SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3484 8,3479 0,01
BIST BANKS 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
GOLD 1.813,26 1.813,64 -0,02
BRENT 73,23 73,09 0,19

Koray GYO Hisse Senedi | KGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,43 8,91 3,48
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 35,2 34,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Koray GYO
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Gayrimenkul portföyü oluşturmak ve bunu geliştirmek ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak
Telefon (0212)3801680
Faks (0212)3801681
Adres 19 Mayıs Caddesi,Elit Residence,İsmet Öztürk Sokak,No:17,Kat:17,Daire:42,Şişli 34363 İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar83,682,4
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr1,11,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 4,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 9,62
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 2,6
Piyasa Değeri 349,2 mnTL
Net Borç -28,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,02 11,49 41,49 96,18
USD -1,67 14,01 46,55 73,52
Göreceli -2,49 7,46 39,17 106,98

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KGYOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar38.040.81036.496.97939.262.48039.733.193
Nakit ve Nakit Benzerleri13.157.25613.580.29312.117.77113.461.799
Finansal Yatırımlar15.635.21613.912.37616.154.38415.449.310
Ticari Alacaklar7.068.3913.828.7095.231.7005.344.905
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar876.278166.160581.122396.099
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar02.956.5832.956.5832.956.583
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.303.6692.052.8582.220.9202.124.497
(Ara Toplam)38.040.81036.496.97939.262.48039.733.193
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar60.729.80860.903.26157.847.69357.999.818
Ticari Alacaklar443.425507.446603.184734.137
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar275.587360.820376.061397.078
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller56.811.92456.811.92453.763.00053.763.000
Stoklar1.437.4341.425.0971.387.9531.348.692
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.386.7211.414.4661.445.5801.460.130
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.09015.26515.36117.530
Ertelenmiş Vergi Varlığı361.627368.243256.554279.251
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR98.770.61897.400.24097.110.17397.733.011
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.629.7067.913.9397.378.5138.694.899
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.258.9853.409.9533.384.9854.274.213
Diğer Borçlar853.861489.818604.768927.546
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)887.742350.695909.927968.610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.587.6642.568.8021.413.4121.364.617
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.041.4541.094.6711.065.4211.159.913
(Ara Toplam)8.629.7067.913.9397.378.5138.694.899
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.691.9675.720.5037.779.5217.809.158
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar369.361369.361369.362369.364
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.322.6065.351.1427.410.1597.439.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar84.448.94583.765.79881.952.13981.228.954
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar83.643.08582.359.27180.522.39480.120.062
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.228.2495.228.2495.228.2495.228.249
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-53.431.593-54.971.989-54.971.989-54.971.989
Dönem Net Kar/Zararı1.147.0151.540.396-386.111-723.687
Diğer Özsermaye Kalemleri90.699.41490.562.61590.652.24590.587.489
Azınlık Payları805.8601.406.5271.429.7451.108.892
TOPLAM KAYNAKLAR98.770.61897.400.24097.110.17397.733.011
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri16.315.98349.780.65037.066.66524.900.284
Satışların Maliyeti (-)-13.005.896-39.283.261-28.996.098-19.745.411
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.310.08710.497.3898.070.5675.154.873
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.310.08710.497.3898.070.5675.154.873
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-189.306-860.291-686.899-469.499
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.921.498-10.565.847-7.775.395-5.350.960
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri88.3573.741.250688.035723.713
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-796.400-3.076.063-2.215.435-1.475.492
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-508.760-263.562-1.919.127-1.417.365
Net Faaliyet Kar/Zararı199.283-928.749-391.727-665.586
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler719.1331.491.7791.123.153776.610
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı210.3731.228.217-795.974-640.755
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.085.5182.400.0251.526.544526.450
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-19.217-1.014.084-34.528-33.077
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler719.1331.491.7791.123.153776.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.276.6742.614.158696.042-147.382
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-143.377-432.697-452.017-232.195
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-148.229-580.511-505.564-290.671
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.852147.81453.54758.476
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.133.2972.181.461244.025-379.577
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.133.2972.181.461244.025-379.577
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-13.718641.065630.136344.110
Ana Ortaklık Payları1.147.0151.540.396-386.111-723.687
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri32.004129.32396.01362.686
Kıdem Tazminatı303.142251.706380.519390.012
Finansman Giderleri-19.217-1.014.084-34.528-33.077
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0006.844.684
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0006.844.684
Net YPP (Hedge Dahil)0006.844.684

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KGYO 8,7 A/D A/D A/D 4,2 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KGYO 8,73 9,62 9,50 -11,54 -0,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi