SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.443 1.454 -0,80
VIOP 1.552 1.561 -0,56
USD/TRY 8,5539 8,5574 -0,04
BIST BANKS 1.241 1.231 0,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.730 15.674 0,36
GOLD 1.859,52 1.858,85 0,04
BRENT 74,23 74,24 -0,01

Euro Yatırım Hisse Senedi | EUHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,03 3,99 0,96
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 56,9 56,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Yatırım
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına, halka arzına aracılık yapmak, yatırım danışmanlığı, vadeli işlemler, portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmaktır.
Telefon (0212)3540700
Faks (0212)3562076
Adres Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 K:3 Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar63,361,6
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr1,89,1

Cari Değerler

F/K 22,8
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,62
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 2,2
Piyasa Değeri 184,2 mnTL
Net Borç 24,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,32 -4,06 -6,12 8,10
USD -1,16 -3,61 -8,97 -6,17
Göreceli 2,14 -3,72 -6,20 10,66

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
EUHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.273.3197.335.2158.487.0648.241.386
Nakit ve Nakit Benzerleri74.44560.52060.02756.682
Finansal Yatırımlar9410610197
Ticari Alacaklar1.7131.1218.5666.085
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar773.7003.486.0966.626.0796.740.045
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.423.3673.787.3721.792.2911.438.477
(Ara Toplam)5.273.3197.335.2158.487.0648.241.386
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar95.527.48790.323.53890.944.39581.254.360
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar23.94323.94323.94321.093
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar77.838.24673.110.12773.593.24364.793.920
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.416.81512.416.81512.416.81512.416.815
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar81.26097.870116.148125.834
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar383398415432
Ertelenmiş Vergi Varlığı5.166.8404.674.3854.793.8313.896.266
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR100.800.80697.658.75399.431.45989.495.746
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler14.981.35134.822.87434.986.36831.576.955
Finansal Borçlar3.880.54425.088.27225.423.04622.210.957
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar86.32548.83046.28663.013
Diğer Borçlar10.675.3719.255.2759.030.4469.024.203
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları28.10424.32212.15412.261
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler311.007406.175474.436266.521
(Ara Toplam)14.981.35134.822.87434.986.36831.576.955
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler22.485.1621.250.5771.391.429900.413
Finansal Borçlar20.741.500000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar160.331112.936106.957101.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.583.3311.137.6411.284.472798.517
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar63.334.29361.585.30263.053.66257.018.378
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar63.334.29361.585.30263.053.66257.018.378
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.4821.4821.4821.482
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler692.434692.434692.434692.434
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-95.263-9.240.839-9.240.839-9.240.839
Dönem Net Kar/Zararı1.756.7179.145.57610.614.1654.572.338
Diğer Özsermaye Kalemleri978.923986.649986.420992.963
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR100.800.80697.658.75399.431.45989.495.746
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-320.039-969.418-684.158-449.903
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri896.8452.606.7552.141.4861.101.968
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-716.206-329.354-59.288-59.288
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-139.4001.307.9831.398.040592.777
Net Faaliyet Kar/Zararı-320.039-969.418-684.158-449.903
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.024.16516.428.03816.429.9767.336.705
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-40.602-312.548-86.828-48.916
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.844.16317.423.47317.741.1887.880.566
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler749.8785.733469.332293.207
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.884.090-9.092.125-8.377.465-3.970.935
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.983.56316.115.49016.343.1487.287.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.709.9518.337.0819.833.0554.202.838
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)46.766808.495781.110369.500
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)46.766808.495781.110369.500
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.756.7179.145.57610.614.1654.572.338
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.756.7179.145.57610.614.1654.572.338
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.756.7179.145.57610.614.1654.572.338
Hisse Başına Kazanç3000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri16.62575.24756.95238.129
Kıdem Tazminatı38.759-9.191-14.843-11.705
Finansman Giderleri-3.884.090-9.092.125-8.377.465-3.970.935
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-25.705.947-21.586.027-19.970.737-15.472.623
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-25.705.947-21.586.027-19.970.737-16.472.623
Net YPP (Hedge Dahil)-25.705.947-21.586.027-19.970.737-16.472.623

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUHOL 3,1 22,8 A/D A/D 2,9 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUHOL 3,07 1,62 1,62 0,24 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi