SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.390 1.392 -0,17
VIOP 1.490 1.491 -0,08
USD/TRY 8,6591 8,6647 -0,06
BIST BANKS 1.244 1.239 0,35
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.132 15.490 -2,31
GOLD 1.766,54 1.764,28 0,13
BRENT 74,64 73,92 0,97

Deniz GYO Hisse Senedi | DZGYO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,8 2,52 0,72
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,2 81,0 79,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Deniz GYO
Kuruluş 05.05.1995
Faal Alanı Sermaye piyasası araçları ve ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören menkul kıymetler portföyü işletmek.
Telefon (0212)3485745
Faks (0212)3366184
Adres Büyükdere cad. No:106 34394 Esentepe - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar629,3561,1
Ödenmiş Sermaye400,0150,0
Net Kâr7,62,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,20
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,0 / 2,6
Piyasa Değeri 832,0 mnTL
Net Borç -1,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,95 -4,15 -7,14 13,04
USD -2,10 -6,58 -8,64 -3,24
Göreceli 1,01 -0,96 -3,62 19,92

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,78 1.015.983 A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,00 4.795.200 63
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,00 14.985.000 A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,97 4.041.332 38
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,00 30.000 A/D
DZGYO31.05.20133,050,06786,786,781.015.983A/D
DZGYO07.04.201015,690,320032,0032,004.795.20063
DZGYO06.04.200955,251,0000100,00100,0014.985.000A/D
DZGYO23.03.200819,260,269726,9726,974.041.33238
DZGYO25.05.199720,340,300030,0030,0030.000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar724.596.168643.352.656628.309.11290.782.349
Nakit ve Nakit Benzerleri15.200.4366.990.8653.001.8094.826.874
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar15.097.6888.945.1882.606.3422.934.896
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar391.8256192161.947.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar677.556.817620.386.624620.386.6240
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar16.349.4027.029.3602.314.12181.073.579
(Ara Toplam)724.596.168643.352.656628.309.11290.782.349
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar425.323.513419.102.829425.207.4171.065.221.701
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.0411.0411.0411.041
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller373.833.308351.600.000355.990.000218.679.805
Stoklar000790.279.936
Kullanım Hakkı Varlıkları2.229.48302.212.4340
Maddi Duran Varlıklar5.258.9446.607.8054.340.2122.398.664
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar44.000.73760.893.98362.663.73053.862.255
TOPLAM VARLIKLAR1.149.919.6811.062.455.4851.053.516.5291.156.004.050
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler414.677.106412.155.430584.173.991464.043.891
Finansal Borçlar11.107.676135.029.610290.437.675293.116.369
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar384.665.118216.850.117262.686.598129.507.714
Diğer Borçlar916.6411.980.1015.306.2082.521.164
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)16.113.98856.242.51424.123.72637.227.811
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.441.0031.530.4061.271.7051.525.999
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler432.680522.682348.079144.834
(Ara Toplam)414.677.106412.155.430584.173.991464.043.891
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler105.923.69189.237.79197.881.135323.928.731
Finansal Borçlar2.431.5262.089.4192.089.4192.834.586
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar103.177.86586.488.46593.999.706172.308.434
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0379.3131.528.268148.467.559
Uzun vadeli karşılıklar314.300280.594263.742318.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar629.318.884561.062.264371.461.403368.031.428
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar629.318.884561.062.264371.461.403368.031.428
Ödenmiş Sermaye400.000.000150.000.000150.000.000150.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.181.4763.181.4763.181.4763.181.476
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları163.634.859163.634.859157.106.336104.537.919
Dönem Net Kar/Zararı7.607.8742.100.8616.528.5233.114.930
Diğer Özsermaye Kalemleri54.894.675242.145.06854.645.068107.197.103
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.149.919.6811.062.455.4851.053.516.5291.156.004.050
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri206.302.4628.789.434366.808.71413.052.774
Satışların Maliyeti (-)-165.102.469-6.169.691-296.518.984-2.176.425
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)41.199.9932.619.74370.289.73010.876.349
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)41.199.9932.619.74370.289.73010.876.349
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.025.9790-259.420-243.718
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.588.858-3.579.605-8.116.213-6.453.790
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.923.996216.1832.824.653271.528
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.413.352-511.729-56.044.154-35.522
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)30.095.800-1.255.4088.694.5964.414.847
Net Faaliyet Kar/Zararı32.585.156-959.86261.914.0974.178.841
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı30.095.800-1.255.4088.694.5964.414.847
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.239.53712.061.2853.475.4431.631.630
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-24.727.463-8.705.016-5.641.516-2.931.547
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.607.8742.100.8616.528.5233.114.930
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.607.8742.100.8616.528.5233.114.930
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.607.8742.100.8616.528.5233.114.930
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.607.8742.100.8616.528.5233.114.930
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri891.923292.928608.877458.661
Kıdem Tazminatı67.091088.14766.110
Finansman Giderleri-24.727.463-8.705.016-5.641.516-2.931.547
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-21.099.876-16.984.697-19.717.293-30.551.623
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-21.099.876-16.984.697-19.717.293-30.551.623
Net YPP (Hedge Dahil)-21.099.876-16.984.697-19.717.293-30.551.623

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DZGYO 2,1 A/D A/D A/D 1,3 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DZGYO 2,08 0,20 0,20 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi