SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.814 9.757 0,59
VIOP 10.598 10.530 0,64
USD/TRY 32,3565 32,3025 0,17
BIST BANKS 12.744 12.562 1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.930 17.954 -0,13
GOLD 2.343,78 2.372,42 -1,21
BRENT 90,15 89,74 0,46

İpek Enerji Hisse Senedi | IPEKE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

G.G.
  • Son Öneri Tarihi 18.10.2021
  • Hedef Fiyat -
  • Getiri Pot -

Özgür Şafak Açıkalın

Yatırım Teması


Dolaylı biçimde Koza Altın’ın %45’ini elinde bulunduran Koza Anadolu Metal’in %52’sine sahip olan İpek Enerji, Koza Altın’a yatırım yapmak isteyen yatırımcı için bir alternatif. 31 Aralık 2018’de Türkiye Petrolleri ile bir operatörlük anlaşması imzalayan şirket, şu anda yalnızca kendisine ait 2 kuyu ve TPAO’nun 6 kuyusundan çıkan petrolün satışını gerçekleştiriyor. Anlaşma kapsamında toplam 8 kuyudan çıkan petrolden elde edilen gelirlerin %9,6’sını alan şirket, maliyetlere de ortak oluyor. Yeni kuyuların açılması ihtimalinde de maliyetlere payı oranında katılması halinde aynı oranda gelirden pay alabiliyor. 2018 yılında 8.091 varil petrol satan şirket bu satıştan 2.4 milyon TL’lik bir gelir elde etti. Anlaşmanın etkin olduğu 2019 yılında ise 10.124 varil petrol satıldı.


Katalizör


Finansallar bakımından iştiraki Koza Anadolu Metal’den pek de farklı olmayan İpek Enerji, operasyonel anlamda da zayıf kalıyor. Petrol operasyonlarının TPAO ile birleştirilmesi ve bu operasyonlardan alınan %9,6’lık payın finansallara önemli bir etkisini görmüyoruz. İştiraki Koza Anadolu’ya göre piyasada iskontolu işlem gören şirketi pahalı buluyoruz. Koza Altın ile alakalı gelişmeler şirketin hisse performansını etkileyebilir.


Riskler


Temel risk faktörleri Koza Altın için belirlediklerimizden oluşmakta: Söğüt madeninin işletilmesi, Mollakara’daki potansiyel kaynakların ekonomik değeri bulunan ölçülmüş ve belirlenmiş (M+I) kaynaklar kategorisine geçmesi, yeni madenlerin açılması/bulunması ve altın fiyatlarındaki beklenmedik hareketler.


Önceki Öneri Tarihi 03.06.2021
Önceki Hedef Fiyat 11,44
SAT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 33,6 44,8 11,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 55,5 991,5 936,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,1 0,2 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İpek Enerji
Kuruluş 15.01.1968
Faal Alanı Türkiye genelindeki ruhsat alanları; başta fosil enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji üretimi açısından değerlendirilmektedir. Petrol arama ruhsatlarında jeolojik ve jeofizik değerlendirmeler ile basen analizi yapılmakta ve potansiyelleri değerlendirilmektedir.
Telefon (0312)5871000
Faks (0312)5871100
Adres FATİH SULTAN MEHMET BULVARI UĞUR MUMCU MAH.İSTANBUL YOLU 10 KM NO:310 YENİMAHALLE/ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.339,13.282,2
Ödenmiş Sermaye259,8259,8
Net Kâr729,3635,6

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 5.941 mn TL
FAVÖK 3.027 mn TL
Net Kar 837 mn TL
FD/Satışlar 0,2
FD/FAVÖK 0,4
F/K 13,3
PD/DD 3,7

Cari Değerler

F/K 11,7
FD/FAVÖK 0,7
PD/DD 3,3
FD/Satışlar 0,2
Yabancı Oranı (%) 5,58
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,7 / 12,7
Piyasa Değeri 11.087,6 mnTL
Net Borç -9.775,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 35,1

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,28 12,32 -4,73 33,71
USD -0,28 12,77 -5,15 23,00
Göreceli -0,86 3,47 -11,13 1,77

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
IPEKE 42,68
25.12.2019
25.12.2019
25.12.2019
25.12.2019
25.12.2019
2023 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
IPEKE 18.10.2021 G.G. G.G. 0,00 G.G. 0,00
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
IPEKE 42,68
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
IPEKE 5.940,8 836,5 3.027,0 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
IPEKE 13,3 0,4 0,2 3,7 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IPEKEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
IPEKEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.917.931.00013.411.757.00013.151.297.00011.745.316.000
Nakit ve Nakit Benzerleri1.143.120.000693.721.0001.413.254.000524.270.000
Finansal Yatırımlar9.015.319.00011.226.564.0009.542.394.0009.760.480.000
Ticari Alacaklar77.599.00075.031.00051.237.00044.189.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar92.408.000111.484.000664.476.00090.489.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.420.860.0001.193.788.0001.107.980.0001.163.163.000
Canlı Varlıklar25.640.00024.098.00020.509.00018.768.000
Diğer Dönen Varlıklar142.985.00087.071.000351.447.000143.919.000
(Ara Toplam)11.917.931.00013.411.757.00013.151.297.00011.745.278.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00038.000
Duran Varlıklar5.856.962.0003.715.998.0002.844.472.0002.882.727.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar666.644.000522.188.0003.629.0003.516.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar415.233.000266.358.000289.259.000287.449.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller109.263.000110.222.000111.191.000215.551.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları8.356.00011.501.00015.393.00019.252.000
Maddi Duran Varlıklar2.191.708.0001.891.433.0001.735.547.0001.702.190.000
Şerefiye11.232.00011.232.00011.232.00011.232.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.169.0008.264.0006.334.0004.654.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı481.922.000436.431.000338.078.000278.964.000
Diğer Duran Varlıklar1.965.435.000458.369.000333.809.000359.919.000
TOPLAM VARLIKLAR17.774.893.00017.127.755.00015.995.769.00014.628.043.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.018.767.0002.186.235.0001.954.615.0001.155.690.000
Finansal Borçlar381.138.000375.256.000256.913.00015.403.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar288.840.000156.398.000238.047.000172.122.000
Diğer Borçlar122.895.000624.961.000429.602.00098.398.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.258.00013.914.0004.021.0002.061.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü274.535.000251.981.000171.732.00038.954.000
Borç Karşılıkları838.014.000645.806.000781.605.000776.900.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler111.087.000117.919.00072.695.00051.852.000
(Ara Toplam)2.018.767.0002.186.235.0001.954.615.0001.155.690.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler729.786.000719.408.000592.308.000510.472.000
Finansal Borçlar2.334.0001.207.0003.058.0006.996.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar150.332.000141.800.000105.135.000102.676.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)396.000396.000396.000194.000
Uzun vadeli karşılıklar576.724.000576.005.000483.719.000400.606.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar15.026.340.00014.222.112.00013.448.846.00012.961.881.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.339.101.0003.282.151.0002.893.658.0002.962.438.000
Ödenmiş Sermaye259.786.000259.786.000259.786.000259.786.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-335.750.000-335.750.000-379.897.0000
Hisse Senedi İhraç Primleri239.000239.000239.000239.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler624.855.000312.256.000312.256.000312.256.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.101.025.0002.451.221.0002.398.758.0001.580.655.000
Dönem Net Kar/Zararı729.342.000635.589.000330.567.000836.485.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-40.396.000-41.190.000-28.051.000-26.983.000
Azınlık Payları11.687.239.00010.939.961.00010.555.188.0009.999.443.000
TOPLAM KAYNAKLAR17.774.893.00017.127.755.00015.995.769.00014.628.043.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.374.747.0003.217.804.0001.704.213.0005.940.750.000
Satışların Maliyeti (-)-3.059.575.000-2.068.769.000-1.086.075.000-2.429.311.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.315.172.0001.149.035.000618.138.0003.511.439.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.315.172.0001.149.035.000618.138.0003.511.439.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-101.763.000-90.552.000-57.655.000-11.222.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-470.994.000-296.070.000-142.192.000-484.704.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-371.133.000-253.737.000-147.858.000-301.456.000
Diğer Faaliyet Gelirleri77.713.00052.059.00012.430.000198.209.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-711.477.000-674.781.000-347.751.000-541.612.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)737.518.000-114.046.000-64.888.0002.370.654.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.371.282.000508.676.000270.433.0002.714.057.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.123.240.0003.192.284.0001.551.479.0002.358.141.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-8.546.0000-162.384.000
Diğer Gelir ve Giderler96.000129.00027.0005.640.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.860.854.0003.069.821.0001.486.618.0004.572.051.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-74.096.000-8.351.000-15.816.0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.123.336.0003.183.867.0001.551.506.0002.201.397.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.786.758.0003.061.470.0001.470.802.0004.572.051.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-551.626.000-311.395.000-76.776.000-759.707.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-739.699.000-456.789.000-135.177.000-805.513.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)188.073.000145.394.00058.401.00045.806.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.235.132.0002.750.075.0001.394.026.0003.812.344.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.235.132.0002.750.075.0001.394.026.0003.812.344.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları3.505.790.0002.114.486.0001.063.459.0002.975.859.000
Ana Ortaklık Payları729.342.000635.589.000330.567.000836.485.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri213.083.000135.684.00067.026.000312.925.000
Kıdem Tazminatı15.577.0007.237.0005.443.0007.468.000
Finansman Giderleri-74.096.000-8.351.000-15.816.0000
Yurtiçi Satışlar5.348.035.0003.202.714.0001.704.338.0005.844.512.000
Yurtdışı Satışlar26.712.00015.245.000095.630.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-113.521.000-219.316.000-313.227.000-179.760.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-113.521.000-219.316.000-313.227.000-179.760.000
Net YPP (Hedge Dahil)-113.521.000-219.316.000-313.227.000-179.760.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit192.202.000176.996.000-38.264.000-1.170.554.000
Düzeltme Öncesi Kar4.235.132.0002.750.075.0001.394.027.0003.812.344.000
Düzeltmeler:-2.693.605.000-2.330.018.000-2.011.274.000-2.315.985.000
Amortisman & İtfa Payları213.083.000135.684.00067.026.000312.925.000
Karşılıklardaki Değişim561.132.000375.861.00088.339.000721.600.000
Diğer Gelir/ Gider-3.467.820.000-2.841.563.000-2.166.639.000-3.350.510.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.541.527.000420.057.000-617.247.0001.496.359.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-473.112.000-18.610.0001.397.352.000-1.406.287.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)1.068.415.000401.447.000780.105.00090.072.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-876.213.000-224.451.000-818.369.000-1.260.626.000
Sabit Sermaye Yatırımları-549.809.000-197.346.000-81.185.000-534.237.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit2.735.520.0001.292.258.0001.673.644.000-5.480.867.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit2.185.711.0001.094.912.0001.592.459.000-6.015.104.000
Serbest Nakit Akım2.377.913.0001.271.908.0001.554.195.000-7.185.658.000
Finansal Borçlardaki Değişim349.157.000349.157.000241.509.0000
Temettü Ödemeleri-651.473.00000-1.403.281.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.456.063.000-1.451.236.000-909.066.000-27.227.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.758.379.000-1.102.079.000-667.557.000-1.430.508.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış619.534.000169.829.000886.638.000-8.616.166.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim619.534.000169.829.000886.638.000-8.616.166.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler522.572.000522.572.000522.572.0009.138.738.000
Dönem Sonu Nakit1.142.106.000692.401.0001.409.210.000522.572.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IPEKE 42,7 11,7 0,7 0,2 3,3 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IPEKE 42,68 5,58 5,58 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
IPEKE 0,0
2023 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.