SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKA 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
ALTIN 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Kervansaray Yat. Holding Hisse Senedi | KERVN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,5 0,66 0,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 3,0 2,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kervansaray Yat. Holding
Kuruluş 23.01.1976
Faal Alanı Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.
Telefon (0212)3304001
Faks (0212)3304401
Adres Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6, D:65, Şişli - İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-551,1-271,2
Ödenmiş Sermaye588,5588,5
Net Kâr-279,7-40,2

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,05
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,1
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -1,89 -1,89 -13,33
USD - - - -
Göreceli -1,57 2,54 2,26 -34,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KERVNAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KERVNAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar260.586.596281.798.495272.951.844252.665.130
Nakit ve Nakit Benzerleri4.594.7604.433.3394.617.9424.491.119
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar6.233.30917.960.1782.194.5051.879.566
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar217.055.873214.750.448227.966.839213.557.727
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar006.362.6316.361.267
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar32.702.65444.654.53031.809.92726.375.451
(Ara Toplam)260.586.596281.798.495272.951.844252.665.130
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.520.752.9961.535.924.617723.816.040720.626.188
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar768.478768.478768.478768.478
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar60.578.89960.578.89960.578.90060.578.900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.191.544.6591.128.130.729533.202.794512.288.594
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar144.754.915221.461.163129.244.618146.959.805
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar120.004.381120.012.08921.25030.411
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.101.6644.973.25900
TOPLAM VARLIKLAR1.781.339.5921.817.723.112996.767.884973.291.318
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.436.917.7242.085.379.4111.431.470.2991.416.203.827
Finansal Borçlar1.951.998.3931.693.675.1621.216.640.8401.220.951.206
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar290.291.770187.330.08062.605.73038.343.335
Diğer Borçlar94.168.03885.465.29078.535.71971.883.469
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)87.233.158107.399.56861.412.26972.885.355
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü294.345000
Borç Karşılıkları10.081.7787.526.2237.532.1007.530.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.850.2423.983.0884.743.6414.610.321
(Ara Toplam)2.436.917.7242.085.379.4111.431.470.2991.416.203.827
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler50.742.695104.163.02070.891.44071.300.209
Finansal Borçlar44.964.30395.598.88969.142.92169.451.761
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar4.992.2067.825.068914.215909.729
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar00834.304938.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler786.186739.06300
Özkaynaklar-706.320.827-371.819.319-505.593.855-514.212.718
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-551.123.974-271.212.648-416.535.828-426.345.126
Ödenmiş Sermaye588.505.080588.505.080588.505.080588.505.080
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-37.076.027-37.076.027-40.413.084-40.413.084
Hisse Senedi İhraç Primleri0010.922.4000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.172.1194.172.11904.105.657
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-973.596.907-910.729.592-910.291.234-928.716.343
Dönem Net Kar/Zararı-279.680.550-62.867.315-110.677.550-120.486.848
Diğer Özsermaye Kalemleri146.552.311146.783.08745.418.56070.660.412
Azınlık Payları-155.196.853-100.606.671-89.058.027-87.867.592
TOPLAM KAYNAKLAR1.781.339.5921.817.723.112996.767.884973.291.318
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri21.123.55873.988.28938.935.68328.707.262
Satışların Maliyeti (-)-6.308.298-7.199.983-3.191.663-1.852.124
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.815.26066.788.30635.744.02026.855.138
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.815.26066.788.30635.744.02026.855.138
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-640.956-8.086.806-3.267.043-1.288.411
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.320.42140.117.68220.603.53112.009.287
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-32.206.193-92.705.993-23.141.016-24.457.159
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-9.711.4686.113.18929.939.49213.118.855
Net Faaliyet Kar/Zararı14.174.30458.701.50032.476.97725.566.727
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0643.047.54020.587.25018.633.634
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-7.111.648-7.111.6480
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-9.711.468642.049.08143.415.09431.752.489
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-324.559.263-700.229.235-160.523.080-157.479.338
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0635.935.89213.475.60218.633.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-334.270.731-58.180.154-117.107.986-125.726.849
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-334.270.731-58.180.154-117.107.986-125.726.849
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-334.270.731-58.180.154-117.107.986-125.726.849
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-54.590.181-17.979.080-6.430.436-5.240.001
Ana Ortaklık Payları-279.680.550-40.201.074-110.677.550-120.486.848
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri13.300.0262.886.8432.282.0391.582.339
Kıdem Tazminatı028.60200
Finansman Giderleri-324.559.263-700.229.235-160.523.080-157.479.338
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-19.236.320.1891.868.368.271-1.199.996.473-1.258.349.340
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-19.236.320.1891.868.368.271-1.199.996.473-1.258.349.340
Net YPP (Hedge Dahil)-19.236.320.1891.868.368.271-1.199.996.473-1.258.349.340
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-207.296.44761.497.66742.433.02223.642.051
Düzeltme Öncesi Kar-334.270.731-58.180.154-117.107.986-125.726.849
Düzeltmeler:16.067.505133.369.892178.043.800167.148.129
Amortisman & İtfa Payları13.300.0262.886.8432.282.0391.582.339
Karşılıklardaki Değişim2.473.134-16.85827.641-12.940
Diğer Gelir/ Gider294.345130.499.907175.734.120165.578.730
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-318.203.22675.189.73860.935.81441.421.280
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler110.777.235-13.284.888-18.502.792-17.922.266
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-207.425.99161.904.85042.433.02223.499.014
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit129.544-407.1830143.037
Sabit Sermaye Yatırımları-7.7083.0849.913.0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit00-23.539.475-2.625.275
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-7.7083.084-13.626.475-2.625.275
Serbest Nakit Akım-207.304.15561.500.75128.806.54721.016.776
Finansal Borçlardaki Değişim207.688.645-66.992.444-30.776.580-23.113.632
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-223.0695.575.8432.238.7862.238.786
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit207.465.576-61.416.601-28.537.794-20.874.846
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış161.42184.150268.753141.930
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim161.42184.150268.753141.930
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler4.433.3394.349.1894.349.1894.349.189
Dönem Sonu Nakit4.594.7604.433.3394.617.9424.491.119

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KERVN 0,5 0,0 A/D A/D 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KERVN 0,52 0,05 0,05 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi