SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.393 1.392 0,09
VIOP 1.501 1.500 0,06
USD/TRY 8,4381 8,4556 -0,21
BIST BANKS 1.216 1.197 1,56
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.544 15.640 -0,61
GOLD 1.814,19 1.828,35 -0,77
BRENT 75,14 75,10 0,05

Galata Wind Enerji Hisse Senedi | GWIND

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,32 5,01 1,69
Hacim Hareketi (Milyon TL) 13,1 385,9 372,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Galata Wind Enerji
Kuruluş 11.04.2006
Faal Alanı Enerji
Telefon (0216)5569000
Faks (0216)5569327
Adres Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 34676 Üsküdar / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar835,0927,2
Ödenmiş Sermaye534,8534,8
Net Kâr7,8156,4

Cari Değerler

F/K 13,4
FD/FAVÖK 9,1
PD/DD 2,3
FD/Satışlar 7,1
Yabancı Oranı (%) 10,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 10,6 / 16,4
Piyasa Değeri 1.898,5 mnTL
Net Borç 567,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,39 1,72 5,34 -
USD -0,45 2,92 8,97 -
Göreceli -1,48 -1,30 3,73 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GWINDAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GWINDAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar121.355.541171.495.0950182.019.082
Nakit ve Nakit Benzerleri8.180.53366.124.6750132.678.154
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar36.718.29034.809.442023.861.067
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar424.739205.8920194.566
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.501.7071.664.97701.661.310
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar74.530.27268.690.109023.623.985
(Ara Toplam)121.355.541171.495.0950182.019.082
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.483.449.7641.449.123.54501.096.627.219
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar354.978354.9780378.152
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar100.000100.000050.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları12.662.69512.381.319010.659.556
Maddi Duran Varlıklar897.227.931849.661.9990386.397.671
Şerefiye27.629.55427.629.554027.629.554
Maddi Olmayan Duran Varlıklar290.640.917292.056.5560297.579.447
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar254.833.689266.939.1390373.932.839
TOPLAM VARLIKLAR1.604.805.3051.620.618.64001.278.646.301
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler376.782.841302.493.950098.856.387
Finansal Borçlar280.415.613257.481.090086.126.775
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar45.503.0597.050.39208.727.339
Diğer Borçlar1.080.0854.058.84402.240.207
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü000528.670
Borç Karşılıkları1.168.798967.26201.233.396
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler48.615.28632.936.36200
(Ara Toplam)376.782.841302.493.950098.856.387
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler392.988.384390.887.3270398.909.093
Finansal Borçlar295.061.295293.153.8760316.386.373
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.041.146896.8940748.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü96.885.94396.836.557081.774.097
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar835.034.080927.237.3630780.880.821
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar835.034.080927.237.3630780.880.821
Ödenmiş Sermaye534.791.458534.791.4580534.791.458
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri4.000.000000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.773.89915.491.356011.964.666
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları262.187.432216.113.4330165.369.731
Dönem Net Kar/Zararı7.796.717156.356.542064.270.392
Diğer Özsermaye Kalemleri484.5744.484.57404.484.574
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.604.805.3051.620.618.64001.278.646.301
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri88.232.804332.408.29074.938.505248.421.890
Satışların Maliyeti (-)-30.566.130-88.705.657-20.474.474-74.949.347
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)57.666.674243.702.63354.464.031173.472.543
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)57.666.674243.702.63354.464.031173.472.543
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-620.690-3.100.522-687.047-2.149.166
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.692.632-14.143.854-2.847.736-12.100.564
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.557.29352.371.31117.396.81820.034.908
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.519.264-4.522.369-51.167-4.142.214
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)57.391.381274.307.19968.274.899175.115.507
Net Faaliyet Kar/Zararı54.353.352226.458.25750.929.248159.222.813
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı57.391.381274.307.19968.274.899175.115.507
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-47.607.940-75.592.598-38.455.760-91.049.644
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.783.441198.714.60129.819.13984.065.863
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.986.724-42.358.059-7.367.503-19.795.471
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.937.338-27.295.599-14.608.824-8.488.406
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-49.386-15.062.4607.241.321-11.307.065
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.796.717156.356.54222.451.63664.270.392
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.796.717156.356.54222.451.63664.270.392
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.796.717156.356.54222.451.63664.270.392
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri14.642.25034.544.6858.753.02833.913.664
Kıdem Tazminatı116.78784.82928.276166.961
Finansman Giderleri-47.607.940-75.592.598-38.455.760-91.049.644
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-284.314.391-166.283.5160-62.080.882
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-284.314.487-166.283.5160-62.080.882
Net YPP (Hedge Dahil)-284.314.487-166.283.5160-62.080.882

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GWIND 3,6 13,4 9,1 7,1 2,3 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GWIND 3,55 10,78 10,83 4,63 0,05
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi