SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7559 8,7619 -0,07
BIST BANKA 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
ALTIN 1.743,16 1.742,90 0,01
BRENT 77,24 77,23 0,01

Galata Wind Enerji Hisse Senedi | GWIND

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,32 4 0,68
Hacim Hareketi (Milyon TL) 12,2 322,0 309,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Galata Wind Enerji
Kuruluş 11.04.2006
Faal Alanı Enerji
Telefon (0216)5569000
Faks (0216)5569327
Adres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 34676 Üsküdar / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar841,4835,0
Ödenmiş Sermaye534,8534,8
Net Kâr14,27,8

Cari Değerler

F/K 16,0
FD/FAVÖK 8,8
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 6,7
Yabancı Oranı (%) 10,81
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 7,1 / 12,6
Piyasa Değeri 1.893,2 mnTL
Net Borç 576,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -2,75 -6,60 -
USD -0,23 -5,10 -9,19 -
Göreceli 0,43 -1,60 -2,30 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GWINDAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GWINDAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar303.897.867121.355.541171.495.0950
Nakit ve Nakit Benzerleri199.555.0988.180.53366.124.6750
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar31.282.77136.718.29034.809.4420
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.089.239424.739205.8920
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.501.7071.501.7071.664.9770
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar69.469.05274.530.27268.690.1090
(Ara Toplam)303.897.867121.355.541171.495.0950
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.481.899.7781.483.449.7641.449.123.5450
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar351.378354.978354.9780
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar100.000100.000100.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları12.391.45712.662.69512.381.3190
Maddi Duran Varlıklar885.675.482897.227.931849.661.9990
Şerefiye27.629.55427.629.55427.629.5540
Maddi Olmayan Duran Varlıklar288.553.848290.640.917292.056.5560
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar267.198.059254.833.689266.939.1390
TOPLAM VARLIKLAR1.785.797.6451.604.805.3051.620.618.6400
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler358.218.306376.782.841302.493.9500
Finansal Borçlar289.762.815280.415.613257.481.0900
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.368.31145.503.0597.050.3920
Diğer Borçlar754.8421.080.0854.058.8440
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.770.9681.168.798967.2620
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler57.561.37048.615.28632.936.3620
(Ara Toplam)358.218.306376.782.841302.493.9500
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler586.184.002392.988.384390.887.3270
Finansal Borçlar486.524.214295.061.295293.153.8760
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.101.7811.041.146896.8940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü98.558.00796.885.94396.836.5570
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar841.395.337835.034.080927.237.3630
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar841.395.337835.034.080927.237.3630
Ödenmiş Sermaye534.791.458534.791.458534.791.4580
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri04.000.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.773.89925.773.89915.491.3560
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları262.187.432262.187.432216.113.4330
Dönem Net Kar/Zararı14.157.9747.796.717156.356.5420
Diğer Özsermaye Kalemleri4.484.574484.5744.484.5740
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.785.797.6451.604.805.3051.620.618.6400
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri180.068.60088.232.804332.408.290142.683.956
Satışların Maliyeti (-)-64.544.071-30.566.130-88.705.657-41.013.572
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)115.524.52957.666.674243.702.633101.670.384
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)115.524.52957.666.674243.702.633101.670.384
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.539.376-620.690-3.100.522-1.164.823
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.438.848-2.692.632-14.143.854-5.855.330
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.738.0776.557.29352.371.31127.725.778
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.497.738-3.519.264-4.522.369-178.735
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)98.786.64457.391.381274.307.199122.197.274
Net Faaliyet Kar/Zararı99.546.30554.353.352226.458.25794.650.231
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı98.786.64457.391.381274.307.199122.197.274
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-81.132.660-47.607.940-75.592.598-54.862.035
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.653.9849.783.441198.714.60167.335.239
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.496.010-1.986.724-42.358.059-15.538.745
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.774.560-1.937.338-27.295.599-22.027.056
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.721.450-49.386-15.062.4606.488.311
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI14.157.9747.796.717156.356.54251.796.494
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)14.157.9747.796.717156.356.54251.796.494
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları14.157.9747.796.717156.356.54251.796.494
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri31.078.42414.642.25034.544.68517.157.201
Kıdem Tazminatı149.957116.78784.82956.552
Finansman Giderleri-81.132.660-47.607.940-75.592.598-54.862.035
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-270.979.125-284.314.391-166.283.5160
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-270.979.125-284.314.487-166.283.5160
Net YPP (Hedge Dahil)-270.979.125-284.314.487-166.283.5160

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GWIND 3,5 15,9 8,8 6,7 2,3 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GWIND 3,54 10,81 10,81 0,63 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi