SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.399 1.399 0,00
VIOP 1.514 1.514 0,00
USD/TRY 8,7915 8,7700 0,25
BIST BANKS 1.196 1.196 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.603 15.448 1,00
GOLD 1.785,11 1.783,06 0,11
BRENT 75,07 74,87 0,27

İpek Enerji Hisse Senedi | IPEKE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Hisse Önerisi

SAT
  • Son Öneri Tarihi 03.06.2021
  • Hedef Fiyat 11,44
  • Getiri Pot %-7

Yusuf Güneş

Yatırım Teması


Dolaylı biçimde Koza Altın’ın %45’ini elinde bulunduran Koza Anadolu Metal’in %52’sine sahip olan İpek Enerji, Koza Altın’a yatırım yapmak isteyen yatırımcı için bir alternatif. 31 Aralık 2018’de Türkiye Petrolleri ile bir operatörlük anlaşması imzalayan şirket, şu anda yalnızca kendisine ait 2 kuyu ve TPAO’nun 6 kuyusundan çıkan petrolün satışını gerçekleştiriyor. Anlaşma kapsamında toplam 8 kuyudan çıkan petrolden elde edilen gelirlerin %9,6’sını alan şirket, maliyetlere de ortak oluyor. Yeni kuyuların açılması ihtimalinde de maliyetlere payı oranında katılması halinde aynı oranda gelirden pay alabiliyor. 2018 yılında 8.091 varil petrol satan şirket bu satıştan 2.4 milyon TL’lik bir gelir elde etti. Anlaşmanın etkin olduğu 2019 yılında ise 10.124 varil petrol satıldı.


Katalizör


Finansallar bakımından iştiraki Koza Anadolu Metal’den pek de farklı olmayan İpek Enerji, operasyonel anlamda da zayıf kalıyor. Petrol operasyonlarının TPAO ile birleştirilmesi ve bu operasyonlardan alınan %9,6’lık payın finansallara önemli bir etkisini görmüyoruz. İştiraki Koza Anadolu’ya göre piyasada iskontolu işlem gören şirketi pahalı buluyoruz. Koza Altın ile alakalı gelişmeler şirketin hisse performansını etkileyebilir.


Riskler


Temel risk faktörleri Koza Altın için belirlediklerimizden oluşmakta: Söğüt madeninin işletilmesi, Mollakara’daki potansiyel kaynakların ekonomik değeri bulunan ölçülmüş ve belirlenmiş (M+I) kaynaklar kategorisine geçmesi, yeni madenlerin açılması/bulunması ve altın fiyatlarındaki beklenmedik hareketler.


Önceki Öneri Tarihi 02.03.2021
Önceki Hedef Fiyat 10,70
SAT

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,23 14,5 3,27
Hacim Hareketi (Milyon TL) 49,4 604,7 555,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,3 0,4 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İpek Enerji
Kuruluş 15.01.1968
Faal Alanı Türkiye genelindeki ruhsat alanları; başta fosil enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji üretimi açısından değerlendirilmektedir. Petrol arama ruhsatlarında jeolojik ve jeofizik değerlendirmeler ile basen analizi yapılmakta ve potansiyelleri değerlendirilmektedir.
Telefon (0312)2290012
Faks (0312)2509589
Adres Necatibey Caddesi No :56/B 06430 Demirtepe - Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.658,41.479,1
Ödenmiş Sermaye259,8259,8
Net Kâr180,4362,2

Özet Finansal Göstergeler

Satışlar 4.697 mn TL
FAVÖK 2.903 mn TL
Net Kar 763 mn TL
FD/Satışlar A/D
FD/FAVÖK A/D
F/K 4,2
PD/DD 1,2
Satışlar 4.290 mn TL
FAVÖK 2.503 mn TL
Net Kar 707 mn TL
FD/Satışlar A/D
FD/FAVÖK A/D
F/K 4,5
PD/DD 1,5
Satışlar 3.330 mn TL
FAVÖK 1.893 mn TL
Net Kar 362 mn TL
FD/Satışlar A/D
FD/FAVÖK A/D
F/K 8,8
PD/DD 2,2

Cari Değerler

F/K 6,9
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 8,25
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 18,3 / 29,7
Piyasa Değeri 3.195,4 mnTL
Net Borç -6.961,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,32 -6,04 -14,94 -5,96
USD -1,35 -10,54 -18,82 -20,33
Göreceli -0,86 -2,30 -11,70 -0,70

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Önceki Değere Göre Değişim
Kod Kapanış Fiyat (TL) Cari Tahmin
(mn TL)
Tahmin
Güncelleme
Tarihi
1 Hafta
(mn TL)
1 Ay
(mn TL)
3 Ay
(mn TL)
IPEKE 12,3
707,3
4.290,3
2.503,4
2.093,1
12.048,8
03.06.2021
03.06.2021
03.06.2021
03.06.2021
03.06.2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74,6
281,3
76,0
32,3
284,9
74,6
281,3
76,0
32,3
284,9
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
1 Hafta Önceki 1 Ay Önceki 3 Ay Önceki
Kod Öneri Tarihi Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL) Öneri Hedef Değişim (TL)
IPEKE 03.06.2021 SAT 11,44 0,00 SAT 10,70 0,74 SAT 10,70 0,74
Kod Kapanış Fiyat Temettü
Verim (%)
Hisse
Başı TL
Dağıtma
Oranı (%)
Toplam
Temettü (mn TL)
Tahmin/
Gerçekleşen
IPEKE 12,3
0,00
0,00
0,00
0,0000
0,0000
0,0000
0,0
0,0
0,0
Tahmin
Tahmin
Tahmin
Kod Satışlar (mn TL) Net Kar (mn TL) FAVÖK (mn TL) Tahmin/Açıklanan
IPEKE 4.696,7 762,5 2.902,7 Tahmin
IPEKE 4.290,3 707,3 2.503,4 Tahmin
IPEKE 3.329,6 362,2 1.892,7 Açıklanan
Kod F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Tahmin/Açıklanan
IPEKE 4,2 -1,3 -0,8 1,2 Tahmin
IPEKE 4,5 -1,5 -0,9 1,5 Tahmin
IPEKE 8,8 -2,0 -1,1 2,2 Açıklanan
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IPEKEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
IPEKEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.797.907.0007.010.863.0006.445.328.0006.024.643.000
Nakit ve Nakit Benzerleri6.965.793.0006.190.196.0005.810.794.0005.500.857.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar29.667.00021.030.00031.451.00027.229.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar28.854.00032.622.00027.132.00016.678.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar432.641.000423.787.000509.145.000434.108.000
Canlı Varlıklar10.366.00011.761.00011.129.00011.450.000
Diğer Dönen Varlıklar330.586.000320.749.00055.677.00034.321.000
(Ara Toplam)7.797.907.0007.000.145.0006.445.328.0006.024.643.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar010.718.00000
Duran Varlıklar1.723.956.0001.624.940.0001.803.138.0001.613.557.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar128.933.000117.346.000110.424.000106.891.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar312.832.000312.521.000277.023.000274.074.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller226.547.000227.209.000229.084.000212.425.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.744.0004.483.00012.565.00014.660.000
Maddi Duran Varlıklar760.671.000718.678.000702.728.000706.334.000
Şerefiye11.232.00011.232.00015.773.00015.773.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.110.0001.182.000815.0001.029.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı172.901.000144.200.000149.399.000148.378.000
Diğer Duran Varlıklar103.986.00088.089.000305.327.000133.993.000
TOPLAM VARLIKLAR9.521.863.0008.635.803.0008.248.466.0007.638.200.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler839.070.000670.428.000577.720.000519.805.000
Finansal Borçlar3.405.0003.598.0003.877.0005.312.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar106.412.000109.823.00094.691.00069.443.000
Diğer Borçlar19.197.00019.047.00018.888.00019.374.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.768.000613.0001.913.0004.101.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü182.022.000119.473.000145.713.00099.091.000
Borç Karşılıkları502.108.000389.152.000292.112.000304.686.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.158.00028.722.00020.526.00017.798.000
(Ara Toplam)839.070.000670.428.000577.720.000519.805.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler210.415.000201.217.000225.361.000214.993.000
Finansal Borçlar726.0001.329.00010.258.00010.994.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar45.720.00040.309.00042.875.00037.573.000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)131.000000
Uzun vadeli karşılıklar163.838.000159.329.000172.066.000166.184.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0250.000162.000242.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar8.472.378.0007.764.158.0007.445.385.0006.903.402.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.658.423.0001.479.148.0001.417.364.0001.302.499.000
Ödenmiş Sermaye259.786.000259.786.000259.786.000259.786.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri239.000239.000239.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.204.00049.204.00049.204.00049.204.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.173.656.000811.493.000811.493.000811.493.000
Dönem Net Kar/Zararı180.370.000362.163.000300.036.000185.293.000
Diğer Özsermaye Kalemleri-4.832.000-3.737.000-3.394.000-3.277.000
Azınlık Payları6.813.955.0006.285.010.0006.028.021.0005.600.903.000
TOPLAM KAYNAKLAR9.521.863.0008.635.803.0008.248.466.0007.638.200.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri879.371.0003.329.590.0002.368.600.0001.456.644.000
Satışların Maliyeti (-)-361.731.000-1.273.431.000-809.084.000-520.668.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)517.640.0002.056.159.0001.559.516.000935.976.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)517.640.0002.056.159.0001.559.516.000935.976.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.910.000-8.466.000-6.914.000-3.886.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-81.261.000-261.236.000-164.329.000-98.122.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-60.278.000-131.332.000-78.414.000-50.787.000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.430.00041.286.00083.582.00056.990.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-5.023.000-89.206.000-71.524.000-69.263.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)371.598.0001.607.205.0001.321.917.000770.908.000
Net Faaliyet Kar/Zararı374.191.0001.655.125.0001.309.859.000783.181.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler504.715.000645.719.000479.941.000327.070.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-3.747.000-3.747.000-3.747.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı876.313.0002.249.177.0001.798.111.0001.094.231.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler09.891.00000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)00-940.000-570.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler504.715.000641.972.000476.194.000323.323.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)876.313.0002.259.068.0001.797.171.0001.093.661.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-165.259.000-565.543.000-423.055.000-260.925.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-193.502.000-553.852.000-416.810.000-253.429.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)28.243.000-11.691.000-6.245.000-7.496.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI711.054.0001.693.525.0001.374.116.000832.736.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)711.054.0001.693.525.0001.374.116.000832.736.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları530.684.0001.331.362.0001.074.080.000647.443.000
Ana Ortaklık Payları180.370.000362.163.000300.036.000185.293.000
Hisse Başına Kazanç1111
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri39.114.000237.543.000181.190.00095.595.000
Kıdem Tazminatı2.427.0008.581.0006.550.0004.597.000
Finansman Giderleri00-940.000-570.000
Yurtiçi Satışlar862.326.0003.301.937.0002.350.922.0001.443.543.000
Yurtdışı Satışlar15.828.00025.784.00016.708.00012.724.000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.488.549.000503.935.00085.286.000245.855.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.488.549.000503.935.00085.286.000245.855.000
Net YPP (Hedge Dahil)1.488.549.000503.935.00085.286.000245.855.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IPEKE 12,3 6,9 A/D A/D 1,9 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IPEKE 12,30 8,25 8,03 -22,32 -0,22
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
FK'ye göre FD/FAVÖK'e göre PD/DD'ne göre
Kod Kapanış Fiyatı F/K Prim/İskonto
(%)
FD/FAVÖK Prim/İskonto
(%)
PD/DD Prim/İskonto
(%)
IPEKE 12,30 4,5 A/D 1,5
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.
F/K FD/FAVÖK PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) FD/FAVÖK Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
IPEKE 4,5 -40,7 A/D 1,5 -26,6
2021 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.