SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.376 1.393 -1,24
VIOP 1.414 1.432 -1,26
USD/TRY 8,1443 8,1495 -0,06
BIST BANKA 1.063 1.074 -0,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.215 15.234 -0,13
ALTIN 1.733,32 1.732,88 0,03
BRENT 63,16 63,18 -0,03

Karsan Otomotiv Hisse Senedi | KARSN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,68 5,58 1,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 83,4 1.783,8 1.700,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,3 0,4 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Karsan Otomotiv
Kuruluş 16.09.1966
Faal Alanı Türkiye’de her nevi oto montaj ve karöseri tesisleri kurmak, kurulmuş olanları satın almak, bunlara iştirak etmek, karöserin imali için oto ithal etmek, her nevi oto karöseri yapmak ve satmak
Telefon (0224)4842170
Faks (0224)4842169
Adres Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar733,4668,9
Ödenmiş Sermaye900,0900,0
Net Kâr20,36,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 12,5
PD/DD 4,5
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%) 0,76
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 83,3 / 50,2
Piyasa Değeri 3.312,0 mnTL
Net Borç 1.446,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,65 -10,02 -13,82 13,23
USD -3,01 -10,35 -20,14 2,85
Göreceli -1,43 -5,69 -2,46 21,53

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,63 1.887.000 A/D
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,631.887.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.545.117.0001.623.853.0001.378.209.0001.379.342.000
Nakit ve Nakit Benzerleri69.837.00027.800.00016.435.00034.530.000
Finansal Yatırımlar17.058.00065.374.00049.154.00013.077.000
Ticari Alacaklar990.160.0001.021.832.000791.584.000883.103.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar116.321.000110.496.00087.079.00075.677.000
Diğer Alacaklar7.181.0005.290.00063.000283.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar177.761.000220.969.000241.927.000166.354.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar166.799.000172.092.000191.967.000206.318.000
(Ara Toplam)1.545.117.0001.623.853.0001.378.209.0001.379.342.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.171.830.0001.254.487.0001.244.803.0001.148.496.000
Ticari Alacaklar056.860.00054.267.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar029.468.00049.769.00069.876.000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar120.690.000150.738.000150.738.000150.738.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları12.645.000319.000367.000390.000
Maddi Duran Varlıklar530.595.000533.218.000543.494.000468.740.000
Şerefiye10.645.00010.645.00010.645.00010.645.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar286.545.000210.761.000213.446.000217.293.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı53.302.00087.087.00090.226.00092.709.000
Diğer Duran Varlıklar157.408.000175.391.000131.851.000138.105.000
TOPLAM VARLIKLAR2.716.947.0002.878.340.0002.623.012.0002.527.838.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.104.709.0001.214.169.0001.231.666.0001.364.725.000
Finansal Borçlar712.215.000806.126.000874.167.0001.091.686.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar307.640.000298.787.000250.196.000186.123.000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4.974.00014.756.00016.550.00012.351.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü683.000959.000775.000215.000
Borç Karşılıkları60.205.00063.690.00057.808.00046.534.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18.992.00029.851.00032.170.00027.816.000
(Ara Toplam)1.104.709.0001.214.169.0001.231.666.0001.364.725.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler884.072.0001.005.333.000738.319.000508.655.000
Finansal Borçlar820.949.000954.564.000697.628.000460.160.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0033.000101.000
Uzun vadeli karşılıklar63.123.00050.769.00040.658.00048.394.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar728.166.000658.838.000653.027.000654.458.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar733.396.000668.919.000662.111.000662.314.000
Ödenmiş Sermaye900.000.000900.000.000900.000.000900.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri6.779.0006.779.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-4.564.000-5.047.000-1.533.0003.063.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.128.0001.128.0001.128.0001.045.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-414.039.000-414.018.000-414.018.000-413.936.000
Dönem Net Kar/Zararı20.321.0006.296.000-4.026.000-8.418.000
Diğer Özsermaye Kalemleri223.771.000173.781.000180.560.000180.560.000
Azınlık Payları-5.230.000-10.081.000-9.084.000-7.856.000
TOPLAM KAYNAKLAR2.716.947.0002.878.340.0002.623.012.0002.527.838.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.560.367.000990.566.000540.702.000267.849.000
Satışların Maliyeti (-)-1.141.915.000-780.062.000-434.327.000-228.348.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)418.452.000210.504.000106.375.00039.501.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler171.907.000193.475.000163.395.000159.810.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-116.321.000-139.964.000-136.848.000-145.553.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)55.586.00053.511.00026.547.00014.257.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)474.038.000264.015.000132.922.00053.758.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-76.453.000-44.443.000-22.795.000-11.417.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-71.954.000-42.998.000-30.641.000-15.537.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-10.258.000-3.278.000-1.595.000-1.743.000
Diğer Faaliyet Gelirleri241.786.000253.778.000119.320.00065.311.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-32.075.000-1.818.000-1.821.000-549.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)525.084.000425.256.000195.390.00089.823.000
Net Faaliyet Kar/Zararı315.373.000173.296.00077.891.00025.061.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.952.0001.786.000205.000205.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-50.000-50.0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı527.036.000426.992.000195.545.00090.028.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-470.454.000-420.300.000-201.621.000-102.406.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.952.0001.736.000155.000205.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)56.582.0006.692.000-6.076.000-12.378.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-35.862.000-4.847.000-1.402.0001.735.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.644.000-960.000-654.0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-34.218.000-3.887.000-748.0001.735.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI20.720.0001.845.000-7.478.000-10.643.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)20.720.0001.845.000-7.478.000-10.643.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları399.000-4.451.000-3.454.000-2.226.000
Ana Ortaklık Payları20.321.0006.296.000-4.024.000-8.417.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri66.538.00046.425.00030.721.00015.514.000
Kıdem Tazminatı7.495.00011.608.0007.358.0003.035.000
Finansman Giderleri-470.454.000-420.300.000-201.621.000-102.406.000
Yurtiçi Satışlar869.086.000571.220.000381.108.000214.647.000
Yurtdışı Satışlar700.331.000438.661.000176.017.00052.599.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-78.465.000-79.936.000-283.182.000-233.004.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-207.798.000-242.820.000-434.721.000-561.753.000
Net YPP (Hedge Dahil)-78.465.000-87.029.000-293.823.000-213.764.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KARSN 3,7 A/D 12,5 3,0 4,5 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KARSN 3,68 2,23 0,76 -147,31 -3,92
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi