SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3623 8,4381 -0,90
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,34 1.814,19 -0,05
BRENT 73,14 75,41 -3,01

Kartal Yenilenebili Enerji Hisse Senedi | KARYE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,8 11,25 2,45
Hacim Hareketi (Milyon TL) 49,8 208,2 158,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kartal Yenilenebili Enerji
Kuruluş 05.07.2021
Faal Alanı Enerji
Telefon (0212)2690889
Faks (0212)2690888
Adres Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok K:7 34330 Levent İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar409,8351,1
Ödenmiş Sermaye45,045,0
Net Kâr10,229,7

Cari Değerler

F/K 13,0
FD/FAVÖK 11,0
PD/DD 1,3
FD/Satışlar 12,3
Yabancı Oranı (%) 2,78
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 13,4 / 13,4
Piyasa Değeri 539,5 mnTL
Net Borç 245,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -10,00 -0,20 - -
USD -9,67 2,06 - -
Göreceli -10,43 -3,81 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KARYEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KARYEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar9.226.4999.039.389012.815.563
Nakit ve Nakit Benzerleri92.382443.286024.708
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar5.704.0498.494.82904.394.934
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.12414.87206.449.253
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.417.94486.40201.946.668
(Ara Toplam)9.226.4999.039.389012.815.563
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar726.289.272646.525.4470555.658.325
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar65.59767.402025.401.936
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar723.142.859643.864.0830530.234.553
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.078.4342.570.93700
Diğer Duran Varlıklar2.38223.025021.836
TOPLAM VARLIKLAR735.515.771655.564.8360568.473.886
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler44.889.35122.103.023025.372.918
Finansal Borçlar43.189.62919.254.833023.470.537
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar676.106291.8870467.317
Diğer Borçlar499.4871.236.3390228.812
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)524.1291.319.96401.206.252
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)44.889.35122.103.023025.372.918
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler280.823.602282.342.7560333.004.502
Finansal Borçlar202.339.600210.830.1440173.537.363
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar18.0812.751.3070107.647.147
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü78.465.92168.761.306051.819.993
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0-10-1
Özkaynaklar409.802.818351.119.0570210.096.465
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar409.802.817351.119.0560210.096.466
Ödenmiş Sermaye45.000.00045.000.000017.500
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları133.619.734103.946.281065.617.479
Dönem Net Kar/Zararı10.215.56429.673.453038.361.486
Diğer Özsermaye Kalemleri220.967.519172.499.3220106.100.001
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR735.515.771655.564.8360568.473.886
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri10.893.02865.144.13012.432.93139.205.379
Satışların Maliyeti (-)-8.037.197-13.329.390-7.492.067-18.437.982
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.855.83151.814.7404.940.86420.767.397
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.855.83151.814.7404.940.86420.767.398
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-634.463-351.915-134.638-558.928
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri83.24543.35710.282121.834
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-360.535-107.713-4.759-67.384
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.944.07851.398.4694.811.74920.262.920
Net Faaliyet Kar/Zararı2.221.36851.462.8254.806.22620.208.470
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler011.806050.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.944.07851.410.2754.811.74920.312.920
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler30.411.93362.744.43016.662.35052.963.725
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-21.865.489-79.971.940-23.095.556-33.721.717
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler011.806050.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.490.52234.182.765-1.621.45739.554.928
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-274.958-4.509.3130-1.193.442
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-274.958-4.509.3130-1.193.442
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.215.56429.673.452-1.621.45738.361.486
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.215.56429.673.453-1.621.45738.361.486
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.215.56429.673.453-1.621.45738.361.486
Hisse Başına Kazanç1133-1.62138.361
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1133-1.62138.361
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1133-1.62138.361
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1133-1.62138.361
Dipnot
Amortisman Giderleri718.25521.480.186026.785.710
Kıdem Tazminatı0000
Finansman Giderleri-21.865.489-79.971.940-23.095.556-33.721.717
Yurtiçi Satışlar10.893.02865.144.13012.432.93139.205.379
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-145.640.546-123.656.2990-96.411.407
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-262.047.783-240.271.7420-251.255.560
Net YPP (Hedge Dahil)-145.640.546-123.656.2990-96.411.407

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KARYE 9,8 13,0 11,0 12,3 1,3 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KARYE 9,81 2,78 1,87 -90,38 -0,91
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi