SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.576 1.557 1,23
VIOP 1.700 1.683 1,06
USD/TRY 7,4389 7,4731 -0,46
BIST BANKS 1.576 1.561 0,95
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.848 13.788 0,44
GOLD 1.844,11 1.837,37 0,37
BRENT 55,41 54,75 1,21

Hateks Hatay Tekstil Hisse Senedi | HATEK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,42 17,58 6,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 70,2 68,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Hateks Hatay Tekstil
Kuruluş 01.01.1973
Faal Alanı Tekstil üretimi.
Telefon (0326)4512400
Faks (0326)4512409
Adres Antakya İskenderin Yolu üzeri Topboğazı mevki 28. km pk.65 Antakya /HATAY

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar308,7306,7
Ödenmiş Sermaye21,021,0
Net Kâr-2,13,7

Cari Değerler

F/K 12,9
FD/FAVÖK 29,8
PD/DD 1,2
FD/Satışlar 1,9
Yabancı Oranı (%) 0,12
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 1,4
Piyasa Değeri 369,2 mnTL
Net Borç 62,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,94 21,16 30,90 26,02
USD 8,33 20,35 34,22 24,67
Göreceli 7,66 19,56 18,42 19,54

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
HATEK16.06.20201,980,190519,0516,19 4.000.000 14
HATEK04.07.201912,700,583058,3049,55 12.242.391 93
HATEK04.07.20122,040,107110,719,11 2.250.000 A/D
HATEK16.06.20201,980,190519,0516,194.000.00014
HATEK04.07.201912,700,583058,3049,5512.242.39193
HATEK04.07.20122,040,107110,719,112.250.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar149.630.712124.034.319109.030.904111.881.648
Nakit ve Nakit Benzerleri12.208.77413.929.5144.781.0155.493.118
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar62.504.01241.040.31336.706.27149.041.128
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.486.2411.151.1961.382.6221.175.556
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar63.157.46959.059.46957.403.49348.371.355
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar9.274.2168.853.8278.757.5037.800.491
(Ara Toplam)149.630.712124.034.319109.030.904111.881.648
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar319.350.596323.538.728325.208.520326.706.459
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16.215.83416.317.71716.090.14116.742.782
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller56.659.00156.659.00156.659.00156.659.001
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar246.408.235250.480.537252.359.432253.174.084
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar66.77681.47399.946130.592
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar750000
TOPLAM VARLIKLAR468.981.308447.573.047434.239.424438.588.107
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler134.287.482107.779.490101.232.11498.912.830
Finansal Borçlar70.333.63955.331.56958.109.26750.612.055
Diğer Finansal Yükümlülükler226.685134.541194.606156.542
Ticari Borçlar54.170.14144.748.19837.823.27643.487.652
Diğer Borçlar49.761159.52332.75528.866
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.306.460705.3040694.296
Borç Karşılıkları588.174370.7891.539.8991.061.462
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.612.6226.329.5663.532.3112.871.957
(Ara Toplam)134.287.482107.779.490101.232.11498.912.830
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler25.800.68532.960.41523.666.33223.337.952
Finansal Borçlar4.564.0507.754.9890525.079
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar723.634723.634723.634723.634
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)4.7503.004.7504.7504.750
Uzun vadeli karşılıklar6.980.0026.470.4106.142.4124.134.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.528.24915.006.63216.795.53617.950.293
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar308.893.141306.833.142309.340.978316.337.325
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar308.745.941306.704.222309.188.233316.187.020
Ödenmiş Sermaye21.000.00021.000.00021.000.00021.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00349.2470
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları4.451.30204.345.1453.990.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.988.90222.988.90222.988.90222.549.537
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları27.229.45726.778.83230.778.8342.588.162
Dönem Net Kar/Zararı-2.119.574-4.433.596-5.868.41328.630.035
Diğer Özsermaye Kalemleri235.195.854240.370.084235.594.518237.428.947
Azınlık Payları147.200128.920152.745150.305
TOPLAM KAYNAKLAR468.981.308447.573.047434.239.424438.588.107
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri158.043.076119.380.04138.663.035212.355.876
Satışların Maliyeti (-)-135.706.514-97.152.307-38.554.207-191.926.861
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)22.336.56222.227.734108.82820.429.015
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)22.336.56222.227.734108.82820.429.015
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.232.282-3.529.325-1.702.957-9.050.365
Genel Yönetim Giderleri (-)-12.315.250-8.903.874-3.411.376-16.843.288
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri22.716.78216.532.1616.184.61930.205.550
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.288.104-7.828.874-3.459.230-11.066.958
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.217.70818.497.822-2.280.11613.673.954
Net Faaliyet Kar/Zararı4.789.0309.794.535-5.005.505-5.464.638
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler116.258116.258013.501.622
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-457.095-457.0950-13.965
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-526.948125.693-652.64112.603.470
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı15.349.92318.282.678-2.932.75739.765.081
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.545.2731.271.2381.274.03510.513.182
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-21.775.218-16.752.780-5.022.438-24.693.460
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-340.837-340.837013.487.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.880.0222.801.136-6.681.16025.584.803
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.734.993931.201803.7923.044.721
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.306.460-2.306.4600-2.503.509
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.041.4533.237.661803.7925.548.230
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.145.0293.732.337-5.877.36828.629.524
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.145.0293.732.337-5.877.36828.629.524
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-25.455-16.500-8.955-512
Ana Ortaklık Payları-2.119.5743.748.837-5.868.41328.630.036
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.865.1375.139.5402.493.7587.929.822
Kıdem Tazminatı718.744457.406221.9711.054.598
Finansman Giderleri-21.775.218-16.752.780-5.022.438-24.693.460
Yurtiçi Satışlar13.131.7228.185.7464.306.03415.191.506
Yurtdışı Satışlar144.911.35480.966.13734.357.001197.164.370
Net Yabancı Para Pozisyonu-11.027.960-33.926.896-54.766.869-22.883.915
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-53.143.113-33.988.058-54.921.830-27.596.283
Net YPP (Hedge Dahil)-11.027.960-33.926.896-54.766.869-22.883.915

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
HATEK 17,6 12,9 29,8 1,9 1,2 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
HATEK 17,58 0,36 0,12 -23,60 -0,50
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi