SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.131 1.120 1,06
VIOP 1.272 1.257 1,22
USD/TRY 7,5949 7,6254 -0,40
BIST BANKA 1.169 1.142 2,39
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.607 12.643 -0,29
ALTIN 1.866,25 1.867,86 -0,09
BRENT 42,05 41,94 0,26

Frigo Pak Gıda Hisse Senedi | FRIGO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,7297 24,38 14,6503
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 5,3 5,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Frigo Pak Gıda
Kuruluş 14.02.1984
Faal Alanı Dondurulmuş ve konserve edilmiş meyve-sebze üretimi,ihracatı,meyve suyu imalatı ve ticareti.
Telefon (0216)3024023
Faks (0216)3025170
Adres Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. No:24F F Blok Daire:21-22 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar35,733,8
Ödenmiş Sermaye6,06,0
Net Kâr4,22,3

Cari Değerler

F/K 25,5
FD/FAVÖK 13,4
PD/DD 7,1
FD/Satışlar 2,8
Yabancı Oranı (%) 9,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 254,9 mnTL
Net Borç 6,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,96 -2,21 35,30 227,53
USD 9,82 -4,12 30,01 153,74
Göreceli 8,30 -2,99 31,99 234,76

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FRIGO0,000,00000,000,00 0 A/D
FRIGO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar39.784.18855.804.82152.697.41727.210.806
Nakit ve Nakit Benzerleri8.053.1175.681.4981.298.5894.402.345
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.682.5836.299.0725.140.1463.608.387
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.080.0755.685.1475.205.0033.746.800
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar22.086.55735.827.03838.176.10013.760.592
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.881.8562.312.0662.877.5791.692.682
(Ara Toplam)39.784.18855.804.82152.697.41727.210.806
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar34.974.00635.369.15635.894.81636.143.535
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar85.71981.67474.53471.049
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.743.4181.878.5352.131.7571.956.805
Maddi Duran Varlıklar33.049.01833.364.66933.668.25234.012.390
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.99717.03319.86222.691
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar80.85427.24541180.600
TOPLAM VARLIKLAR74.758.19491.173.97788.592.23363.354.341
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler19.706.26737.989.53437.229.57015.584.828
Finansal Borçlar2.359.7183.268.1752.209.1342.048.320
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar5.725.57416.704.68124.112.9194.193.132
Diğer Borçlar1.281.887661.34698.85750.136
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)9.086.89216.241.1857.670.0568.040.849
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları372.633337.316306.540256.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler879.563776.8312.832.064995.780
(Ara Toplam)19.706.26737.989.53437.229.57015.584.828
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler19.304.32119.353.47419.863.31619.408.706
Finansal Borçlar11.707.28311.233.07112.300.83911.653.050
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.202.8173.699.5433.480.6223.714.299
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.824.4922.787.4812.584.3971.896.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.569.7291.633.3791.497.4582.145.098
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar35.747.60633.830.96931.499.34728.360.807
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.747.60633.830.96931.499.34728.360.807
Ödenmiş Sermaye6.000.0006.000.0006.000.0006.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri15.000000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.67226.67226.67226.672
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları7.528.6097.528.609-3.903.776-3.903.776
Dönem Net Kar/Zararı4.248.2592.331.62211.432.3857.835.070
Diğer Özsermaye Kalemleri17.929.06617.944.06617.944.06618.402.841
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR74.758.19491.173.97788.592.23363.354.341
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri58.121.11630.309.54381.203.47260.388.129
Satışların Maliyeti (-)-43.165.283-22.546.465-58.715.876-44.552.236
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.955.8337.763.07822.487.59615.835.893
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.955.8337.763.07822.487.59615.835.893
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-689.851-510.594-876.099-691.638
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.769.366-1.800.016-5.231.009-3.745.167
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.266.7681.232.6123.816.1892.404.536
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.386.631-816.958-3.874.040-3.624.280
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)11.376.7535.868.12216.322.63710.179.344
Net Faaliyet Kar/Zararı10.496.6165.452.46816.380.48811.399.088
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler84.74609.9019.901
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı11.461.4995.868.12216.332.53810.189.245
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.892.187-2.790.381-5.586.761-2.638.786
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler84.74609.9019.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.569.3123.077.74110.745.7777.550.459
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.321.053-746.119686.608284.611
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.248.782-610.19800
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-72.271-135.921686.608284.611
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.248.2592.331.62211.432.3857.835.070
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.248.2592.331.62211.432.3857.835.070
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.248.2592.331.62211.432.3857.835.070
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.465.539674.5992.674.0921.839.917
Kıdem Tazminatı446.376351.8571.267.884651.951
Finansman Giderleri-5.892.187-2.790.381-5.586.761-2.638.786
Yurtiçi Satışlar2.199.037861.6393.883.1693.434.304
Yurtdışı Satışlar55.727.23928.980.72876.375.82156.731.601
Net Yabancı Para Pozisyonu-19.420.314-34.482.168-32.213.625-19.525.515
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-19.420.314-34.482.168-32.213.625-19.525.515
Net YPP (Hedge Dahil)-19.420.314-34.482.168-32.213.625-19.525.515

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FRIGO 23,0 25,5 13,4 2,8 7,1 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FRIGO 22,96 9,06 9,06 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi