SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.536 1.536 0,00
VIOP 1.637 1.637 0,00
USD/TRY 7,3531 7,3439 0,13
BIST BANKA 1.480 1.480 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.871 13.644 1,66
ALTIN 1.847,46 1.851,44 -0,21
BRENT 55,74 55,74 0,00

Karsan Otomotiv Hisse Senedi | KARSN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,74 5,2 2,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 79,2 1.783,8 1.704,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 0,5 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Karsan Otomotiv
Kuruluş 16.09.1966
Faal Alanı Türkiye’de her nevi oto montaj ve karöseri tesisleri kurmak, kurulmuş olanları satın almak, bunlara iştirak etmek, karöserin imali için oto ithal etmek, her nevi oto karöseri yapmak ve satmak
Telefon (0224)4842170
Faks (0224)4842169
Adres Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar668,9662,1
Ödenmiş Sermaye900,0900,0
Net Kâr6,3-4,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 20,8
PD/DD 6,8
FD/Satışlar 4,1
Yabancı Oranı (%) 3,69
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 46,7 / 39,9
Piyasa Değeri 4.518,0 mnTL
Net Borç 1.667,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,46 21,84 60,38 54,46
USD -3,59 22,82 64,07 55,08
Göreceli -3,20 24,14 48,89 48,49

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,63 1.887.000 A/D
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,631.887.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.623.853.0001.378.209.0001.379.342.0001.300.368.000
Nakit ve Nakit Benzerleri27.800.00016.435.00034.530.00047.239.000
Finansal Yatırımlar65.374.00049.154.00013.077.0002.466.000
Ticari Alacaklar1.021.832.000791.584.000883.103.000855.941.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar110.496.00087.079.00075.677.00064.382.000
Diğer Alacaklar5.290.00063.000283.00099.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar220.969.000241.927.000166.354.000124.280.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar172.092.000191.967.000206.318.000205.961.000
(Ara Toplam)1.623.853.0001.378.209.0001.379.342.0001.300.368.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.254.487.0001.244.803.0001.148.496.0001.235.579.000
Ticari Alacaklar56.860.00054.267.00000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar29.468.00049.769.00069.876.00085.880.000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar150.738.000150.738.000150.738.000150.613.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları319.000367.000390.000664.000
Maddi Duran Varlıklar533.218.000543.494.000468.740.000467.628.000
Şerefiye10.645.00010.645.00010.645.00010.645.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar210.761.000213.446.000217.293.000224.811.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı87.087.00090.226.00092.709.00090.974.000
Diğer Duran Varlıklar175.391.000131.851.000138.105.000204.364.000
TOPLAM VARLIKLAR2.878.340.0002.623.012.0002.527.838.0002.535.947.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.214.169.0001.231.666.0001.364.725.0001.376.056.000
Finansal Borçlar806.126.000874.167.0001.091.686.0001.051.305.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar298.787.000250.196.000186.123.000229.842.000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)14.756.00016.550.00012.351.00014.730.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü959.000775.000215.000157.000
Borç Karşılıkları63.690.00057.808.00046.534.00046.451.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29.851.00032.170.00027.816.00033.571.000
(Ara Toplam)1.214.169.0001.231.666.0001.364.725.0001.376.056.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.005.333.000738.319.000508.655.000496.355.000
Finansal Borçlar954.564.000697.628.000460.160.000446.591.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)033.000101.000170.000
Uzun vadeli karşılıklar50.769.00040.658.00048.394.00049.594.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar658.838.000653.027.000654.458.000663.536.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar668.919.000662.111.000662.314.000669.166.000
Ödenmiş Sermaye900.000.000900.000.000900.000.000900.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri6.779.000006.779.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-5.047.000-1.533.0003.063.0001.496.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.128.0001.128.0001.045.0001.045.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-414.018.000-414.018.000-413.936.000-431.961.000
Dönem Net Kar/Zararı6.296.000-4.026.000-8.418.00018.025.000
Diğer Özsermaye Kalemleri173.781.000180.560.000180.560.000173.782.000
Azınlık Payları-10.081.000-9.084.000-7.856.000-5.630.000
TOPLAM KAYNAKLAR2.878.340.0002.623.012.0002.527.838.0002.535.947.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri990.566.000540.702.000267.849.0001.704.291.496
Satışların Maliyeti (-)-780.062.000-434.327.000-228.348.000-1.416.644.647
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)210.504.000106.375.00039.501.000287.646.849
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler193.475.000163.395.000159.810.000177.836.871
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-139.964.000-136.848.000-145.553.000-150.262.560
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)53.511.00026.547.00014.257.00027.574.311
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)264.015.000132.922.00053.758.000315.221.160
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-44.443.000-22.795.000-11.417.000-63.460.120
Genel Yönetim Giderleri (-)-42.998.000-30.641.000-15.537.000-56.743.391
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-3.278.000-1.595.000-1.743.000-9.518.695
Diğer Faaliyet Gelirleri253.778.000119.320.00065.311.000102.422.343
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.818.000-1.821.000-549.000-29.937.030
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)425.256.000195.390.00089.823.000257.984.267
Net Faaliyet Kar/Zararı173.296.00077.891.00025.061.000185.498.954
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.786.000205.000205.00083.364.405
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-50.000-50.0000-2.827.069
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı426.992.000195.545.00090.028.000338.521.603
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-420.300.000-201.621.000-102.406.000-313.796.056
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.736.000155.000205.00080.537.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.692.000-6.076.000-12.378.00024.725.547
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.847.000-1.402.0001.735.000-4.421.510
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-960.000-654.0000-2.145.272
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.887.000-748.0001.735.000-2.276.238
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.845.000-7.478.000-10.643.00020.304.037
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.845.000-7.478.000-10.643.00020.304.037
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-4.451.000-3.454.000-2.226.0002.279.525
Ana Ortaklık Payları6.296.000-4.024.000-8.417.00018.024.512
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri46.425.00030.721.00015.514.00060.814.437
Kıdem Tazminatı11.608.0007.358.0003.035.00010.391.182
Finansman Giderleri-420.300.000-201.621.000-102.406.000-313.796.056
Yurtiçi Satışlar571.220.000381.108.000214.647.000663.907.057
Yurtdışı Satışlar438.661.000176.017.00052.599.0001.054.317.563
Net Yabancı Para Pozisyonu-79.936.000-283.182.000-233.004.000-88.199.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-242.820.000-434.721.000-561.753.000-407.961.000
Net YPP (Hedge Dahil)-87.029.000-293.823.000-213.764.000-109.481.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KARSN 5,0 A/D 20,8 4,1 6,8 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KARSN 5,02 3,69 1,39 -230,16 -6,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi