SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.104 1.096 0,69
VIOP 1.232 1.224 0,68
USD/TRY 7,6916 7,6623 0,38
BIST BANKS 1.084 1.072 1,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.594 12.542 0,41
GOLD 1.884,69 1.900,20 -0,82
BRENT 41,82 41,71 0,26

Dinamik Isı Yalıtım Hisse Senedi | DNISI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,87 9,3 5,43
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 24,8 24,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dinamik Isı Yalıtım
Kuruluş 12.08.1991
Faal Alanı Isı yalıtım malzemeleri ve makine teçhizat üretimi.
Telefon (0232)4491250
Faks (0232)4490134
Adres İbni Melek Mah. 3.Yol No:20 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/İZMİR

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar41,840,6
Ödenmiş Sermaye16,016,0
Net Kâr2,51,3

Cari Değerler

F/K 33,1
FD/FAVÖK 22,5
PD/DD 5,5
FD/Satışlar 3,9
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,8 / 0,8
Piyasa Değeri 229,7 mnTL
Net Borç -5,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,38 24,66 - -
USD 3,70 22,05 - -
Göreceli 3,51 26,38 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DNISI0,000,00000,000,00 0 A/D
DNISI0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar40.912.41135.549.10136.735.5740
Nakit ve Nakit Benzerleri18.750.22315.431.81015.041.7450
Finansal Yatırımlar190.129820.647802.7400
Ticari Alacaklar13.088.53811.388.27513.513.3050
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar38.75438.75438.7540
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar8.217.9337.143.4366.049.6770
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar626.834726.1791.289.3530
(Ara Toplam)40.912.41135.549.10136.735.5740
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar23.194.96423.664.51424.099.4810
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.441.0731.550.6341.656.2480
Maddi Duran Varlıklar21.740.72722.099.43522.427.5090
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.16414.44515.7240
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR64.107.37559.213.61560.835.0550
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler11.954.82812.120.48415.100.5910
Finansal Borçlar4.607.4573.320.2474.880.4960
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar4.799.1215.456.6346.579.9330
Diğer Borçlar200.297180.4351.792.5810
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü418.463340.69100
Borç Karşılıkları134.797240.932211.8540
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.794.6932.581.5451.635.7270
(Ara Toplam)11.954.82812.120.48415.100.5910
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler10.335.2166.499.3276.462.9210
Finansal Borçlar8.556.8314.832.2865.018.8130
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.166.169971.853861.5900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü612.216695.188582.5180
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar41.817.33140.593.80439.271.5430
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.817.33140.593.80439.271.5430
Ödenmiş Sermaye16.000.00016.000.00016.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.578.3411.066.0171.066.0170
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.501.14718.013.47110.507.6120
Dönem Net Kar/Zararı2.545.7881.322.2617.505.8590
Diğer Özsermaye Kalemleri4.192.0554.192.0554.192.0550
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR64.107.37559.213.61560.835.0550
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri24.227.47013.001.58661.361.12428.622.125
Satışların Maliyeti (-)-19.383.406-10.462.408-48.030.213-23.032.467
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4.844.0642.539.17813.330.9115.589.658
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)4.844.0642.539.17813.330.9115.589.658
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.353.412-813.608-3.499.635-1.644.727
Genel Yönetim Giderleri (-)-997.465-462.428-1.670.294-883.771
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.012.571748.1913.567.2822.105.472
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.351.044-951.024-2.002.867-1.051.480
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.154.7141.060.3099.725.3974.115.152
Net Faaliyet Kar/Zararı2.493.1871.263.1428.160.9823.061.160
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler329.65311.117195.57540.571
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-6.284-6.284-90.537-5.625
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.478.0831.065.1429.830.4354.150.098
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.002.4361.413.0772.180.0801.223.221
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.110.750-684.363-2.302.180-1.377.736
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler323.3694.833105.03834.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.369.7691.793.8569.708.3353.995.583
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-823.981-471.595-2.202.476-882.728
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-794.283-358.925-2.254.224-953.799
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-29.698-112.67051.74871.071
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.545.7881.322.2617.505.8593.112.855
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.545.7881.322.2617.505.8593.112.855
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.545.7881.322.2617.505.8593.112.855
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.086.914498.7261.955.187700.980
Kıdem Tazminatı296.623105.092194.4370
Finansman Giderleri-1.110.750-684.363-2.302.180-1.377.736
Yurtiçi Satışlar23.566.51112.578.34957.603.98426.246.661
Yurtdışı Satışlar1.308.601817.9474.929.8272.714.940
Net Yabancı Para Pozisyonu3.469.4254.190.815281.9720
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.469.4254.190.814281.9720
Net YPP (Hedge Dahil)3.469.4254.190.814281.9720

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DNISI 9,3 33,1 22,5 3,9 5,5 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi