SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.548 1.542 0,41
VIOP 1.634 1.631 0,17
USD/TRY 7,5521 7,5320 0,27
BIST BANKS 1.409 1.408 0,02
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
GOLD 1.701,54 1.698,21 0,20
BRENT 70,66 69,36 1,87

Euro Yatırım Hisse Senedi | EUHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,77 4,08 1,31
Hacim Hareketi (Milyon TL) 4,1 92,5 88,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Yatırım
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına, halka arzına aracılık yapmak, yatırım danışmanlığı, vadeli işlemler, portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmaktır.
Telefon (0212)3540700
Faks (0212)3562076
Adres Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 K:3 Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar61,663,1
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr9,110,6

Cari Değerler

F/K 23,0
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 2,29
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,4 / 2,1
Piyasa Değeri 210,0 mnTL
Net Borç 25,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,57 3,24 -3,31 23,24
USD -1,23 1,32 -8,06 21,77
Göreceli -0,83 -1,49 -5,22 18,02

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUHOL0,000,00000,000,00 0 A/D
EUHOL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar7.335.2158.487.0648.241.3867.783.288
Nakit ve Nakit Benzerleri60.52060.02756.68253.470
Finansal Yatırımlar1061019751
Ticari Alacaklar1.1218.5666.08510.757
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.486.0966.626.0796.740.0456.237.956
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.787.3721.792.2911.438.4771.481.054
(Ara Toplam)7.335.2158.487.0648.241.3867.783.288
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar90.323.53890.944.39581.254.36077.949.737
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.94323.94321.09321.093
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar73.110.12773.593.24364.793.92061.762.806
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.416.81512.416.81512.416.81512.416.815
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar97.870116.148125.834144.498
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar398415432450
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.674.3854.793.8313.896.2663.604.075
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR97.658.75399.431.45989.495.74685.733.025
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler34.822.87434.986.36831.576.95529.592.907
Finansal Borçlar25.088.27225.423.04622.210.95720.121.379
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar48.83046.28663.01370.496
Diğer Borçlar9.255.2759.030.4469.024.2039.094.379
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları24.32212.15412.26111.296
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler406.175474.436266.521295.357
(Ara Toplam)34.822.87434.986.36831.576.95529.592.907
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.250.5771.391.429900.413879.799
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar112.936106.957101.896108.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.137.6411.284.472798.517770.913
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar61.585.30263.053.66257.018.37855.260.319
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.585.30263.053.66257.018.37855.260.319
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.4821.4821.4821.482
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler692.434692.434692.434692.434
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.240.839-9.240.839-9.240.839-9.240.839
Dönem Net Kar/Zararı9.145.57610.614.1654.572.3382.815.646
Diğer Özsermaye Kalemleri986.649986.420992.963991.596
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR97.658.75399.431.45989.495.74685.733.025
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-969.418-684.158-449.903-229.492
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.606.7552.141.4861.101.968619.461
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-329.354-59.288-59.288-57.029
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.307.9831.398.040592.777332.940
Net Faaliyet Kar/Zararı-969.418-684.158-449.903-229.492
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.428.03816.429.9767.336.7053.972.384
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-312.548-86.828-48.916-10.475
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı17.423.47317.741.1887.880.5664.294.849
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.733469.332293.207147.664
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-9.092.125-8.377.465-3.970.935-1.731.780
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler16.115.49016.343.1487.287.7893.961.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.337.0819.833.0554.202.8382.710.733
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)808.495781.110369.500104.913
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)808.495781.110369.500104.913
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI9.145.57610.614.1654.572.3382.815.646
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)9.145.57610.614.1654.572.3382.815.646
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları9.145.57610.614.1654.572.3382.815.646
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri75.24756.95238.12919.446
Kıdem Tazminatı-9.191-14.843-11.705-6.632
Finansman Giderleri-9.092.125-8.377.465-3.970.935-1.731.780
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-21.586.027-19.970.737-15.472.623-13.846.581
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-21.586.027-19.970.737-16.472.623-13.846.581
Net YPP (Hedge Dahil)-21.586.027-19.970.737-16.472.623-13.846.581

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUHOL 3,5 23,0 A/D A/D 3,4 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUHOL 3,50 2,09 2,29 19,34 0,24
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi