SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3458 8,3479 -0,03
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,18 1.813,64 -0,03
BRENT 73,09 73,09 0,00

Karsan Otomotiv Hisse Senedi | KARSN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,53 5,04 1,51
Hacim Hareketi (Milyon TL) 35,3 1.226,6 1.191,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 0,4 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Karsan Otomotiv
Kuruluş 16.09.1966
Faal Alanı Türkiye’de her nevi oto montaj ve karöseri tesisleri kurmak, kurulmuş olanları satın almak, bunlara iştirak etmek, karöserin imali için oto ithal etmek, her nevi oto karöseri yapmak ve satmak
Telefon (0224)4842170
Faks (0224)4842169
Adres Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer - Bursa

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar717,7733,4
Ödenmiş Sermaye900,0900,0
Net Kâr-16,820,3

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 14,1
PD/DD 5,2
FD/Satışlar 3,6
Yabancı Oranı (%) 0,81
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 32,9 / 45,1
Piyasa Değeri 3.708,0 mnTL
Net Borç 1.582,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -9,85 10,75 10,46 26,77
USD -9,52 13,25 14,41 12,13
Göreceli -10,28 6,75 8,65 33,75

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,63 1.887.000 A/D
KARSN30.05.20001,120,786378,6378,631.887.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.686.743.0001.545.117.0001.623.853.0001.378.209.000
Nakit ve Nakit Benzerleri34.805.00069.837.00027.800.00016.435.000
Finansal Yatırımlar32.619.00017.058.00065.374.00049.154.000
Ticari Alacaklar981.559.000990.160.0001.021.832.000791.584.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar94.610.000116.321.000110.496.00087.079.000
Diğer Alacaklar22.152.0007.181.0005.290.00063.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar261.143.000177.761.000220.969.000241.927.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar259.855.000166.799.000172.092.000191.967.000
(Ara Toplam)1.686.743.0001.545.117.0001.623.853.0001.378.209.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.126.551.0001.171.830.0001.254.487.0001.244.803.000
Ticari Alacaklar0056.860.00054.267.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0029.468.00049.769.000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar120.690.000120.690.000150.738.000150.738.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları11.962.00012.645.000319.000367.000
Maddi Duran Varlıklar542.325.000530.595.000533.218.000543.494.000
Şerefiye10.645.00010.645.00010.645.00010.645.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar280.395.000286.545.000210.761.000213.446.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı62.124.00053.302.00087.087.00090.226.000
Diğer Duran Varlıklar98.410.000157.408.000175.391.000131.851.000
TOPLAM VARLIKLAR2.813.294.0002.716.947.0002.878.340.0002.623.012.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.444.332.0001.104.709.0001.214.169.0001.231.666.000
Finansal Borçlar1.052.420.000712.215.000806.126.000874.167.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar296.509.000307.640.000298.787.000250.196.000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)21.236.0004.974.00014.756.00016.550.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0683.000959.000775.000
Borç Karşılıkları59.353.00060.205.00063.690.00057.808.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.814.00018.992.00029.851.00032.170.000
(Ara Toplam)1.444.332.0001.104.709.0001.214.169.0001.231.666.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler657.913.000884.072.0001.005.333.000738.319.000
Finansal Borçlar597.729.000820.949.000954.564.000697.628.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00033.000
Uzun vadeli karşılıklar60.184.00063.123.00050.769.00040.658.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar711.049.000728.166.000658.838.000653.027.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar717.714.000733.396.000668.919.000662.111.000
Ödenmiş Sermaye900.000.000900.000.000900.000.000900.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri6.779.0006.779.0006.779.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-3.456.000-4.564.000-5.047.000-1.533.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.128.0001.128.0001.128.0001.128.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-393.718.000-414.039.000-414.018.000-414.018.000
Dönem Net Kar/Zararı-16.790.00020.321.0006.296.000-4.026.000
Diğer Özsermaye Kalemleri223.771.000223.771.000173.781.000180.560.000
Azınlık Payları-6.665.000-5.230.000-10.081.000-9.084.000
TOPLAM KAYNAKLAR2.813.294.0002.716.947.0002.878.340.0002.623.012.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri187.721.0001.560.367.000990.566.000540.702.000
Satışların Maliyeti (-)-151.043.000-1.141.915.000-780.062.000-434.327.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)36.678.000418.452.000210.504.000106.375.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler104.328.000171.907.000193.475.000163.395.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-94.610.000-116.321.000-139.964.000-136.848.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)9.718.00055.586.00053.511.00026.547.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)46.396.000474.038.000264.015.000132.922.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-10.770.000-76.453.000-44.443.000-22.795.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-16.679.000-71.954.000-42.998.000-30.641.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.501.000-10.258.000-3.278.000-1.595.000
Diğer Faaliyet Gelirleri74.394.000241.786.000253.778.000119.320.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-909.000-32.075.000-1.818.000-1.821.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)90.931.000525.084.000425.256.000195.390.000
Net Faaliyet Kar/Zararı17.446.000315.373.000173.296.00077.891.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler251.0001.952.0001.786.000205.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-50.000-50.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı91.182.000527.036.000426.992.000195.545.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-118.229.000-470.454.000-420.300.000-201.621.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler251.0001.952.0001.736.000155.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-27.047.00056.582.0006.692.000-6.076.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)8.822.000-35.862.000-4.847.000-1.402.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-1.644.000-960.000-654.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)8.822.000-34.218.000-3.887.000-748.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-18.225.00020.720.0001.845.000-7.478.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-18.225.00020.720.0001.845.000-7.478.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.435.000399.000-4.451.000-3.454.000
Ana Ortaklık Payları-16.790.00020.321.0006.296.000-4.024.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri17.333.00066.538.00046.425.00030.721.000
Kıdem Tazminatı4.709.0007.495.00011.608.0007.358.000
Finansman Giderleri-118.229.000-470.454.000-420.300.000-201.621.000
Yurtiçi Satışlar166.402.000869.086.000571.220.000381.108.000
Yurtdışı Satışlar31.496.000700.331.000438.661.000176.017.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-131.662.000-78.465.000-79.936.000-283.182.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-586.367.000-207.798.000-242.820.000-434.721.000
Net YPP (Hedge Dahil)-131.662.000-78.465.000-87.029.000-293.823.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
KARSN 4,1 A/D 14,1 3,6 5,2 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
KARSN 4,12 0,81 0,75 -5,80 -0,15
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi