SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.644 10.320 3,14
VIOP 11.563 11.167 3,54
USD/TRY 32,2020 32,2745 -0,22
BIST BANKA 14.378 13.717 4,82
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.704 18.739 -0,18
ALTIN 2.415,01 2.376,46 1,62
BRENT 84,00 83,27 0,88

Forte Bilgi İletişim Hisse Senedi | FORTE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 66,75 96,15 29,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 39,6 570,8 531,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Forte Bilgi İletişim
Kuruluş
Faal Alanı Sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterir.
Telefon (0312)4734083
Faks (0312)4734086
Adres Mustafa Kemal Mahallesi, 2123 Cadde, Cepa Sit. Alışveriş Merkezi, Apartman No:2/501, Çankaya/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar491,9459,3
Ödenmiş Sermaye67,067,0
Net Kâr91,358,7

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 35,2
FD/FAVÖK 36,6
PD/DD 9,5
FD/Satışlar 8,7
Yabancı Oranı (%) 0,46
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,0 / 8,1
Piyasa Değeri 4.663,2 mnTL
Net Borç -222,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 32,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,87 -3,93 -2,59 5,37
USD 0,78 -4,05 -1,95 -3,65
Göreceli -2,20 -7,77 -12,61 -26,05
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FORTE13.12.20230,790,531353,1347,82 35.598.757 49
FORTE13.12.20230,790,531353,1347,8235.598.75749

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar599.506.621558.636.908286.102.605365.028.864
Nakit ve Nakit Benzerleri248.912.954277.999.07633.742.17955.142.251
Finansal Yatırımlar40.091.42120.791.77000
Ticari Alacaklar181.235.401180.114.581178.892.882175.707.414
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.48817.48717.488622.055
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00014.454.966
Stoklar89.782.69556.211.91658.940.106101.611.425
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar39.466.66223.502.07814.509.95017.490.753
(Ara Toplam)599.506.621558.636.908286.102.605365.028.864
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar67.057.70055.982.17447.747.15236.694.975
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar354.532345.892345.892345.892
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar78.00078.00078.00078.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.192.6622.614.5163.036.3703.460.910
Maddi Duran Varlıklar3.878.5893.376.6153.094.9303.168.850
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar59.046.24747.494.02837.095.43028.177.783
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.165.5341.588.7643.662.284761.377
Diğer Duran Varlıklar342.136484.359434.246702.163
TOPLAM VARLIKLAR666.564.321614.619.082333.849.757401.723.839
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler164.593.826145.191.381162.257.083245.412.023
Finansal Borçlar66.062.50565.976.04290.323.24197.350.552
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar72.439.12961.265.93251.549.235136.809.149
Diğer Borçlar1.066.7041.165.8626.216.221449.696
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3.726.6594.902.0990383.916
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.874.0365.825.3406.277.9916.090.996
Borç Karşılıkları3.585.7682.645.1572.304.3681.720.808
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.839.0253.410.9495.586.0272.606.906
(Ara Toplam)164.593.826145.191.381162.257.083245.412.023
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.101.35510.118.65110.624.50710.315.970
Finansal Borçlar350.797749.1301.124.3691.495.147
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)247.278339.7560520.691
Uzun vadeli karşılıklar9.503.2809.029.7659.069.9158.300.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00430.2230
Özkaynaklar491.869.140459.309.050160.968.167145.995.846
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar491.869.140459.309.050160.968.167145.995.846
Ödenmiş Sermaye67.000.00067.000.00045.000.00045.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları30000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.201.9592.201.9592.201.9592.201.959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları98.913.73898.913.73898.913.73825.724.243
Dönem Net Kar/Zararı91.281.76858.700.85015.104.31573.189.495
Diğer Özsermaye Kalemleri232.471.645232.492.503-251.845-119.851
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR666.564.321614.619.082333.849.757401.723.839
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri294.485.967201.904.211119.098.314378.430.042
Satışların Maliyeti (-)-201.019.285-136.660.253-89.221.049-272.968.112
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)93.466.68265.243.95829.877.265105.461.930
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)93.466.68265.243.95829.877.265105.461.930
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.530.826-6.073.386-3.005.985-5.398.222
Genel Yönetim Giderleri (-)-17.090.300-9.954.394-4.142.750-9.207.181
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.148.417-698.544-255.051-967.852
Diğer Faaliyet Gelirleri17.806.78715.649.55910.837.45543.938.420
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-20.468.757-16.119.770-10.989.130-33.391.136
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)63.035.16948.047.42322.321.804100.435.959
Net Faaliyet Kar/Zararı65.697.13948.517.63422.473.47989.888.675
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.858.5873.227.97300
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı68.893.75651.275.39622.321.804100.435.959
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler61.016.27630.537.2395.383.6278.158.608
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-16.129.920-12.571.238-8.545.883-21.828.149
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler5.858.5873.227.97300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)113.780.11269.241.39719.159.54886.766.418
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-22.498.344-10.540.547-4.055.233-13.576.923
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-22.909.164-11.378.652-6.923.142-12.441.102
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)410.820838.1052.867.909-1.135.821
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI91.281.76858.700.85015.104.31573.189.495
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)91.281.76858.700.85015.104.31573.189.495
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları91.281.76858.700.85015.104.31573.189.495
Hisse Başına Kazanç2002
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.948.3671.900.958893.0382.746.338
Kıdem Tazminatı1.265.797731.779353.387508.655
Finansman Giderleri-16.129.920-12.571.238-8.545.883-21.828.149
Yurtiçi Satışlar291.649.784198.268.822117.847.997372.382.219
Yurtdışı Satışlar2.255.0032.255.003740.2265.109.744
Net Yabancı Para Pozisyonu272.193.008154.051.22770.402.042-15.163.970
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu9.650.45527.466.3918.154.142-45.081.250
Net YPP (Hedge Dahil)9.650.455154.051.2278.154.142-45.081.250
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-14.246.31221.039.451-1.768.399-42.127.997
Düzeltme Öncesi Kar91.281.76858.700.85015.104.31573.189.495
Düzeltmeler:-12.667.9632.872.7773.039.18114.225.422
Amortisman & İtfa Payları2.948.3671.900.958893.0382.746.338
Karşılıklardaki Değişim1.731.417997.333711.8474.319.716
Diğer Gelir/ Gider-17.347.747-25.5141.434.2967.159.368
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)78.613.80561.573.62718.143.49687.414.917
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-92.860.117-40.534.176-19.911.895-129.542.914
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-14.246.31221.039.451-1.768.399-42.127.997
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-33.258.322-20.578.574-9.312.225-19.699.287
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-33.258.322-20.578.574-9.312.225-19.699.287
Serbest Nakit Akım-47.504.634460.877-11.080.624-61.827.284
Finansal Borçlardaki Değişim-32.432.397-32.120.527-7.398.08993.681.502
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı232.569.483232.569.48300
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit41.138.22121.946.992-2.921.359-4.268.984
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit241.275.307222.395.948-10.319.44889.412.518
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış193.770.673222.856.825-21.400.07227.585.234
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi30000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim193.770.703222.856.825-21.400.07227.585.234
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler55.142.25155.142.25155.142.25127.557.017
Dönem Sonu Nakit248.912.954277.999.07633.742.17955.142.251

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FORTE 69,6 35,2 36,6 8,7 9,5 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FORTE 69,60 0,46 0,28 -18,29 -0,18
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi