SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKA 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
ALTIN 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Kartal Yenilenebili Enerji Hisse Senedi | KARYE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 12,02 17,97 5,95
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,8 292,4 284,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kartal Yenilenebili Enerji
Kuruluş 05.07.2021
Faal Alanı Enerji
Telefon (0212)2690889
Faks (0212)2690888
Adres Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok K:7 34330 Levent İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar950,1843,9
Ödenmiş Sermaye55,055,0
Net Kâr-2,368,3

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,66
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,7 / 3,9
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,16 -1,32 -2,97 -15,63
USD - - - -
Göreceli -1,42 3,14 1,14 -35,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KARYEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KARYEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar41.769.88838.555.95165.869.88311.048.972
Nakit ve Nakit Benzerleri19.287.29421.823.51343.091.5425.412
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar20.671.87014.720.33611.808.26910.810.294
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar214.701212.5652.687.4765.814
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.596.0231.799.5378.282.596227.452
(Ara Toplam)41.769.88838.555.95165.869.88311.048.972
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.521.976.6971.362.161.153937.287.919747.300.022
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar103.570103.57074.69666.162
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar19.710.45717.455.83411.474.5650
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar1.502.113.2011.344.576.918925.723.414747.231.477
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.1344.72300
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar42.33520.10815.2442.383
TOPLAM VARLIKLAR1.563.746.5851.400.717.1041.003.157.802758.348.994
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler94.249.72585.770.43888.579.65447.532.128
Finansal Borçlar84.925.08577.608.10054.587.47344.751.696
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.584.7751.230.02111.615.0881.257.127
Diğer Borçlar4.273.4805.148.75321.185.9201.391.855
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)01.594.4721.043.1770
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları203.372000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler263.013189.092147.996131.450
(Ara Toplam)94.249.72585.770.43888.579.65447.532.128
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler519.434.297471.009.886345.479.561279.004.521
Finansal Borçlar350.219.286319.614.711236.237.684199.552.804
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar00750.0000
Diğer Borçlar0001.074.655
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar123.144119.70381.57054.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü169.091.867151.275.472108.410.30778.322.073
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar950.062.563843.936.780569.098.587431.812.345
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar950.062.563843.936.780569.098.587431.812.345
Ödenmiş Sermaye55.000.00055.000.00055.000.00045.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları201.904.905133.619.734133.619.734133.619.734
Dönem Net Kar/Zararı-2.275.38768.285.17158.411.35713.943.028
Diğer Özsermaye Kalemleri695.433.045587.031.875322.067.496239.249.583
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.563.746.5851.400.717.1041.003.157.802758.348.994
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri21.935.74089.020.79664.239.38331.034.687
Satışların Maliyeti (-)-21.302.664-57.924.088-39.985.205-19.870.337
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)633.07631.096.70824.254.17811.164.350
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)633.07631.096.70824.254.17811.164.350
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.361.797-7.765.075-6.792.980-1.539.158
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.6396.957.11539.352.635451.862
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-354.789-7.503.311-2.134.046-3.947.753
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.079.87122.785.43754.679.7876.129.301
Net Faaliyet Kar/Zararı-728.72123.331.63317.461.1989.625.192
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.09343.943.524257.7880
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.069.77866.728.96154.937.5756.129.301
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler48.195.125174.370.54065.294.14443.290.056
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-50.958.828-175.195.720-63.196.983-35.629.048
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.09343.943.524257.7880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.833.48165.903.78157.034.73613.790.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.558.0942.381.3901.376.621152.719
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.558.0942.381.3901.376.621152.719
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.275.38768.285.17158.411.35713.943.028
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.275.38768.285.17158.411.35713.943.028
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.275.38768.285.17158.411.35713.943.028
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri14.595.82232.652.07425.918.18215.063.949
Kıdem Tazminatı13.85018.23212.4246.797
Finansman Giderleri-50.958.828-175.195.720-63.196.983-35.629.048
Yurtiçi Satışlar21.935.74089.020.79664.239.38331.034.687
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu55.158.168-16.510.043141.144.515-75.054.774
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu55.158.168-240.372.523-142.286.762-184.242.152
Net YPP (Hedge Dahil)55.158.168-16.510.043141.144.515-75.054.774
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit10.290.161-129.569.35448.720.69425.780.853
Düzeltme Öncesi Kar-2.275.38768.285.17158.411.35713.943.028
Düzeltmeler:19.633.623-173.303.226-13.434.8203.745.038
Amortisman & İtfa Payları14.595.82232.652.07425.918.18215.063.949
Karşılıklardaki Değişim228.64659.68181.75040.028
Diğer Gelir/ Gider4.809.155-206.014.981-39.434.752-11.358.939
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)17.358.236-105.018.05544.976.53717.688.066
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-7.068.075-24.551.2993.744.1578.092.787
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)10.290.161-129.569.35448.720.69425.780.853
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-46.250-149.536.927-88.909.4970
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0-37.290.987-37.290.9880
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-46.250-186.827.914-126.200.4850
Serbest Nakit Akım10.243.911-316.397.268-77.479.79125.780.853
Finansal Borçlardaki Değişim-8.533.011-73.995.191-39.470.804-32.101.653
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı070.000.00070.000.0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0-2.790.54610.000.0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-8.533.011-6.785.73740.529.196-32.101.653
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış1.710.900-323.183.005-36.950.595-6.320.800
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-4.247.119344.563.23279.598.8505.882.926
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-2.536.21921.380.22742.648.255-437.874
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler21.823.513443.286443.286443.286
Dönem Sonu Nakit19.287.29421.823.51343.091.5415.412

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KARYE 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KARYE 12,74 0,52 0,66 13,83 0,19
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi