SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Karsan Otomotiv Hisse Senedi | KARSN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,8 7,73 2,93
Hacim Hareketi (Milyon TL) 279,4 3.164,4 2.884,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Karsan Otomotiv
Kuruluş 16.09.1966
Faal Alanı Türkiye’de her nevi oto montaj ve karöseri tesisleri kurmak, kurulmuş olanları satın almak, bunlara iştirak etmek, karöserin imali için oto ithal etmek, her nevi oto karöseri yapmak ve satmak
Telefon (0224)4842170
Faks (0224)4842169
Adres Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar940,5989,7
Ödenmiş Sermaye900,0900,0
Net Kâr-55,198,9

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK -
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 2,57
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 59,5 / 30,1
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -7,82 -2,15 98,84
USD - - - -
Göreceli -1,57 -3,66 1,99 51,15

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,63 1.887.000 A/D
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,631.887.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.316.096.0001.925.327.0001.556.049.0001.730.865.000
Nakit ve Nakit Benzerleri297.430.000103.061.00063.096.00059.448.000
Finansal Yatırımlar0208.562.0009.112.00032.658.000
Ticari Alacaklar952.558.000997.838.000850.299.0001.049.885.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0033.230.00066.664.000
Diğer Alacaklar82.616.000103.250.00060.737.00052.973.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar621.051.000314.181.000333.393.000259.965.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar362.441.000198.435.000206.182.000209.272.000
(Ara Toplam)2.316.096.0001.925.327.0001.556.049.0001.730.865.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.694.305.0001.811.939.0001.346.510.0001.244.107.000
Ticari Alacaklar127.255.000227.157.00087.946.00095.942.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar145.069.000145.056.000168.721.000120.690.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları19.429.00020.760.00022.171.00011.161.000
Maddi Duran Varlıklar853.452.000764.063.000563.865.000553.957.000
Şerefiye10.645.00010.645.00010.645.00010.645.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar334.587.000347.066.000264.865.000271.454.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı120.210.00097.334.000114.470.00049.717.000
Diğer Duran Varlıklar83.658.000199.858.000113.827.000130.541.000
TOPLAM VARLIKLAR4.010.401.0003.737.266.0002.902.559.0002.974.972.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.409.127.0002.137.461.0001.681.088.0001.793.502.000
Finansal Borçlar1.783.250.0001.480.004.0001.208.809.0001.390.596.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar422.965.000479.224.000322.568.000270.703.000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)54.719.00022.848.00017.584.00029.995.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.445.000624.000337.000735.000
Borç Karşılıkları104.671.00099.764.00095.376.00078.756.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler42.077.00054.997.00036.414.00022.717.000
(Ara Toplam)2.409.127.0002.137.461.0001.681.088.0001.793.502.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler661.931.000605.912.000502.899.000502.129.000
Finansal Borçlar571.889.000522.946.000440.417.000437.896.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)383.000834.00001.327.000
Uzun vadeli karşılıklar89.659.00082.132.00061.530.00062.906.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00952.0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar939.343.000993.893.000718.572.000679.341.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar940.544.000989.738.000724.399.000684.835.000
Ödenmiş Sermaye900.000.000900.000.000900.000.000900.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri006.779.0006.779.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları5.130.000-3.410.000-220.000-5.081.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.128.000001.128.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-294.825.000-393.718.000-393.788.000-393.718.000
Dönem Net Kar/Zararı-55.143.00098.893.000-13.341.000-48.044.000
Diğer Özsermaye Kalemleri384.254.000387.973.000224.969.000223.771.000
Azınlık Payları-1.201.0004.155.000-5.827.000-5.494.000
TOPLAM KAYNAKLAR4.010.401.0003.737.266.0002.902.559.0002.974.972.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri271.092.0002.069.462.0001.093.341.000583.739.000
Satışların Maliyeti (-)-258.170.000-1.526.105.000-885.351.000-468.119.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.922.000543.357.000207.990.000115.620.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0050.797.00083.345.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00-33.230.000-66.664.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)030.778.00017.567.00016.681.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.922.000574.135.000225.557.000132.301.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-31.191.000-126.635.000-53.881.000-31.890.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-25.622.000-117.293.000-48.418.000-32.494.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.582.000-5.798.000-3.472.000-2.338.000
Diğer Faaliyet Gelirleri126.542.000461.878.000124.775.000137.506.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.983.000-5.788.000-4.758.000-6.321.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)72.086.000780.499.000239.803.000196.764.000
Net Faaliyet Kar/Zararı-45.473.000324.409.000119.786.00065.579.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler835.00010.667.0003.754.0002.377.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-13.665.000-46.000-46.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı72.921.000777.501.000243.511.000199.095.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-156.041.000-723.934.000-318.280.000-243.376.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler835.000-2.998.0003.708.0002.331.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-83.120.00053.567.000-74.769.000-44.281.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)22.621.00054.711.00060.831.000-4.027.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.445.000-7.373.000-337.000-442.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)24.066.00062.084.00061.168.000-3.585.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-60.499.000108.278.000-13.938.000-48.308.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-60.499.000108.278.000-13.938.000-48.308.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-5.356.0009.385.000-597.000-264.000
Ana Ortaklık Payları-55.143.00098.893.000-13.341.000-48.044.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri21.017.00073.958.00052.725.00037.006.000
Kıdem Tazminatı9.909.00024.555.00016.427.00010.163.000
Finansman Giderleri-156.041.000-723.934.000-318.280.000-243.376.000
Yurtiçi Satışlar222.976.0001.363.359.000765.726.000510.674.000
Yurtdışı Satışlar69.205.000743.564.000354.257.00097.989.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-548.086.000-635.296.000-259.452.000-98.823.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-683.071.000-721.837.000-329.126.000-200.377.000
Net YPP (Hedge Dahil)-548.086.000-635.296.000-259.452.000-98.823.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit102.643.000305.537.000229.226.000-56.753.000
Düzeltme Öncesi Kar-60.499.000108.278.000-13.938.000-48.308.000
Düzeltmeler:170.912.000740.570.000442.413.000290.934.000
Amortisman & İtfa Payları21.017.00073.958.00052.725.00037.006.000
Karşılıklardaki Değişim28.580.00094.513.000127.349.00034.765.000
Diğer Gelir/ Gider121.315.000572.099.000262.339.000219.163.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)110.413.000848.848.000428.475.000242.626.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler158.000-499.652.000-104.021.000-281.941.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)110.571.000349.196.000324.454.000-39.315.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-7.928.000-43.659.000-95.228.000-17.438.000
Sabit Sermaye Yatırımları-95.038.000-155.096.000-47.973.000-30.749.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit835.0008.986.0002.073.000847.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-94.203.000-146.110.000-45.900.000-29.902.000
Serbest Nakit Akım8.440.000159.427.000183.326.000-86.655.000
Finansal Borçlardaki Değişim246.505.00086.178.000-35.136.000165.937.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-67.131.000-214.321.000-157.385.000-90.516.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit179.374.000-128.143.000-192.521.00075.421.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış187.814.00031.284.000-9.195.000-11.234.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi6.555.0001.940.0002.454.000845.000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim194.369.00033.224.000-6.741.000-10.389.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler103.061.00069.837.00069.837.00069.837.000
Dönem Sonu Nakit297.430.000103.061.00063.096.00059.448.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KARSN 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KARSN 6,84 2,38 2,57 18,60 0,50
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi