SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.396 1.392 0,27
VIOP 1.496 1.491 0,37
USD/TRY 8,6608 8,6647 -0,05
BIST BANKS 1.249 1.239 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.132 15.490 -2,31
GOLD 1.766,31 1.764,28 0,12
BRENT 74,60 73,92 0,92

Kardemir (D) Hisse Senedi | KRDMD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

AL
  • Son Öneri Tarihi 02.06.2021
  • Hedef Fiyat 9,77
  • Getiri Pot %50

Sinem Cango

Yatirim Teması


2020 yılında corona virüsü salgını önlemek için yapılan tedbirler sonucu dünyada sokağa çıkma yasakları ve üretimi durdurma kararlarının neticeseinde ekonomik aktivitenin yavaşlaması sonucu çelik talebindeki düşüşün arzından fazla olması sonucu çelik fiyatlarında düşüş beklenmektedir. Demir cevheri fiyatlarının ise 2020’de $85/ton seviyelerinde olması beklenirken, hurda fiyatındaki düşüşün çelikteki talep düşüş kaynaklı daha hissedilir olması beklenmektdir. Türkiye’de 2020’de başlıca otomotiv, beyaz eşya ve inşaat sektörlerindeki daralma kaynaklı çelik talebinde %10 daralma, çelik fiyatlarında ise dolar bazında %15 düşüş öngörüyoruz. 2020 yılında şirketin satış gelirlerinde çelik talebindeki düşüş ve çelik fiyatlarındaki gerileme beklentimiz nedeniyle dolar bazında yaklaşık %25 düşüş tahmin ediyoruz. Hammadde maliyetlerindeki düşüşün çelik fiyatlarındaki düşüşün gerisinde kalacağı beklentisi ve üretimde verimlilik kaybı nedeniyle ton başına FAVÖK tutarının ise 2019’daki $53/ton’dan 2020’de $35/tona gerileyeceğini hesaplıyoruz. Genel anlamda çelik talebinde bir daralma bekliyor ve talebin hızlı bir şekilde geri gelmeyeceğini düşünüyor olsak da ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması ile sınırlı toparlanmalar görünebileceğini tahmin ediyoruz. Diğer taraftan özellikle Çin’deki demir cevheri talebinin iyileşmesi ve buna karşın Brezilya gibi demir cevheri ihraç eden ülkelerde virüs kaynaklı üretim yavaşlamalarının gerçekleşmesinin demir cevherinin fiyatını yukarı çekerek Kardemir’i maliyet bakımından baskılayabileceğini düşünüyoruz.


Katalizör


Hisse başına 2.20TL hedef fiyatımız ile hisse için TUT tavsiyesi veriyoruz. .


Riskler


Ticaret müzakerelerinin sona ermesi ile AB ve ABD tarafından konabilecek ilave ticaret kotaları ve iç ekonomide beklenenden daha yavaş bir iyileşme çelik sektörü için önde gelen risk unsurlarıdır. p>

Önceki Öneri Tarihi 26.11.2020
Önceki Hedef Fiyat 6,04
AL

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,5 8,37 1,87
Hacim Hareketi (Milyon TL) 146,4 2.066,2 1.919,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
1,3 1,6 1,8

Şirket Künyesi

Ünvanı Kardemir (D)
Kuruluş 20.02.1995
Faal Alanı Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışı.
Telefon (0370)4183244
Faks (0370)4191054
Adres KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. A.Ş. FABRİKA SAHASI 78170 KARABÜK

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.565,53.014,5
Ödenmiş Sermaye780,2780,2
Net Kâr972,3343,1

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 11.147 mn TL
FAVÖK 2.042 mn TL
Net Kar 877 mn TL
FD/Satışlar 0,4
FD/FAVÖK 2,2
F/K 5,8
PD/DD 0,7
Satışlar 11.463 mn TL
FAVÖK 3.718 mn TL
Net Kar 1.525 mn TL
FD/Satışlar 0,4
FD/FAVÖK 1,2
F/K 3,3
PD/DD 0,9
Satışlar 5.146 mn TL
FAVÖK 853 mn TL
Net Kar 42 mn TL
FD/Satışlar 0,9
FD/FAVÖK 5,4
F/K A/D
PD/DD 1,9

Cari Değerler

F/K 4,2
FD/FAVÖK 2,2
PD/DD 1,4
FD/Satışlar 0,6
Yabancı Oranı (%) 25,95
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 70,5 / 118,7
Piyasa Değeri 5.071,5 mnTL
Net Borç -482,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -44,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,42 -9,97 -14,59 12,46
USD -4,54 -12,25 -15,97 -3,73
Göreceli -1,51 -6,97 -11,35 19,31

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
KRDMD 6,5
1.525,0
11.463,2
3.717,7
5.428,1
13.166,2
02.06.2021
02.06.2021
02.06.2021
03.06.2021
03.06.2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
KRDMD 02.06.2021 AL 9,77 0,00 AL 9,77 0,00 AL 9,77 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
KRDMD 6,5
9,02
0,00
0,00
0,5864
0,0000
0,0000
30
457,5
0,0
0,0
Tahmin
Tahmin
Tahmin
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
KRDMD 11.147,4 876,6 2.041,7 Tahmin
KRDMD 11.463,2 1.525,0 3.717,7 Tahmin
KRDMD 5.146,4 41,5 852,8 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
KRDMD 5,8 2,2 0,4 0,7 Tahmin
KRDMD 3,3 1,2 0,4 0,9 Tahmin
KRDMD 122,2 5,4 0,9 1,9 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRDMD27.11.20195,350,131613,1611,18 102.599.719 18
KRDMD26.06.20195,700,131613,1611,18 102.599.719 18
KRDMD10.12.20153,750,04394,393,73 34.220.400 14
KRDMD30.06.20152,720,04394,393,73 34.220.478 14
KRDMD29.05.20126,390,05695,694,84 34.220.650 27
KRDMD27.11.20195,350,131613,1611,18102.599.71918
KRDMD26.06.20195,700,131613,1611,18102.599.71918
KRDMD10.12.20153,750,04394,393,7334.220.40014
KRDMD30.06.20152,720,04394,393,7334.220.47814
KRDMD29.05.20126,390,05695,694,8434.220.65027

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.273.376.7434.066.756.0923.375.260.2402.806.542.666
Nakit ve Nakit Benzerleri1.863.028.6051.319.464.690985.702.359506.022.695
Finansal Yatırımlar10.23157.831.2541.9935.125.626
Ticari Alacaklar1.128.207.343807.168.055876.707.818840.656.923
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar32.892.54353.924.38913.215.48683.192.629
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.503.943.1431.424.274.7131.245.606.5691.135.410.622
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar745.294.878404.092.990254.026.014236.134.172
(Ara Toplam)5.273.376.7434.066.756.0923.375.260.2402.806.542.666
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.040.218.8224.035.620.9184.029.720.0164.009.621.241
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.578.6693.036.0072.347.6772.178.778
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar332.601332.601332.601332.601
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11.735.92812.013.20311.804.58911.242.632
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller396.791399.112401.432403.565
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.042.894872.1721.120.7151.307.828
Maddi Duran Varlıklar3.990.710.8683.989.104.1863.982.737.9883.956.535.856
Şerefiye3.703.8183.703.8183.703.8180
Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.248.47819.174.07217.955.66322.681.808
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar8.468.7746.985.7489.315.53214.938.173
TOPLAM VARLIKLAR9.313.595.5648.102.377.0107.404.980.2566.816.163.908
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4.409.658.1023.620.272.1213.297.699.1743.015.857.319
Finansal Borçlar479.301.830439.549.580489.884.843672.861.263
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.269.177.8641.938.472.9541.723.688.5071.444.319.744
Diğer Borçlar3.655.2383.543.8063.259.1532.888.232
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.376.428.4141.060.678.015968.087.387736.959.311
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü188.904.21056.359.7173.037.2593.579.863
Borç Karşılıkları7.907.2089.546.74510.182.09610.140.215
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler84.283.338112.121.30599.559.929145.108.691
(Ara Toplam)4.409.658.1023.620.272.1213.297.699.1743.015.857.319
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.338.409.0811.467.647.6591.435.969.3861.430.454.608
Finansal Borçlar901.340.5951.045.409.6631.049.381.9731.135.290.341
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar62.423.28258.867.42254.252.75454.976.695
Diğer Borçlar3.351.3192.836.4042.128.2951.975.556
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)4.931.5654.951.2884.961.7534.972.217
Uzun vadeli karşılıklar237.487.976216.712.988208.289.495187.831.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü128.874.344138.869.895116.955.11645.408.468
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.565.528.3823.014.457.2292.671.311.6952.369.851.981
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.565.528.5673.014.457.3782.671.311.8712.369.852.155
Ödenmiş Sermaye780.226.002780.226.002780.226.002780.226.002
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-56.367.768-56.367.768-56.367.768-56.367.768
Hisse Senedi İhraç Primleri08.078.7298.078.7298.078.729
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler84.256.10584.256.10580.828.77880.828.778
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları827.722.175821.077.411776.467.772769.892.417
Dönem Net Kar/Zararı972.277.184343.069.93741.510.637-271.366.950
Diğer Özsermaye Kalemleri957.414.8691.034.116.9621.040.567.7201.058.560.946
Azınlık Payları-185-149-175-174
TOPLAM KAYNAKLAR9.313.595.5648.102.377.0107.404.980.2566.816.163.908
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.361.116.2051.869.569.7245.146.439.4273.539.210.443
Satışların Maliyeti (-)-2.982.389.790-1.331.436.959-4.363.434.273-3.159.855.493
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.378.726.415538.132.765783.005.154379.354.950
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.378.726.415538.132.765783.005.154379.354.950
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-14.141.636-7.698.835-24.427.959-16.796.863
Genel Yönetim Giderleri (-)-30.100.878-14.796.895-59.542.433-42.575.843
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri322.217.677198.259.424399.402.252195.559.520
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-367.856.500-259.133.093-726.356.288-521.897.477
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.288.845.078454.763.366372.080.725-6.355.713
Net Faaliyet Kar/Zararı1.334.483.901515.637.035699.034.761319.982.244
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler45.619.68445.406.2707.428.8927.125.517
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-68.662259.5091.921.6601.333.896
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.334.396.101500.429.145381.431.2772.103.700
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler172.146.674108.396.457282.360.468149.550.956
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-252.313.980-189.411.543-611.121.578-490.652.494
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler45.619.68445.406.2707.428.8927.125.517
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.254.228.795419.414.05952.670.167-338.997.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-281.951.621-76.344.096-11.159.56467.630.856
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-247.570.596-54.429.317-8.203.084-3.736.094
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-34.381.024-21.914.779-2.956.48071.366.950
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI972.277.174343.069.96341.510.604-271.366.982
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)972.277.174343.069.96341.510.604-271.366.982
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1026-34-32
Ana Ortaklık Payları972.277.184343.069.93741.510.637-271.366.950
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri82.864.39342.312.020153.730.944112.571.976
Kıdem Tazminatı8.035.1194.093.13012.461.1159.185.206
Finansman Giderleri-252.313.980-189.411.543-611.121.578-490.652.494
Yurtiçi Satışlar4.254.873.9201.829.146.7155.112.508.6983.510.740.677
Yurtdışı Satışlar126.465.77250.311.333100.963.35875.010.854
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.328.455.112-1.743.875.195-1.858.673.387-2.273.834.582
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.328.455.112-1.761.202.256-1.858.673.387-2.317.370.977
Net YPP (Hedge Dahil)-684.702.369-1.244.411.535-1.338.423.153-1.658.942.905

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRDMD 6,5 4,2 2,2 0,6 1,4 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRDMD 6,50 25,94 25,95 0,92 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
KRDMD 6,50 3,3 -44,8 1,2 -74,4 0,9 -32,8
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
KRDMD 3,3 -69,2 1,2 -82,1 0,9 -36,4
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.