SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.857 1.810 2,64
VIOP 1.997 1.943 2,80
USD/TRY 13,2504 13,6711 -3,08
BIST BANKS 1.578 1.536 2,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.473 15.100 2,47
GOLD 1.783,79 1.771,06 0,72
BRENT 70,20 69,23 1,40

Kızılbük GYO Hisse Senedi | KZBGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 23 39,5 16,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,8 240,3 232,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kızılbük GYO
Kuruluş 30.03.2021
Faal Alanı Gayrimenkul geliştirme
Telefon (0212)3102700
Faks (0212)2598718
Adres Dikilitaş Mah. Yenidoğan sok.Sinpaş Genel Müdürlük blok 36/1 Beşiktaş

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.308,72.311,1
Ödenmiş Sermaye240,0240,0
Net Kâr220,3222,7

Cari Değerler

F/K 30,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,41
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,1 / 10,2
Piyasa Değeri 6.840,0 mnTL
Net Borç -252,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,28 -15,58 -9,87 -
USD -1,76 -20,19 -35,58 -
Göreceli -1,33 -17,63 -25,45 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KZBGYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KZBGYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar271.892.132106.246.85866.661.78866.142.263
Nakit ve Nakit Benzerleri252.324.94396.626.9719.501.8319.501.831
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar695.658000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0056.597.22456.597.224
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar18.871.5319.619.887562.73343.208
(Ara Toplam)271.892.132106.246.85866.661.78866.142.263
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.369.227.4552.342.827.4062.101.973.5532.099.107.535
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.317.444.5842.306.660.9822.073.308.2532.073.308.253
Stoklar50.514.31734.991.02228.665.30025.799.282
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.268.0121.174.86000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar54254200
TOPLAM VARLIKLAR2.641.119.5872.449.074.2642.168.635.3412.165.249.798
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler31.564.12210.727.6673.223.29876.822.514
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar27.689.9579.692.4873.015.89876.822.514
Diğer Borçlar0182.34500
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)9.090000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.865.075852.835207.4000
(Ara Toplam)31.564.12210.727.6673.223.29876.822.514
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler300.841.907127.246.18477.006.0520
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.669.374855.429183.5380
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)299.172.533126.390.75500
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0076.822.5140
Özkaynaklar2.308.713.5582.311.100.4132.088.405.9912.088.427.284
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.308.713.5582.311.100.4132.088.405.9912.088.427.284
Ödenmiş Sermaye240.000.000240.000.000240.000.000240.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.069.500-9.069.500-9.069.500-9.069.500
Dönem Net Kar/Zararı220.286.274222.673.129-21.2930
Diğer Özsermaye Kalemleri1.857.496.7841.857.496.7841.857.496.7841.857.496.784
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR2.641.119.5872.449.074.2642.168.635.3412.165.249.798
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)05.29900
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)05.29900
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)05.29900
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-15.763.039-3.584.806-21.2930
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.474.608-1.570.06500
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.338.6141.636.30300
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.932.710-566.59600
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler226.221.140226.221.14000
FAALİYET KARI (ZARARI)211.389.397222.141.275-21.2930
Net Faaliyet Kar/Zararı206.983.493221.071.568-21.2930
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı211.389.397222.141.275-21.2930
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.467.110531.85400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-570.233000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)220.286.274222.673.129-21.2930
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI220.286.274222.673.129-21.2930
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)220.286.274222.673.129-21.2930
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları220.286.274222.673.129-21.2930
Hisse Başına Kazanç1100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1100
Amortisman Giderleri100.90636.34400
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-570.233000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu212.848.72375.529.84600
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu212.848.72375.529.84600
Net YPP (Hedge Dahil)212.848.72375.529.84600
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit261.540.17095.467.93300
Düzeltme Öncesi Kar220.286.274222.673.129-21.2930
Düzeltmeler:-226.687.318-226.184.79600
Amortisman & İtfa Payları100.90636.34400
Karşılıklardaki Değişim0000
Diğer Gelir/ Gider-226.788.224-226.221.14000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-6.401.044-3.511.667-21.2930
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler267.664.71398.744.28521.2930
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)261.263.66995.232.61800
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit276.501235.31500
Sabit Sermaye Yatırımları-1.368.918-1.211.20400
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-17.915.191-7.131.58900
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-19.284.109-8.342.79300
Serbest Nakit Akım242.256.06187.125.14000
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış242.256.06187.125.14000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi567.051000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim242.823.11287.125.14000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler9.501.8319.501.8319.501.8310
Dönem Sonu Nakit252.324.94396.626.9719.501.8310

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KZBGY 28,5 30,7 A/D A/D 3,0 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KZBGY 28,50 2,36 2,41 4,65 0,12
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi