SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKA 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
ALTIN 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Hun Enerji Hisse Senedi | HUNER

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,49 3,37 0,88
Hacim Hareketi (Milyon TL) 24,8 520,2 495,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hun Enerji
Kuruluş 26.12.2014
Faal Alanı Yenilenebilir enerji.
Telefon (0216)3258489
Faks
Adres Osmanağa mah. Bestekar Dilhayat Sok. No:3 D:57 Kadıköy-İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.333,11.048,1
Ödenmiş Sermaye580,0500,0
Net Kâr0,3366,7

Cari Değerler

F/K 4,0
FD/FAVÖK 20,9
PD/DD 1,1
FD/Satışlar 12,7
Yabancı Oranı (%) 0,12
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,5 / 8,5
Piyasa Değeri 1.479,0 mnTL
Net Borç 1.087,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 22,4

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,78 -7,27 -14,14 -
USD -0,66 -9,71 -22,47 -
Göreceli -0,29 -9,80 -14,86 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HUNERAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
HUNERAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar179.637.643201.834.772163.761.2010
Nakit ve Nakit Benzerleri65.219.4457.158.5298.808.9840
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar23.244.87133.327.78526.598.9790
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar74.885.818137.999.091101.598.9900
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.082.4372.180.8951.212.2390
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar11.205.07221.168.47225.542.0090
(Ara Toplam)179.637.643201.834.772163.761.2010
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar2.924.797.2222.591.199.2431.743.049.6860
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar169.490170.381171.6610
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.406.498.6621.246.184.297857.939.8430
Maddi Duran Varlıklar1.517.567.2181.344.114.709873.361.7600
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar561.852729.85611.576.4220
TOPLAM VARLIKLAR3.104.434.8652.793.034.0151.906.810.8870
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler259.192.009245.559.334305.164.0370
Finansal Borçlar190.967.343200.911.35899.125.4490
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar37.498.86428.852.010113.156.1620
Diğer Borçlar25.042.8058.759.36488.743.9120
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.825.7735.618.40200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları203.677150.39600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.653.5471.267.8044.138.5140
(Ara Toplam)259.192.009245.559.334305.164.0360
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.505.236.0931.492.288.718930.881.3940
Finansal Borçlar961.312.335901.877.452398.879.7110
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar362.438.797427.528.400237.933.4290
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1.75010.69600
Uzun vadeli karşılıklar4.326.9613.807.20850.0590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü177.156.250159.064.962102.940.6920
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00191.077.5030
Özkaynaklar1.340.006.7631.055.185.963670.765.4560
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.333.102.5011.048.126.806663.936.1160
Ödenmiş Sermaye580.000.000500.000.000120.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları379.111.08612.453.62312.453.6230
Dönem Net Kar/Zararı327.483366.657.464290.675.3680
Diğer Özsermaye Kalemleri373.663.932169.015.719240.807.1250
Azınlık Payları6.904.2627.059.1576.829.3400
TOPLAM KAYNAKLAR3.104.434.8652.793.034.0151.906.810.8870
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri57.916.284163.533.863112.147.20219.907.437
Satışların Maliyeti (-)-57.601.836-107.554.193-91.253.552-22.070.719
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)314.44855.979.67020.893.650-2.163.282
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)314.44855.979.67020.893.650-2.163.282
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.220.385-8.685.234-6.075.038-896.560
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri13.900.25228.697.44116.231.375118.757
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-973.255-12.205.128-16.154.582-93.545
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.021.06063.786.74914.895.405-3.034.630
Net Faaliyet Kar/Zararı-9.905.93747.294.43614.818.612-3.059.842
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0306.632.719278.723.7390
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.021.060370.419.468293.619.144-3.034.630
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler202.710.200528.014.733110.399.55236.418.017
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-208.701.003-530.234.618-117.122.679-33.296.501
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0306.632.719278.723.7390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.969.743368.199.583286.896.01886.886
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)3.142.331-1.261.5773.830.097216.515
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)3.142.331-1.261.5773.830.097216.515
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI172.588366.938.006290.726.115303.401
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)172.588366.938.006290.726.115303.401
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-154.895280.54250.7470
Ana Ortaklık Payları327.483366.657.464290.675.368303.401
Hisse Başına Kazanç0322
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri32.285.68858.374.24239.879.5428.549.839
Kıdem Tazminatı26.57292.59829.3840
Finansman Giderleri-208.701.003-530.234.618-117.122.679-33.296.501
Yurtiçi Satışlar57.916.284163.533.863112.147.20219.907.437
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu453.410.575495.996.939384.241.5970
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-340.629.779-355.241.406-572.780.8600
Net YPP (Hedge Dahil)453.410.575495.996.939384.241.5970
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit44.182.861294.213.185357.216.32020.472.324
Düzeltme Öncesi Kar172.588366.938.006290.675.368303.402
Düzeltmeler:-21.903.706163.913.79133.476.285-7.190.604
Amortisman & İtfa Payları-32.285.68858.374.24239.879.542-8.549.839
Karşılıklardaki Değişim77.6103.957.60431.99312.444
Diğer Gelir/ Gider10.304.372101.581.945-6.435.2501.346.791
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-21.731.118530.851.797324.151.653-6.887.202
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler65.913.979-236.638.61233.064.66727.359.526
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)44.182.861294.213.185357.216.32020.472.324
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları0-829.592.386-622.620.7900
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-75.175.56400-66.555.555
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-75.175.564-829.592.386-622.620.790-66.555.555
Serbest Nakit Akım-30.992.703-535.379.201-265.404.470-46.083.231
Finansal Borçlardaki Değişim-2.777.621-8.320.855300.442.1030
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0499.950.000119.950.0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-47.218.821-420.768.912-309.651.0912.893.887
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-49.996.44270.860.233110.741.0122.893.887
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-80.989.145-464.518.968-154.663.458-43.189.344
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi139.050.060468.561.695160.356.64049.234.087
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim58.060.9154.042.7275.693.1826.044.743
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler7.158.5293.115.8023.115.8023.115.802
Dönem Sonu Nakit65.219.4447.158.5298.808.9849.160.545

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HUNER 2,6 4,0 20,9 12,7 1,1 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HUNER 2,55 0,14 0,12 -1,72 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi