SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.385 1.401 -1,20
VIOP 1.478 1.498 -1,33
USD/TRY 8,8674 8,7619 1,20
BIST BANKA 1.203 1.240 -2,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.532 15.644 -0,72
ALTIN 1.750,43 1.742,90 0,43
BRENT 78,05 77,23 1,06

Euro Yatırım Hisse Senedi | EUHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,05 3,61 1,56
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,0 55,0 53,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Yatırım
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına, halka arzına aracılık yapmak, yatırım danışmanlığı, vadeli işlemler, portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmaktır.
Telefon (0212)3540700
Faks (0212)3562076
Adres Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 K:3 Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar64,763,3
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr3,21,8

Cari Değerler

F/K 15,9
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,57
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,2 / 2,2
Piyasa Değeri 123,0 mnTL
Net Borç 26,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,21 -11,64 -34,92 -27,82
USD -6,05 -14,24 -38,23 -39,33
Göreceli -3,05 -9,42 -31,70 -23,02

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
EUHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.229.7275.273.3197.335.2158.487.064
Nakit ve Nakit Benzerleri68.87274.44560.52060.027
Finansal Yatırımlar7294106101
Ticari Alacaklar1.1141.7131.1218.566
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar820.222773.7003.486.0966.626.079
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.339.4474.423.3673.787.3721.792.291
(Ara Toplam)5.229.7275.273.3197.335.2158.487.064
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar98.550.20895.527.48790.323.53890.944.395
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.94323.94323.94323.943
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar81.472.13377.838.24673.110.12773.593.243
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.416.81512.416.81512.416.81512.416.815
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar64.65081.26097.870116.148
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar369383398415
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.572.2985.166.8404.674.3854.793.831
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR103.779.935100.800.80697.658.75399.431.459
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler15.319.66514.981.35134.822.87434.986.368
Finansal Borçlar4.114.9463.880.54425.088.27225.423.046
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar44.62086.32548.83046.286
Diğer Borçlar10.897.18810.675.3719.255.2759.030.446
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları33.46528.10424.32212.154
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler229.446311.007406.175474.436
(Ara Toplam)15.319.66514.981.35134.822.87434.986.368
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.729.72222.485.1621.250.5771.391.429
Finansal Borçlar21.994.38020.741.50000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar146.715160.331112.936106.957
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.588.6271.583.3311.137.6411.284.472
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar64.730.54863.334.29361.585.30263.053.662
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.730.54863.334.29361.585.30263.053.662
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.4821.4821.482
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler692.434692.434692.434692.434
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-95.263-95.263-9.240.839-9.240.839
Dönem Net Kar/Zararı3.151.8721.756.7179.145.57610.614.165
Diğer Özsermaye Kalemleri981.505978.923986.649986.420
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR103.779.935100.800.80697.658.75399.431.459
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-606.048-320.039-969.418-684.158
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.360.024896.8452.606.7552.141.486
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-516.664-716.206-329.354-59.288
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)237.312-139.4001.307.9831.398.040
Net Faaliyet Kar/Zararı-606.048-320.039-969.418-684.158
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.153.8155.024.16516.428.03816.429.976
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-81.296-40.602-312.548-86.828
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.309.8314.844.16317.423.47317.741.188
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler750.121749.8785.733469.332
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.355.007-3.884.090-9.092.125-8.377.465
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler9.072.5194.983.56316.115.49016.343.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.704.9451.709.9518.337.0819.833.055
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-553.07346.766808.495781.110
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-553.07346.766808.495781.110
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.151.8721.756.7179.145.57610.614.165
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.151.8721.756.7179.145.57610.614.165
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.151.8721.756.7179.145.57610.614.165
Hisse Başına Kazanç0300
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri33.24916.62575.24756.952
Kıdem Tazminatı27.15338.759-9.191-14.843
Finansman Giderleri-6.355.007-3.884.090-9.092.125-8.377.465
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-27.267.549-25.705.947-21.586.027-19.970.737
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-27.267.549-25.705.947-21.586.027-19.970.737
Net YPP (Hedge Dahil)-27.267.549-25.705.947-21.586.027-19.970.737

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUHOL 2,1 15,9 A/D A/D 1,9 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUHOL 2,05 1,57 1,52 -5,16 -0,06
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi