SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.550 1.542 0,49
VIOP 1.636 1.631 0,32
USD/TRY 7,5325 7,5320 0,01
BIST BANKS 1.410 1.408 0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
GOLD 1.701,93 1.698,21 0,22
BRENT 70,68 69,36 1,90

Fonet Bilgi Teknolojileri Hisse Senedi | FONET

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 11,17 15,83 4,66
Hacim Hareketi (Milyon TL) 7,2 145,5 138,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Fonet Bilgi Teknolojileri
Kuruluş 01.01.1997
Faal Alanı Kamu ve Özel Kurumların bilgisayar yazılımları ve teknik destek gereksinimlerini karşılamak.
Telefon (0312)4385919
Faks (0312)4403652
Adres Kızılırmak Mahallesi 1445 Sokak No: 2B / 1 The Paragon Tower, Çankaya / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar94,984,6
Ödenmiş Sermaye40,040,0
Net Kâr27,717,6

Cari Değerler

F/K 21,6
FD/FAVÖK 18,6
PD/DD 6,3
FD/Satışlar 9,1
Yabancı Oranı (%) 9,42
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,8 / 4,0
Piyasa Değeri 599,2 mnTL
Net Borç -6,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,71 7,23 -2,66 14,97
USD -2,36 5,23 -7,45 13,60
Göreceli -1,96 2,32 -4,59 10,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
FONET0,000,00000,000,00 0 A/D
FONET0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar27.622.29221.575.05215.711.47311.509.537
Nakit ve Nakit Benzerleri8.620.3494.926.129465.8241.576.411
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar16.521.98813.572.41812.930.6638.027.241
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar158.469140.335143.474130.604
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.293.8101.803.4331.664.918775.532
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.027.6761.132.737506.594999.749
(Ara Toplam)27.622.29221.575.05215.711.47311.509.537
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar81.108.70075.606.87872.441.09869.937.629
Ticari Alacaklar788.382000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar39.38039.38039.38039.380
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.237.246994.2371.180.7571.381.510
Maddi Duran Varlıklar4.015.6734.001.2494.274.5324.503.328
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar72.646.59768.408.58564.704.11161.317.999
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.658.8181.223.7821.448.5701.917.266
Diğer Duran Varlıklar722.604939.645793.748778.146
TOPLAM VARLIKLAR108.730.99297.181.93088.152.57181.447.166
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.355.3339.618.6756.767.7896.756.798
Finansal Borçlar1.469.3822.313.518583.6091.287.897
Diğer Finansal Yükümlülükler250.448155.217262.821141.052
Ticari Borçlar1.001.658769.3431.186.947540.567
Diğer Borçlar1.864.5922.563.666536.304484.689
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.189.161000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları759.006980.0501.439.7711.238.339
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.821.0862.836.8812.758.3373.064.254
(Ara Toplam)9.355.3339.618.6756.767.7896.756.798
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.503.9842.917.2042.892.0393.902.530
Finansal Borçlar737.192449.340625.700946.783
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)792.774000
Uzun vadeli karşılıklar1.042.688972.044729.451684.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.931.3301.495.8201.536.8882.271.274
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar94.871.67584.646.05178.492.74370.787.838
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.871.67584.646.05178.492.74370.787.838
Ödenmiş Sermaye40.000.00040.000.00040.000.00040.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.281.0062.281.0062.281.0062.281.006
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları25.415.08625.415.08625.415.08625.415.086
Dönem Net Kar/Zararı27.738.97517.621.26711.197.2053.472.880
Diğer Özsermaye Kalemleri-563.392-671.308-400.554-381.134
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR108.730.99297.181.93088.152.57181.447.166
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri64.919.84345.186.08230.532.68013.885.406
Satışların Maliyeti (-)-32.627.749-21.232.041-13.918.706-7.826.013
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)32.292.09423.954.04116.613.9746.059.393
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)32.292.09423.954.04116.613.9746.059.393
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.085.588-748.758-634.978-109.613
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.464.013-4.834.752-3.353.666-1.397.770
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-17.750-2.744.522-1.677.000-4.000
Diğer Faaliyet Gelirleri4.110.4122.907.2011.573.910540.997
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-190.923-132.016-762.638-611.664
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)28.644.23218.401.19411.759.6024.477.343
Net Faaliyet Kar/Zararı24.724.74315.626.00910.948.3304.548.010
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler293.42066.37540.79016.936
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı28.937.65218.467.56911.800.3924.494.279
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler32.28343.31519.7594.752
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-559.537-238.128-106.353-240.366
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler293.42066.37540.79016.936
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.410.39818.272.75611.713.7984.258.665
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-671.423-651.489-516.593-785.785
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-671.423-651.489-516.593-785.785
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI27.738.97517.621.26711.197.2053.472.880
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)27.738.97517.621.26711.197.2053.472.880
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları27.738.97517.621.26711.197.2053.472.880
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri7.147.2715.215.5243.214.7571.512.368
Kıdem Tazminatı292.321175.869105.78954.263
Finansman Giderleri-559.537-238.128-106.353-240.366
Yurtiçi Satışlar62.478.07344.341.40829.997.05013.647.916
Yurtdışı Satışlar1.518.972844.201535.630237.490
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
FONET 15,0 21,6 18,6 9,1 6,3 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
FONET 14,98 10,41 9,42 -98,77 -0,99
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi