SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.385 1.401 -1,20
VIOP 1.478 1.498 -1,33
USD/TRY 8,8674 8,7619 1,20
BIST BANKS 1.203 1.240 -2,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.532 15.644 -0,72
GOLD 1.750,43 1.742,90 0,43
BRENT 78,05 77,23 1,06

Egepol Hastanesi Hisse Senedi | EGEPO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,5 7,31 1,81
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 513,5 512,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Egepol Hastanesi
Kuruluş 31.03.2003
Faal Alanı Hastane ve sağlık hizmetleri
Telefon (0850)8503535
Faks
Adres İller Bankası Halide Edip Adıvar Bulvarı, 507. Sk. No:3, 35270 İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar171,1125,5
Ödenmiş Sermaye100,079,0
Net Kâr14,032,9

Cari Değerler

F/K 20,7
FD/FAVÖK 16,0
PD/DD 4,2
FD/Satışlar 5,0
Yabancı Oranı (%) 1,10
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 16,6 / 16,6
Piyasa Değeri 718,8 mnTL
Net Borç 7,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,87 -6,20 - -
USD -4,74 -8,96 - -
Göreceli -1,69 -3,84 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EGEPOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
EGEPOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar42.941.31248.652.186024.265.443
Nakit ve Nakit Benzerleri16.277.36124.475.762011.148.962
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar19.960.32018.419.57109.955.744
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar492.953565.3860257.573
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar4.849.4814.000.00001.312.603
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.361.1971.191.46701.590.561
(Ara Toplam)42.941.31248.652.186024.265.443
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar235.467.139165.685.7100136.190.796
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar178.378108.682091.058
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar05.572.00005.572.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8.500.00030.687.520027.515.520
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları30.317.53831.211.014032.591.847
Maddi Duran Varlıklar177.395.03169.202.418053.717.818
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.833.01610.803.696010.570.516
Ertelenmiş Vergi Varlığı01.835.36600
Diğer Duran Varlıklar8.243.17616.265.01406.132.037
TOPLAM VARLIKLAR278.408.451214.337.8960160.456.239
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler54.792.30036.530.063018.340.348
Finansal Borçlar15.063.35513.954.77706.328.333
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar16.688.27217.988.68007.476.383
Diğer Borçlar16.000.0005.81205.250
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü545.1541.431.48700
Borç Karşılıkları1.567.9521.191.62601.736.815
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.927.5671.957.68102.793.567
(Ara Toplam)54.792.30036.530.063018.340.348
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler52.490.03952.291.575049.166.661
Finansal Borçlar8.188.86015.161.558010.528.685
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar3.157.4912.571.60002.851.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.020.36200750.207
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler34.123.32634.558.417035.036.385
Özkaynaklar171.126.112125.516.258092.949.230
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar171.126.112125.516.258092.949.230
Ödenmiş Sermaye100.000.00079.000.000030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.380.6051.122.75501.122.755
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları23.366.36712.690.810055.740.194
Dönem Net Kar/Zararı13.972.75732.933.40705.950.616
Diğer Özsermaye Kalemleri31.406.383-230.7140135.665
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR278.408.451214.337.8960160.456.239
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri76.106.148114.564.67346.215.43579.583.621
Satışların Maliyeti (-)-53.952.339-72.672.488-28.465.220-58.857.619
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)22.153.80941.892.18517.750.21520.726.002
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)22.153.80941.892.18517.750.21520.726.002
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.173.473-321.880-107.705-312.825
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.226.250-9.101.862-4.454.276-9.605.119
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.294.36110.396.6167.572.9651.144.184
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.378.844-5.157.511-4.967.108-853.566
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)13.669.60337.707.54815.794.09111.098.676
Net Faaliyet Kar/Zararı15.754.08632.468.44313.188.23410.808.058
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.342.0000060
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı18.011.60337.707.54815.794.09111.098.736
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.609.7822.177.564643.426423.718
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.020.184-6.500.313-3.207.727-4.446.078
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.342.0000060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.601.20133.384.79913.229.7907.076.376
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.628.444-451.392-1.017.047-1.125.760
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.681.991-2.945.370-553.618-397.679
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-946.4532.493.978-463.429-728.081
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI13.972.75732.933.40712.212.7435.950.616
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)13.972.75732.933.40712.212.7435.950.616
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları13.972.75732.933.40712.212.7435.950.616
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.680.1589.166.3684.367.6407.393.612
Kıdem Tazminatı687.9602.091.697401.825793.571
Finansman Giderleri-3.020.184-6.500.313-3.207.727-4.446.078
Yurtiçi Satışlar75.329.536113.199.80245.441.58279.232.101
Yurtdışı Satışlar851.6221.577.804779.069461.578
Net Yabancı Para Pozisyonu-386.345-642.2910-125.570
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-386.345-642.2910-125.570
Net YPP (Hedge Dahil)-386.345-642.2910-125.570

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EGEPO 5,8 20,7 15,9 5,0 4,2 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EGEPO 5,75 1,10 0,53 -56,90 -0,57
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi