SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKS 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
GOLD 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

Koza Anadolu Metal Hisse Senedi | KOZAA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

G.G.
  • Son Öneri Tarihi 18.10.2021
  • Hedef Fiyat -
  • Getiri Pot -

Sinem Cango

Yatırım Teması


Koza Altın’ın %45’ini elinde bulunduran ATP İnşaat’ın %99’una sahip olan Koza Anadolu Metal, Koza Altın’a yatırım yapmak isteyen yatırımcı için ikincil bir giriş noktası. Koza Altın’ı tam konsolide eden şirketin ana faaliyetlerini baz metaller oluşturuyor. Şirket, piyasada Koza Altın’a göre iskontolu işlem görmekte. Koza grubunun karmaşık yapısı ve hisse performansının Koza Altın’ın performansına bağımlı oluşunu uygulanan iskonto için temel sebepler olarak görüyoruz.


Katalizör


Koza Altın için katalizör sayılabilecek yeni madenlerin keşfi, beklentinin üzerindeki üretim rakamları ve yüksek altın fiyatları Koza Anadolu için de potansiyel katalizörler olarak sayılabilir. Bunun dışında şirketin baz metallerle ilgili operasyonlarındaki gelişmeler de takip edilebilir.


Riskler


Temel risk faktörleri Koza Altın için belirlediklerimizden oluşmakta: beklentimizden düşük gerçekleşebilecek altın fiyatları ve Koza Altın’ın üretiminde yaşanabilecek sıkıntılar.


Önceki Öneri Tarihi 03.06.2021
Önceki Hedef Fiyat 15,37
TUT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 15,66 23,76 8,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 129,3 1.073,6 944,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,8 0,9 1,0

Şirket Künyesi

Ünvanı Koza Anadolu Metal
Kuruluş 15.01.1986
Faal Alanı Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ana aktivitesi bakır madenlerinin aranması ve keşfedilmesi olan, baz metaller üzerine yoğunlaşan bir Türk madencilik şirketidir.
Telefon (0312)2291358
Faks (0312)2310919
Adres Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Uğur Mumcu Mah. İstanbul Yolu 10.km NO:310 Yenimahalle / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4.489,74.291,2
Ödenmiş Sermaye388,1388,1
Net Kâr918,2721,8

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 4.687 mn TL
FAVÖK 2.903 mn TL
Net Kar 1.427 mn TL
FD/Satışlar 0,2
FD/FAVÖK 0,4
F/K 6,3
PD/DD 1,4
Satışlar 4.281 mn TL
FAVÖK 2.506 mn TL
Net Kar 1.325 mn TL
FD/Satışlar 0,3
FD/FAVÖK 0,4
F/K 6,8
PD/DD 1,8
Satışlar 3.327 mn TL
FAVÖK 1.896 mn TL
Net Kar 700 mn TL
FD/Satışlar 0,3
FD/FAVÖK 0,6
F/K 12,8
PD/DD 2,5

Cari Değerler

F/K 8,6
FD/FAVÖK 0,6
PD/DD 2,0
FD/Satışlar 0,3
Yabancı Oranı (%) 29,71
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 30,1 / 32,3
Piyasa Değeri 8.949,1 mnTL
Net Borç -7.848,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,52 1,41 29,77 27,97
USD 0,45 -0,08 12,82 25,34
Göreceli 1,26 2,84 21,09 19,87

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
KOZAA 23,06
1.325,2
4.281,0
2.506,1
4.889,2
12.007,9
03.06.2021
03.06.2021
03.06.2021
03.06.2021
03.06.2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
KOZAA 18.10.2021 G.G. G.G. 0,00 G.G. 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
KOZAA 23,06
0,00
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0
0,0
0,0
Tahmin
Tahmin
Tahmin
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
KOZAA 4.686,5 1.426,6 2.903,3 Tahmin
KOZAA 4.281,0 1.325,2 2.506,1 Tahmin
KOZAA 3.326,8 699,5 1.895,9 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
KOZAA 6,3 0,4 0,2 1,4 Tahmin
KOZAA 6,8 0,4 0,3 1,8 Tahmin
KOZAA 12,8 0,6 0,3 2,5 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KOZAAAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KOZAAAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.511.559.0008.166.099.0007.790.797.0007.006.421.000
Nakit ve Nakit Benzerleri7.896.583.0007.531.318.0006.963.911.0006.188.161.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar29.322.00029.277.00026.195.00020.949.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar43.401.00031.493.00028.824.00032.595.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar498.040.000480.646.000432.205.000423.014.000
Canlı Varlıklar5.532.00011.274.00010.366.00011.761.000
Diğer Dönen Varlıklar38.681.00082.091.000329.296.000319.223.000
(Ara Toplam)8.511.559.0008.166.099.0007.790.797.0006.995.703.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00010.718.000
Duran Varlıklar2.336.686.0002.228.014.0001.731.216.0001.630.860.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar165.375.000155.698.000145.037.000131.534.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar279.867.000278.235.000312.603.000312.293.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller223.818.000226.172.000226.547.000227.209.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları44.832.00044.856.00011.968.00013.444.000
Maddi Duran Varlıklar1.282.726.0001.210.798.000743.932.000701.796.000
Şerefiye11.232.00011.232.00011.232.00011.232.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.101.0003.070.0003.110.0001.182.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı200.867.000187.008.000172.901.000144.200.000
Diğer Duran Varlıklar124.868.000110.945.000103.886.00087.970.000
TOPLAM VARLIKLAR10.848.245.00010.394.113.0009.522.013.0008.637.281.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler928.561.000936.495.000842.905.000673.354.000
Finansal Borçlar19.557.00018.219.0005.920.0005.854.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar149.510.000166.004.000106.300.000109.758.000
Diğer Borçlar19.345.00020.440.00021.471.00019.967.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)795.0003.249.0002.000.000537.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü180.063.000270.304.000182.056.000119.503.000
Borç Karşılıkları524.329.000424.613.000502.024.000389.068.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler34.962.00033.666.00023.134.00028.667.000
(Ara Toplam)928.561.000936.495.000842.905.000673.354.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler215.942.000239.134.000217.782.000209.495.000
Finansal Borçlar28.978.00033.903.0008.256.0009.640.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar49.736.00048.906.00045.720.00040.309.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar137.228.000156.325.000163.806.000159.296.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü000250.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar9.703.742.0009.218.484.0008.461.326.0007.754.432.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.489.675.0004.291.237.0003.912.447.0003.571.042.000
Ödenmiş Sermaye388.080.000388.080.000388.080.000388.080.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00283.000283.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler93.928.00093.928.00093.928.00093.928.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.096.800.0003.096.800.0003.096.800.0002.397.289.000
Dönem Net Kar/Zararı918.174.000721.827.000342.668.000699.511.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-7.307.000-9.398.000-9.312.000-8.049.000
Azınlık Payları5.214.067.0004.927.247.0004.548.879.0004.183.390.000
TOPLAM KAYNAKLAR10.848.245.00010.394.113.0009.522.013.0008.637.281.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.965.397.0002.040.655.000877.324.0003.326.827.000
Satışların Maliyeti (-)-1.084.163.000-682.368.000-359.890.000-1.267.826.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.881.234.0001.358.287.000517.434.0002.059.001.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.881.234.0001.358.287.000517.434.0002.059.001.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.206.000-3.904.000-1.909.000-8.466.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-230.332.000-288.709.000-85.253.000-263.227.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-207.553.000-127.610.000-60.277.000-131.332.000
Diğer Faaliyet Gelirleri122.774.000117.334.0006.731.00045.763.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-182.900.000-13.106.000-5.620.000-92.376.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.377.017.0001.042.292.000371.106.0001.609.363.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.437.143.000938.064.000369.995.0001.655.976.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.189.349.000858.994.000503.881.000642.218.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-3.747.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.566.366.0001.901.286.000874.987.0002.247.834.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0009.892.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.382.000000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.189.349.000858.994.000503.881.000638.471.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.560.984.0001.901.286.000874.987.0002.257.726.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-613.076.000-433.929.000-165.258.000-561.537.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-670.412.000-476.000.000-193.501.000-553.852.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)57.336.00042.071.00028.243.000-7.685.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.947.908.0001.467.357.000709.729.0001.696.189.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.947.908.0001.467.357.000709.729.0001.696.189.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.029.734.000745.530.000367.060.000996.678.000
Ana Ortaklık Payları918.174.000721.827.000342.669.000699.511.000
Hisse Başına Kazanç2000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2002
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç2000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2000
Dipnot
Amortisman Giderleri146.252.00089.976.00039.685.000239.884.000
Kıdem Tazminatı31.733.0004.713.0002.428.0008.581.000
Finansman Giderleri-5.382.000000
Yurtiçi Satışlar2.900.321.0001.996.847.000860.279.0003.299.173.000
Yurtdışı Satışlar60.673.00041.472.00015.828.00025.784.000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.164.918.0001.490.701.0001.488.549.000503.935.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.164.918.0001.490.701.0001.488.549.000503.935.000
Net YPP (Hedge Dahil)1.164.918.0001.490.701.0001.488.549.000503.935.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit1.488.697.0001.022.583.000528.892.0001.344.520.000
Düzeltme Öncesi Kar1.947.908.0001.467.357.000709.728.0001.696.189.000
Düzeltmeler:195.041.000-15.829.0004.665.000661.669.000
Amortisman & İtfa Payları146.252.00089.976.00039.685.000239.884.000
Karşılıklardaki Değişim339.676.00030.765.000117.040.000357.537.000
Diğer Gelir/ Gider-290.887.000-136.570.000-152.060.00064.248.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)2.142.949.0001.451.528.000714.393.0002.357.858.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler64.612.000-218.197.000-50.319.000-430.684.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)2.207.561.0001.233.331.000664.074.0001.927.174.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-718.864.000-210.748.000-135.182.000-582.654.000
Sabit Sermaye Yatırımları-713.455.000-320.214.000-80.173.000-302.409.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit904.856.000620.799.000302.638.000539.798.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit191.401.000300.585.000222.465.000237.389.000
Serbest Nakit Akım1.680.098.0001.323.168.000751.357.0001.581.909.000
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-16.768.000-10.399.000-2.139.000-17.667.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-16.768.000-10.399.000-2.139.000-17.667.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış1.663.330.0001.312.769.000749.218.0001.564.242.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim1.663.330.0001.312.769.000749.218.0001.564.242.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler6.163.561.0006.163.561.0006.163.561.0004.599.319.000
Dönem Sonu Nakit7.826.891.0007.476.330.0006.912.779.0006.163.561.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KOZAA 23,1 8,6 0,6 0,3 2,0 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KOZAA 23,06 28,48 29,71 122,96 1,23
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
KOZAA 23,06 6,8 0,4 1,8
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
KOZAA 6,8 -5,7 0,4 -66,2 1,8 32,6
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.