SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.376 1.393 -1,24
VIOP 1.414 1.432 -1,26
USD/TRY 8,1505 8,1495 0,01
BIST BANKS 1.063 1.074 -0,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.215 15.234 -0,13
GOLD 1.733,32 1.732,88 0,03
BRENT 63,16 63,18 -0,03

Kardemir (A) Hisse Senedi | KRDMA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,14 6,53 1,39
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,5 243,4 236,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kardemir (A)
Kuruluş 20.02.1995
Faal Alanı Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışı.
Telefon (0370)4183244
Faks (0370)4191054
Adres KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. A.Ş. FABRİKA SAHASI 78170 KARABÜK

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar822,7729,9
Ödenmiş Sermaye240,3240,3
Net Kâr12,8-83,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 6,3
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 1,1
Yabancı Oranı (%) 7,85
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,2 / 5,6
Piyasa Değeri 1.494,7 mnTL
Net Borç 170,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,07 0,32 -1,58 4,54
USD 4,68 -0,05 -8,80 -5,04
Göreceli 6,39 5,15 11,40 12,20

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KRDMA27.11.20195,350,131613,1611,18 31.599.929 18
KRDMA26.06.20195,950,131613,1611,18 31.599.929 18
KRDMA10.12.20153,050,04394,393,73 10.539.622 14
KRDMA30.06.20152,070,04394,393,73 10.539.646 14
KRDMA29.05.20125,130,05695,694,84 10.539.699 27
KRDMA27.11.20195,350,131613,1611,1831.599.92918
KRDMA26.06.20195,950,131613,1611,1831.599.92918
KRDMA10.12.20153,050,04394,393,7310.539.62214
KRDMA30.06.20152,070,04394,393,7310.539.64614
KRDMA29.05.20125,130,05695,694,8410.539.69927

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.039.554.361864.393.694865.456.254721.641.011
Nakit ve Nakit Benzerleri303.588.794155.851.123167.092.67246.195.428
Finansal Yatırımlar6141.578.65411.172.24338.481.702
Ticari Alacaklar270.019.308258.915.908226.067.424179.725.288
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.070.26925.622.69434.737.06428.814.496
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar383.637.305349.697.795314.555.818351.279.096
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar78.238.07172.727.520111.831.03177.145.001
(Ara Toplam)1.039.554.361864.393.694865.456.254721.641.011
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.241.122.9701.234.932.7011.226.772.2961.208.496.508
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar723.067671.047158.29162.310
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar102.439102.439102.439102.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3.635.7233.462.6453.224.2873.287.602
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller123.638124.295125.010125.724
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları345.172402.801405.050457.700
Maddi Duran Varlıklar1.226.652.8651.218.582.8091.206.793.5751.188.380.622
Şerefiye1.140.748000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.530.2076.985.8247.000.3837.045.937
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar2.869.1134.600.8438.963.2619.034.173
TOPLAM VARLIKLAR2.280.677.3312.099.326.3962.092.228.5501.930.137.519
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.015.666.145928.861.008910.986.602742.443.742
Finansal Borçlar150.880.788207.236.127181.856.530125.755.336
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar530.882.888444.839.444509.787.106499.149.687
Diğer Borçlar1.003.794889.554943.937805.385
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)298.163.517226.977.836168.059.89494.092.456
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü935.4531.102.570840.603547.218
Borç Karşılıkları3.136.0083.123.1093.131.7432.275.504
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler30.663.69744.692.36846.366.78919.818.155
(Ara Toplam)1.015.666.145928.861.008910.986.602742.443.742
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler442.267.597440.569.088424.207.536403.726.890
Finansal Borçlar323.201.629349.660.749332.025.709313.630.607
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar16.709.43416.932.40214.298.52213.383.648
Diğer Borçlar655.499608.45697.0040
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1.528.1821.531.4051.534.2391.537.074
Uzun vadeli karşılıklar64.151.57357.850.61555.547.5770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36.021.28213.985.46120.704.48427.335.150
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00047.840.410
Özkaynaklar822.743.588729.896.300757.034.411783.966.888
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar822.743.642729.896.354757.034.464783.966.940
Ödenmiş Sermaye240.303.646240.303.646240.303.646240.303.646
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-17.360.842-17.360.842-17.360.842-17.360.842
Hisse Senedi İhraç Primleri2.488.1872.488.18702.488.187
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24.894.64624.894.64624.894.64624.338.945
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları239.146.140237.120.981235.093.607233.621.932
Dönem Net Kar/Zararı12.784.959-83.578.947-56.446.207-34.078.123
Diğer Özsermaye Kalemleri320.486.906326.028.682330.549.615334.653.194
Azınlık Payları-54-54-53-52
TOPLAM KAYNAKLAR2.280.677.3312.099.326.3962.092.228.5501.930.137.519
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.585.064.0151.090.049.770686.114.922319.263.859
Satışların Maliyeti (-)-1.343.904.411-973.211.345-631.058.286-295.617.975
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)241.159.604116.838.42655.056.63523.645.884
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)241.159.604116.838.42655.056.63523.645.884
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.523.625-5.173.305-3.139.720-1.506.750
Genel Yönetim Giderleri (-)-18.338.614-13.113.034-8.460.688-4.247.013
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri123.012.84160.230.83838.185.91114.138.329
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-223.712.186-160.740.435-99.314.727-50.024.928
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)114.598.020-1.957.511-17.672.589-17.994.477
Net Faaliyet Kar/Zararı215.297.36598.552.08643.456.22717.892.122
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.288.0422.194.6052.082.3932.030.506
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar591.857410.830211.996275.311
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı117.477.918647.924-15.378.200-15.688.660
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler86.964.86646.060.55129.061.97110.782.296
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-188.220.776-151.117.219-84.502.718-38.281.704
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.288.0422.194.6052.082.3932.030.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.222.009-104.408.743-70.818.948-43.188.068
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.437.06020.829.78714.372.7319.109.937
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.526.487-1.150.689-888.721-595.336
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-910.57321.980.47515.261.4529.705.273
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI12.784.949-83.578.957-56.446.217-34.078.131
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)12.784.949-83.578.957-56.446.217-34.078.131
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-10-10-9-9
Ana Ortaklık Payları12.784.959-83.578.947-56.446.207-34.078.123
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri47.347.95634.671.30822.939.18810.160.552
Kıdem Tazminatı3.837.9282.828.9731.820.018903.517
Finansman Giderleri-188.220.776-151.117.219-84.502.718-38.281.704
Yurtiçi Satışlar1.574.613.6101.081.281.300683.462.678321.901.506
Yurtdışı Satışlar31.095.94323.102.77011.353.9222.242.072
Net Yabancı Para Pozisyonu-572.457.200-700.323.675-717.703.944-668.326.867
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-572.457.200-713.732.552-728.723.485-803.007.512
Net YPP (Hedge Dahil)-412.224.103-510.941.737-570.886.480-668.326.867

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KRDMA 6,2 A/D 6,3 1,1 1,8 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KRDMA 6,22 7,85 7,85 -0,30 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi