SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.308 1.284 1,89
VIOP 1.448 1.422 1,77
USD/TRY 7,8472 7,8256 0,28
BIST BANKS 1.443 1.407 2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.291 13.336 -0,33
GOLD 1.807,26 1.776,57 1,73
BRENT 47,95 47,88 0,15

Dinamik Isı Yalıtım Hisse Senedi | DNISI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,87 14,03 10,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 68,2 68,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dinamik Isı Yalıtım
Kuruluş 12.08.1991
Faal Alanı Isı yalıtım malzemeleri ve makine teçhizat üretimi.
Telefon (0232)4491250
Faks (0232)4490134
Adres İbni Melek Mah. 3.Yol No:20 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/İZMİR

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar74,241,8
Ödenmiş Sermaye24,716,0
Net Kâr7,72,5

Cari Değerler

F/K 22,8
FD/FAVÖK 16,3
PD/DD 3,4
FD/Satışlar 3,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,1 / 1,1
Piyasa Değeri 248,7 mnTL
Net Borç -28,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,08 -2,89 -3,17 -
USD -0,95 -3,27 3,29 -
Göreceli 2,40 -0,57 -16,08 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DNISI0,000,00000,000,00 0 A/D
DNISI0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar73.276.77840.912.41135.549.10136.735.574
Nakit ve Nakit Benzerleri41.133.84418.750.22315.431.81015.041.745
Finansal Yatırımlar1.045.878190.129820.647802.740
Ticari Alacaklar15.274.41813.088.53811.388.27513.513.305
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.126.77138.75438.75438.754
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar8.246.8118.217.9337.143.4366.049.677
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.449.056626.834726.1791.289.353
(Ara Toplam)73.276.77840.912.41135.549.10136.735.574
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar23.262.93623.194.96423.664.51424.099.481
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.479.0891.441.0731.550.6341.656.248
Maddi Duran Varlıklar21.689.58721.740.72722.099.43522.427.509
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.88513.16414.44515.724
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar82.375000
TOPLAM VARLIKLAR96.539.71464.107.37559.213.61560.835.055
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler13.189.65611.954.82812.120.48415.100.591
Finansal Borçlar6.427.8344.607.4573.320.2474.880.496
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.658.5824.799.1215.456.6346.579.933
Diğer Borçlar240.678200.297180.4351.792.581
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.026.780000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.121.861418.463340.6910
Borç Karşılıkları195.456134.797240.932211.854
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler518.4651.794.6932.581.5451.635.727
(Ara Toplam)13.189.65611.954.82812.120.48415.100.591
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.184.80010.335.2166.499.3276.462.921
Finansal Borçlar7.516.7168.556.8314.832.2865.018.813
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.204.8421.166.169971.853861.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü463.242612.216695.188582.518
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar74.165.25841.817.33140.593.80439.271.543
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar74.165.25841.817.33140.593.80439.271.543
Ödenmiş Sermaye24.700.00016.000.00016.000.00016.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.578.3411.578.3411.066.0171.066.017
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları17.501.14717.501.14718.013.47110.507.612
Dönem Net Kar/Zararı7.679.1942.545.7881.322.2617.505.859
Diğer Özsermaye Kalemleri22.706.5764.192.0554.192.0554.192.055
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR96.539.71464.107.37559.213.61560.835.055
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri42.985.85824.227.47013.001.58661.361.124
Satışların Maliyeti (-)-31.987.035-19.383.406-10.462.408-48.030.213
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)10.998.8234.844.0642.539.17813.330.911
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)10.998.8234.844.0642.539.17813.330.911
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.281.732-1.353.412-813.608-3.499.635
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.435.199-997.465-462.428-1.670.294
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.562.2741.012.571748.1913.567.282
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.785.650-1.351.044-951.024-2.002.867
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.058.5162.154.7141.060.3099.725.397
Net Faaliyet Kar/Zararı7.281.8922.493.1871.263.1428.160.982
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler643.979329.65311.117195.575
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler6.748-6.284-6.284-90.537
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.709.2432.478.0831.065.1429.830.435
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.565.4072.002.4361.413.0772.180.080
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.758.579-1.110.750-684.363-2.302.180
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler650.727323.3694.833105.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.516.0713.369.7691.793.8569.708.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.836.877-823.981-471.595-2.202.476
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.956.153-794.283-358.925-2.254.224
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)119.276-29.698-112.67051.748
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.679.1942.545.7881.322.2617.505.859
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.679.1942.545.7881.322.2617.505.859
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.679.1942.545.7881.322.2617.505.859
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.626.2131.086.914498.7261.955.187
Kıdem Tazminatı331.275296.623105.092194.437
Finansman Giderleri-1.758.579-1.110.750-684.363-2.302.180
Yurtiçi Satışlar41.387.18523.566.51112.578.34957.603.984
Yurtdışı Satışlar2.726.7301.308.601817.9474.929.827
Net Yabancı Para Pozisyonu12.927.2983.469.4254.190.815281.972
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu12.927.2983.469.4254.190.814281.972
Net YPP (Hedge Dahil)12.927.2983.469.4254.190.814281.972

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DNISI 10,1 22,8 16,3 3,5 3,4 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi