SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.959 1.945 0,72
VIOP 2.166 2.150 0,77
USD/TRY 13,5590 13,4770 0,61
BIST BANKA 1.726 1.725 0,05
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.845,63 1.847,51 -0,10
BRENT 88,47 87,18 1,48

Kartal Yenilenebili Enerji Hisse Senedi | KARYE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,94 24,3 12,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 11,5 178,8 167,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Kartal Yenilenebili Enerji
Kuruluş 05.07.2021
Faal Alanı Enerji
Telefon (0212)2690889
Faks (0212)2690888
Adres Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok K:7 34330 Levent İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar569,1431,8
Ödenmiş Sermaye55,045,0
Net Kâr58,413,9

Cari Değerler

F/K 13,0
FD/FAVÖK 16,9
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 16,8
Yabancı Oranı (%) 3,18
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,2 / 5,5
Piyasa Değeri 1.043,9 mnTL
Net Borç 247,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -9,96 6,39 40,59 25,70
USD -10,69 6,55 22,19 24,12
Göreceli -11,57 8,30 36,71 20,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KARYEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
KARYEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar65.869.88311.048.9729.226.4999.039.389
Nakit ve Nakit Benzerleri43.091.5425.41292.382443.286
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar11.808.26910.810.2945.704.0498.494.829
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.687.4765.81412.12414.872
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.282.596227.4523.417.94486.402
(Ara Toplam)65.869.88311.048.9729.226.4999.039.389
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar937.287.919747.300.022726.289.272643.954.510
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar74.69666.16265.59767.402
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar11.474.565000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar925.723.414747.231.477723.142.859643.864.083
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı003.078.4340
Diğer Duran Varlıklar15.2442.3832.38223.025
TOPLAM VARLIKLAR1.003.157.802758.348.994735.515.771652.993.899
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler88.579.65447.532.12844.889.35122.103.023
Finansal Borçlar54.587.47344.751.69643.189.62919.254.833
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar11.615.0881.257.127676.106291.887
Diğer Borçlar21.185.9201.391.855499.4871.236.339
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.043.1770524.1291.319.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler147.996131.45000
(Ara Toplam)88.579.65447.532.12844.889.35122.103.023
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler345.479.561279.004.521280.823.602279.771.820
Finansal Borçlar236.237.684199.552.804202.339.600210.830.144
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar750.000000
Diğer Borçlar01.074.65518.0812.751.307
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar81.57054.98900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü108.410.30778.322.07378.465.92166.190.369
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar569.098.587431.812.345409.802.818351.119.056
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar569.098.587431.812.345409.802.817351.119.056
Ödenmiş Sermaye55.000.00045.000.00045.000.00045.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları133.619.734133.619.734133.619.734103.946.281
Dönem Net Kar/Zararı58.411.35713.943.02810.215.56429.673.453
Diğer Özsermaye Kalemleri322.067.496239.249.583220.967.519172.499.322
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.003.157.802758.348.994735.515.771652.993.899
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri64.239.38331.034.68710.893.02865.144.130
Satışların Maliyeti (-)-39.985.205-19.870.337-8.037.197-13.329.390
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)24.254.17811.164.3502.855.83151.814.740
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)24.254.17811.164.3502.855.83151.814.740
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.792.980-1.539.158-634.463-351.915
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri39.352.635451.86283.24543.357
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.134.046-3.947.753-360.535-107.713
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)54.679.7876.129.3011.944.07851.398.469
Net Faaliyet Kar/Zararı17.461.1989.625.1922.221.36851.462.825
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler257.7880011.806
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı54.937.5756.129.3011.944.07851.410.275
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler65.294.14443.290.05630.411.93362.744.430
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-63.196.983-35.629.048-21.865.489-79.971.940
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler257.7880011.806
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.034.73613.790.30910.490.52234.182.765
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.376.621152.719-274.958-4.509.313
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.376.621152.719-274.958-4.509.313
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI58.411.35713.943.02810.215.56429.673.452
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)58.411.35713.943.02810.215.56429.673.453
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları58.411.35713.943.02810.215.56429.673.453
Hisse Başına Kazanç001133
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç001133
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç001133
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç001133
Dipnot
Amortisman Giderleri25.918.18215.063.949718.25521.480.186
Kıdem Tazminatı12.4246.79700
Finansman Giderleri-63.196.983-35.629.048-21.865.489-79.971.940
Yurtiçi Satışlar64.239.38331.034.68710.893.02865.144.130
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu141.144.515-75.054.774-145.640.546-123.656.299
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-142.286.762-184.242.152-262.047.783-242.828.042
Net YPP (Hedge Dahil)141.144.515-75.054.774-145.640.546-123.656.299
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit48.720.69425.780.853-14.339.26470.762.801
Düzeltme Öncesi Kar58.411.35713.943.02810.215.56429.673.453
Düzeltmeler:-13.434.8203.745.038-29.025.978115.511.285
Amortisman & İtfa Payları25.918.18215.063.949718.25521.480.186
Karşılıklardaki Değişim81.75040.02800
Diğer Gelir/ Gider-39.434.752-11.358.939-29.744.23494.031.099
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)44.976.53717.688.066-18.810.414145.184.738
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler3.744.1578.092.7874.471.150-74.421.937
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)48.720.69425.780.853-14.339.26470.762.801
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-88.909.4970-80.594.157-183.480.388
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-37.290.98800-32.683
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-126.200.4850-80.594.157-183.513.071
Serbest Nakit Akım-77.479.79125.780.853-94.933.421-112.750.270
Finansal Borçlardaki Değişim-39.470.804-32.101.65345.463.44133.077.077
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı70.000.000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit10.000.0000053.044.306
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit40.529.196-32.101.65345.463.44186.121.383
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-36.950.595-6.320.800-49.469.980-26.628.888
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi79.598.8505.882.92649.119.07627.047.466
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim42.648.255-437.874-350.904418.578
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler443.286443.286443.28624.708
Dönem Sonu Nakit43.091.5415.41292.382443.286

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KARYE 19,0 13,0 16,9 16,8 1,8 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KARYE 18,98 5,39 3,18 -221,10 -2,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi