SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKS 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
GOLD 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

Global Menkul Değerler Hisse Senedi | GLBMD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,51 6,72 1,21
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,5 19,2 17,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Global Menkul Değerler
Kuruluş 01.10.2004
Faal Alanı Global Menkul Değerler yerli ve yabancı yatırımcılara, borsa aracılığı, yatırım danışmanlığı, kurumsal finansman hizmetleri ve fon yönetimi hizmetleri sunmaktadır.
Telefon (0212)2445566
Faks (0212)2445567
Adres Rıhtım Cad.No: 51 Karaköy 34425 İstanbul - Türkiye

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar90,084,8
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr21,316,0

Cari Değerler

F/K 8,7
FD/FAVÖK 4,9
PD/DD 2,9
FD/Satışlar 0,1
Yabancı Oranı (%) 1,17
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,8
Piyasa Değeri 260,0 mnTL
Net Borç 52,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,69 -1,22 17,12 12,07
USD 2,62 -2,67 1,83 9,76
Göreceli 3,45 0,17 9,28 4,97

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GLBMD30.05.20125,870,04764,764,04 1.903.371 81
GLBMD24.08.20114,320,05015,015,01 1.502.398 59
GLBMD30.05.20125,870,04764,764,041.903.37181
GLBMD24.08.20114,320,05015,015,011.502.39859

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar466.373.536467.481.105482.816.795409.697.477
Nakit ve Nakit Benzerleri49.839.78826.591.13157.308.11525.693.719
Finansal Yatırımlar1.203.250403.9581.730.157582.308
Ticari Alacaklar372.014.644397.231.757404.987.364365.445.865
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar40.999.92242.055.85217.497.49316.854.713
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.315.9321.198.4071.293.6661.120.872
(Ara Toplam)466.373.536467.481.105482.816.795409.697.477
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar8.724.81910.040.0518.305.1458.110.791
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar137.720138.60092.59980.101
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.034.5083.034.5083.034.5083.034.508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları914.0411.156.2111.418.4761.691.147
Maddi Duran Varlıklar2.162.2362.311.9341.865.9431.400.843
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.365.1682.037.1041.503.6631.608.333
Ertelenmiş Vergi Varlığı10.5871.261.135289.397195.300
Diğer Duran Varlıklar100.559100.559100.559100.559
TOPLAM VARLIKLAR475.098.355477.521.156491.121.940417.808.268
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler381.287.024388.932.359403.400.055345.216.243
Finansal Borçlar103.904.839118.737.344136.452.22493.084.927
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar270.866.763260.383.345258.550.528241.777.922
Diğer Borçlar2.425.6753.807.1082.197.4352.651.390
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü44.6402.645.3123.739.410892.689
Borç Karşılıkları3.009.1022.458.7791.499.7481.307.733
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.036.005900.471960.7105.501.582
(Ara Toplam)381.287.024388.932.359403.400.055345.216.243
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.790.6183.741.8813.828.3313.767.222
Finansal Borçlar31.115319.878554.754775.569
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.940.2522.624.6412.501.8162.216.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler819.251797.362771.761774.854
Özkaynaklar90.020.71384.846.91683.893.55468.824.803
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar90.020.71384.846.91683.893.55468.824.803
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.050.2198.050.2198.050.2198.050.219
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları14.938.73014.938.73014.938.730-6.016.404
Dönem Net Kar/Zararı21.343.90816.019.95615.041.69820.955.134
Diğer Özsermaye Kalemleri5.687.8565.838.0115.862.9075.835.854
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR475.098.355477.521.156491.121.940417.808.268
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri6.556.218.6374.181.710.4782.776.199.58010.801.514.547
Satışların Maliyeti (-)-6.453.214.319-4.108.071.951-2.732.977.591-10.707.517.291
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)103.004.31873.638.52743.221.98993.997.256
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)103.004.31873.638.52743.221.98993.997.256
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-10.596.192-7.952.078-4.989.022-12.531.602
Genel Yönetim Giderleri (-)-44.262.799-29.947.025-14.116.440-48.666.203
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.113.706910.424104.537462.527
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.646.438-3.626.386-63.449-64.479
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)45.612.59533.023.46224.157.61533.197.499
Net Faaliyet Kar/Zararı48.145.32735.739.42424.116.52732.799.451
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler405.925405.9256.127178.997
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-44.397-22.5083.093-117.115
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı45.974.12333.406.87924.166.83533.259.381
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.873.0983.410.3591.245.7912.067.006
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-22.337.014-15.022.100-6.543.246-8.264.426
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler405.925405.9256.127178.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.510.20721.795.13818.869.38027.061.961
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-7.166.299-5.775.182-3.827.682-6.106.827
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-6.944.587-6.841.556-3.928.542-1.277.977
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-221.7121.066.374100.860-4.828.850
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI21.343.90816.019.95615.041.69820.955.134
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)21.343.90816.019.95615.041.69820.955.134
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları21.343.90816.019.95615.041.69820.955.134
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0001
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.917.9481.219.952614.8482.265.406
Kıdem Tazminatı260.362233.392212.518217.543
Finansman Giderleri-22.337.014-15.022.100-6.543.246-8.264.426
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit33.152.234-11.953.311-4.753.008-54.023.091
Düzeltme Öncesi Kar21.343.90816.019.95615.041.69820.955.134
Düzeltmeler:30.654.21522.543.2949.882.90813.809.622
Amortisman & İtfa Payları1.917.9481.219.952614.8482.265.406
Karşılıklardaki Değişim5.723.9605.026.177514.850358.943
Diğer Gelir/ Gider23.012.30716.297.1658.753.21011.185.273
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)51.998.12338.563.25024.924.60634.764.756
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-11.033.711-45.427.628-28.591.791-88.362.233
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)40.964.412-6.864.378-3.667.185-53.597.477
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-7.812.178-5.088.933-1.085.823-425.614
Sabit Sermaye Yatırımları-2.659.070-2.024.878-702.608-1.311.679
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit1.830.2152.629.507903.510-2.304.113
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-828.855604.629200.902-3.615.792
Serbest Nakit Akım32.323.379-11.348.682-4.552.106-57.638.883
Finansal Borçlardaki Değişim10.862.40025.707.38543.401.15162.375.003
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-16.994.478-11.416.059-5.189.417-6.244.227
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-6.132.07814.291.32638.211.73456.130.776
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış26.191.3012.942.64433.659.628-1.508.107
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim26.191.3012.942.64433.659.628-1.508.107
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler16.998.48716.998.48716.998.48718.506.594
Dönem Sonu Nakit43.189.78819.941.13150.658.11516.998.487

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GLBMD 6,5 8,7 4,9 0,0 2,9 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GLBMD 6,50 1,34 1,17 -16,57 -0,17
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi