SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.385 1.401 -1,20
VIOP 1.478 1.498 -1,33
USD/TRY 8,8718 8,7619 1,25
BIST BANKS 1.203 1.240 -2,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.532 15.644 -0,72
GOLD 1.750,32 1.742,90 0,43
BRENT 78,05 77,23 1,06

Girişim Elektrik Hisse Senedi | GESAN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,7 27,34 8,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 1.481,5 1.481,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Girişim Elektrik
Kuruluş 19.07.1999
Faal Alanı Elektrik üretim dağıtım
Telefon (312)3090344
Faks (312)3090354
Adres Saray Mah. Atom Cad. No:15 Kahramankazan / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar318,0347,9
Ödenmiş Sermaye100,0100,0
Net Kâr6,63,6

Cari Değerler

F/K 21,9
FD/FAVÖK 13,3
PD/DD 8,8
FD/Satışlar 5,2
Yabancı Oranı (%) 2,75
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 32,0 / 32,0
Piyasa Değeri 2.787,6 mnTL
Net Borç 262,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -7,20 3,24 -11,34 -
USD -8,98 0,20 -15,85 -
Göreceli -6,07 5,83 -6,95 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GESANAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GESANAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar741.692.192638.439.269632.832.8530
Nakit ve Nakit Benzerleri103.497.442137.605.275127.696.1020
Finansal Yatırımlar2.643.843143.843298.6040
Ticari Alacaklar204.113.903167.749.862211.126.2200
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar848.5461.089.4671.404.6790
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar39.910.803000
Stoklar340.724.216270.620.775242.198.3200
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar49.953.43961.230.04750.108.9280
(Ara Toplam)741.692.192638.439.269632.832.8530
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar208.697.676214.008.871204.433.1570
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar324.131216.991200.9120
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları3.771.572000
Maddi Duran Varlıklar187.958.395189.663.736185.667.2900
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.362.5338.471.1357.912.1200
Ertelenmiş Vergi Varlığı012.003.9848.425.0040
Diğer Duran Varlıklar5.281.0453.653.0252.227.8310
TOPLAM VARLIKLAR950.389.868852.448.140837.266.0100
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler430.478.792341.415.574356.524.1040
Finansal Borçlar203.716.094186.732.409197.775.2040
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar132.203.39389.083.808116.438.2900
Diğer Borçlar100.47291.42691.1990
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)78.337.954000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü788.3401.125.5051.285.3320
Borç Karşılıkları7.439.6177.944.5467.132.3730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.892.92256.437.88033.801.7060
(Ara Toplam)430.478.792341.415.574356.524.1040
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler169.159.627163.140.821136.757.9780
Finansal Borçlar164.669.950150.603.466126.933.8420
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.769.3481.420.5662.761.6140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü720.32911.116.7897.062.5220
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar350.751.449347.891.745343.983.9280
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar318.026.883347.891.745343.983.9280
Ödenmiş Sermaye100.000.000100.000.000100.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler017.734.9796.519.4430
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları133.985.477133.985.477-56.923.1900
Dönem Net Kar/Zararı6.585.1553.592.807202.124.2030
Diğer Özsermaye Kalemleri77.456.25192.578.48292.263.4720
Azınlık Payları32.724.566000
TOPLAM KAYNAKLAR950.389.868852.448.140837.266.0100
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri152.786.825243.023.982880.230.625440.577.771
Satışların Maliyeti (-)-104.984.170-215.930.085-498.108.131-293.787.426
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)47.802.65527.093.897382.122.494146.790.345
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)47.802.65527.093.897382.122.494146.790.345
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.318.622-525.013-382.902-59.260
Genel Yönetim Giderleri (-)-24.514.381-9.612.880-55.628.643-19.712.938
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.494.684-747.650-1.995.179-437.128
Diğer Faaliyet Gelirleri44.606.87331.115.08140.453.21333.015.296
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-26.732.353-30.646.407-49.497.008-34.573.717
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)37.349.48816.677.028315.071.975125.022.598
Net Faaliyet Kar/Zararı19.474.96816.208.354324.115.770126.581.019
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler002.999.5400
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-233.0490
Diğer Gelir ve Giderler-260.127-238.334-2.001.852-1.622.373
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı37.089.36116.438.694315.836.614123.400.225
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-26.388.410-10.727.724-63.171.147-10.087.454
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-260.127-238.334764.639-1.622.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.700.9515.710.970252.665.467113.312.771
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.853.152-1.600.792-35.622.554-25.747.676
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.341.019-1.125.505-36.706.848-14.646.451
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.512.133-475.2871.084.294-11.101.225
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.847.7994.110.178217.042.91387.565.095
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.847.7994.110.178217.042.91387.565.095
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.262.644517.37114.918.7106.118.060
Ana Ortaklık Payları6.585.1553.592.807202.124.20381.447.035
Hisse Başına Kazanç0001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.173.3303.734.8368.738.3252.287.542
Kıdem Tazminatı614.0120735.9280
Finansman Giderleri-26.388.410-10.727.724-63.171.147-10.087.454
Yurtiçi Satışlar134.824.698233.278.124626.538.648254.056.605
Yurtdışı Satışlar14.011.7396.447.615250.864.282183.385.212
Net Yabancı Para Pozisyonu-97.504.90523.362.63930.378.3790
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-97.504.90523.362.63930.378.3790
Net YPP (Hedge Dahil)-97.504.90523.362.63930.378.3790

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GESAN 24,2 21,9 13,3 5,1 8,8 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GESAN 24,24 2,75 2,90 15,08 0,15
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi