SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKA 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
ALTIN 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş Hisse Senedi | GSDDE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,71 4,54 0,83
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,8 66,5 60,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş
Kuruluş 28.08.1992
Faal Alanı Denizcilik, Insaat.
Telefon (0216)5879000
Faks (0216)4899785
Adres Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sk. GSD Binası No:14 34854 Küçükyalı,Maltepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar699,1603,7
Ödenmiş Sermaye150,0150,0
Net Kâr44,2139,2

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 3,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 1,6
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -6,77 -6,77 3,33
USD - - - -
Göreceli -1,57 -2,56 -2,82 -21,45

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GSDDEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GSDDEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar387.206.000319.775.000240.342.000121.703.000
Nakit ve Nakit Benzerleri279.874.000312.689.000233.806.000114.439.000
Finansal Yatırımlar93.612.000000
Ticari Alacaklar8.529.0001.099.0001.973.0002.446.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar26.00024.00016.00016.000
Diğer Alacaklar0049.00048.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.383.0001.458.000589.000623.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.706.0004.429.0003.833.0004.055.000
(Ara Toplam)387.130.000319.699.000240.266.000121.627.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar76.00076.00076.00076.000
Duran Varlıklar590.622.000546.823.000348.360.000316.193.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.934.0001.050.0001.173.000338.000
Maddi Duran Varlıklar586.649.000542.911.000344.298.000312.971.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.00026.00038.00053.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı355.0001.176.0001.191.0001.176.000
Diğer Duran Varlıklar1.660.0001.660.0001.660.0001.655.000
TOPLAM VARLIKLAR977.828.000866.598.000588.702.000437.896.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler65.076.00062.882.00076.720.00052.184.000
Finansal Borçlar46.775.00042.461.00072.806.00048.929.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.929.000755.000504.000481.000
Diğer Borçlar7.422.000179.0001.157.000160.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar95.00088.00062.00060.000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.515.0006.557.0002.011.0002.434.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü012.581.00000
Borç Karşılıkları340.000261.000180.000120.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0000
(Ara Toplam)65.076.00062.882.00076.720.00052.184.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler213.622.000200.056.000137.533.000149.660.000
Finansal Borçlar212.348.000199.079.000136.586.000148.751.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.274.000977.000947.000909.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar699.130.000603.660.000374.449.000236.052.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar699.130.000603.660.000374.449.000236.052.000
Ödenmiş Sermaye150.000.000150.000.000150.000.00052.181.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0009.189.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları380.147.000328.761.00000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.355.00020.388.00019.839.00019.839.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları83.432.000-55.790.000-55.790.000-55.790.000
Dönem Net Kar/Zararı44.187.000139.246.00063.566.00028.847.000
Diğer Özsermaye Kalemleri21.009.00021.055.000196.834.000181.786.000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR977.828.000866.598.000588.702.000437.896.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri62.895.000178.611.000109.841.00058.359.000
Satışların Maliyeti (-)-25.813.000-64.313.000-41.817.000-27.145.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)37.082.000114.298.00068.024.00031.214.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler101.00013.0004.0003.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0-365.000-576.000-618.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)101.000-352.000-572.000-615.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)37.183.000113.946.00067.452.00030.599.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.758.000-5.955.000-4.530.000-2.999.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.141.00051.883.0009.797.0003.848.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-998.000-3.030.000-2.830.000-632.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)38.568.000156.844.00069.889.00030.816.000
Net Faaliyet Kar/Zararı35.425.000107.991.00062.922.00027.600.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.964.000198.000793.000198.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-28.00000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı40.532.000157.014.00070.682.00031.014.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.801.000-9.348.000-7.281.000-2.320.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.964.000170.000793.000198.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.731.000147.666.00063.401.00028.694.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)6.456.000-8.420.000165.000153.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)7.293.000-8.549.00025.00024.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-837.000129.000140.000129.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI44.187.000139.246.00063.566.00028.847.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)44.187.000139.246.00063.566.00028.847.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları44.187.000139.246.00063.566.00028.847.000
Hisse Başına Kazanç0201
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0200
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0200
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0200
Dipnot
Amortisman Giderleri9.519.00026.095.00017.446.00011.424.000
Kıdem Tazminatı86.00031.00024.00018.000
Finansman Giderleri-2.801.000-9.348.000-7.281.000-2.320.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu609.903.000612.326.000371.072.000231.196.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu28.130.00071.643.00026.170.009-81.452.000
Net YPP (Hedge Dahil)703.515.000612.326.000371.072.000231.196.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-24.814.000239.845.00093.370.00045.794.000
Düzeltme Öncesi Kar44.187.000139.246.00063.566.00028.847.000
Düzeltmeler:-17.259.000-3.244.0005.664.000-12.892.000
Amortisman & İtfa Payları9.519.00026.095.00017.446.00011.424.000
Karşılıklardaki Değişim269.000281.000187.00075.000
Diğer Gelir/ Gider-27.047.000-29.620.000-11.969.000-24.391.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)26.928.000136.002.00069.230.00015.955.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-52.497.000106.154.00026.217.00032.261.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-25.569.000242.156.00095.447.00048.216.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit755.000-2.311.000-2.077.000-2.422.000
Sabit Sermaye Yatırımları0-62.028.000-31.820.000-333.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit1.964.000198.000198.000198.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit1.964.000-61.830.000-31.622.000-135.000
Serbest Nakit Akım-22.850.000178.015.00061.748.00045.659.000
Finansal Borçlardaki Değişim-9.488.000-11.990.00063.922.00058.372.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı097.609.00097.847.0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-2.917.000-10.602.000-8.159.000-3.091.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-12.405.00075.017.000153.610.00055.281.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-35.255.000253.032.000215.358.000100.940.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi2.374.00047.315.0006.290.0001.582.000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-32.881.000300.347.000221.648.000102.522.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler312.257.00011.910.00011.910.00011.910.000
Dönem Sonu Nakit279.376.000312.257.000233.558.000114.432.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GSDDE 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GSDDE 3,72 3,11 3,06 -4,69 -0,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi