SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7559 8,7619 -0,07
BIST BANKS 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
GOLD 1.743,16 1.742,90 0,01
BRENT 77,24 77,23 0,01

Kartal Yenilenebili Enerji Hisse Senedi | KARYE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,8 16,5 7,7
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,8 285,7 278,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kartal Yenilenebili Enerji
Kuruluş 05.07.2021
Faal Alanı Enerji
Telefon (0212)2690889
Faks (0212)2690888
Adres Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok K:7 34330 Levent İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar431,8409,8
Ödenmiş Sermaye45,045,0
Net Kâr13,910,2

Cari Değerler

F/K 23,0
FD/FAVÖK 14,3
PD/DD 1,9
FD/Satışlar 16,2
Yabancı Oranı (%) 0,11
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,1 / 7,1
Piyasa Değeri 810,1 mnTL
Net Borç 244,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,68 -2,77 -2,06 -
USD 0,45 -5,12 -4,77 -
Göreceli 1,11 -1,62 2,45 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KARYEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KARYEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.048.9729.226.4999.039.3890
Nakit ve Nakit Benzerleri5.41292.382443.2860
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar10.810.2945.704.0498.494.8290
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.81412.12414.8720
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar227.4523.417.94486.4020
(Ara Toplam)11.048.9729.226.4999.039.3890
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar747.300.022726.289.272643.954.5100
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar66.16265.59767.4020
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar747.231.477723.142.859643.864.0830
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı03.078.43400
Diğer Duran Varlıklar2.3832.38223.0250
TOPLAM VARLIKLAR758.348.994735.515.771652.993.8990
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler47.532.12844.889.35122.103.0230
Finansal Borçlar44.751.69643.189.62919.254.8330
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.257.127676.106291.8870
Diğer Borçlar1.391.855499.4871.236.3390
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0524.1291.319.9640
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler131.450000
(Ara Toplam)47.532.12844.889.35122.103.0230
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler279.004.521280.823.602279.771.8200
Finansal Borçlar199.552.804202.339.600210.830.1440
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.074.65518.0812.751.3070
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar54.989000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü78.322.07378.465.92166.190.3690
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar431.812.345409.802.818351.119.0560
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar431.812.345409.802.817351.119.0560
Ödenmiş Sermaye45.000.00045.000.00045.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları133.619.734133.619.734103.946.2810
Dönem Net Kar/Zararı13.943.02810.215.56429.673.4530
Diğer Özsermaye Kalemleri239.249.583220.967.519172.499.3220
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR758.348.994735.515.771652.993.8990
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri31.034.68710.893.02865.144.13031.020.196
Satışların Maliyeti (-)-19.870.337-8.037.197-13.329.390-20.560.789
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.164.3502.855.83151.814.74010.459.407
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.164.3502.855.83151.814.74010.459.407
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.539.158-634.463-351.915-192.827
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri451.86283.24543.3574.592.969
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.947.753-360.535-107.713-12.629.604
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.129.3011.944.07851.398.4692.229.945
Net Faaliyet Kar/Zararı9.625.1922.221.36851.462.82510.266.580
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0011.8060
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.129.3011.944.07851.410.2752.229.945
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler43.290.05630.411.93362.744.43039.749.652
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-35.629.048-21.865.489-79.971.940-33.923.110
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0011.8060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.790.30910.490.52234.182.7658.056.487
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)152.719-274.958-4.509.313389.943
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)152.719-274.958-4.509.3130
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI13.943.02810.215.56429.673.4528.446.430
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)13.943.02810.215.56429.673.4538.446.430
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları13.943.02810.215.56429.673.4538.446.430
Hisse Başına Kazanç011338.446
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç011330
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç011330
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç011330
Dipnot
Amortisman Giderleri15.063.949718.25521.480.18613.729.004
Kıdem Tazminatı6.797000
Finansman Giderleri-35.629.048-21.865.489-79.971.940-33.923.110
Yurtiçi Satışlar31.034.68710.893.02865.144.13031.020.196
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-75.054.774-145.640.546-123.656.2990
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-184.242.152-262.047.783-242.828.0420
Net YPP (Hedge Dahil)-75.054.774-145.640.546-123.656.2990

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KARYE 14,7 23,0 14,3 16,2 1,9 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KARYE 14,73 0,11 0,03 -8,18 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi