SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.325 1.325 0,02
VIOP 1.466 1.470 -0,27
USD/TRY 7,8547 7,8314 0,30
BIST BANKA 1.459 1.468 -0,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.382 13.291 0,69
ALTIN 1.827,00 1.814,51 0,69
BRENT 47,92 47,42 1,05

Deniz GYO Hisse Senedi | DZGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,05 3,85 0,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,2 190,7 187,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Deniz GYO
Kuruluş 05.05.1995
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ve ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören menkul kıymetler portföyü işletmek.
Telefon (0212)3485745
Faks (0212)3366184
Adres Büyükdere cad. No:106 34394 Esentepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar368,0266,7
Ödenmiş Sermaye150,050,0
Net Kâr3,11,8

Cari Değerler

F/K 30,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,48
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 3,0 / 1,7
Piyasa Değeri 492,0 mnTL
Net Borç 291,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,31 -0,61 0,31 56,19
USD 0,82 1,17 7,62 18,84
Göreceli 0,29 -0,61 -14,21 34,83

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,78 1.015.983 A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,00 4.795.200 63
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,00 14.985.000 A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,97 4.041.332 38
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,00 30.000 A/D
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,781.015.983A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,004.795.20063
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,0014.985.000A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,974.041.33238
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,0030.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar90.782.34995.108.15694.225.95758.948.055
Nakit ve Nakit Benzerleri4.826.874356.11415.908.33825.013.066
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.934.8962.657.384719.349666.417
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.947.000509.44507.862
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar81.073.57991.585.21377.598.27033.260.710
(Ara Toplam)90.782.34995.108.15694.225.95758.948.055
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.065.221.701872.365.928814.559.507789.950.063
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.0411.0411.0411.041
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller218.679.805218.679.805218.679.805218.679.805
Stoklar790.279.936589.086.705535.991.750514.771.103
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.398.6642.540.2562.692.3462.436.500
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar53.862.25562.058.12157.194.56554.061.614
TOPLAM VARLIKLAR1.156.004.050967.474.084908.785.464848.898.118
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler464.043.891460.740.410369.261.078325.907.065
Finansal Borçlar293.116.369403.433.676357.091.715313.635.449
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar129.507.71453.508.2418.704.7657.030.628
Diğer Borçlar2.521.1642.340.1442.456.8134.264.613
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)37.227.8117.04626.38545.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.525.9991.281.013875.115673.043
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler144.834170.290106.285257.607
(Ara Toplam)464.043.891460.740.410369.261.078325.907.065
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler323.928.731240.066.263273.720.283258.147.075
Finansal Borçlar2.834.5862.834.5862.834.5872.461.006
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar172.308.434167.900.188205.821.892213.927.882
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)148.467.55969.035.37400
Uzun vadeli karşılıklar318.152296.115274.079252.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0064.789.72541.506.145
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar368.031.428266.667.411265.804.103264.843.978
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar368.031.428266.667.411265.804.103264.843.978
Ödenmiş Sermaye150.000.00050.000.00050.000.00050.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.4763.181.4763.181.4763.181.476
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları104.537.919104.537.919104.537.91991.194.974
Dönem Net Kar/Zararı3.114.9301.823.433960.12513.342.945
Diğer Özsermaye Kalemleri107.197.103107.124.583107.124.583107.124.583
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.156.004.050967.474.084908.785.464848.898.118
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri13.052.7747.618.0193.904.73915.083.689
Satışların Maliyeti (-)-2.176.425-1.497.961-670.719-4.408.321
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.876.3496.120.0583.234.02010.675.368
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.876.3496.120.0583.234.02010.675.368
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-243.718-116.004-44.637-474.975
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.453.790-4.169.181-2.386.622-6.616.376
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri271.528227.509215.0631.118.630
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-35.522-21.623-10.936-43.938
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.414.8472.040.7591.006.8884.658.709
Net Faaliyet Kar/Zararı4.178.8411.834.873802.7613.584.017
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00015.047.752
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.414.8472.040.7591.006.88819.706.461
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.631.630720.945533.41612.833.241
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.931.547-938.271-580.179-19.196.757
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00015.047.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.114.9301.823.433960.12513.342.945
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.114.9301.823.433960.12513.342.945
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.114.9301.823.433960.12513.342.945
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.114.9301.823.433960.12513.342.945
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri458.661304.184152.093515.309
Kıdem Tazminatı66.11044.073-72.78791.852
Finansman Giderleri-2.931.547-938.271-580.179-19.196.757
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-30.551.623-25.799.237-23.195.322-20.382.342
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-30.551.623-25.799.237-23.195.322-20.382.342
Net YPP (Hedge Dahil)-30.551.623-25.799.237-23.195.322-20.382.342

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DZGYO 3,3 30,7 A/D A/D 1,3 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DZGYO 3,28 0,48 0,48 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi