SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.954 1.945 0,48
VIOP 2.160 2.150 0,47
USD/TRY 13,5938 13,4770 0,87
BIST BANKS 1.722 1.725 -0,17
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.835,85 1.847,51 -0,63
BRENT 88,79 87,18 1,85

Fonet Bilgi Teknolojileri Hisse Senedi | FONET

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,91 15,31 3,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,8 102,1 100,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Fonet Bilgi Teknolojileri
Kuruluş 01.01.1997
Faal Alanı Kamu ve Özel Kurumların bilgisayar yazılımları ve teknik destek gereksinimlerini karşılamak.
Telefon (0312)4385919
Faks (0312)4403652
Adres Kızılırmak Mahallesi 1445 Sokak No: 2B / 1 The Paragon Tower, Çankaya / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar120,2109,4
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr25,214,4

Cari Değerler

F/K 13,5
FD/FAVÖK 11,7
PD/DD 4,0
FD/Satışlar 5,9
Yabancı Oranı (%) 30,32
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 1,6
Piyasa Değeri 477,2 mnTL
Net Borç -8,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,17 -2,05 -5,02 -7,52
USD -0,64 -1,90 -17,45 -8,68
Göreceli -1,62 -0,30 -7,64 -11,68

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FONETAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
FONETAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar46.493.15434.813.55331.223.90627.622.292
Nakit ve Nakit Benzerleri10.575.8077.811.2599.476.8748.620.349
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar33.283.17623.891.83119.138.92316.521.988
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar172.876139.628156.856158.469
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.168.4181.616.0791.269.5131.293.810
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.292.8771.354.7561.181.7401.027.676
(Ara Toplam)46.493.15434.813.55331.223.90627.622.292
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar114.891.93688.780.76984.175.18781.108.700
Ticari Alacaklar21.987.686727.691894.469788.382
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar35.50035.50085.88039.380
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları922.156858.611912.5201.237.246
Maddi Duran Varlıklar3.862.8993.584.1473.745.3484.015.673
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar85.397.66680.680.78276.209.90572.646.597
Ertelenmiş Vergi Varlığı2.061.0522.078.2161.743.2481.658.818
Diğer Duran Varlıklar624.977815.822583.817722.604
TOPLAM VARLIKLAR161.385.090123.594.322115.399.093108.730.992
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler15.075.6779.948.1619.777.7149.355.333
Finansal Borçlar1.749.7122.018.3342.139.6731.469.382
Diğer Finansal Yükümlülükler332.506286.265201.015250.448
Ticari Borçlar940.8851.965.3561.813.1941.001.658
Diğer Borçlar398.250344.030359.5631.864.592
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)6.738.594835.7001.099.0321.189.161
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.235.302837.787836.373759.006
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.680.4283.660.6893.328.8642.821.086
(Ara Toplam)15.075.6779.948.1619.777.7149.355.333
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler26.108.7784.254.8804.285.7764.503.984
Finansal Borçlar527.084235.929395.205737.192
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)22.178.998731.237899.208792.774
Uzun vadeli karşılıklar1.300.5561.189.5041.148.2131.042.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.102.1402.098.2101.843.1501.931.330
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar120.200.635109.391.281101.335.60394.871.675
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar120.200.635109.391.281101.335.60394.871.675
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.410.1803.410.1803.416.7772.281.006
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları51.995.09251.995.09152.018.29025.415.086
Dönem Net Kar/Zararı25.221.95814.444.2486.458.30727.738.975
Diğer Özsermaye Kalemleri-426.595-458.238-557.771-563.392
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR161.385.090123.594.322115.399.093108.730.992
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri60.299.40337.309.16617.458.25464.919.843
Satışların Maliyeti (-)-28.567.046-18.601.422-9.669.927-32.627.749
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)31.732.35718.707.7447.788.32732.292.094
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)31.732.35718.707.7447.788.32732.292.094
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-418.707-237.426-116.853-1.085.588
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.058.969-3.355.696-1.522.495-6.464.013
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-3.095.609-1.535.949-4.749-17.750
Diğer Faaliyet Gelirleri2.509.2011.529.467757.6924.110.412
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.229.324-1.307.564-822.810-190.923
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)24.438.94913.800.5766.079.11228.644.232
Net Faaliyet Kar/Zararı23.159.07213.578.6736.144.23024.724.743
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler822.294629.364329.615293.420
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı25.261.24314.429.9406.408.72728.937.652
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7.6545.9883.82532.283
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-251.003-225.236-125.842-559.537
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler822.294629.364329.615293.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.017.89414.210.6926.286.71028.410.398
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)204.064233.556171.597-671.423
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)204.064233.556171.597-671.423
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI25.221.95814.444.2486.458.30727.738.975
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)25.221.95814.444.2486.458.30727.738.975
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları25.221.95814.444.2486.458.30727.738.975
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.025.7453.900.0471.971.8967.147.271
Kıdem Tazminatı278.498164.71175.984292.321
Finansman Giderleri-251.003-225.236-125.842-559.537
Yurtiçi Satışlar58.420.69435.779.95517.034.19862.478.073
Yurtdışı Satışlar1.877.4941.528.543423.3881.518.972
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit20.169.17010.274.5965.431.82226.118.733
Düzeltme Öncesi Kar25.221.95814.444.2486.458.30727.738.975
Düzeltmeler:7.268.4175.132.8302.980.3887.897.329
Amortisman & İtfa Payları6.025.7453.900.0471.971.8967.147.271
Karşılıklardaki Değişim876.019330.752188.513276.300
Diğer Gelir/ Gider366.653902.031819.979473.758
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)32.490.37519.577.0789.438.69535.636.304
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-12.288.787-9.302.482-4.006.873-9.437.571
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)20.201.58810.274.5965.431.82226.198.733
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-32.41800-80.000
Sabit Sermaye Yatırımları-18.308.950-11.124.071-4.833.720-19.955.196
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit000-369.535
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-18.308.950-11.124.071-4.833.720-20.324.731
Serbest Nakit Akım1.860.220-849.475598.1025.794.002
Finansal Borçlardaki Değişim152.28083.506278.871-29.036
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-57.042-43.121-20.448-72.516
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit95.23840.385258.423-101.552
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış1.955.458-809.090856.5255.692.450
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim1.955.458-809.090856.5255.692.450
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler8.620.3498.620.3498.620.3492.927.899
Dönem Sonu Nakit10.575.8077.811.2599.476.8748.620.349

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FONET 11,9 13,5 11,7 5,9 4,0 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FONET 11,93 30,32 30,32 0,08 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi