SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.552 -0,59
VIOP 1.651 1.666 -0,90
USD/TRY 7,4103 7,3679 0,58
BIST BANKS 1.515 1.550 -2,26
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.874 13.907 -0,24
GOLD 1.854,30 1.869,10 -0,79
BRENT 55,09 56,10 -1,80

Frigo Pak Gıda Hisse Senedi | FRIGO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 18,75 29,96 11,21
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 12,3 12,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Frigo Pak Gıda
Kuruluş 14.02.1984
Faal Alanı Dondurulmuş ve konserve edilmiş meyve-sebze üretimi,ihracatı,meyve suyu imalatı ve ticareti.
Telefon (0216)3024023
Faks (0216)3025170
Adres Fenerbahçe Mah. Hacı Mehmet Sok. No:24F F Blok Daire:21-22 Kadıköy/İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar37,735,7
Ödenmiş Sermaye11,16,0
Net Kâr6,24,2

Cari Değerler

F/K 27,5
FD/FAVÖK 11,8
PD/DD 7,2
FD/Satışlar 2,7
Yabancı Oranı (%) 9,95
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,1
Piyasa Değeri 269,7 mnTL
Net Borç -2,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,85 10,56 12,19 15,82
USD 3,70 10,41 15,83 16,13
Göreceli 4,47 9,27 2,19 10,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FRIGO0,000,00000,000,00 0 A/D
FRIGO0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar41.386.16139.784.18855.804.82152.697.417
Nakit ve Nakit Benzerleri17.577.3938.053.1175.681.4981.298.589
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.336.8822.682.5836.299.0725.140.146
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.537.3815.080.0755.685.1475.205.003
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar14.688.20322.086.55735.827.03838.176.100
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.246.3021.881.8562.312.0662.877.579
(Ara Toplam)41.386.16139.784.18855.804.82152.697.417
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar35.292.90234.974.00635.369.15635.894.816
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar97.69585.71981.67474.534
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.827.5761.743.4181.878.5352.131.757
Maddi Duran Varlıklar32.999.20833.049.01833.364.66933.668.252
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.17714.99717.03319.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar322.24680.85427.245411
TOPLAM VARLIKLAR76.679.06374.758.19491.173.97788.592.233
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler19.184.83119.706.26737.989.53437.229.570
Finansal Borçlar2.862.4772.359.7183.268.1752.209.134
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.678.4175.725.57416.704.68124.112.919
Diğer Borçlar1.829.1181.281.887661.34698.857
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)8.562.5979.086.89216.241.1857.670.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları351.297372.633337.316306.540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler900.925879.563776.8312.832.064
(Ara Toplam)19.184.83119.706.26737.989.53437.229.570
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler19.779.59119.304.32119.353.47419.863.316
Finansal Borçlar12.240.90311.707.28311.233.07112.300.839
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.081.9313.202.8173.699.5433.480.622
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.857.5362.824.4922.787.4812.584.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.599.2211.569.7291.633.3791.497.458
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar37.714.64135.747.60633.830.96931.499.347
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.714.64135.747.60633.830.96931.499.347
Ödenmiş Sermaye11.100.0006.000.0006.000.0006.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri15.00015.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler303.16426.67226.67226.672
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2.152.1177.528.6097.528.609-3.903.776
Dönem Net Kar/Zararı6.215.2944.248.2592.331.62211.432.385
Diğer Özsermaye Kalemleri17.929.06617.929.06617.944.06617.944.066
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR76.679.06374.758.19491.173.97788.592.233
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri77.257.97458.121.11630.309.54381.203.472
Satışların Maliyeti (-)-56.534.681-43.165.283-22.546.465-58.715.876
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)20.723.29314.955.8337.763.07822.487.596
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)20.723.29314.955.8337.763.07822.487.596
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.123.375-689.851-510.594-876.099
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.968.492-3.769.366-1.800.016-5.231.009
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.857.3832.266.7681.232.6123.816.189
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.576.393-1.386.631-816.958-3.874.040
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)17.912.41611.376.7535.868.12216.322.637
Net Faaliyet Kar/Zararı14.631.42610.496.6165.452.46816.380.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler95.79784.74609.901
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı18.008.21311.461.4995.868.12216.332.538
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler12.072000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.909.482-5.892.187-2.790.381-5.586.761
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler95.79784.74609.901
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.110.8035.569.3123.077.74110.745.777
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.895.509-1.321.053-746.119686.608
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.793.746-1.248.782-610.1980
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-101.763-72.271-135.921686.608
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.215.2944.248.2592.331.62211.432.385
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.215.2944.248.2592.331.62211.432.385
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.215.2944.248.2592.331.62211.432.385
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.136.2051.465.539674.5992.674.092
Kıdem Tazminatı545.505446.376351.8571.267.884
Finansman Giderleri-9.909.482-5.892.187-2.790.381-5.586.761
Yurtiçi Satışlar3.954.0252.199.037861.6393.883.169
Yurtdışı Satışlar72.488.35355.727.23928.980.72876.375.821
Net Yabancı Para Pozisyonu-8.141.889-19.420.314-34.482.168-32.213.625
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-8.141.889-19.420.314-34.482.168-32.213.625
Net YPP (Hedge Dahil)-8.141.889-19.420.314-34.482.168-32.213.625

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FRIGO 24,3 27,5 11,8 2,7 7,2 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FRIGO 24,30 9,95 9,95 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi