SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Karsan Otomotiv Hisse Senedi | KARSN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,45 4,57 1,12
Hacim Hareketi (Milyon TL) 30,3 814,1 783,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,3 0,4 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Karsan Otomotiv
Kuruluş 16.09.1966
Faal Alanı Türkiye’de her nevi oto montaj ve karöseri tesisleri kurmak, kurulmuş olanları satın almak, bunlara iştirak etmek, karöserin imali için oto ithal etmek, her nevi oto karöseri yapmak ve satmak
Telefon (0224)4842170
Faks (0224)4842169
Adres Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar684,8717,7
Ödenmiş Sermaye900,0900,0
Net Kâr-48,0-16,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 13,3
PD/DD 4,8
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%) 0,79
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 17,7 / 40,6
Piyasa Değeri 3.276,0 mnTL
Net Borç 1.736,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,54 3,12 4,60 12,00
USD -0,67 -0,96 -5,75 -13,32
Göreceli 0,85 -1,78 -0,52 11,75

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,63 1.887.000 A/D
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,631.887.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.730.865.0001.686.743.0001.545.117.0001.623.853.000
Nakit ve Nakit Benzerleri59.448.00034.805.00069.837.00027.800.000
Finansal Yatırımlar32.658.00032.619.00017.058.00065.374.000
Ticari Alacaklar1.049.885.000981.559.000990.160.0001.021.832.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar66.664.00094.610.000116.321.000110.496.000
Diğer Alacaklar52.973.00022.152.0007.181.0005.290.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar259.965.000261.143.000177.761.000220.969.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar209.272.000259.855.000166.799.000172.092.000
(Ara Toplam)1.730.865.0001.686.743.0001.545.117.0001.623.853.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.244.107.0001.126.551.0001.171.830.0001.254.487.000
Ticari Alacaklar95.942.0000056.860.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00029.468.000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar120.690.000120.690.000120.690.000150.738.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları11.161.00011.962.00012.645.000319.000
Maddi Duran Varlıklar553.957.000542.325.000530.595.000533.218.000
Şerefiye10.645.00010.645.00010.645.00010.645.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar271.454.000280.395.000286.545.000210.761.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı49.717.00062.124.00053.302.00087.087.000
Diğer Duran Varlıklar130.541.00098.410.000157.408.000175.391.000
TOPLAM VARLIKLAR2.974.972.0002.813.294.0002.716.947.0002.878.340.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.793.502.0001.444.332.0001.104.709.0001.214.169.000
Finansal Borçlar1.390.596.0001.052.420.000712.215.000806.126.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar270.703.000296.509.000307.640.000298.787.000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)29.995.00021.236.0004.974.00014.756.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü735.0000683.000959.000
Borç Karşılıkları78.756.00059.353.00060.205.00063.690.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.717.00014.814.00018.992.00029.851.000
(Ara Toplam)1.793.502.0001.444.332.0001.104.709.0001.214.169.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler502.129.000657.913.000884.072.0001.005.333.000
Finansal Borçlar437.896.000597.729.000820.949.000954.564.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1.327.000000
Uzun vadeli karşılıklar62.906.00060.184.00063.123.00050.769.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar679.341.000711.049.000728.166.000658.838.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar684.835.000717.714.000733.396.000668.919.000
Ödenmiş Sermaye900.000.000900.000.000900.000.000900.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri6.779.0006.779.0006.779.0006.779.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-5.081.000-3.456.000-4.564.000-5.047.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.128.0001.128.0001.128.0001.128.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-393.718.000-393.718.000-414.039.000-414.018.000
Dönem Net Kar/Zararı-48.044.000-16.790.00020.321.0006.296.000
Diğer Özsermaye Kalemleri223.771.000223.771.000223.771.000173.781.000
Azınlık Payları-5.494.000-6.665.000-5.230.000-10.081.000
TOPLAM KAYNAKLAR2.974.972.0002.813.294.0002.716.947.0002.878.340.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri583.739.000187.721.0001.560.367.000990.566.000
Satışların Maliyeti (-)-468.119.000-151.043.000-1.141.915.000-780.062.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)115.620.00036.678.000418.452.000210.504.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler83.345.000104.328.000171.907.000193.475.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-66.664.000-94.611.000-116.321.000-139.964.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)16.681.0009.717.00055.586.00053.511.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)132.301.00046.395.000474.038.000264.015.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-31.890.000-10.770.000-76.453.000-44.443.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-32.494.000-16.679.000-71.954.000-42.998.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.338.000-1.501.000-10.258.000-3.278.000
Diğer Faaliyet Gelirleri137.506.00074.394.000241.786.000253.778.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.321.000-909.000-32.075.000-1.818.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)196.764.00090.930.000525.084.000425.256.000
Net Faaliyet Kar/Zararı65.579.00017.445.000315.373.000173.296.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.377.000251.0001.952.0001.786.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-46.00000-50.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı199.095.00091.181.000527.036.000426.992.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-243.376.000-118.229.000-470.454.000-420.300.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.331.000251.0001.952.0001.736.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-44.281.000-27.048.00056.582.0006.692.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.027.0008.822.000-35.862.000-4.847.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-442.0000-1.644.000-960.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.585.0008.822.000-34.218.000-3.887.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-48.308.000-18.226.00020.720.0001.845.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-48.308.000-18.226.00020.720.0001.845.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-264.000-1.435.000399.000-4.451.000
Ana Ortaklık Payları-48.044.000-16.791.00020.321.0006.296.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri37.006.00017.333.00066.538.00046.425.000
Kıdem Tazminatı10.163.0004.709.0007.495.00011.608.000
Finansman Giderleri-243.376.000-118.229.000-470.454.000-420.300.000
Yurtiçi Satışlar510.674.000166.402.000869.086.000571.220.000
Yurtdışı Satışlar97.989.00031.496.000700.331.000438.661.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-98.823.000-131.662.000-78.465.000-79.936.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-200.377.000-586.367.000-207.798.000-242.820.000
Net YPP (Hedge Dahil)-98.823.000-131.662.000-78.465.000-87.029.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-56.753.000-19.624.000434.402.000105.765.000
Düzeltme Öncesi Kar-48.308.000-18.225.00020.720.0001.845.000
Düzeltmeler:290.934.000118.567.000523.901.000411.379.000
Amortisman & İtfa Payları37.006.00017.333.00066.538.00046.425.000
Karşılıklardaki Değişim34.765.000604.00062.863.00061.537.000
Diğer Gelir/ Gider219.163.000100.630.000394.500.000303.417.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)242.626.000100.342.000544.621.000413.224.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-281.941.000-114.572.000-74.318.000-264.070.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-39.315.000-14.230.000470.303.000149.154.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-17.438.000-5.394.000-35.901.000-43.389.000
Sabit Sermaye Yatırımları-30.749.000-11.461.000-41.923.000-21.872.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit847.000251.0001.288.0001.456.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-29.902.000-11.210.000-40.635.000-20.416.000
Serbest Nakit Akım-86.655.000-30.834.000393.767.00085.349.000
Finansal Borçlardaki Değişim165.937.00044.393.000-179.855.000-33.382.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-90.516.000-48.449.000-181.954.000-61.349.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit75.421.000-4.056.000-361.809.000-94.731.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-11.234.000-34.890.00031.958.000-9.382.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi845.000-142.000-9.360.000-10.057.000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-10.389.000-35.032.00022.598.000-19.439.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler69.837.00069.837.00047.239.00047.239.000
Dönem Sonu Nakit59.448.00034.805.00069.837.00027.800.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KARSN 3,6 A/D 13,3 3,1 4,8 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KARSN 3,64 0,79 0,62 -16,70 -0,44
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi