SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.111 0,12
VIOP 1.240 1.241 -0,06
USD/TRY 7,5555 7,5467 0,12
BIST BANKA 1.098 1.100 -0,22
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
ALTIN 1.950,56 1.944,19 0,33
BRENT 43,09 43,31 -0,51

Euro Yatırım Hisse Senedi | EUHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,65 2,18 0,53
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 25,9 25,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Euro Yatırım
Kuruluş 24.12.1996
Faal Alanı Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına, halka arzına aracılık yapmak, yatırım danışmanlığı, vadeli işlemler, portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmaktır.
Telefon (0212)3540700
Faks (0212)3562076
Adres Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 K:3 Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar57,055,3
Ödenmiş Sermaye60,060,0
Net Kâr4,62,8

Cari Değerler

F/K 26,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,2
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 3,91
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,7
Piyasa Değeri 124,8 mnTL
Net Borç 22,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,59 8,33 20,23 38,67
USD -4,85 6,90 17,21 9,28
Göreceli -4,70 7,43 21,60 42,69

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EUHOL0,000,00000,000,00 0 A/D
EUHOL0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar8.241.3867.783.2887.474.0387.087.874
Nakit ve Nakit Benzerleri56.68253.47049.93746.436
Finansal Yatırımlar97517556
Ticari Alacaklar6.08510.7571.1138.604
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.740.0456.237.9565.911.4875.604.106
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.438.4771.481.0541.511.4261.428.672
(Ara Toplam)8.241.3867.783.2887.474.0387.087.874
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar81.254.36077.949.73774.098.56571.120.550
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar21.09321.09321.09321.093
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar64.793.92061.762.80658.030.17455.217.968
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.416.81512.416.81512.416.81512.416.815
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar125.834144.498158.217177.908
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar432450468520
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.896.2663.604.0753.471.7983.286.246
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR89.495.74685.733.02581.572.60378.208.424
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler31.576.95529.592.90728.269.41227.146.097
Finansal Borçlar22.210.95720.121.37918.547.36517.361.686
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar63.01370.49679.536101.380
Diğer Borçlar9.024.2039.094.3799.245.6449.234.239
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları12.26111.29612.6165.269
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler266.521295.357384.251443.523
(Ara Toplam)31.576.95529.592.90728.269.41227.146.097
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler900.413879.799852.247678.461
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar101.896108.886108.69785.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü798.517770.913743.550593.162
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar57.018.37855.260.31952.450.94450.383.866
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar57.018.37855.260.31952.450.94450.383.866
Ödenmiş Sermaye60.000.00060.000.00060.000.00060.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.4821.4821.4820
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler692.434692.434692.434692.434
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-9.240.839-9.240.839-11.267.128-11.267.128
Dönem Net Kar/Zararı4.572.3382.815.6462.026.289-45.309
Diğer Özsermaye Kalemleri992.963991.596997.8671.003.869
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR89.495.74685.733.02581.572.60378.208.424
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-449.903-229.492-1.057.499-778.516
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.101.968619.4611.987.0721.472.533
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-59.288-57.029-791.842-729.327
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)592.777332.940137.731-35.310
Net Faaliyet Kar/Zararı-449.903-229.492-1.057.499-778.516
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.336.7053.972.3845.242.3212.087.733
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-48.916-10.475-150.924-107.243
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.880.5664.294.8495.229.1281.945.180
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler293.207147.664732.9285.316
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.970.935-1.731.780-4.045.112-2.066.879
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.287.7893.961.9095.091.3971.980.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.202.8382.710.7331.916.944-116.383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)369.500104.913109.34571.074
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)369.500104.913109.34571.074
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI4.572.3382.815.6462.026.289-45.309
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)4.572.3382.815.6462.026.289-45.309
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları4.572.3382.815.6462.026.289-45.309
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri38.12919.44679.49059.746
Kıdem Tazminatı-11.705-6.63268.45746.633
Finansman Giderleri-3.970.935-1.731.780-4.045.112-2.066.879
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-15.472.623-13.846.581-13.359.560-11.664.469
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-16.472.623-13.846.581-13.359.560-11.664.469
Net YPP (Hedge Dahil)-16.472.623-13.846.581-13.359.560-11.664.469

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EUHOL 2,1 26,7 A/D A/D 2,2 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EUHOL 2,08 4,42 3,91 -50,94 -0,97
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi