SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.414 1.409 0,35
VIOP 1.515 1.515 0,05
USD/TRY 8,4735 8,4049 0,82
BIST BANKA 1.262 1.247 1,18
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.555 15.569 -0,09
ALTIN 1.811,78 1.810,57 0,07
BRENT 70,33 72,41 -2,87

Işıklar Plastik Hisse Senedi | ISKPL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 27,36 37,44 10,08
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,2 152,7 147,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Işıklar Plastik
Kuruluş 11.10.1988
Faal Alanı Plastik levha ürünleri üretimi
Telefon (0212)5136617
Faks (0212)5136628
Adres İhsan Dede Cd. Gebze Organize Sanayi Bölgesi No:101, 41480 Gebze/Kocaeli Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar328,9187,2
Ödenmiş Sermaye51,843,7
Net Kâr20,765,5

Cari Değerler

F/K 21,8
FD/FAVÖK 14,8
PD/DD 5,9
FD/Satışlar 4,2
Yabancı Oranı (%) 6,66
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,1 / 10,0
Piyasa Değeri 1.927,1 mnTL
Net Borç 7,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,64 8,27 20,70 -
USD -1,70 9,94 24,56 -
Göreceli -0,99 4,21 17,53 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ISKPL07.04.20210,090,03673,673,12 1.903.084 3
ISKPL07.04.20210,090,03673,673,121.903.0843

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar247.724.322150.571.418171.681.7110
Nakit ve Nakit Benzerleri78.830.54214.714.95030.122.1770
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar91.538.29269.696.05081.791.6400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.343.5314.721.77212.1940
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar56.250.27145.823.03945.426.9130
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar15.761.68615.615.60714.328.7870
(Ara Toplam)247.724.322150.571.418171.681.7110
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar257.366.700246.098.140238.981.5030
Ticari Alacaklar01.211.2633.630.8060
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.598.6786.019.3505.600.4390
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.574.360962.7521.182.3290
Maddi Duran Varlıklar242.110.113230.505.621220.706.0300
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.083.4895.623.5904.671.3470
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar601.775.5643.190.5520
TOPLAM VARLIKLAR505.091.022396.669.558410.663.2140
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler138.285.050168.905.533192.935.0760
Finansal Borçlar63.221.379105.901.846111.345.9760
Diğer Finansal Yükümlülükler185.532831.84800
Ticari Borçlar52.686.36343.354.07850.948.2040
Diğer Borçlar2.001.68331.0524.010.3510
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5.838.3995.904.17600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.912.2339.868.21413.296.2640
Borç Karşılıkları00346.4680
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.439.4613.014.31912.987.8130
(Ara Toplam)138.285.050168.905.533192.935.0760
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler37.892.62040.543.34945.452.0490
Finansal Borçlar22.689.15425.234.03229.385.8430
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.176.1074.217.9024.113.9990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.027.35911.091.41511.952.2070
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar328.913.352187.220.676172.276.0890
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar328.913.352187.220.676172.276.0890
Ödenmiş Sermaye51.802.63843.741.00043.741.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri010.184.00010.184.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-517.942-371.98400
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.476.99765.25065.2500
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları36.158.612-25.034.104-25.034.1040
Dönem Net Kar/Zararı20.695.12065.507.54750.130.4790
Diğer Özsermaye Kalemleri218.297.92793.128.96793.189.4640
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR505.091.022396.669.558410.663.2140
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri104.838.048421.121.608312.115.21261.159.523
Satışların Maliyeti (-)-77.195.090-269.513.933-193.489.247-45.858.343
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)27.642.958151.607.675118.625.96515.301.180
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)27.642.958151.607.675118.625.96515.301.180
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.951.819-18.939.263-15.580.183-2.888.689
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.863.582-16.435.839-8.627.059-2.985.113
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-115.715-782.317-2.370.566-75.446
Diğer Faaliyet Gelirleri9.290.57224.291.02421.834.4355.162.171
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-8.823.861-25.021.067-22.880.450-4.683.176
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)19.178.553114.720.21391.002.1429.830.927
Net Faaliyet Kar/Zararı18.711.842115.450.25692.048.1579.351.932
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı19.178.553114.720.21391.002.1429.830.927
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.250.8324.828.7642.354.602318.851
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.833.956-36.135.831-28.650.664-11.029.722
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.595.42983.413.14664.706.080-879.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-4.900.309-17.905.599-14.575.601-1.151.826
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.017.301-17.474.729-13.296.2640
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)116.992-430.870-1.279.337-1.151.826
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI20.695.12065.507.54750.130.479-2.031.770
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)20.695.12065.507.54750.130.479-2.031.770
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları20.695.12065.507.54750.130.479-2.031.770
Hisse Başına Kazanç0110
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Dipnot
Amortisman Giderleri1.860.5715.083.6123.260.628912.885
Kıdem Tazminatı128.693401.059300.793100.264
Finansman Giderleri-2.833.956-36.135.831-28.650.664-11.029.722
Yurtiçi Satışlar29.817.191102.183.19270.263.43322.505.767
Yurtdışı Satışlar75.642.373319.796.046242.667.19038.866.297
Net Yabancı Para Pozisyonu9.036.813-55.931.613-33.014.8680
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu7.987.806-57.201.912-34.608.7730
Net YPP (Hedge Dahil)9.036.813-57.201.912-33.014.8680

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ISKPL 37,2 21,8 14,8 4,2 5,9 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ISKPL 37,20 6,75 6,66 -8,72 -0,09
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi