SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKS 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
GOLD 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

İmaş Makine Hisse Senedi | IMASM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 16,5 48 31,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,5 90,3 84,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı İmaş Makine
Kuruluş 28.07.1989
Faal Alanı Tahıl, yem ve çelik yapı gibi çeşitli sektörlerde kullanılan makine ve ekipmnalarının üretimi.
Telefon (332)2390141
Faks (332)2390144
Adres Büyükkayacık mah. 407 Nolu Sk. No:8 42250 Selçuklu/Konya

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar474,1380,8
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr33,550,8

Cari Değerler

F/K 22,8
FD/FAVÖK 35,0
PD/DD 3,7
FD/Satışlar 5,2
Yabancı Oranı (%) 8,75
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 1,6
Piyasa Değeri 1.772,3 mnTL
Net Borç 57,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 38,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,29 2,13 - -
USD 0,41 -0,56 - -
Göreceli 0,78 -0,65 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
IMASMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
IMASMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar307.677.373218.612.3300374.813.530
Nakit ve Nakit Benzerleri36.796.89416.829.128017.866.167
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar98.797.26976.624.614097.595.367
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.568.5417.614.8190177.738.106
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar111.063.06596.243.500062.761.503
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar52.451.60421.300.269018.852.387
(Ara Toplam)307.677.373218.612.3300374.813.530
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar502.764.387442.964.8840103.871.771
Ticari Alacaklar000641.644
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar334.500334.5000792.332
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0241.797.51302.619.550
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller27.786.00027.786.000014.670.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar172.289.081172.738.920085.092.251
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar163.658175.735055.994
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar302.191.148132.21600
TOPLAM VARLIKLAR810.441.760661.577.2140478.685.301
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler244.695.869185.523.6560213.275.023
Finansal Borçlar46.888.27145.981.245046.489.865
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar132.013.99968.179.2160109.644.281
Diğer Borçlar328.475543.40502.564.245
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)55.088.653000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.107.335000
Borç Karşılıkları6.503.6997.070.58504.495.201
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.765.43763.749.205050.081.431
(Ara Toplam)244.695.869185.523.6560213.275.023
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler91.688.17195.205.4760100.971.450
Finansal Borçlar47.718.15955.559.927087.914.330
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar7.314.8945.307.46504.439.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36.655.11834.338.08408.617.515
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar474.057.720380.848.0820164.438.828
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar474.057.720380.848.0820164.438.828
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.000030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.783.942000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları136.618.14085.842.466044.669.178
Dönem Net Kar/Zararı33.537.19250.775.674040.383.842
Diğer Özsermaye Kalemleri271.118.446214.229.942049.385.808
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR810.441.760661.577.2140478.685.301
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri159.379.801272.797.11082.694.332202.300.667
Satışların Maliyeti (-)-88.744.000-170.273.937-60.135.106-129.467.433
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)70.635.801102.523.17322.559.22672.833.234
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)70.635.801102.523.17322.559.22672.833.234
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-13.248.593-46.700.482-11.386.591-35.949.876
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.383.650-16.203.295-4.291.418-12.625.630
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-19.391.730-18.013.924-143.587-8.375.054
Diğer Faaliyet Gelirleri13.920.31469.633.32020.416.93735.732.607
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.213.436-48.608.805-22.731.204-22.387.741
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)39.318.70642.629.9874.423.36329.227.540
Net Faaliyet Kar/Zararı32.611.82821.605.4726.737.63015.882.674
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.49413.401.339011.988.586
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)000-91.711
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı39.322.20056.031.3264.423.36341.124.415
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.340.15935.248.8559.817.00930.225.353
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.535.642-30.518.567-4.860.833-23.050.601
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.49413.401.339011.896.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.126.71760.761.6149.379.53948.299.167
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.589.525-9.985.940-2.766.643-7.915.325
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.107.335-407.610-3.519.223-4.270.122
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.482.190-9.578.330752.580-3.645.203
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI33.537.19250.775.6746.612.89640.383.842
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)33.537.19250.775.6746.612.89640.383.842
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları33.537.19250.775.6746.612.89640.383.842
Hisse Başına Kazanç1201
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.465.9364.424.3141.056.4242.789.716
Kıdem Tazminatı1.262.755663.510759.614629.792
Finansman Giderleri-7.535.642-30.518.567-4.860.833-23.050.601
Yurtiçi Satışlar0167.961.6440147.202.337
Yurtdışı Satışlar0104.835.466055.098.330
Net Yabancı Para Pozisyonu-23.196.799-7.385.74509.288.387
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu78.594.57954.013.552056.016.206
Net YPP (Hedge Dahil)-23.196.799-7.385.74509.288.387
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit33.037.11247.581.737-48.24640.108.677
Düzeltme Öncesi Kar33.537.19250.775.6746.612.89640.383.842
Düzeltmeler:9.872.9456.006.202978.814460.086
Amortisman & İtfa Payları1.465.9364.424.3141.056.4242.789.716
Karşılıklardaki Değişim363.4023.238.894-2.917.6422.309.076
Diğer Gelir/ Gider8.043.607-1.657.0062.840.032-4.638.706
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)43.410.13756.781.8767.591.71040.843.928
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-11.412.625-9.406.231-7.600.0643.565.509
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)31.997.51247.375.645-8.35444.409.437
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1.039.600206.092-39.892-4.300.760
Sabit Sermaye Yatırımları-1.000.526-10.394.459-385.2316.960.547
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.000.526-10.394.459-385.2316.960.547
Serbest Nakit Akım32.036.58637.187.278-433.47747.069.224
Finansal Borçlardaki Değişim-8.090.422-37.378.630-8.717.930-7.125.467
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-3.978.398-845.6871.476.516-27.249.103
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-12.068.820-38.224.317-7.241.414-34.374.570
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış19.967.766-1.037.039-7.674.89112.694.654
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim19.967.766-1.037.039-7.674.89112.694.654
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler16.829.12817.866.16717.866.1675.171.513
Dönem Sonu Nakit36.796.89416.829.12810.191.27617.866.167

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
IMASM 47,9 22,8 35,0 5,2 3,7 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
IMASM 47,90 8,69 8,75 6,26 0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi