SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKA 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
ALTIN 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Koray GYO Hisse Senedi | KGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,33 6,3 1,97
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 30,6 29,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Koray GYO
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Gayrimenkul portföyü oluşturmak ve bunu geliştirmek ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak
Telefon (0212)3801680
Faks (0212)3801681
Adres 19 Mayıs Caddesi,Elit Residence,İsmet Öztürk Sokak,No:17,Kat:17,Daire:42,Şişli 34363 İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar106,4106,1
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr0,324,1

Cari Değerler

F/K 9,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,1
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 1,1
Piyasa Değeri 225,6 mnTL
Net Borç -29,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 48,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,81 29,66 22,08 -4,57
USD 1,93 26,25 10,23 -22,22
Göreceli 2,31 26,13 21,05 -27,31

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar44.415.67941.075.60533.228.78237.194.315
Nakit ve Nakit Benzerleri16.476.56317.545.43814.950.26415.505.876
Finansal Yatırımlar15.586.82215.975.7269.696.57413.502.945
Ticari Alacaklar7.646.4494.288.4755.763.3766.120.037
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.456.956730.175747.768778.613
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.6026194.2670
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.246.2872.535.1722.066.5331.286.844
(Ara Toplam)44.415.67941.075.60533.228.78237.194.315
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar81.819.79681.915.41671.254.17361.100.857
Ticari Alacaklar238.455297.163353.812464.292
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar298.674274.085274.086274.086
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller74.875.82774.875.82766.111.92456.811.924
Stoklar1.504.7941.504.7941.504.7941.504.794
Kullanım Hakkı Varlıkları2.220.3052.345.98300
Maddi Duran Varlıklar1.884.6131.953.5412.567.2241.410.607
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar273.975164.7828.69511.361
Ertelenmiş Vergi Varlığı523.153499.241433.638623.793
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR126.235.475122.991.021104.482.95598.295.172
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler12.874.4169.478.6899.404.8707.905.454
Finansal Borçlar520.020225.207548.0800
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.399.6454.860.5923.982.8933.547.207
Diğer Borçlar827.636332.163243.115866.247
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)671.299327.576954.8701.141.717
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü305.290000
Borç Karşılıkları2.626.2592.495.5352.493.9841.292.505
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.524.2671.237.6161.181.9281.057.778
(Ara Toplam)12.874.4169.478.6899.404.8707.905.454
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.552.6745.748.3095.986.5576.278.672
Finansal Borçlar1.929.2842.265.1121.853.2540
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar281.499284.868369.893369.362
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.341.8913.198.3293.763.4105.909.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar107.808.385107.764.02389.091.52884.111.046
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar106.414.614106.101.27187.565.53183.392.913
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.2495.228.24905.228.249
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-29.330.244-53.431.593-53.431.593-53.431.593
Dönem Net Kar/Zararı307.54324.101.3495.468.1171.691.790
Diğer Özsermaye Kalemleri90.209.06690.203.26695.529.00789.904.467
Azınlık Payları1.393.7711.662.7521.525.997718.133
TOPLAM KAYNAKLAR126.235.475122.991.021104.482.95598.295.172
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri24.058.63061.043.04643.957.63529.125.734
Satışların Maliyeti (-)-19.617.086-48.493.300-34.841.196-22.748.208
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.441.54412.549.7469.116.4396.377.526
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.441.54412.549.7469.116.4396.377.526
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-22.354-729.769-564.260-412.682
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.018.959-11.312.713-7.514.458-4.307.623
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri182.41619.782.7394.509.70997.048
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-493.433-3.549.737-2.538.920-2.172.655
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-910.78616.740.2663.008.510-418.386
Net Faaliyet Kar/Zararı-599.769507.2641.037.7211.657.221
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler270.7222.319.8211.449.7281.025.378
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-640.06419.060.0874.458.238606.992
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.790.2618.606.8473.297.1632.342.863
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-137.752-1.722.743-774.680-377.104
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler270.7222.319.8211.449.7281.025.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.012.44525.944.1916.980.7212.572.751
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-268.485-782.114-634.710-396.380
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-305.290-813.583-624.085-364.406
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)36.80531.469-10.625-31.974
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI743.96025.162.0776.346.0112.176.371
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)743.96025.162.0776.346.0112.176.371
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları436.4171.060.728877.894484.581
Ana Ortaklık Payları307.54324.101.3495.468.1171.691.790
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri262.692392.289182.66142.110
Kıdem Tazminatı146.283301.225-175.216-253.141
Finansman Giderleri-137.752-1.722.743-774.680-377.104
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu10.984.35010.664.2528.947.0750
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu10.984.35010.664.2528.947.0750
Net YPP (Hedge Dahil)10.984.35010.664.2528.947.0750
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.195.4293.397.9424.864.5791.325.643
Düzeltme Öncesi Kar743.96025.162.0776.346.0112.176.371
Düzeltmeler:211.903-18.128.993-4.465.974-111.067
Amortisman & İtfa Payları262.692392.289182.66142.110
Karşılıklardaki Değişim318.244987.881147.66171.810
Diğer Gelir/ Gider-369.033-19.509.163-4.796.296-224.987
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)955.8637.033.0841.880.0372.065.304
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-2.245.736821.4545.752.8121.832.814
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1.289.8737.854.5387.632.8493.898.118
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit94.444-4.456.596-2.768.270-2.572.475
Sabit Sermaye Yatırımları-177.2783.450.3225.424.582922
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-3.161.386-9.300.0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-177.278288.936-3.875.418922
Serbest Nakit Akım-1.372.7073.686.878989.1611.326.565
Finansal Borçlardaki Değişim00-95.0000
Temettü Ödemeleri0-609.425-609.4250
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit293.939894.2301.091.836596.287
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit293.939284.805387.411596.287
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-1.078.7683.971.6831.376.5721.922.852
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-1.078.7683.971.6831.376.5721.922.852
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler17.544.37713.572.69413.572.69413.572.694
Dönem Sonu Nakit16.465.60917.544.37714.949.26615.495.546

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KGYO 5,6 9,7 A/D A/D 2,1 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KGYO 5,64 0,24 0,27 3,37 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi