SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.953 1.945 0,42
VIOP 2.159 2.150 0,42
USD/TRY 13,6174 13,4770 1,04
BIST BANKS 1.723 1.725 -0,16
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
GOLD 1.833,80 1.847,51 -0,74
BRENT 88,38 87,18 1,38

Deniz GYO Hisse Senedi | DZGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,6 3 1,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,3 134,2 131,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Deniz GYO
Kuruluş 05.05.1995
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ve ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören menkul kıymetler portföyü işletmek.
Telefon (0212)3485745
Faks (0212)3366184
Adres Büyükdere cad. No:106 34394 Esentepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar639,6629,3
Ödenmiş Sermaye400,0400,0
Net Kâr17,97,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,43
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,4 / 2,0
Piyasa Değeri 1.200,0 mnTL
Net Borç -67,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,69 18,58 29,31 26,05
USD 0,86 18,76 12,38 24,47
Göreceli -0,13 20,70 25,74 20,38

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,78 1.015.983 A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,00 4.795.200 63
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,00 14.985.000 A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,97 4.041.332 38
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,00 30.000 A/D
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,781.015.983A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,004.795.20063
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,0014.985.000A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,974.041.33238
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,0030.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar746.374.304724.596.168643.352.656628.309.112
Nakit ve Nakit Benzerleri70.248.00915.200.4366.990.8653.001.809
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.802.72315.097.6888.945.1882.606.342
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar17.289.818391.825619216
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar638.874.700677.556.817620.386.624620.386.624
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar12.159.05416.349.4027.029.3602.314.121
(Ara Toplam)746.374.304724.596.168643.352.656628.309.112
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar389.101.684425.323.513419.102.829425.207.417
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.0411.0411.0411.041
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller351.604.720373.833.308351.600.000355.990.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları2.061.2192.229.48302.212.434
Maddi Duran Varlıklar5.411.7095.258.9446.607.8054.340.212
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar30.022.99544.000.73760.893.98362.663.730
TOPLAM VARLIKLAR1.135.475.9881.149.919.6811.062.455.4851.053.516.529
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler401.515.064414.677.106412.155.430584.173.991
Finansal Borçlar683.81811.107.676135.029.610290.437.675
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar378.997.867384.665.118216.850.117262.686.598
Diğer Borçlar1.200.943916.6411.980.1015.306.208
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)17.718.17516.113.98856.242.51424.123.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.756.6531.441.0031.530.4061.271.705
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler157.608432.680522.682348.079
(Ara Toplam)401.515.064414.677.106412.155.430584.173.991
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler94.355.349105.923.69189.237.79197.881.135
Finansal Borçlar2.235.3272.431.5262.089.4192.089.419
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar91.780.443103.177.86586.488.46593.999.706
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00379.3131.528.268
Uzun vadeli karşılıklar339.579314.300280.594263.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar639.605.575629.318.884561.062.264371.461.403
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar639.605.575629.318.884561.062.264371.461.403
Ödenmiş Sermaye400.000.000400.000.000150.000.000150.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.4763.181.4763.181.4763.181.476
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları163.634.859163.634.859163.634.859157.106.336
Dönem Net Kar/Zararı17.894.5657.607.8742.100.8616.528.523
Diğer Özsermaye Kalemleri54.894.67554.894.675242.145.06854.645.068
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.135.475.9881.149.919.6811.062.455.4851.053.516.529
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri288.624.927206.302.4628.789.434366.808.714
Satışların Maliyeti (-)-222.513.568-165.102.469-6.169.691-296.518.984
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)66.111.35941.199.9932.619.74370.289.730
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)66.111.35941.199.9932.619.74370.289.730
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.857.889-1.025.9790-259.420
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.413.236-7.588.858-3.579.605-8.116.213
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.702.5861.923.996216.1832.824.653
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.261.441-4.413.352-511.729-56.044.154
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)47.281.37930.095.800-1.255.4088.694.596
Net Faaliyet Kar/Zararı52.840.23432.585.156-959.86261.914.097
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı47.281.37930.095.800-1.255.4088.694.596
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.981.6842.239.53712.061.2853.475.443
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-33.368.498-24.727.463-8.705.016-5.641.516
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.894.5657.607.8742.100.8616.528.523
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI17.894.5657.607.8742.100.8616.528.523
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)17.894.5657.607.8742.100.8616.528.523
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları17.894.5657.607.8742.100.8616.528.523
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri1.412.126891.923292.928608.877
Kıdem Tazminatı161.25767.091088.147
Finansman Giderleri-33.368.498-24.727.463-8.705.016-5.641.516
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-210-21.099.876-16.984.697-19.717.293
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-210-21.099.876-16.984.697-19.717.293
Net YPP (Hedge Dahil)-210-21.099.876-16.984.697-19.717.293
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit117.871.18073.103.226-25.828.346-83.333.491
Düzeltme Öncesi Kar17.894.5657.607.8742.100.8616.528.523
Düzeltmeler:26.856.37423.467.7197.476.62357.801.464
Amortisman & İtfa Payları1.412.126891.923292.928608.877
Karşılıklardaki Değişim1.646.205236.389275.55358.489.356
Diğer Gelir/ Gider23.798.04322.339.4076.908.142-1.296.769
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)44.750.93931.075.5939.577.48464.329.987
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler73.260.48442.072.029-35.405.830-147.293.377
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)118.011.42373.147.622-25.828.346-82.963.390
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-140.243-44.3960-370.101
Sabit Sermaye Yatırımları-1.984.320-1.827.7040-4.316.244
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit6.507.268-16.272.9345.535.98527.100.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit4.522.948-18.100.6385.535.98522.783.756
Serbest Nakit Akım122.394.12855.002.588-20.292.361-60.549.735
Finansal Borçlardaki Değişim-289.423.360-278.902.115-155.164.456-24.570.974
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı000100.072.520
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit234.252.932236.091.249179.445.873-36.873.335
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-55.170.428-42.810.86624.281.41738.628.211
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış67.223.70012.191.7223.989.056-21.921.524
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim67.223.70012.191.7223.989.056-21.921.524
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler3.001.8093.001.8093.001.80924.922.441
Dönem Sonu Nakit70.225.50915.193.5316.990.8653.000.917

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DZGYO 3,0 A/D A/D A/D 1,9 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DZGYO 3,00 0,46 0,43 -2,61 -0,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi