SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.026 7.949 0,98
VIOP 8.646 8.541 1,23
USD/TRY 28,8960 28,8732 0,08
BIST BANKS 8.625 8.358 3,20
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
GOLD 2.070,93 2.036,27 1,70
BRENT 79,56 80,86 -1,61

Euro Yatırım Hisse Senedi | EUHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,47 3,35 0,88
Hacim Hareketi (Milyon TL) 16,2 195,8 179,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Yatırım
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına, halka arzına aracılık yapmak, yatırım danışmanlığı, vadeli işlemler, portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmaktır.
Telefon (0212)3540700
Faks (0212)3562076
Adres Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 K:3 Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar264,2173,5
Ödenmiş Sermaye150,0150,0
Net Kâr10,711,6

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 3,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,2 / 1,8
Piyasa Değeri 480,0 mnTL
Net Borç -4,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 85,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,23 18,08 28,51 50,23
USD 3,09 17,88 25,71 -2,67
Göreceli 2,23 17,11 20,54 3,12

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
EUHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.254.7059.900.16211.754.85451.283.633
Nakit ve Nakit Benzerleri2.217.9532.715.0855.548.25547.078.295
Finansal Yatırımlar2.349.3011.308.412949.086905.695
Ticari Alacaklar50.629283.6463.6281.529
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.698.7492.548.6561.953.54977.480
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.938.0733.044.3633.300.3363.220.634
(Ara Toplam)10.254.7059.900.16211.754.85451.283.633
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar285.135.519165.168.328172.778.254161.669.907
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar32.13032.13032.13032.130
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.597.21810.960.12512.875.8919.430.118
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller138.225.00022.802.52622.802.52622.802.526
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar41.13740.53337.67927.023
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0261275289
Ertelenmiş Vergi Varlığı9.008.5717.101.2917.133.9685.146.358
Diğer Duran Varlıklar124.231.463124.231.462129.895.785124.231.463
TOPLAM VARLIKLAR295.390.224175.068.490184.533.108212.953.540
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler932.050442.5877.085.806101.197.534
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar169.07592.7294.874.34762.754.373
Diğer Borçlar010.0001.772.14538.184.267
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları675.731196.064205.779217.942
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler87.244143.794233.53540.952
(Ara Toplam)932.050442.5877.085.806101.197.534
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler30.304.9401.138.9282.424.5734.103.723
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar121.02573.544220.651183.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30.183.9151.065.3842.203.9223.920.422
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar264.153.234173.486.975175.022.729107.652.283
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar264.153.234173.486.975175.022.729107.652.283
Ödenmiş Sermaye150.000.000150.000.000150.000.000106.945.940
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri16.332.60816.332.60816.332.6081.482
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler727.497727.49716.816.429727.497
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-832.287-832.287-16.921.106948.157
Dönem Net Kar/Zararı10.667.6606.330.7667.895.363-1.780.444
Diğer Özsermaye Kalemleri87.257.756928.391899.435809.651
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR295.390.224175.068.490184.533.108212.953.540
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.783.033-1.331.960-792.902-15.613.741
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.808.6033.278.5471.855.2731.790.882
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.280.281-2.858.004-2.593.835-2.730.545
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.254.711-911.417-1.531.464-16.553.404
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.783.033-1.331.960-792.902-15.613.741
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.891.6644.490.3636.076.47234.432.707
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-120-115-424.785
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar442.1003.079.1931.163.4270
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.079.0536.658.0195.708.32017.454.518
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.757.3691.685.0481.371.97035.083
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.497.343-1.495.213-1.431.420-18.574.394
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.891.6644.490.2436.076.35734.007.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.339.0796.847.8545.648.870-1.084.793
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)6.328.5814.757.0983.606.590-695.651
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)6.328.5814.757.0983.606.590-695.651
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.667.66011.604.9529.255.460-1.780.444
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.667.66011.604.9529.255.460-1.780.444
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.667.66011.604.9529.255.460-1.780.444
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri18.6954.5372.37714.612
Kıdem Tazminatı60.22630.945145.721168.272
Finansman Giderleri-1.497.343-1.495.213-1.431.420-18.574.394
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu2.807.4312.668.726-18.244.671-75.542.770
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.807.431164.357-18.244.671-75.542.770
Net YPP (Hedge Dahil)2.807.4312.668.726-18.244.671-75.542.770
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-103.856.417-104.562.852-79.385.92347.427.940
Düzeltme Öncesi Kar10.667.6606.330.7667.703.851-1.780.444
Düzeltmeler:-13.655.443-9.968.672-8.303.968-28.627.259
Amortisman & İtfa Payları18.6954.5372.37714.612
Karşılıklardaki Değişim323.56666.971220.365-161.838
Diğer Gelir/ Gider-13.997.704-10.040.180-8.526.710-28.480.033
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-2.987.783-3.637.906-600.117-30.407.703
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-100.531.376-100.876.247-78.667.98777.835.643
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-103.519.159-104.514.153-79.268.10447.427.940
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-337.258-48.699-117.8190
Sabit Sermaye Yatırımları-32.519-18.020-13.020-2.797
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit2.310.7703.350.3597.113.922-10.385.711
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit2.278.2513.332.3397.100.902-10.388.508
Serbest Nakit Akım-101.578.166-101.230.513-72.285.02137.039.432
Finansal Borçlardaki Değişim000-36.986.345
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı16.331.12616.331.12643.054.06046.945.940
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit40.386.69840.536.1774.872.4960
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit56.717.82456.867.30347.926.5569.959.595
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-44.860.342-44.363.210-24.358.46546.999.027
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-44.860.342-44.363.210-24.358.46546.999.027
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler47.078.29547.078.29547.078.29579.268
Dönem Sonu Nakit2.217.9532.715.08522.719.83047.078.295

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUHOL 3,2 A/D A/D A/D 1,8 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUHOL 3,20 2,59 3,00 41,06 0,44
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi