SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKS 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
GOLD 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Frigo Pak Gıda Hisse Senedi | FRIGO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 16,6 23,56 6,96
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,7 96,8 95,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Frigo Pak Gıda
Kuruluş 14.02.1984
Faal Alanı Dondurulmuş ve konserve edilmiş meyve-sebze üretimi,ihracatı,meyve suyu imalatı ve ticareti.
Telefon (0216)3024023
Faks (0216)3025170
Adres Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. No:24F F Blok Daire:21-22 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar58,353,4
Ödenmiş Sermaye11,111,1
Net Kâr3,7-1,2

Cari Değerler

F/K 13,5
FD/FAVÖK 7,6
PD/DD 4,0
FD/Satışlar 2,2
Yabancı Oranı (%) 0,03
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,6 / 1,3
Piyasa Değeri 233,1 mnTL
Net Borç 0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,85 8,25 5,74 0,10
USD -3,95 3,97 -4,72 -22,53
Göreceli -2,49 3,11 0,56 -0,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FRIGOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
FRIGOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar89.072.500104.111.339112.637.22941.386.161
Nakit ve Nakit Benzerleri15.135.83727.626.46844.543.20917.577.393
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar8.574.7143.609.8813.221.9044.336.882
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.762.6641.392.3544.365.0622.537.381
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar53.233.10962.332.74454.607.70714.688.203
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.366.1769.149.8925.899.3472.246.302
(Ara Toplam)89.072.500104.111.339112.637.22941.386.161
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar51.048.12947.737.16742.534.26035.292.902
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar136.298104.11895.56897.695
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.719.7791.774.9502.050.2041.827.576
Maddi Duran Varlıklar45.738.67140.025.72540.341.52732.999.208
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.98441.39546.90846.177
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.417.3975.790.97953322.246
TOPLAM VARLIKLAR140.120.629151.848.506155.171.48976.679.063
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler61.694.34677.991.86481.441.95119.184.831
Finansal Borçlar3.593.6564.730.8483.202.9892.862.477
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar12.148.23422.767.42332.774.1394.678.417
Diğer Borçlar2.066.7165.421.5025.350.0141.829.118
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)41.981.79943.553.83236.667.3858.562.597
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları523.280471.734400.995351.297
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.380.6611.046.5253.046.429900.925
(Ara Toplam)61.694.34677.991.86481.441.95119.184.831
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler20.126.73420.492.54019.118.78819.779.591
Finansal Borçlar11.817.75511.341.03911.206.89112.240.903
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.982.7092.725.1722.335.8173.081.931
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.213.3554.313.0223.037.3892.857.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.112.9152.113.3072.538.6911.599.221
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar58.299.54953.364.10254.610.75037.714.641
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.299.54953.364.10254.610.75037.714.641
Ödenmiş Sermaye11.100.00011.100.00011.100.00011.100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri15.0000015.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.201.667303.164303.164303.164
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları19.150.34820.048.8512.152.1172.152.117
Dönem Net Kar/Zararı3.652.921-1.246.64817.896.7346.215.294
Diğer Özsermaye Kalemleri23.179.61323.158.73523.158.73517.929.066
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR140.120.629151.848.506155.171.48976.679.063
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri58.298.37528.629.144107.208.41277.257.974
Satışların Maliyeti (-)-40.757.032-21.385.316-72.156.129-56.534.681
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)17.541.3437.243.82835.052.28320.723.293
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)17.541.3437.243.82835.052.28320.723.293
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.012.413-460.076-1.341.412-1.123.375
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.246.452-3.202.126-6.533.332-4.968.492
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.160.5564.555.5918.641.7614.857.383
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.611.629-1.992.324-6.323.051-1.576.393
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)15.831.4056.144.89329.496.24917.912.416
Net Faaliyet Kar/Zararı11.282.4783.581.62627.177.53914.631.426
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler118.53677.624244.00795.797
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı15.949.9416.222.51729.740.25618.008.213
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.740.080012.07212.072
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-12.505.116-7.765.670-6.492.134-9.909.482
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler118.53677.624244.00795.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.184.905-1.543.15323.260.1948.110.803
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.531.984296.505-5.363.460-1.895.509
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.969.719-128.879-5.255.713-1.793.746
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)437.735425.384-107.747-101.763
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.652.921-1.246.64817.896.7346.215.294
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.652.921-1.246.64817.896.7346.215.294
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.652.921-1.246.64817.896.7346.215.294
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.942.024941.3632.421.3992.136.205
Kıdem Tazminatı1.531.4721.394.201740.915545.505
Finansman Giderleri-12.505.116-7.765.670-6.492.134-9.909.482
Yurtiçi Satışlar2.197.624344.1424.836.2703.954.025
Yurtdışı Satışlar56.133.06228.226.053101.140.36772.488.353
Net Yabancı Para Pozisyonu-44.083.828-49.967.220-29.369.446-8.141.889
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-44.083.828-49.967.220-29.369.446-8.141.889
Net YPP (Hedge Dahil)-44.083.828-49.967.220-29.369.446-8.141.889
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-23.363.881-18.229.99246.259.35416.976.059
Düzeltme Öncesi Kar3.652.921-1.246.64817.896.7346.215.294
Düzeltmeler:1.385.1012.029.0877.852.8485.458.356
Amortisman & İtfa Payları1.942.024941.3632.421.3992.136.205
Karşılıklardaki Değişim1.714.5971.497.594929.107655.597
Diğer Gelir/ Gider-2.271.520-409.8704.502.3422.666.554
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)5.038.022782.43925.749.58211.673.650
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-29.708.759-15.552.30622.733.4426.890.703
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-24.670.737-14.769.86748.483.02418.564.353
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1.306.856-3.460.125-2.223.670-1.588.294
Sabit Sermaye Yatırımları-6.655.674-283.783-2.554.507-917.064
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-6.655.674-283.783-2.554.507-917.064
Serbest Nakit Akım-30.019.555-18.513.77543.704.84716.058.995
Finansal Borçlardaki Değişim1.001.5311.662.007-100.093593.407
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-389.348-64.973-360.134-373.598
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit612.1831.597.034-460.227219.809
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-29.407.372-16.916.74143.244.62016.278.804
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-29.407.372-16.916.74143.244.62016.278.804
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler44.543.20944.543.2091.298.5891.298.589
Dönem Sonu Nakit15.135.83727.626.46844.543.20917.577.393

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FRIGO 21,0 13,5 7,6 2,2 4,0 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FRIGO 21,00 0,03 0,12 8,25 0,13
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi