SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.445 2.418 1,11
VIOP 2.725 2.690 1,29
USD/TRY 16,3548 16,3646 -0,06
BIST BANKA 2.042 2.034 0,38
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.008 13.920 0,63
ALTIN 1.846,11 1.853,49 -0,40
BRENT 112,51 111,12 1,25

İzmir Fırça Hisse Senedi | IZFAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,06 6,09 1,03
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 4,5 4,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İzmir Fırça
Kuruluş 21.09.1993
Faal Alanı Fırça imalatı ve pazarlama
Telefon (0232)3283187
Faks (0232)3283220
Adres 10006 Sok. No:18 AOSB Cigli İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar37,326,9
Ödenmiş Sermaye16,916,9
Net Kâr1,34,8

Cari Değerler

F/K 15,7
FD/FAVÖK 5,1
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 0,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,4
Piyasa Değeri 86,2 mnTL
Net Borç 46,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 53,3

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -2,29 -2,85 -21,63
USD -1,17 -4,38 -12,21 -35,81
Göreceli -1,78 -3,28 -0,66 -39,79

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IZFASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
IZFASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar91.505.64676.836.44866.914.98157.866.828
Nakit ve Nakit Benzerleri1.825.666991.977848.631842.144
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar45.446.42935.681.64732.690.14030.584.534
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar915.949679.752678.561649.337
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar38.592.38533.903.04727.550.27522.588.410
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.725.2175.580.0255.147.3743.202.403
(Ara Toplam)91.505.64676.836.44866.914.98157.866.828
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar20.248.01720.150.82822.487.77016.465.288
Ticari Alacaklar0763.7002.870.387586.929
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar19.243.54318.283.94418.750.06314.615.592
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar146.905169.991164.112110.124
Ertelenmiş Vergi Varlığı857.569933.193703.2081.152.643
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR111.753.66396.987.27689.402.75174.332.116
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler66.742.77562.599.63754.379.20645.257.103
Finansal Borçlar46.428.64736.856.06631.974.48128.138.960
Diğer Finansal Yükümlülükler189.7650222.028236.657
Ticari Borçlar15.688.94410.881.07610.237.4058.194.347
Diğer Borçlar44.5728.822.7392.554.8741.806.959
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.659.6995.462.0948.289.2506.355.357
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü300.540296.890667.890245.769
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler430.608280.772433.278279.054
(Ara Toplam)66.742.77562.599.63754.379.20645.257.103
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.559.4617.332.4896.895.0247.933.894
Finansal Borçlar1.592.3462.153.0591.198.3381.786.086
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.529.2213.627.3934.260.1854.780.185
Diğer Borçlar0395.862395.862395.862
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.437.8941.156.1751.040.639971.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar37.451.42727.055.15028.128.52121.141.119
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.324.00926.923.32928.402.55621.352.332
Ödenmiş Sermaye16.875.00016.875.00016.875.00016.875.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler393.021393.021392.326392.326
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları5.289.963526.503636.255636.255
Dönem Net Kar/Zararı1.319.5774.763.4605.187.8382.303.473
Diğer Özsermaye Kalemleri13.446.4484.365.3455.311.1371.145.278
Azınlık Payları127.418131.821-274.035-211.213
TOPLAM KAYNAKLAR111.753.66396.987.27689.402.75174.332.116
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri31.965.30593.722.37558.810.61638.615.307
Satışların Maliyeti (-)-24.119.570-62.319.150-42.343.236-28.890.253
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.845.73531.403.22516.467.3809.725.054
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.845.73531.403.22516.467.3809.725.054
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.831.466-5.332.576-3.944.864-2.422.154
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.245.723-3.401.963-2.372.479-1.535.879
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0-132.82400
Diğer Faaliyet Gelirleri2.221.79511.565.2767.217.3564.306.626
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.279.819-8.437.426-4.738.453-2.012.156
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.710.52225.663.71212.628.9408.061.491
Net Faaliyet Kar/Zararı4.768.54622.535.86210.150.0375.767.021
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0172.770172.770172.770
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-850.00000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.710.52224.986.48212.801.7108.234.261
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler21.3411.024.020962.337632.219
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.008.466-19.201.318-6.753.229-5.944.324
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-677.230172.770172.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.723.3976.809.1847.010.8182.922.156
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-408.224-1.946.707-1.893.262-626.143
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-291.709-1.519.816-1.318.271-459.248
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-116.515-426.891-574.991-166.895
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.315.1734.862.4775.117.5562.296.013
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.315.1734.862.4775.117.5562.296.013
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-4.40499.017-70.282-7.460
Ana Ortaklık Payları1.319.5774.763.4605.187.8382.303.473
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri309.5181.122.039815.732590.521
Kıdem Tazminatı60.420220.119164.981109.383
Finansman Giderleri-4.008.466-19.201.318-6.753.229-5.944.324
Yurtiçi Satışlar27.471.93998.169.30763.828.30041.333.316
Yurtdışı Satışlar9.169.77623.155.60213.585.1679.272.897
Net Yabancı Para Pozisyonu32.941.919-29.252.136-23.387.124-21.456.900
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu32.941.919-29.252.136-23.387.124-21.456.900
Net YPP (Hedge Dahil)32.941.919-29.252.136-23.387.124-21.456.900
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-16.150.14717.661.5008.277.05111.662.378
Düzeltme Öncesi Kar1.315.1734.862.4775.117.5562.296.013
Düzeltmeler:1.090.48916.297.7872.536.7042.745.828
Amortisman & İtfa Payları309.5181.122.039815.732590.521
Karşılıklardaki Değişim103.931342.335269.35812.108
Diğer Gelir/ Gider677.04014.833.4131.451.6142.143.199
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)2.405.66221.160.2647.654.2605.041.841
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-18.555.809-3.291.260928.7766.979.925
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-16.150.14717.869.0048.583.03612.021.766
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0-207.504-305.985-359.388
Sabit Sermaye Yatırımları-1.246.031-15.912.774-11.788.635-11.653.037
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit03.058.29100
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.246.031-12.854.483-11.788.635-11.653.037
Serbest Nakit Akım-17.396.1784.807.017-3.511.5849.341
Finansal Borçlardaki Değişim9.720.371-2.239.5275.246.8511.616.549
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı9.218.000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-708.504-1.839.907-1.151.030-1.048.140
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit18.229.867-4.079.4344.095.821568.409
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış833.689727.583584.237577.750
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim833.689727.583584.237577.750
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler991.977264.394264.394264.394
Dönem Sonu Nakit1.825.666991.977848.631842.144

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IZFAS 5,1 15,7 5,1 1,2 2,3 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IZFAS 5,11 0,07 0,07 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi