SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.509 1.493 1,09
VIOP 1.626 1.608 1,12
USD/TRY 9,5236 9,5357 -0,13
BIST BANKA 1.286 1.274 0,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.757 15.599 1,01
ALTIN 1.792,46 1.792,72 -0,01
BRENT 85,41 85,44 -0,04

İzmir Fırça Hisse Senedi | IZFAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,46 8,39 2,93
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 61,5 61,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İzmir Fırça
Kuruluş 21.09.1993
Faal Alanı Fırça imalatı ve pazarlama
Telefon (0232)3283187
Faks (0232)3283220
Adres 10006 Sok. No:18 AOSB Cigli İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar21,419,8
Ödenmiş Sermaye16,916,9
Net Kâr2,30,6

Cari Değerler

F/K 25,9
FD/FAVÖK 12,8
PD/DD 4,8
FD/Satışlar 1,9
Yabancı Oranı (%) 0,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,7
Piyasa Değeri 101,6 mnTL
Net Borç 29,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,66 -1,63 -4,14 8,27
USD 2,28 -3,40 -10,52 -15,06
Göreceli -1,73 -6,80 -12,05 5,94

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IZFASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
IZFASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar57.866.82860.242.80753.491.50348.406.916
Nakit ve Nakit Benzerleri842.1441.572.095264.3946.828.746
Finansal Yatırımlar06.092.0016.709.0001.436.550
Ticari Alacaklar30.584.53425.319.81820.834.91117.917.788
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar649.337799.337644.597588.882
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar22.588.41020.986.39921.662.16019.574.428
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.202.4035.473.1573.376.4412.060.522
(Ara Toplam)57.866.82860.242.80753.491.50348.406.916
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar16.465.28815.957.2915.560.0624.606.147
Ticari Alacaklar586.9290571.92489.674
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar14.615.59214.420.4693.511.1112.959.151
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar110.124124.939152.08954.927
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.152.6431.411.8831.324.9381.502.395
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR74.332.11676.200.09859.051.56553.013.063
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler45.257.10352.569.54335.200.57727.435.183
Finansal Borçlar28.138.96025.990.87420.253.61017.632.095
Diğer Finansal Yükümlülükler236.6572.136.1612.539.8700
Ticari Borçlar8.194.34717.140.1956.416.3795.816.941
Diğer Borçlar1.806.9591.737.494284.297875.710
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.355.3575.177.7435.416.8282.910.434
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü245.769210.528228.600100.186
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler279.054176.54860.99399.817
(Ara Toplam)45.257.10352.569.54335.200.57727.435.183
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.933.8943.993.5394.738.6717.860.558
Finansal Borçlar1.786.0862.425.5183.754.4736.817.360
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.780.185000
Diğer Borçlar395.862439.38000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar971.7611.128.641984.1981.043.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar21.141.11919.637.01619.112.31717.717.322
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.352.33219.847.21119.316.07117.726.562
Ödenmiş Sermaye16.875.00016.875.00016.875.00016.875.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler392.326392.326219.736244.181
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları636.255636.254-1.602.313-1.626.758
Dönem Net Kar/Zararı2.303.473583.6402.411.158854.916
Diğer Özsermaye Kalemleri1.145.2781.359.9911.412.4901.379.223
Azınlık Payları-211.213-210.195-203.754-9.240
TOPLAM KAYNAKLAR74.332.11676.200.09859.051.56553.013.063
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri38.615.30718.075.69851.071.00818.995.246
Satışların Maliyeti (-)-28.890.253-13.985.808-39.687.292-14.650.746
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.725.0544.089.89011.383.7164.344.500
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.725.0544.089.89011.383.7164.344.500
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.422.154-1.158.549-3.922.132-1.573.862
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.535.879-772.814-1.953.781-957.013
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.306.6261.615.9792.152.0831.292.955
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.012.156-275.961-2.021.361-724.978
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.061.4913.498.5455.638.5252.381.602
Net Faaliyet Kar/Zararı5.767.0212.158.5275.507.8031.813.625
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler172.770017.3499.125
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-142.499-459
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.234.2613.498.5455.513.3752.390.268
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler632.219512.9382.833.5831.022.387
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.944.324-3.295.820-5.534.807-2.457.273
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler172.7700-125.1508.666
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.922.156715.6632.812.151955.382
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-626.143-138.465-719.444-284.459
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-459.248-210.602-591.455-271.383
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-166.89572.137-127.989-13.076
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.296.013577.1982.092.707670.923
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.296.013577.1982.092.707670.923
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-7.460-6.442-318.451-123.937
Ana Ortaklık Payları2.303.473583.6402.411.158794.860
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri590.521411.201635.161426.492
Kıdem Tazminatı109.38354.390100.6671.043.198
Finansman Giderleri-5.944.324-3.295.820-5.534.807-2.457.273
Yurtiçi Satışlar41.333.31619.709.37855.988.49120.822.114
Yurtdışı Satışlar9.272.8974.252.08012.335.9674.777.625
Net Yabancı Para Pozisyonu-21.456.900-18.137.668-14.232.379-11.418.864
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-21.456.900-18.137.668-14.232.379-11.418.864
Net YPP (Hedge Dahil)-21.456.900-18.137.668-14.232.379-11.418.864
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit11.662.3788.596.510-7.583.131-1.036.186
Düzeltme Öncesi Kar2.296.013577.1982.092.707670.923
Düzeltmeler:2.745.828398.1273.607.0601.900.517
Amortisman & İtfa Payları590.521411.201635.161426.492
Karşılıklardaki Değişim12.10877.136100.667106.174
Diğer Gelir/ Gider2.143.199-90.2102.871.2321.367.851
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)5.041.841975.3255.699.7672.571.440
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler6.979.9257.621.185-12.822.394-3.356.518
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)12.021.7668.596.510-7.122.627-785.078
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-359.3880-460.504-251.108
Sabit Sermaye Yatırımları-11.653.037-11.293.409-1.129.038-279.471
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-11.653.037-11.293.409-1.129.038-279.471
Serbest Nakit Akım9.341-2.696.899-8.712.169-1.315.657
Finansal Borçlardaki Değişim1.616.5494.339.3309.211.9607.113.462
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.048.140-334.730-2.667.290-1.400.952
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit568.4094.004.6006.544.6705.712.510
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış577.7501.307.701-2.167.4994.396.853
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim577.7501.307.701-2.167.4994.396.853
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler264.394264.3942.431.8932.431.893
Dönem Sonu Nakit842.1441.572.095264.3946.828.746

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IZFAS 6,0 25,9 12,8 1,9 4,8 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IZFAS 6,02 0,10 0,10 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi