler076.822.51400
Özkaynaklar2.311.100.4132.088.405.9912.088.427.2840
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.311.100.4132.088.405.9912.088.427.2840
Ödenmiş Sermaye240.000.000240.000.000240.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.069.500-9.069.500-9.069.5000
Dönem Net Kar/Zararı222.673.129-21.29300
Diğer Özsermaye Kalemleri1.857.496.7841.857.496.7841.857.496.7840
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.449.074.2642.168.635.3412.165.249.7980
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)5.299000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.299000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.299000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.584.806-21.29300
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.570.065000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.636.303000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-566.596000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler226.221.140000
FAALİYET KARI (ZARARI)222.141.275-21.29300
Net Faaliyet Kar/Zararı221.071.568-21.29300
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı222.141.275-21.29300
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler531.854000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)222.673.129-21.29300
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI222.673.129-21.29300
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)222.673.129-21.29300
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları222.673.129-21.29300
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Amortisman Giderleri36.344000
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu75.529.846000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu75.529.846000
Net YPP (Hedge Dahil)75.529.846000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KZBGY 26,2 28,2 A/D A/D 2,7 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KZBGY 26,20 1,42 1,43 0,43 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi