SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1256 8,1495 -0,29
BIST BANKS 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
GOLD 1.745,12 1.732,88 0,71
BRENT 63,84 63,28 0,88

İzmir Fırça Hisse Senedi | IZFAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,09 12,99 6,9
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 89,1 88,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İzmir Fırça
Kuruluş 21.09.1993
Faal Alanı Fırça imalatı ve pazarlama
Telefon (0232)3283187
Faks (0232)3283220
Adres 10006 Sok. No:18 AOSB Cigli İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar19,317,7
Ödenmiş Sermaye16,916,9
Net Kâr2,40,9

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 26,0
PD/DD 7,3
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%) 0,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 0,4
Piyasa Değeri 140,4 mnTL
Net Borç 19,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -9,96 -28,89 5,58 49,64
USD -9,63 -28,80 -1,80 36,42
Göreceli -10,12 -26,71 19,29 60,32

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IZFASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
IZFASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar53.491.50348.406.91640.706.45342.057.635
Nakit ve Nakit Benzerleri264.3946.828.7462.431.8932.227.723
Finansal Yatırımlar6.709.0001.436.55000
Ticari Alacaklar20.834.91117.917.78815.869.16517.555.415
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar644.597588.882643.959483.522
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar21.662.16019.574.42820.511.72820.629.254
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.376.4412.060.5221.249.7081.161.721
(Ara Toplam)53.491.50348.406.91640.706.45342.057.635
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.560.0624.606.1474.944.2944.239.382
Ticari Alacaklar571.92489.674384.2010
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar3.511.1112.959.1513.109.2642.923.551
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar152.08954.92742.71049.852
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.324.9381.502.3951.408.1191.265.979
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR59.051.56553.013.06345.650.74746.297.017
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler35.200.57727.435.18321.778.83319.651.479
Finansal Borçlar22.793.48017.632.09511.385.8979.762.928
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar6.416.3795.816.9414.899.0183.553.564
Diğer Borçlar284.297875.7101.160.583835.754
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.416.8282.910.4344.182.2395.084.613
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü228.600100.1862303.169
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler60.99399.817150.866411.451
(Ara Toplam)35.200.57727.435.18321.778.83319.651.479
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.738.6717.860.5586.680.1409.730.056
Finansal Borçlar3.754.4736.817.3605.950.0968.973.323
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar984.1981.043.198730.044756.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar19.112.31717.717.32217.191.77416.915.482
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.316.07117.726.56217.076.74816.779.531
Ödenmiş Sermaye16.875.00016.875.00016.875.00016.875.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler219.736244.181217.490217.490
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.602.313-1.626.758-2.128.885-2.128.885
Dönem Net Kar/Zararı2.411.158854.916541.789230.394
Diğer Özsermaye Kalemleri1.412.4901.379.2231.571.3541.585.532
Azınlık Payları-203.754-9.240115.026135.951
TOPLAM KAYNAKLAR59.051.56553.013.06345.650.74746.297.017
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri51.071.00818.995.24637.526.17615.668.464
Satışların Maliyeti (-)-39.687.292-14.650.746-27.388.702-11.501.004
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.383.7164.344.50010.137.4744.167.460
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.383.7164.344.50010.137.4744.167.460
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.922.132-1.573.862-3.027.574-1.390.522
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.953.781-957.013-2.485.778-1.360.354
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.152.0831.292.9551.961.0721.936.046
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.021.361-724.978-4.486.126-2.335.712
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)5.638.5252.381.6022.099.0681.016.918
Net Faaliyet Kar/Zararı5.507.8031.813.6254.624.1221.416.584
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.3499.12500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-142.499-45900
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.513.3752.390.2682.099.0681.016.918
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.833.5831.022.387273.921117.188
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.534.807-2.457.273-2.827.922-1.772.359
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-125.1508.66600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.812.151955.382-454.933-638.253
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-719.444-224.403965.361858.228
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-591.455-271.383-37.743-6.735
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-127.98946.9801.003.104864.963
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.092.707730.979510.428219.975
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.092.707730.979510.428219.975
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-318.451-123.937-31.361-10.419
Ana Ortaklık Payları2.411.158854.916541.789230.394
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri635.161426.492327.439372.995
Kıdem Tazminatı100.6671.043.198159.37792.695
Finansman Giderleri-5.534.807-2.457.273-2.827.922-1.772.359
Yurtiçi Satışlar55.988.49120.822.11440.219.41717.594.934
Yurtdışı Satışlar12.335.9674.777.6258.934.4052.871.103
Net Yabancı Para Pozisyonu-14.232.379-11.418.864-7.539.069-7.658.482
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-14.232.379-11.418.864-7.539.069-7.658.482
Net YPP (Hedge Dahil)-14.232.379-11.418.864-7.539.069-7.658.482

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IZFAS 8,3 A/D 26,0 3,1 7,3 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IZFAS 8,32 0,08 0,01 -6,64 -0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi