SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.814 9.757 0,59
VIOP 10.598 10.530 0,64
USD/TRY 32,3565 32,3025 0,17
BIST BANKA 12.744 12.562 1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.930 17.954 -0,13
ALTIN 2.343,78 2.372,42 -1,21
BRENT 90,15 89,74 0,46

Girişim Elektrik Hisse Senedi | GESAN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 64,2 89 24,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 142,4 1.667,4 1.525,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,4 0,4 Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Girişim Elektrik
Kuruluş 19.07.1999
Faal Alanı Elektrik üretim dağıtım
Telefon (0312)3090344
Faks (0312)3090354
Adres Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 Kahramankazan/ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4.154,63.688,2
Ödenmiş Sermaye460,0460,0
Net Kâr1.149,7680,7

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 23,1
FD/FAVÖK 14,8
PD/DD 8,2
FD/Satışlar 4,5
Yabancı Oranı (%) 8,18
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 16,3 / 40,9
Piyasa Değeri 33.971,0 mnTL
Net Borç -1.196,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 28,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,54 9,90 1,30 10,89
USD -0,54 10,34 0,86 2,01
Göreceli -1,12 1,24 -5,50 -15,60

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
GESANAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
GESANAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.362.947.0008.667.982.0005.040.612.0004.183.873.000
Nakit ve Nakit Benzerleri805.856.000694.418.000511.955.000566.967.000
Finansal Yatırımlar1.465.048.0001.637.146.0005.354.000808.000
Ticari Alacaklar2.342.286.0001.717.006.000872.894.000991.827.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar185.289.000130.354.00092.752.00075.030.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar3.512.327.0002.699.940.0002.328.153.0001.511.426.000
Stoklar1.030.337.000859.590.000590.814.000693.529.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.021.804.000929.528.000638.690.000344.286.000
(Ara Toplam)10.362.947.0008.667.982.0005.040.612.0004.183.873.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.929.986.0001.793.311.0001.594.396.0001.489.164.000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar402.000402.000394.000394.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar120.0000066.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller35.360.00035.360.00035.360.00035.360.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları10.770.00013.440.00010.786.00011.907.000
Maddi Duran Varlıklar1.637.195.0001.493.688.0001.394.397.0001.298.305.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar150.755.000101.702.000100.272.00097.298.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar95.384.000148.719.00053.187.00045.834.000
TOPLAM VARLIKLAR12.292.933.00010.461.293.0006.635.008.0005.673.037.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5.610.195.0004.495.073.0003.182.861.0002.733.333.000
Finansal Borçlar626.489.000572.988.000600.037.000559.939.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.060.987.0001.238.663.000781.952.000827.009.000
Diğer Borçlar261.244.000269.460.000375.704.000375.437.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.443.797.0002.219.871.0001.308.612.000893.420.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü116.683.000112.284.00040.277.00043.056.000
Borç Karşılıkları13.193.00010.219.0009.135.0007.088.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler87.802.00071.588.00067.144.00027.384.000
(Ara Toplam)5.610.195.0004.495.073.0003.182.861.0002.733.333.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler931.762.000800.120.000674.310.000533.499.000
Finansal Borçlar448.050.000440.620.000335.922.000267.634.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar035.879.00030.555.00025.690.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü434.836.000323.621.000307.833.000240.175.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler48.876.000000
Özkaynaklar5.750.976.0005.166.100.0002.777.837.0002.406.205.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.154.610.0003.688.201.0002.489.190.0002.152.099.000
Ödenmiş Sermaye460.000.000460.000.000115.000.000115.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.276.00044.276.00040.069.00024.808.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları762.036.000762.036.000975.999.000349.136.000
Dönem Net Kar/Zararı1.149.663.000680.748.000340.259.000642.124.000
Diğer Özsermaye Kalemleri1.738.635.0001.741.141.0001.017.863.0001.021.031.000
Azınlık Payları1.596.366.0001.477.899.000288.647.000254.106.000
TOPLAM KAYNAKLAR12.292.933.00010.461.293.0006.635.008.0005.673.037.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.644.792.0002.949.858.0001.404.589.0004.224.742.000
Satışların Maliyeti (-)-3.794.613.000-1.901.294.000-863.584.000-2.855.542.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.850.179.0001.048.564.000541.005.0001.369.200.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.850.179.0001.048.564.000541.005.0001.369.200.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-55.965.000-34.146.000-14.814.000-29.247.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-257.434.000-137.417.000-61.977.000-131.492.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-7.875.000-5.939.000-2.885.000-10.721.000
Diğer Faaliyet Gelirleri605.580.000488.372.000183.071.000274.312.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-606.324.000-548.248.000-148.339.000-332.619.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.528.161.000811.186.000496.061.0001.139.433.000
Net Faaliyet Kar/Zararı1.528.905.000871.062.000461.329.0001.197.740.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler583.910.000474.315.000235.00020.800.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-453.000-453.000-453.0000
Diğer Gelir ve Giderler-7.910.000-5.217.0002.058.000-57.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.103.708.0001.279.831.000497.901.0001.160.176.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler529.273.000321.554.00097.640.000120.065.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-581.521.000-377.830.000-126.494.000-339.469.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler575.547.000468.645.0001.840.00020.743.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.051.460.0001.223.555.000469.047.000940.772.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-458.750.000-220.307.000-94.240.000-188.341.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-262.668.000-136.813.000-25.703.000-98.045.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-196.082.000-83.494.000-68.537.000-90.296.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.592.710.0001.003.248.000374.807.000752.431.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.592.710.0001.003.248.000374.807.000752.431.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları443.047.000322.501.00034.549.000110.307.000
Ana Ortaklık Payları1.149.663.000680.747.000340.258.000642.124.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri67.987.00042.654.00019.774.00038.225.000
Kıdem Tazminatı46.190.0000011.107.000
Finansman Giderleri-581.521.000-377.830.000-126.494.000-339.469.000
Yurtiçi Satışlar5.028.477.0002.583.450.0001.309.275.0003.901.372.000
Yurtdışı Satışlar599.736.000355.542.00098.892.000334.290.000
Net Yabancı Para Pozisyonu-743.959.000-410.346.000-353.421.000-198.727.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.450.682.000-1.004.616.000-705.140.000-453.874.000
Net YPP (Hedge Dahil)-743.959.000-410.346.000-353.421.000-198.727.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-872.078.000-1.393.070.000-23.364.000377.458.000
Düzeltme Öncesi Kar1.592.710.0001.003.247.000374.805.000752.432.000
Düzeltmeler:318.155.000131.384.000136.581.000406.947.000
Amortisman & İtfa Payları67.987.00042.654.00019.774.00038.225.000
Karşılıklardaki Değişim30.516.00019.764.0005.975.00012.290.000
Diğer Gelir/ Gider219.652.00068.966.000110.832.000356.432.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.910.865.0001.134.631.000511.386.0001.159.379.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-2.775.702.000-2.453.345.000-529.512.000-719.051.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-864.837.000-1.318.714.000-18.126.000440.328.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-7.241.000-74.356.000-5.238.000-62.870.000
Sabit Sermaye Yatırımları-440.838.000-226.032.000-116.647.000-166.392.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-181.263.0003.070.0001.212.0003.027.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-622.101.000-222.962.000-115.435.000-163.365.000
Serbest Nakit Akım-1.494.179.000-1.616.032.000-138.799.000214.093.000
Finansal Borçlardaki Değişim163.826.000108.136.000115.099.000325.578.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı1.751.641.0001.751.640.00000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-182.399.000-116.293.000-31.312.000-119.790.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit1.733.068.0001.743.483.00083.787.000205.788.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış238.889.000127.451.000-55.012.000419.881.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim238.889.000127.451.000-55.012.000419.881.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler566.967.000566.967.000566.967.000147.086.000
Dönem Sonu Nakit805.856.000694.418.000511.955.000566.967.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
GESAN 73,9 23,1 14,8 4,5 8,2 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
GESAN 73,85 8,18 8,18 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi