SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3480 8,3479 0,00
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,51 1.813,64 -0,01
BRENT 73,16 73,09 0,10

İzmir Fırça Hisse Senedi | IZFAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,8 8,69 3,89
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 25,7 24,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İzmir Fırça
Kuruluş 21.09.1993
Faal Alanı Fırça imalatı ve pazarlama
Telefon (0232)3283187
Faks (0232)3283220
Adres 10006 Sok. No:18 AOSB Cigli İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar19,819,3
Ödenmiş Sermaye16,916,9
Net Kâr0,62,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 19,6
PD/DD 5,3
FD/Satışlar 2,2
Yabancı Oranı (%) 0,77
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,6 / 0,6
Piyasa Değeri 104,1 mnTL
Net Borç 22,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,98 16,64 14,26 10,97
USD 10,38 19,28 18,34 -1,85
Göreceli 9,45 12,42 12,38 17,08

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IZFASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
IZFASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar60.242.80753.491.50348.406.9160
Nakit ve Nakit Benzerleri1.572.095264.3946.828.7460
Finansal Yatırımlar6.092.0016.709.0001.436.5500
Ticari Alacaklar25.319.81820.834.91117.917.7880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar799.337644.597588.8820
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar20.986.39921.662.16019.574.4280
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.473.1573.376.4412.060.5220
(Ara Toplam)60.242.80753.491.50348.406.9160
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar15.957.2915.560.0624.606.1470
Ticari Alacaklar0571.92489.6740
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar14.420.4693.511.1112.959.1510
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar124.939152.08954.9270
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.411.8831.324.9381.502.3950
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR76.200.09859.051.56553.013.0630
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler52.569.54335.200.57727.435.1830
Finansal Borçlar25.990.87420.253.61017.632.0950
Diğer Finansal Yükümlülükler2.136.1612.539.87000
Ticari Borçlar17.140.1956.416.3795.816.9410
Diğer Borçlar1.737.494284.297875.7100
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.177.7435.416.8282.910.4340
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü210.528228.600100.1860
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler176.54860.99399.8170
(Ara Toplam)52.569.54335.200.57727.435.1830
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.993.5394.738.6717.860.5580
Finansal Borçlar2.425.5183.754.4736.817.3600
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar439.380000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.128.641984.1981.043.1980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar19.637.01619.112.31717.717.3220
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.847.21119.316.07117.726.5620
Ödenmiş Sermaye16.875.00016.875.00016.875.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler392.326219.736244.1810
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları636.254-1.602.313-1.626.7580
Dönem Net Kar/Zararı583.6402.411.158854.9160
Diğer Özsermaye Kalemleri1.359.9911.412.4901.379.2230
Azınlık Payları-210.195-203.754-9.2400
TOPLAM KAYNAKLAR76.200.09859.051.56553.013.0630
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri18.075.69851.071.00818.995.24611.822.208
Satışların Maliyeti (-)-13.985.808-39.687.292-14.650.746-8.506.657
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.089.89011.383.7164.344.5003.315.551
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.089.89011.383.7164.344.5003.315.551
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.158.549-3.922.132-1.573.862-745.807
Genel Yönetim Giderleri (-)-772.814-1.953.781-957.013-728.339
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.615.9792.152.0831.292.955114.210
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-275.961-2.021.361-724.978-8.202
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.498.5455.638.5252.381.6021.947.413
Net Faaliyet Kar/Zararı2.158.5275.507.8031.813.6251.841.405
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler017.3499.1250
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-142.499-4590
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.498.5455.513.3752.390.2681.947.413
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler512.9382.833.5831.022.387109.158
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.295.820-5.534.807-2.457.273-1.209.897
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-125.1508.6660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)715.6632.812.151955.382846.674
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-138.465-719.444-224.403133.588
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-210.602-591.455-271.383-671
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)72.137-127.98946.980134.259
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI577.1982.092.707730.979980.262
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)577.1982.092.707730.979980.262
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-6.442-318.451-123.937-65.961
Ana Ortaklık Payları583.6402.411.158854.9161.046.223
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri411.201635.161426.492402.746
Kıdem Tazminatı54.390100.6671.043.1980
Finansman Giderleri-3.295.820-5.534.807-2.457.273-1.209.897
Yurtiçi Satışlar19.709.37855.988.49120.822.11412.326.623
Yurtdışı Satışlar4.252.08012.335.9674.777.6252.736.007
Net Yabancı Para Pozisyonu-18.137.668-14.232.379-11.418.8640
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-18.137.668-14.232.379-11.418.8640
Net YPP (Hedge Dahil)-18.137.668-14.232.379-11.418.8640

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IZFAS 6,2 A/D 19,6 2,2 5,2 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IZFAS 6,17 0,77 0,40 -36,45 -0,36
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi