SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.565 1.565 0,00
VIOP 1.690 1.690 0,00
USD/TRY 7,4628 7,4647 -0,03
BIST BANKA 1.566 1.566 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.815 13.848 -0,24
ALTIN 1.849,15 1.840,26 0,48
BRENT 56,28 55,86 0,75

İzmir Fırça Hisse Senedi | IZFAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5 8,39 3,39
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,4 8,3 7,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İzmir Fırça
Kuruluş 21.09.1993
Faal Alanı Fırça imalatı ve pazarlama
Telefon (0232)3283187
Faks (0232)3283220
Adres 10006 Sok. No:18 AOSB Cigli İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar17,717,1
Ödenmiş Sermaye16,916,9
Net Kâr0,90,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 25,8
PD/DD 7,0
FD/Satışlar 3,4
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Piyasa Değeri 123,4 mnTL
Net Borç 16,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,92 12,63 40,04 31,47
USD 10,66 12,78 44,55 30,95
Göreceli 9,34 11,51 26,01 24,05

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IZFAS0,000,00000,000,00 0 A/D
IZFAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar48.406.91640.706.45342.057.63540.956.224
Nakit ve Nakit Benzerleri6.828.7462.431.8932.227.723190.560
Finansal Yatırımlar1.436.550000
Ticari Alacaklar17.917.78815.869.16517.555.41518.072.166
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar588.882643.959483.522142.016
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar19.574.42820.511.72820.629.25421.245.621
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.060.5221.249.7081.161.7211.305.861
(Ara Toplam)48.406.91640.706.45342.057.63540.956.224
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar4.606.1474.944.2944.239.3823.506.576
Ticari Alacaklar89.674384.20100
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.959.1513.109.2642.923.5513.237.752
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar54.92742.71049.8521.757
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.502.3951.408.1191.265.979267.067
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR53.013.06345.650.74746.297.01744.462.800
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler27.435.18321.778.83319.651.47921.281.702
Finansal Borçlar17.632.09511.385.8979.762.92811.745.189
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.816.9414.899.0183.553.5643.550.794
Diğer Borçlar875.7101.160.583835.7541.092.488
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.910.4344.182.2395.084.6134.766.965
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü100.1862303.1690
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler99.817150.866411.451126.266
(Ara Toplam)27.435.18321.778.83319.651.47921.281.702
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.860.5586.680.1409.730.0566.267.520
Finansal Borçlar6.817.3605.950.0968.973.3235.869.497
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.043.198730.044756.733398.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar17.717.32217.191.77416.915.48216.913.578
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.726.56217.076.74816.779.53116.764.426
Ödenmiş Sermaye16.875.00016.875.00016.875.00016.875.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler244.181217.490217.490217.081
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.626.758-2.128.885-2.128.885563.924
Dönem Net Kar/Zararı854.916541.789230.394-2.689.504
Diğer Özsermaye Kalemleri1.379.2231.571.3541.585.5321.797.925
Azınlık Payları-9.240115.026135.951149.152
TOPLAM KAYNAKLAR53.013.06345.650.74746.297.01744.462.800
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri18.995.24637.526.17615.668.46434.161.864
Satışların Maliyeti (-)-14.650.746-27.388.702-11.501.004-25.874.090
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.344.50010.137.4744.167.4608.287.774
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.344.50010.137.4744.167.4608.287.774
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.573.862-3.027.574-1.390.522-3.039.257
Genel Yönetim Giderleri (-)-957.013-2.485.778-1.360.354-1.890.214
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.292.9551.961.0721.936.0463.800.033
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-724.978-4.486.126-2.335.712-8.961.481
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.381.6022.099.0681.016.918-1.803.145
Net Faaliyet Kar/Zararı1.813.6254.624.1221.416.5843.358.303
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.1250032.309
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-459000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.390.2682.099.0681.016.918-1.770.836
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.022.387273.921117.188549.171
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.457.273-2.827.922-1.772.359-1.766.537
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler8.6660032.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)955.382-454.933-638.253-2.988.202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-224.403965.361858.228293.410
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-271.383-37.743-6.7350
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)46.9801.003.104864.963293.410
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI730.979510.428219.975-2.694.792
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)730.979510.428219.975-2.694.792
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-123.937-31.361-10.419-5.289
Ana Ortaklık Payları854.916541.789230.394-2.689.503
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri426.492327.439372.995578.683
Kıdem Tazminatı1.043.198159.37792.69557.833
Finansman Giderleri-2.457.273-2.827.922-1.772.359-1.766.537
Yurtiçi Satışlar20.822.11440.219.41717.594.93434.981.894
Yurtdışı Satışlar4.777.6258.934.4052.871.1037.385.587
Net Yabancı Para Pozisyonu-11.418.864-7.539.069-7.658.482-9.507.552
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-11.418.864-7.539.069-7.658.482-9.507.552
Net YPP (Hedge Dahil)-11.418.864-7.539.069-7.658.482-9.507.552

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IZFAS 7,3 A/D 25,8 3,4 7,0 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi