SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.087 1.112 -2,24
VIOP 1.213 1.240 -2,16
USD/TRY 7,6169 7,5555 0,81
BIST BANKA 1.068 1.098 -2,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.542 13.116 -4,37
ALTIN 1.906,25 1.950,56 -2,27
BRENT 41,25 43,15 -4,40

Karsan Otomotiv Hisse Senedi | KARSN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,52 3,67 1,15
Hacim Hareketi (Milyon TL) 17,6 1.043,7 1.026,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,3 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Karsan Otomotiv
Kuruluş 16.09.1966
Faal Alanı Türkiye’de her nevi oto montaj ve karöseri tesisleri kurmak, kurulmuş olanları satın almak, bunlara iştirak etmek, karöserin imali için oto ithal etmek, her nevi oto karöseri yapmak ve satmak
Telefon (0224)4842170
Faks (0224)4842169
Adres Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar662,1662,3
Ödenmiş Sermaye900,0900,0
Net Kâr-4,0-8,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 17,9
PD/DD 3,9
FD/Satışlar 2,8
Yabancı Oranı (%) 0,57
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 50,5 / 28,4
Piyasa Değeri 2.583,0 mnTL
Net Borç 1.506,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,69 -4,01 6,30 81,65
USD -4,20 -5,40 1,26 42,40
Göreceli -1,48 -2,22 8,54 91,21

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,63 1.887.000 A/D
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,631.887.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.378.209.0001.379.342.0001.300.368.0861.379.290.932
Nakit ve Nakit Benzerleri16.435.00034.530.00047.238.95323.626.772
Finansal Yatırımlar49.154.00013.077.0002.465.70821.974.013
Ticari Alacaklar791.584.000883.103.000855.940.460837.524.041
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar87.079.00075.677.00064.382.15755.766.221
Diğer Alacaklar63.000283.00099.213168.455
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar241.927.000166.354.000124.280.288229.290.181
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar191.967.000206.318.000205.961.307210.941.249
(Ara Toplam)1.378.209.0001.379.342.0001.300.368.0861.379.290.932
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.244.803.0001.148.496.0001.235.582.1881.215.074.414
Ticari Alacaklar54.267.0000017.325.719
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar49.769.00069.876.00085.880.40394.815.271
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar150.738.000150.738.000150.612.827155.374.199
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları367.000390.000663.950810.481
Maddi Duran Varlıklar543.494.000468.740.000467.628.209451.383.945
Şerefiye10.645.00010.645.00010.644.6580
Maddi Olmayan Duran Varlıklar213.446.000217.293.000224.810.626229.258.693
Ertelenmiş Vergi Varlığı90.226.00092.709.00090.974.22390.823.090
Diğer Duran Varlıklar131.851.000138.105.000204.367.292175.283.016
TOPLAM VARLIKLAR2.623.012.0002.527.838.0002.535.950.2742.594.365.346
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.231.666.0001.364.725.0001.376.060.3071.474.834.580
Finansal Borçlar874.167.0001.091.686.0001.051.305.1601.108.940.193
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar250.196.000186.123.000229.845.353284.720.057
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)16.550.00012.351.00014.729.58814.042.225
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü775.000215.000157.1280
Borç Karşılıkları57.808.00046.534.00046.451.95642.603.653
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32.170.00027.816.00033.571.12224.528.452
(Ara Toplam)1.231.666.0001.364.725.0001.376.060.3071.474.834.580
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler738.319.000508.655.000496.354.546567.751.394
Finansal Borçlar697.628.000460.160.000446.591.230509.790.804
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)33.000101.000169.9612.423.683
Uzun vadeli karşılıklar40.658.00048.394.00049.593.35551.328.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0004.208.527
Özkaynaklar653.027.000654.458.000663.535.421551.779.372
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar662.111.000662.314.000669.164.910557.055.373
Ödenmiş Sermaye900.000.000900.000.000900.000.000600.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0006.165.231
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-1.533.0003.063.0001.496.339956.068
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.128.0001.045.0001.045.0861.054.361
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-414.018.000-413.936.000-431.961.126-437.261.453
Dönem Net Kar/Zararı-4.026.000-8.418.00018.024.51220.418.035
Diğer Özsermaye Kalemleri180.560.000180.560.000180.560.099365.723.131
Azınlık Payları-9.084.000-7.856.000-5.629.489-5.276.001
TOPLAM KAYNAKLAR2.623.012.0002.527.838.0002.535.950.2742.594.365.346
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri540.701.000267.849.0001.704.291.4961.171.079.310
Satışların Maliyeti (-)-434.327.000-228.348.000-1.416.644.647-967.846.806
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)106.374.00039.501.000287.646.849203.232.504
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler163.395.000159.810.000177.836.871164.306.722
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-136.848.000-145.553.000-150.262.560-150.581.492
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)26.547.00014.257.00027.574.31113.725.230
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)132.921.00053.758.000315.221.160216.957.734
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-22.795.000-11.417.000-63.460.120-50.215.716
Genel Yönetim Giderleri (-)-30.641.000-15.537.000-56.743.391-35.980.984
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.595.000-1.743.000-9.518.695-7.843.037
Diğer Faaliyet Gelirleri119.320.00065.127.000102.422.34329.137.581
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.823.000-550.000-29.937.030-10.095.681
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)195.387.00089.638.000257.984.267141.959.897
Net Faaliyet Kar/Zararı77.890.00025.061.000185.498.954122.917.997
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler205.000388.00083.364.40580.287.715
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-50.0000-2.827.069-32.255
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı195.542.00090.026.000338.521.603222.215.357
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-201.621.000-102.406.000-313.796.056-199.762.111
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler155.000388.00080.537.33680.255.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.079.000-12.380.00024.725.54722.453.246
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.401.0001.734.000-4.421.510-2.035.211
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-653.0000-2.145.2720
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-748.0001.734.000-2.276.238-2.035.211
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-7.480.000-10.646.00020.304.03720.418.035
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-7.480.000-10.646.00020.304.03720.418.035
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-3.454.000-2.228.0002.279.5250
Ana Ortaklık Payları-4.026.000-8.418.00018.024.51220.418.035
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri30.721.00015.514.00060.814.43745.711.530
Kıdem Tazminatı7.358.0003.035.00010.391.1829.630.396
Finansman Giderleri-201.621.000-102.406.000-313.796.056-199.762.111
Yurtiçi Satışlar381.108.000214.647.000663.907.057442.024.026
Yurtdışı Satışlar176.017.00052.599.0001.054.317.563735.828.005
Net Yabancı Para Pozisyonu-283.182.000-233.004.000-88.198.679-280.049.432
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-434.721.000-561.753.000-407.961.077-625.851.774
Net YPP (Hedge Dahil)-293.823.000-213.764.000-66.916.759-253.666.072

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KARSN 2,9 A/D 17,9 2,8 3,9 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KARSN 2,87 0,59 0,57 -2,07 -0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi