SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.439 2.451 -0,49
VIOP 2.709 2.733 -0,84
USD/TRY 16,1911 16,3488 -0,96
BIST BANKS 2.007 2.034 -1,32
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 14.462 14.231 1,62
GOLD 1.853,72 1.850,71 0,16
BRENT 115,32 114,17 1,01

Euro Yatırım Hisse Senedi | EUHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,29 3,75 1,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,2 66,7 65,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Yatırım
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına, halka arzına aracılık yapmak, yatırım danışmanlığı, vadeli işlemler, portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmaktır.
Telefon (0212)3540700
Faks (0212)3562076
Adres Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 K:3 Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar64,562,6
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr1,91,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,35
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 1,0
Piyasa Değeri 144,0 mnTL
Net Borç 40,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 73,2

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,23 -7,69 -15,19 12,68
USD -1,11 -10,12 -23,42 -8,17
Göreceli -0,74 -10,20 -15,90 -14,17

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
EUHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.107.6945.041.7685.127.4985.229.727
Nakit ve Nakit Benzerleri102.32679.26868.11468.872
Finansal Yatırımlar99746872
Ticari Alacaklar7.2292.5821.1131.114
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar27.977755.544816.204820.222
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.970.0634.204.3004.241.9994.339.447
(Ara Toplam)5.107.6945.041.7685.127.4985.229.727
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar128.484.746121.497.66698.202.69798.550.208
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.94323.94323.94323.943
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar111.464.267104.484.87381.115.42481.472.133
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.416.81512.416.81512.416.81512.416.815
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar37.51338.78349.08164.650
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar330344356369
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.541.8784.532.9084.597.0784.572.298
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR133.592.440126.539.434103.330.195103.779.935
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler65.072.54661.096.18315.141.76115.319.665
Finansal Borçlar40.827.63136.986.3454.094.6984.114.946
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar146.544130.36549.38744.620
Diğer Borçlar23.706.35023.481.09710.694.64110.897.188
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları54.57447.64334.08033.465
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler337.447450.733268.955229.446
(Ara Toplam)65.072.54661.096.18315.141.76115.319.665
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.015.6762.797.78123.878.23623.729.722
Finansal Borçlar0021.886.15421.994.380
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00250.0380
Uzun vadeli karşılıklar244.878186.456176.570146.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.770.7982.611.3251.565.4741.588.627
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar64.504.21862.645.47064.310.19864.730.548
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.504.21862.645.47064.310.19864.730.548
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.48201.4820
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler727.497727.4970692.434
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları948.157-130.326-95.263-95.263
Dönem Net Kar/Zararı1.911.0171.078.4832.742.9873.151.872
Diğer Özsermaye Kalemleri916.065969.8161.660.992981.505
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR133.592.440126.539.434103.330.195103.779.935
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-945.661-2.979.399-949.612-606.048
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri864.9384.066.7613.124.5091.360.024
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.027.669-1.814.055-644.775-516.664
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.108.392-726.6931.530.122237.312
Net Faaliyet Kar/Zararı-945.661-2.979.399-949.612-606.048
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.676.63136.834.1639.095.4639.153.815
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-52.566-4.195.193-120.594-81.296
Diğer Gelir ve Giderler0-9.999.56400
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı9.515.67321.912.71310.504.9919.309.831
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler30.246750.530750.369750.121
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.484.395-19.969.596-8.007.233-6.355.007
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.624.06522.639.4068.974.8699.072.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.061.5242.693.6473.248.1273.704.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.150.507-1.615.164-505.140-553.073
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.150.507-1.615.164-505.140-553.073
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.911.0171.078.4832.742.9873.151.872
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.911.0171.078.4832.742.9873.151.872
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.911.0171.078.4832.742.9873.151.872
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri4.08159.14148.83233.249
Kıdem Tazminatı4.56651.51642.78427.153
Finansman Giderleri-6.484.395-19.969.596-8.007.233-6.355.007
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-46.644.512-38.841.156-27.046.473-27.267.549
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-46.644.513-39.585.493-27.046.473-27.267.549
Net YPP (Hedge Dahil)-46.644.513-39.585.493-27.046.473-27.267.549
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-3.815.431-11.879.325-884.986-1.012.702
Düzeltme Öncesi Kar1.911.0171.078.4832.742.9873.151.872
Düzeltmeler:-5.806.454-29.657.850-7.730.391-7.990.498
Amortisman & İtfa Payları4.08159.14148.83233.249
Karşılıklardaki Değişim6.15355.20545.54327.153
Diğer Gelir/ Gider-5.816.688-29.772.196-7.824.766-8.050.900
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-3.895.437-28.579.367-4.987.404-4.838.626
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler80.00616.700.0424.102.4183.825.924
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-3.815.431-11.879.325-884.986-1.012.702
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-2.797000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-2.797000
Serbest Nakit Akım-3.818.228-11.879.325-884.986-1.012.702
Finansal Borçlardaki Değişim3.841.28611.898.073892.5801.021.054
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit3.841.28611.898.073892.5801.021.054
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış23.05818.7487.5948.352
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim23.05818.7487.5948.352
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler79.26860.52060.52060.520
Dönem Sonu Nakit102.32679.26868.11468.872

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUHOL 2,4 A/D A/D A/D 2,2 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUHOL 2,40 0,37 0,35 -1,55 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi