SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.954 1.945 0,46
VIOP 2.159 2.150 0,43
USD/TRY 13,5904 13,4770 0,84
BIST BANKS 1.724 1.725 -0,10
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.836,26 1.847,51 -0,61
BRENT 88,75 87,18 1,80

Euro Yatırım Hisse Senedi | EUHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,7 5,29 3,59
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,6 79,1 76,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Yatırım
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına, halka arzına aracılık yapmak, yatırım danışmanlığı, vadeli işlemler, portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmaktır.
Telefon (0212)3540700
Faks (0212)3562076
Adres Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 K:3 Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar64,364,7
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr2,73,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 4,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 1,3
Piyasa Değeri 317,4 mnTL
Net Borç 25,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,98 55,59 134,07 148,36
USD 9,09 55,82 103,43 145,25
Göreceli 8,01 58,38 127,61 137,19

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
EUHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.127.4985.229.7275.273.3197.335.215
Nakit ve Nakit Benzerleri68.11468.87274.44560.520
Finansal Yatırımlar687294106
Ticari Alacaklar1.1131.1141.7131.121
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar816.204820.222773.7003.486.096
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.241.9994.339.4474.423.3673.787.372
(Ara Toplam)5.127.4985.229.7275.273.3197.335.215
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar98.202.69798.550.20895.527.48790.323.538
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.94323.94323.94323.943
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar81.115.42481.472.13377.838.24673.110.127
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.416.81512.416.81512.416.81512.416.815
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar49.08164.65081.26097.870
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar356369383398
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.597.0784.572.2985.166.8404.674.385
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR103.330.195103.779.935100.800.80697.658.753
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler15.141.76115.319.66514.981.35134.822.874
Finansal Borçlar4.094.6984.114.9463.880.54425.088.272
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar49.38744.62086.32548.830
Diğer Borçlar10.694.64110.897.18810.675.3719.255.275
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları34.08033.46528.10424.322
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler268.955229.446311.007406.175
(Ara Toplam)15.141.76115.319.66514.981.35134.822.874
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler23.878.23623.729.72222.485.1621.250.577
Finansal Borçlar21.886.15421.994.38020.741.5000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)250.038000
Uzun vadeli karşılıklar176.570146.715160.331112.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.565.4741.588.6271.583.3311.137.641
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar64.310.19864.730.54863.334.29361.585.302
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.310.19864.730.54863.334.29361.585.302
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.48201.4821.482
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0692.434692.434692.434
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-95.263-95.263-95.263-9.240.839
Dönem Net Kar/Zararı2.742.9873.151.8721.756.7179.145.576
Diğer Özsermaye Kalemleri1.660.992981.505978.923986.649
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR103.330.195103.779.935100.800.80697.658.753
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-949.612-606.048-320.039-969.418
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.124.5091.360.024896.8452.606.755
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-644.775-516.664-716.206-329.354
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.530.122237.312-139.4001.307.983
Net Faaliyet Kar/Zararı-949.612-606.048-320.039-969.418
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.095.4639.153.8155.024.16516.428.038
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-120.594-81.296-40.602-312.548
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10.504.9919.309.8314.844.16317.423.473
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler750.369750.121749.8785.733
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-8.007.233-6.355.007-3.884.090-9.092.125
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler8.974.8699.072.5194.983.56316.115.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.248.1273.704.9451.709.9518.337.081
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-505.140-553.07346.766808.495
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-505.140-553.07346.766808.495
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.742.9873.151.8721.756.7179.145.576
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.742.9873.151.8721.756.7179.145.576
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.742.9873.151.8721.756.7179.145.576
Hisse Başına Kazanç0030
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri48.83233.24916.62575.247
Kıdem Tazminatı42.78427.15338.759-9.191
Finansman Giderleri-8.007.233-6.355.007-3.884.090-9.092.125
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-27.046.473-27.267.549-25.705.947-21.586.027
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-27.046.473-27.267.549-25.705.947-21.586.027
Net YPP (Hedge Dahil)-27.046.473-27.267.549-25.705.947-21.586.027
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-884.986-1.012.702480.153-6.515.493
Düzeltme Öncesi Kar2.742.9873.151.8721.756.7179.145.576
Düzeltmeler:-7.730.391-7.990.498-4.832.372-16.561.701
Amortisman & İtfa Payları48.83233.24916.62575.247
Karşılıklardaki Değişim45.54327.15339.669-6.979
Diğer Gelir/ Gider-7.824.766-8.050.900-4.888.666-16.629.969
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-4.987.404-4.838.626-3.075.655-7.416.125
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler4.102.4183.825.9243.555.808900.632
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-884.986-1.012.702480.153-6.515.493
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları000-14.831
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit000-14.831
Serbest Nakit Akım-884.986-1.012.702480.153-6.530.324
Finansal Borçlardaki Değişim892.5801.021.054-466.2286.540.907
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit892.5801.021.054-466.2286.540.907
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış7.5948.35213.92510.583
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim7.5948.35213.92510.583
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler60.52060.52060.52049.937
Dönem Sonu Nakit68.11468.87274.44560.520

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUHOL 5,3 A/D A/D A/D 4,9 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUHOL 5,29 1,00 1,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi