SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.857 1.810 2,64
VIOP 1.997 1.943 2,80
USD/TRY 13,2345 13,6711 -3,19
BIST BANKS 1.578 1.536 2,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.473 15.100 2,47
GOLD 1.780,41 1.771,06 0,53
BRENT 69,06 69,23 -0,25

Işıklar Plastik Hisse Senedi | ISKPL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,31 9,88 4,57
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,4 279,7 273,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Işıklar Plastik
Kuruluş 11.10.1988
Faal Alanı Plastik levha ürünleri üretimi
Telefon (0212)5136617
Faks (0212)5136628
Adres İhsan Dede Cd. Gebze Organize Sanayi Bölgesi No:101, 41480 Gebze/Kocaeli Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar354,0339,2
Ödenmiş Sermaye212,951,8
Net Kâr45,031,3

Cari Değerler

F/K 20,8
FD/FAVÖK 15,8
PD/DD 3,6
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%) 4,09
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,9 / 7,6
Piyasa Değeri 1.258,3 mnTL
Net Borç 60,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,32 7,65 -4,21 -
USD 0,22 1,77 -31,53 -
Göreceli 0,66 5,03 -20,77 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISKPL07.04.20210,090,03673,673,12 1.903.084 3
ISKPL07.04.20210,090,03673,673,121.903.0843

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar247.895.452246.016.739247.724.322150.571.418
Nakit ve Nakit Benzerleri21.995.53652.414.32478.830.54214.714.950
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar124.452.914105.107.56591.538.29269.696.050
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.957.7185.050.8855.343.5314.721.772
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar81.038.80073.258.84456.250.27145.823.039
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar15.450.48410.185.12115.761.68615.615.607
(Ara Toplam)247.895.452246.016.739247.724.322150.571.418
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar271.292.538265.334.522257.366.700246.098.140
Ticari Alacaklar0001.211.263
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar7.276.2907.016.8186.598.6786.019.350
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.103.7471.530.7412.574.360962.752
Maddi Duran Varlıklar253.108.865248.071.966242.110.113230.505.621
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.101.1336.508.7236.083.4895.623.590
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.702.5032.206.274601.775.564
TOPLAM VARLIKLAR519.187.990511.351.261505.091.022396.669.558
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler135.981.476139.399.699138.285.050168.905.533
Finansal Borçlar69.064.74358.307.93863.221.379105.901.846
Diğer Finansal Yükümlülükler23.80748.477185.532831.848
Ticari Borçlar48.387.77965.012.04352.686.36343.354.078
Diğer Borçlar1004352.001.68331.052
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)12.668.7698.681.1855.838.3995.904.176
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.290.5494.882.6114.912.2339.868.214
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.545.7292.467.0109.439.4613.014.319
(Ara Toplam)135.981.476139.399.699138.285.050168.905.533
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler29.248.78732.721.74237.892.62040.543.349
Finansal Borçlar13.321.54217.369.71822.689.15425.234.032
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.096.0084.999.1484.176.1074.217.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10.831.23710.352.87611.027.35911.091.415
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar353.957.727339.229.820328.913.352187.220.676
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar353.957.727339.229.820328.913.352187.220.676
Ödenmiş Sermaye212.918.46551.802.63851.802.63843.741.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0124.957.215010.184.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları717.740-556.525-517.942-371.984
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.476.9972.476.9972.476.99765.250
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları036.158.61236.158.612-25.034.104
Dönem Net Kar/Zararı45.015.79031.332.97720.695.12065.507.547
Diğer Özsermaye Kalemleri92.828.73593.057.906218.297.92793.128.967
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR519.187.990511.351.261505.091.022396.669.558
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri311.043.022198.130.816104.838.048421.121.608
Satışların Maliyeti (-)-225.813.044-144.416.957-77.195.090-269.513.933
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)85.229.97853.713.85927.642.958151.607.675
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)85.229.97853.713.85927.642.958151.607.675
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-16.025.650-10.095.133-3.951.819-18.939.263
Genel Yönetim Giderleri (-)-16.547.336-10.734.813-4.863.582-16.435.839
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0-213.111-115.715-782.317
Diğer Faaliyet Gelirleri20.182.26816.209.8169.290.57224.291.024
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-18.624.605-14.780.417-8.823.861-25.021.067
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)54.214.65534.100.20119.178.553114.720.213
Net Faaliyet Kar/Zararı52.656.99232.670.80218.711.842115.450.256
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı54.214.65534.100.20119.178.553114.720.213
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.990.01110.758.5889.250.8324.828.764
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.694.284-4.853.301-2.833.956-36.135.831
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.510.38240.005.48825.595.42983.413.146
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-12.494.592-8.672.511-4.900.309-17.905.599
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-12.679.712-9.393.285-5.017.301-17.474.729
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)185.120720.774116.992-430.870
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI45.015.79031.332.97720.695.12065.507.547
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)45.015.79031.332.97720.695.12065.507.547
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları45.015.79031.332.97720.695.12065.507.547
Hisse Başına Kazanç0101
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Dipnot
Amortisman Giderleri5.599.3283.697.8381.860.5715.083.612
Kıdem Tazminatı386.080257.387128.693401.059
Finansman Giderleri-6.694.284-4.853.301-2.833.956-36.135.831
Yurtiçi Satışlar96.214.67662.036.16429.817.191102.183.192
Yurtdışı Satışlar217.152.206137.360.05575.642.373319.796.046
Net Yabancı Para Pozisyonu13.339.62211.962.4819.036.813-55.931.613
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu10.055.25210.304.6147.987.806-57.201.912
Net YPP (Hedge Dahil)13.339.62210.304.6149.036.813-57.201.912
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-27.796.677-347.4423.453.41196.520.542
Düzeltme Öncesi Kar45.015.79031.332.97720.695.12065.507.547
Düzeltmeler:25.902.70717.001.5337.702.10557.877.467
Amortisman & İtfa Payları5.599.3283.697.8381.860.5715.083.612
Karşılıklardaki Değişim1.072.286858.027277.835983.699
Diğer Gelir/ Gider19.231.09312.445.6685.563.69951.810.156
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)70.918.49748.334.51028.397.225123.385.014
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-78.888.327-34.137.457-14.915.583-18.519.135
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-7.969.83014.197.05313.481.642104.865.879
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-19.826.847-14.544.495-10.028.231-8.345.337
Sabit Sermaye Yatırımları-28.971.896-21.702.064-13.655.418-28.169.933
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-28.971.896-21.702.064-13.655.418-28.169.933
Serbest Nakit Akım-56.768.573-22.049.506-10.202.00768.350.609
Finansal Borçlardaki Değişim-54.145.478-59.854.251-47.984.020-42.315.274
Temettü Ödemeleri-1.903.084-1.903.08400
Sermaye Artırımı122.834.853122.834.853122.834.8530
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-2.737.132-1.328.638-533.234-13.345.985
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit64.049.15959.748.88074.317.599-55.661.259
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış7.280.58637.699.37464.115.59212.689.350
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim7.280.58637.699.37464.115.59212.689.350
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler14.714.95014.714.95014.714.9502.025.600
Dönem Sonu Nakit21.995.53652.414.32478.830.54214.714.950

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISKPL 5,9 20,8 15,8 3,1 3,6 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISKPL 5,91 4,71 4,09 -61,74 -0,62
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi