SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.951 1.945 0,31
VIOP 2.155 2.150 0,27
USD/TRY 13,5997 13,4770 0,91
BIST BANKA 1.721 1.725 -0,27
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.836,47 1.847,51 -0,60
BRENT 88,66 87,18 1,70

Kervansaray Yat. Holding Hisse Senedi | KERVN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,55 0,74 0,19
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,7 2,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kervansaray Yat. Holding
Kuruluş 23.01.1976
Faal Alanı Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.
Telefon (0212)3304001
Faks (0212)3304401
Adres Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12, Polat Tower, Kat:6, D:65, Şişli - İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar-416,5-426,3
Ödenmiş Sermaye588,5588,5
Net Kâr-110,7-120,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,1
Piyasa Değeri 329,6 mnTL
Net Borç 1.281,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,82 -1,75 -6,67 -6,67
USD 0,99 -1,60 -18,89 -7,84
Göreceli 0,00 0,01 -9,25 -10,87

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KERVNAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KERVNAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar272.951.844252.665.130289.486.668281.629.450
Nakit ve Nakit Benzerleri4.617.9424.491.1194.449.0254.349.189
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.194.5051.879.56610.815.3176.650.709
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar227.966.839213.557.727238.696.617235.689.952
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar6.362.6316.361.2676.364.9756.361.267
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar31.809.92726.375.45129.160.73428.578.333
(Ara Toplam)272.951.844252.665.130289.486.668281.629.450
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar723.816.040720.626.188718.790.745719.583.252
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar768.478768.478768.478768.478
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar60.578.90060.578.90060.578.90060.578.900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller533.202.794512.288.594509.663.319509.663.319
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar129.244.618146.959.805147.740.248148.521.707
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.25030.41139.80050.848
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR996.767.884973.291.3181.008.277.4131.001.212.702
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.431.470.2991.416.203.8271.388.789.6191.328.995.294
Finansal Borçlar1.216.640.8401.220.951.2061.157.696.7741.094.800.609
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar62.605.73038.343.33538.370.59237.741.304
Diğer Borçlar78.535.71971.883.46994.252.62892.494.371
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)61.412.26972.885.35586.643.58892.412.840
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları7.532.1007.530.1417.528.1827.543.081
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.743.6414.610.3214.297.8554.003.089
(Ara Toplam)1.431.470.2991.416.203.8271.388.789.6191.328.995.294
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler70.891.44071.300.20967.652.04762.942.063
Finansal Borçlar69.142.92169.451.76165.876.49961.236.652
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar914.215909.729909.729909.729
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar834.304938.719865.819795.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar-505.593.855-514.212.718-448.164.253-390.724.655
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar-416.535.828-426.345.126-363.562.328-308.097.064
Ödenmiş Sermaye588.505.080588.505.080588.505.080588.505.080
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-40.413.084-40.413.084-40.413.084-42.651.870
Hisse Senedi İhraç Primleri10.922.400000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler04.105.65700
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-910.291.234-928.716.343-928.716.343-525.244.369
Dönem Net Kar/Zararı-110.677.550-120.486.848-57.704.050-403.471.974
Diğer Özsermaye Kalemleri45.418.56070.660.41274.766.06974.766.069
Azınlık Payları-89.058.027-87.867.592-84.601.925-82.627.591
TOPLAM KAYNAKLAR996.767.884973.291.3181.008.277.4131.001.212.702
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri38.935.68328.707.26213.690.19453.081.557
Satışların Maliyeti (-)-3.191.663-1.852.124-923.601-7.414.907
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)35.744.02026.855.13812.766.59345.666.650
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)35.744.02026.855.13812.766.59345.666.650
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)000-2.923
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.267.043-1.288.411-691.792-17.146.993
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri20.603.53112.009.2877.317.50550.386.736
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-23.141.016-24.457.159-13.484.618-103.652.448
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)29.939.49213.118.8555.907.688-24.748.978
Net Faaliyet Kar/Zararı32.476.97725.566.72712.074.80128.516.734
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20.587.25018.633.63417.728.49910.320.854
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-7.111.648000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı43.415.09431.752.48923.636.187-14.428.124
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-160.523.080-157.479.338-83.314.571-426.316.777
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler13.475.60218.633.63417.728.49910.320.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-117.107.986-125.726.849-59.678.384-440.744.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)00028.321.720
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)00028.321.720
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-117.107.986-125.726.849-59.678.384-412.423.181
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-117.107.986-125.726.849-59.678.384-412.423.181
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-6.430.436-5.240.001-1.974.334-8.951.207
Ana Ortaklık Payları-110.677.550-120.486.848-57.704.050-403.471.974
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Amortisman Giderleri2.282.0391.582.339792.5073.216.754
Kıdem Tazminatı00025.447
Finansman Giderleri-160.523.080-157.479.338-83.314.571-426.316.777
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.199.996.473-1.258.349.340-1.236.477.840-1.136.282.364
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.199.996.473-1.258.349.340-1.236.477.840-1.136.282.364
Net YPP (Hedge Dahil)-1.199.996.473-1.258.349.340-1.236.477.840-1.136.282.364
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit42.433.02223.642.05113.639.609-531.543
Düzeltme Öncesi Kar-117.107.986-125.726.849-59.678.384-412.423.181
Düzeltmeler:178.043.800167.148.12992.191.571407.880.172
Amortisman & İtfa Payları2.282.0391.582.339792.5073.216.754
Karşılıklardaki Değişim27.641-12.940-14.899496.063
Diğer Gelir/ Gider175.734.120165.578.73091.413.963404.167.355
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)60.935.81441.421.28032.513.187-4.543.009
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-18.502.792-17.922.266-18.943.7153.853.581
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)42.433.02223.499.01413.569.472-689.428
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0143.03770.137157.885
Sabit Sermaye Yatırımları9.913.00000-428.428
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-23.539.475-2.625.27501.284.455
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-13.626.475-2.625.2750856.027
Serbest Nakit Akım28.806.54721.016.77613.639.609324.484
Finansal Borçlardaki Değişim-30.776.580-23.113.632-15.778.559-1.795.514
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit2.238.7862.238.7862.238.7861.221.367
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-28.537.794-20.874.846-13.539.773-574.147
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış268.753141.93099.836-249.663
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim268.753141.93099.836-249.663
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler4.349.1894.349.1894.349.1894.598.852
Dönem Sonu Nakit4.617.9424.491.1194.449.0254.349.189

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KERVN 0,6 A/D A/D A/D A/D 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KERVN 0,56 0,08 0,08 0,07 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi