SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.953 1.945 0,39
VIOP 2.159 2.150 0,42
USD/TRY 13,5276 13,4770 0,38
BIST BANKS 1.721 1.725 -0,23
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.846,34 1.847,51 -0,06
BRENT 88,18 87,18 1,15

Galata Wind Enerji Hisse Senedi | GWIND

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,41 7,49 3,08
Hacim Hareketi (Milyon TL) 20,9 210,3 189,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Galata Wind Enerji
Kuruluş 11.04.2006
Faal Alanı Enerji
Telefon (0216)5569000
Faks (0216)5569327
Adres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 34676 Üsküdar / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar920,0841,4
Ödenmiş Sermaye534,8534,8
Net Kâr92,814,2

Cari Değerler

F/K 25,3
FD/FAVÖK 13,6
PD/DD 4,1
FD/Satışlar 10,3
Yabancı Oranı (%) 11,94
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,1 / 9,3
Piyasa Değeri 3.807,7 mnTL
Net Borç 478,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,52 7,23 37,98 21,92
USD -2,32 7,39 19,92 20,39
Göreceli -3,28 9,15 34,17 16,44

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GWINDAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GWINDAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar240.652.290303.897.867121.355.541171.495.095
Nakit ve Nakit Benzerleri92.351.543199.555.0988.180.53366.124.675
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar62.948.49231.282.77136.718.29034.809.442
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar198.6982.089.239424.739205.892
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar835.0221.501.7071.501.7071.664.977
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar84.318.53569.469.05274.530.27268.690.109
(Ara Toplam)240.652.290303.897.867121.355.541171.495.095
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.444.704.3161.481.899.7781.483.449.7641.449.123.545
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar351.378351.378354.978354.978
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar100.000100.000100.000100.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları12.623.94312.391.45712.662.69512.381.319
Maddi Duran Varlıklar879.134.443885.675.482897.227.931849.661.999
Şerefiye27.629.55427.629.55427.629.55427.629.554
Maddi Olmayan Duran Varlıklar286.488.531288.553.848290.640.917292.056.556
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar238.376.467267.198.059254.833.689266.939.139
TOPLAM VARLIKLAR1.685.356.6061.785.797.6451.604.805.3051.620.618.640
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler193.988.015358.218.306376.782.841302.493.950
Finansal Borçlar103.324.108289.762.815280.415.613257.481.090
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar9.634.9328.368.31145.503.0597.050.392
Diğer Borçlar5.590.993754.8421.080.0854.058.844
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19.794.409000
Borç Karşılıkları1.624.5261.770.9681.168.798967.262
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler54.019.04757.561.37048.615.28632.936.362
(Ara Toplam)193.988.015358.218.306376.782.841302.493.950
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler571.346.236586.184.002392.988.384390.887.327
Finansal Borçlar467.778.790486.524.214295.061.295293.153.876
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.030.7381.101.7811.041.146896.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü102.536.70898.558.00796.885.94396.836.557
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar920.022.355841.395.337835.034.080927.237.363
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar920.022.355841.395.337835.034.080927.237.363
Ödenmiş Sermaye534.791.458534.791.458534.791.458534.791.458
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri4.000.00004.000.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler025.773.89925.773.89915.491.356
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları262.187.432262.187.432262.187.432216.113.433
Dönem Net Kar/Zararı92.784.99214.157.9747.796.717156.356.542
Diğer Özsermaye Kalemleri26.258.4734.484.574484.5744.484.574
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.685.356.6061.785.797.6451.604.805.3051.620.618.640
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri331.194.097180.068.60088.232.804332.408.290
Satışların Maliyeti (-)-107.066.933-64.544.071-30.566.130-88.705.657
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)224.127.164115.524.52957.666.674243.702.633
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)224.127.164115.524.52957.666.674243.702.633
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.280.833-1.539.376-620.690-3.100.522
Genel Yönetim Giderleri (-)-18.343.511-14.438.848-2.692.632-14.143.854
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.322.9455.738.0776.557.29352.371.311
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.822.701-6.497.738-3.519.264-4.522.369
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)206.003.06498.786.64457.391.381274.307.199
Net Faaliyet Kar/Zararı203.502.82099.546.30554.353.352226.458.257
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı206.003.06498.786.64457.391.381274.307.199
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-81.450.982-81.132.660-47.607.940-75.592.598
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)124.552.08217.653.9849.783.441198.714.601
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-31.767.090-3.496.010-1.986.724-42.358.059
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-26.066.939-1.774.560-1.937.338-27.295.599
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-5.700.151-1.721.450-49.386-15.062.460
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI92.784.99214.157.9747.796.717156.356.542
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)92.784.99214.157.9747.796.717156.356.542
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları92.784.99214.157.9747.796.717156.356.542
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri47.004.61931.078.42414.642.25034.544.685
Kıdem Tazminatı183.128149.957116.78784.829
Finansman Giderleri-81.450.982-81.132.660-47.607.940-75.592.598
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-241.517.304-270.979.125-284.314.391-166.283.516
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-241.517.304-270.979.125-284.314.487-166.283.516
Net YPP (Hedge Dahil)-241.517.304-270.979.125-284.314.487-166.283.516
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit218.298.202136.466.895114.388.368292.669.692
Düzeltme Öncesi Kar92.784.99214.157.9747.796.717156.356.542
Düzeltmeler:133.041.915116.124.64760.999.696147.853.098
Amortisman & İtfa Payları47.004.61931.078.42414.642.25034.544.685
Karşılıklardaki Değişim922.7861.008.593345.788-110.232
Diğer Gelir/ Gider85.114.51084.037.63046.011.658113.418.645
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)225.826.907130.282.62168.796.413304.209.640
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-7.711.3166.310.04644.097.94814.922.737
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)218.115.591136.592.667112.894.361319.132.377
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit182.611-125.7721.494.007-26.462.685
Sabit Sermaye Yatırımları-70.102.731-63.046.722-60.521.304-424.660.509
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit73.456-6.477.651-173.735-1.050.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-70.029.275-69.524.373-60.695.039-425.710.509
Serbest Nakit Akım148.268.92766.942.52253.693.329-133.040.817
Finansal Borçlardaki Değişim-14.420.031180.331.088-12.477.16386.575.938
Temettü Ödemeleri-100.000.000-100.000.000-100.000.000-10.000.000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-10.626.063-16.054.028-1.314.122-10.090.076
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-125.046.09464.277.060-113.791.28566.485.862
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış23.222.833131.219.582-60.097.956-66.554.955
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi2.986.5272.133.5722.166.4860
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim26.209.360133.353.154-57.931.470-66.554.955
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler66.110.01066.110.01066.110.010132.664.965
Dönem Sonu Nakit92.319.370199.463.1648.178.54066.110.010

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GWIND 7,1 25,3 13,6 10,3 4,1 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GWIND 7,12 11,22 11,94 71,60 0,80
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi