SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.421 2.405 0,65
VIOP 2.628 2.609 0,72
USD/TRY 16,7183 16,6984 0,12
BIST BANKS 1.947 1.942 0,24
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.784 13.003 -1,69
GOLD 1.796,19 1.807,27 -0,61
BRENT 109,03 109,03 0,00

Egepol Hastanesi Hisse Senedi | EGEPO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 7,11 10,43 3,32
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,1 46,3 43,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Egepol Hastanesi
Kuruluş 31.03.2003
Faal Alanı Hastane ve sağlık hizmetleri
Telefon (0850)8503535
Faks
Adres İller Bankası Halide Edip Adıvar Bulvarı, 507. Sk. No:3, 35270 İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar305,0293,3
Ödenmiş Sermaye125,0125,0
Net Kâr10,817,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 31,6
PD/DD 4,2
FD/Satışlar 6,8
Yabancı Oranı (%) 1,12
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 2,8
Piyasa Değeri 1.292,5 mnTL
Net Borç -9,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 20,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 2,38 0,00 10,59 36,95
USD 2,44 4,13 8,81 9,54
Göreceli 2,24 5,73 17,10 5,77

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
EGEPOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
EGEPOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar100.336.53797.743.618135.126.96542.941.312
Nakit ve Nakit Benzerleri56.243.96360.953.802103.533.21916.277.361
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar23.161.65419.755.39322.172.01319.960.320
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.580.804186.283322.895492.953
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar8.384.1276.657.1893.947.2174.849.481
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.965.98910.190.9515.151.6211.361.197
(Ara Toplam)100.336.53797.743.618135.126.96542.941.312
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar294.280.875293.318.248264.351.551235.467.139
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar222.566208.146186.851178.378
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8.500.0008.500.0008.500.0008.500.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları28.835.81929.356.27430.317.53830.317.538
Maddi Duran Varlıklar237.193.779230.649.687198.911.575177.395.031
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.930.44410.886.00710.822.83710.833.016
Ertelenmiş Vergi Varlığı004.056.0320
Diğer Duran Varlıklar8.598.26713.718.13411.556.7188.243.176
TOPLAM VARLIKLAR394.617.412391.061.866399.478.516278.408.451
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler47.729.76151.037.74747.029.73654.792.300
Finansal Borçlar12.518.62513.876.76610.886.50715.063.355
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar25.328.50532.747.33920.910.45416.688.272
Diğer Borçlar2.25907.307.50016.000.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)287.034173.114122.7240
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü963.43301.433.622545.154
Borç Karşılıkları2.238.7351.924.3541.760.0331.567.952
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.391.1702.316.1744.608.8964.927.567
(Ara Toplam)47.729.76151.037.74747.029.73654.792.300
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler41.881.50346.711.57254.128.95352.490.039
Finansal Borçlar34.219.19936.158.48143.519.4498.188.860
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0003.157.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.750.9616.985.4227.159.0687.020.362
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.911.3433.567.6693.450.43634.123.326
Özkaynaklar305.006.148293.312.547298.319.827171.126.112
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar305.006.148293.312.547298.319.827171.126.112
Ödenmiş Sermaye125.000.000125.000.000125.000.000100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0093.324.3660
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.380.6052.380.6051.760.9592.380.605
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları40.806.39523.366.36724.198.63223.366.367
Dönem Net Kar/Zararı10.814.01117.440.03822.629.48813.972.757
Diğer Özsermaye Kalemleri126.005.137125.125.53731.406.38231.406.383
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR394.617.412391.061.866399.478.516278.408.451
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri57.663.838169.766.767120.591.62276.106.148
Satışların Maliyeti (-)-41.462.685-129.620.117-88.611.245-53.952.339
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.201.15340.146.65031.980.37722.153.809
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.201.15340.146.65031.980.37722.153.809
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-137.666-1.706.517-1.290.087-1.173.473
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.606.489-12.116.449-9.041.474-5.226.250
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.547.4474.640.8831.942.5141.294.361
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.660.927-5.684.178-3.241.742-3.378.844
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)8.343.51825.280.38920.349.58813.669.603
Net Faaliyet Kar/Zararı11.456.99826.323.68421.648.81615.754.086
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler04.342.0004.342.0004.342.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.343.51829.622.38924.691.58818.011.603
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.606.3926.213.8891.797.7181.609.782
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.708.862-17.589.603-3.738.142-3.020.184
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler04.342.0004.342.0004.342.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.241.04818.246.67522.751.16416.601.201
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.572.963-806.638-121.676-2.628.444
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-881.39949.475-3.092.549-1.681.991
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.454.362-856.1132.970.873-946.453
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.814.01117.440.03722.629.48813.972.757
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.814.01117.440.03722.629.48813.972.757
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.814.01117.440.03722.629.48813.972.757
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri5.141.63511.812.1788.307.0985.680.158
Kıdem Tazminatı499.8841.911.4451.210.705687.960
Finansman Giderleri-2.708.862-17.589.603-3.738.142-3.020.184
Yurtiçi Satışlar57.637.362168.086.965119.005.12075.329.536
Yurtdışı Satışlar84.4441.506.2951.404.695851.622
Net Yabancı Para Pozisyonu17.837.95425.559.476-803.933-386.345
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu17.837.95426.555.179-803.933-386.345
Net YPP (Hedge Dahil)17.837.95428.225.276-803.933-386.345
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit16.220.77827.396.00445.085.28040.833.349
Düzeltme Öncesi Kar10.814.01117.440.03822.629.48813.972.757
Düzeltmeler:1.163.3365.991.9709.276.4276.300.635
Amortisman & İtfa Payları5.141.63511.812.1788.307.0985.680.158
Karşılıklardaki Değişim-341.9451.728.7971.437.244962.218
Diğer Gelir/ Gider-3.636.354-7.549.005-467.915-341.741
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)11.977.34723.432.00831.905.91520.273.392
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler4.243.4313.963.99613.179.36520.559.957
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)16.220.77827.396.00445.085.28040.833.349
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-11.209.711-105.411.126-78.975.303-46.932.724
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit05.572.0005.572.0005.572.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-11.209.711-99.839.126-73.403.303-41.360.724
Serbest Nakit Akım5.011.067-72.443.122-28.318.023-527.375
Finansal Borçlardaki Değişim-1.851.570-12.758.506-8.831.414-5.861.829
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı00118.324.3660
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit617.540121.679.668-2.117.472-1.809.197
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.234.030108.921.162107.375.480-7.671.026
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış3.777.03736.478.04079.057.457-8.198.401
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-8.486.955000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-4.709.91836.478.04079.057.457-8.198.401
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler60.953.80324.475.76224.475.76224.475.762
Dönem Sonu Nakit56.243.88560.953.802103.533.21916.277.361

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
EGEPO 10,3 A/D 31,6 6,8 4,2 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
EGEPO 10,34 1,05 1,12 7,19 0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi