SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.391 2.419 -1,18
VIOP 2.646 2.682 -1,33
USD/TRY 15,6005 15,5411 0,38
BIST BANKA 1.967 2.019 -2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.964 14.028 -0,45
ALTIN 1.826,12 1.824,06 0,11
BRENT 114,29 114,14 0,13

Kızılbük GYO Hisse Senedi | KZBGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 44,1 78,45 34,35
Hacim Hareketi (Milyon TL) 8,2 63,1 54,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kızılbük GYO
Kuruluş 30.03.2021
Faal Alanı Gayrimenkul geliştirme
Telefon (0212)3102700
Faks (0212)2598718
Adres Dikilitaş Mah. Yenidoğan sok.Sinpaş Genel Müdürlük blok 36/1 Beşiktaş

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar2.210,02.193,0
Ödenmiş Sermaye240,0240,0
Net Kâr17,0104,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 8,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 8,12
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 5,1
Piyasa Değeri 18.828,0 mnTL
Net Borç -330,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 14,7

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,32 18,68 21,25 145,16
USD 3,51 14,19 13,86 109,93
Göreceli 5,57 22,40 26,50 90,49

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KZBGYAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KZBGYAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar879.995.632463.386.507271.892.132106.246.858
Nakit ve Nakit Benzerleri664.927.309338.350.082252.324.94396.626.971
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar00695.6580
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.129000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar215.054.194125.036.42518.871.5319.619.887
(Ara Toplam)879.995.632463.386.507271.892.132106.246.858
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.354.099.2742.235.900.9782.369.227.4552.342.827.406
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar43.00043.00000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.148.771.0672.093.400.0002.317.444.5842.306.660.982
Stoklar200.640.190137.738.24050.514.31734.991.022
Kullanım Hakkı Varlıkları2.615.5052.942.44300
Maddi Duran Varlıklar1.958.4071.729.4961.268.0121.174.860
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.96647.79900
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar23.1390542542
TOPLAM VARLIKLAR3.234.094.9062.699.287.4852.641.119.5872.449.074.264
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler397.856.95650.388.97431.564.12210.727.667
Finansal Borçlar332.583.1761.220.47100
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar59.449.72444.318.20527.689.9579.692.487
Diğer Borçlar000182.345
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)27.27036.3609.0900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.796.7864.813.9383.865.075852.835
(Ara Toplam)397.856.95650.388.97431.564.12210.727.667
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler626.199.562455.850.022300.841.907127.246.184
Finansal Borçlar1.666.1802.006.50200
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar4.694.8433.100.2021.669.374855.429
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)619.821.308450.729.174299.172.533126.390.755
Uzun vadeli karşılıklar17.23114.14400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar2.210.038.3882.193.048.4892.308.713.5582.311.100.413
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.210.038.3882.193.048.4892.308.713.5582.311.100.413
Ödenmiş Sermaye240.000.000240.000.000240.000.000240.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları95.595.426-9.069.500-9.069.500-9.069.500
Dönem Net Kar/Zararı16.987.327104.664.926220.286.274222.673.129
Diğer Özsermaye Kalemleri1.857.455.6351.857.453.0631.857.496.7841.857.496.784
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR3.234.094.9062.699.287.4852.641.119.5872.449.074.264
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0005.299
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0005.299
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0005.299
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.336.799-24.684.390-15.763.039-3.584.806
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.736.143-4.980.911-3.474.608-1.570.065
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri15.589.006123.320.09810.338.6141.636.303
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-113.085-8.015.735-5.932.710-566.596
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler09.590.734226.221.140226.221.140
FAALİYET KARI (ZARARI)3.402.97995.229.796211.389.397222.141.275
Net Faaliyet Kar/Zararı-12.072.942-20.074.567206.983.493221.071.568
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.402.97995.229.796211.389.397222.141.275
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler19.650.4809.870.4129.467.110531.854
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.066.132-435.282-570.2330
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.987.327104.664.926220.286.274222.673.129
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI16.987.327104.664.926220.286.274222.673.129
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)16.987.327104.664.926220.286.274222.673.129
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları16.987.327104.664.926220.286.274222.673.129
Hisse Başına Kazanç0011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0011
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0011
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0011
Amortisman Giderleri435.7141.167.783100.90636.344
Kıdem Tazminatı03.31800
Finansman Giderleri-6.066.132-435.282-570.2330
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu334.568.476334.526.682212.848.72375.529.846
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu334.568.476334.526.682212.848.72375.529.846
Net YPP (Hedge Dahil)334.568.476334.526.682212.848.72375.529.846
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit51.692.353351.093.116261.540.17095.467.933
Düzeltme Öncesi Kar16.987.327104.664.926220.286.274222.673.129
Düzeltmeler:-28.220.940653.029-226.687.318-226.184.796
Amortisman & İtfa Payları435.7141.167.783100.90636.344
Karşılıklardaki Değişim0-29.57700
Diğer Gelir/ Gider-28.656.654-485.177-226.788.224-226.221.140
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-11.233.613105.317.955-6.401.044-3.511.667
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler62.925.966245.415.871267.664.71398.744.285
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)51.692.353350.733.826261.263.66995.232.618
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0359.290276.501235.315
Sabit Sermaye Yatırımları-337.853-1.964.264-1.368.918-1.211.204
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-55.371.067-10.501.013-17.915.191-7.131.589
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-55.708.920-12.465.277-19.284.109-8.342.793
Serbest Nakit Akım-4.016.567338.627.839242.256.06187.125.140
Finansal Borçlardaki Değişim325.097.233000
Temettü Ödemeleri0-435.28200
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-5.925.150-696.28400
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit319.172.083-1.131.56600
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış315.155.516337.496.273242.256.06187.125.140
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0-8.742.275567.0510
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim315.155.516328.753.998242.823.11287.125.140
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler338.255.8309.501.8319.501.8319.501.831
Dönem Sonu Nakit653.411.346338.255.829252.324.94396.626.971

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KZBGY 78,5 A/D A/D A/D 8,5 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KZBGY 78,45 8,17 8,12 -5,28 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi