SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.417 1.417 0,00
VIOP 1.452 1.452 0,00
USD/TRY 8,1546 8,1325 0,27
BIST BANKA 1.091 1.091 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.203 0,21
ALTIN 1.744,08 1.755,81 -0,67
BRENT 63,01 63,20 -0,30

Frigo Pak Gıda Hisse Senedi | FRIGO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 21,98 51,85 29,87
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 98,0 97,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Frigo Pak Gıda
Kuruluş 14.02.1984
Faal Alanı Dondurulmuş ve konserve edilmiş meyve-sebze üretimi,ihracatı,meyve suyu imalatı ve ticareti.
Telefon (0216)3024023
Faks (0216)3025170
Adres Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. No:24F F Blok Daire:21-22 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar54,637,7
Ödenmiş Sermaye11,111,1
Net Kâr17,96,2

Cari Değerler

F/K 31,1
FD/FAVÖK 17,8
PD/DD 10,2
FD/Satışlar 4,9
Yabancı Oranı (%) 0,92
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,3
Piyasa Değeri 556,1 mnTL
Net Borç -30,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,38 28,53 61,30 138,80
USD -3,15 26,96 50,61 117,70
Göreceli -1,76 31,93 81,17 153,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FRIGOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
FRIGOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar112.637.22941.386.16139.784.18855.804.821
Nakit ve Nakit Benzerleri44.543.20917.577.3938.053.1175.681.498
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.221.9044.336.8822.682.5836.299.072
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.365.0622.537.3815.080.0755.685.147
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar54.607.70714.688.20322.086.55735.827.038
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.899.3472.246.3021.881.8562.312.066
(Ara Toplam)112.637.22941.386.16139.784.18855.804.821
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar42.534.26035.292.90234.974.00635.369.156
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar95.56897.69585.71981.674
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.050.2041.827.5761.743.4181.878.535
Maddi Duran Varlıklar40.341.52732.999.20833.049.01833.364.669
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.90846.17714.99717.033
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar53322.24680.85427.245
TOPLAM VARLIKLAR155.171.48976.679.06374.758.19491.173.977
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler81.441.95119.184.83119.706.26737.989.534
Finansal Borçlar3.202.9892.862.4772.359.7183.268.175
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar32.774.1394.678.4175.725.57416.704.681
Diğer Borçlar5.350.0141.829.1181.281.887661.346
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)36.667.3858.562.5979.086.89216.241.185
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları400.995351.297372.633337.316
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.046.429900.925879.563776.831
(Ara Toplam)81.441.95119.184.83119.706.26737.989.534
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler19.118.78819.779.59119.304.32119.353.474
Finansal Borçlar11.206.89112.240.90311.707.28311.233.071
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.335.8173.081.9313.202.8173.699.543
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.037.3892.857.5362.824.4922.787.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.538.6911.599.2211.569.7291.633.379
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar54.610.75037.714.64135.747.60633.830.969
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.610.75037.714.64135.747.60633.830.969
Ödenmiş Sermaye11.100.00011.100.0006.000.0006.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri015.00015.0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler303.164303.16426.67226.672
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.152.1172.152.1177.528.6097.528.609
Dönem Net Kar/Zararı17.896.7346.215.2944.248.2592.331.622
Diğer Özsermaye Kalemleri23.158.73517.929.06617.929.06617.944.066
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR155.171.48976.679.06374.758.19491.173.977
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri107.208.41277.257.97458.121.11630.309.543
Satışların Maliyeti (-)-72.156.129-56.534.681-43.165.283-22.546.465
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)35.052.28320.723.29314.955.8337.763.078
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)35.052.28320.723.29314.955.8337.763.078
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.341.412-1.123.375-689.851-510.594
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.533.332-4.968.492-3.769.366-1.800.016
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.641.7614.857.3832.266.7681.232.612
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.323.051-1.576.393-1.386.631-816.958
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)29.496.24917.912.41611.376.7535.868.122
Net Faaliyet Kar/Zararı27.177.53914.631.42610.496.6165.452.468
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler244.00795.79784.7460
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı29.740.25618.008.21311.461.4995.868.122
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler12.07212.07200
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.492.134-9.909.482-5.892.187-2.790.381
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler244.00795.79784.7460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.260.1948.110.8035.569.3123.077.741
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-5.363.460-1.895.509-1.321.053-746.119
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-5.255.713-1.793.746-1.248.782-610.198
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-107.747-101.763-72.271-135.921
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI17.896.7346.215.2944.248.2592.331.622
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)17.896.7346.215.2944.248.2592.331.622
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları17.896.7346.215.2944.248.2592.331.622
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.421.3992.136.2051.465.539674.599
Kıdem Tazminatı740.915545.505446.376351.857
Finansman Giderleri-6.492.134-9.909.482-5.892.187-2.790.381
Yurtiçi Satışlar4.836.2703.954.0252.199.037861.639
Yurtdışı Satışlar101.140.36772.488.35355.727.23928.980.728
Net Yabancı Para Pozisyonu-29.369.446-8.141.889-19.420.314-34.482.168
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-29.369.446-8.141.889-19.420.314-34.482.168
Net YPP (Hedge Dahil)-29.369.446-8.141.889-19.420.314-34.482.168

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FRIGO 50,1 31,1 17,8 4,9 10,2 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FRIGO 50,10 0,29 0,92 62,98 1,30
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi