SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.983 1.998 -0,73
VIOP 2.187 2.210 -1,03
USD/TRY 13,5192 13,6502 -0,96
BIST BANKA 1.726 1.738 -0,72
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.319 15.524 -1,32
ALTIN 1.788,84 1.794,96 -0,34
BRENT 89,00 88,17 0,94

Egepol Hastanesi Hisse Senedi | EGEPO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,12 10,58 5,46
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,5 111,3 109,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Egepol Hastanesi
Kuruluş 31.03.2003
Faal Alanı Hastane ve sağlık hizmetleri
Telefon (0850)8503535
Faks
Adres İller Bankası Halide Edip Adıvar Bulvarı, 507. Sk. No:3, 35270 İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar298,3171,1
Ödenmiş Sermaye125,0100,0
Net Kâr22,614,0

Cari Değerler

F/K 23,1
FD/FAVÖK 17,8
PD/DD 3,0
FD/Satışlar 5,4
Yabancı Oranı (%) 10,55
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,4 / 4,9
Piyasa Değeri 897,5 mnTL
Net Borç -49,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,28 -0,55 1,41 -4,90
USD 2,21 -2,01 -11,83 -6,86
Göreceli 3,03 0,85 -5,37 -10,92

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EGEPOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
EGEPOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar135.126.96542.941.31248.652.1860
Nakit ve Nakit Benzerleri103.533.21916.277.36124.475.7620
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar22.172.01319.960.32018.419.5710
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar322.895492.953565.3860
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.947.2174.849.4814.000.0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.151.6211.361.1971.191.4670
(Ara Toplam)135.126.96542.941.31248.652.1860
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar264.351.551235.467.139165.685.7100
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar186.851178.378108.6820
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar005.572.0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8.500.0008.500.00030.687.5200
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları30.317.53830.317.53831.211.0140
Maddi Duran Varlıklar198.911.575177.395.03169.202.4180
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.822.83710.833.01610.803.6960
Ertelenmiş Vergi Varlığı4.056.03201.835.3660
Diğer Duran Varlıklar11.556.7188.243.17616.265.0140
TOPLAM VARLIKLAR399.478.516278.408.451214.337.8960
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler47.029.73654.792.30036.530.0630
Finansal Borçlar10.886.50715.063.35513.954.7770
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar20.910.45416.688.27217.988.6800
Diğer Borçlar7.307.50016.000.0005.8120
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)122.724000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.433.622545.1541.431.4870
Borç Karşılıkları1.760.0331.567.9521.191.6260
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.608.8964.927.5671.957.6810
(Ara Toplam)47.029.73654.792.30036.530.0630
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler54.128.95352.490.03952.291.5750
Finansal Borçlar43.519.4498.188.86015.161.5580
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar03.157.4912.571.6000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.159.0687.020.36200
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.450.43634.123.32634.558.4170
Özkaynaklar298.319.827171.126.112125.516.2580
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar298.319.827171.126.112125.516.2580
Ödenmiş Sermaye125.000.000100.000.00079.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri93.324.366000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.760.9592.380.6051.122.7550
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları24.198.63223.366.36712.690.8100
Dönem Net Kar/Zararı22.629.48813.972.75732.933.4070
Diğer Özsermaye Kalemleri31.406.38231.406.383-230.7140
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR399.478.516278.408.451214.337.8960
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri120.591.62276.106.148114.564.67378.654.511
Satışların Maliyeti (-)-88.611.245-53.952.339-72.672.488-50.318.088
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)31.980.37722.153.80941.892.18528.336.423
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)31.980.37722.153.80941.892.18528.336.423
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.290.087-1.173.473-321.880-282.702
Genel Yönetim Giderleri (-)-9.041.474-5.226.250-9.101.862-7.713.690
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.942.5141.294.36110.396.6169.655.580
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.241.742-3.378.844-5.157.511-4.993.393
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)20.349.58813.669.60337.707.54825.002.218
Net Faaliyet Kar/Zararı21.648.81615.754.08632.468.44320.340.031
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.342.0004.342.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı24.691.58818.011.60337.707.54825.002.218
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.797.7181.609.7822.177.5641.302.383
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.738.142-3.020.184-6.500.313-8.391.635
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.342.0004.342.00000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.751.16416.601.20133.384.79917.912.966
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-121.676-2.628.444-451.392-1.266.180
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-3.092.549-1.681.991-2.945.370-1.435.354
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.970.873-946.4532.493.978169.174
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI22.629.48813.972.75732.933.40716.646.786
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)22.629.48813.972.75732.933.40716.646.786
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları22.629.48813.972.75732.933.40716.646.786
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.307.0985.680.1589.166.3683.481.313
Kıdem Tazminatı1.210.705687.9602.091.6971.794.321
Finansman Giderleri-3.738.142-3.020.184-6.500.313-8.391.635
Yurtiçi Satışlar119.005.12075.329.536113.199.80277.398.357
Yurtdışı Satışlar1.404.695851.6221.577.8041.293.123
Net Yabancı Para Pozisyonu-803.933-386.345-642.2910
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-803.933-386.345-642.2910
Net YPP (Hedge Dahil)-803.933-386.345-642.2910
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit45.085.28040.833.34932.245.87733.952.746
Düzeltme Öncesi Kar22.629.48813.972.75732.933.40718.650.364
Düzeltmeler:9.276.4276.300.63515.309.0659.120.732
Amortisman & İtfa Payları8.307.0985.680.1589.166.3683.481.313
Karşılıklardaki Değişim1.437.244962.2181.666.194-65.620
Diğer Gelir/ Gider-467.915-341.7414.476.5035.705.039
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)31.905.91520.273.39248.242.47227.771.096
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler13.179.36520.559.957-15.996.5956.181.650
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)45.085.28040.833.34932.245.87733.952.746
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-78.975.303-46.932.724-26.276.857-16.800.633
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit5.572.0005.572.00000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-73.403.303-41.360.724-26.276.857-16.800.633
Serbest Nakit Akım-28.318.023-527.3755.969.02017.152.113
Finansal Borçlardaki Değişim-8.831.414-5.861.82912.159.97919.501.237
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı118.324.366000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-2.117.472-1.809.197-4.802.199-5.802.089
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit107.375.480-7.671.0267.357.78013.699.148
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış79.057.457-8.198.40113.326.80030.851.261
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim79.057.457-8.198.40113.326.80030.851.261
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler24.475.76224.475.76211.148.96211.148.962
Dönem Sonu Nakit103.533.21916.277.36124.475.76242.000.223

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EGEPO 7,2 23,1 17,8 5,4 3,0 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EGEPO 7,18 10,34 10,55 21,08 0,21
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi