SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.396 1.392 0,27
VIOP 1.496 1.491 0,37
USD/TRY 8,6608 8,6647 -0,05
BIST BANKA 1.249 1.239 0,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.132 15.490 -2,31
ALTIN 1.766,31 1.764,28 0,12
BRENT 74,60 73,92 0,92

Denge Holding Hisse Senedi | DENGE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,08 2,0785 0,9985
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 14,6 14,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Denge Holding
Kuruluş 03.08.2007
Faal Alanı Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım finansman organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak.
Telefon -
Faks -
Adres Levent Cad. No:49 34330 Levent/Beşiktaş /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar70,350,1
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr19,42,5

Cari Değerler

F/K 23,7
FD/FAVÖK -
PD/DD 6,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,3
Piyasa Değeri 465,0 mnTL
Net Borç 372,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,64 -7,74 -11,93 -49,01
USD -1,79 -10,08 -13,35 -56,35
Göreceli 1,33 -4,67 -8,59 -45,90

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DENGEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
DENGEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar135.403.780138.330.64481.307.63051.593.333
Nakit ve Nakit Benzerleri17.206.71711.671.4098.054.2502.025.618
Finansal Yatırımlar0003.276.900
Ticari Alacaklar29.171.80434.534.79716.387.2130
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.808.2774.388.2303.701.0121.987
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar49.714.79651.786.02744.757.43841.462.033
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar33.502.18635.950.1818.407.7174.826.795
(Ara Toplam)135.403.780138.330.64481.307.63051.593.333
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar683.429.015650.654.25374.859.7621.064.721
Ticari Alacaklar3.940.9473.553.9241.244.7510
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00453.8240
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller562.147.955538.825.00000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları15.64021.50527.3700
Maddi Duran Varlıklar25.304.58828.084.09927.753.57197.213
Şerefiye76.402.13276.402.13243.524.3540
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.466.3891.640.6871.806.2643.400
Ertelenmiş Vergi Varlığı12.676.2431.403.0920935.236
Diğer Duran Varlıklar1.475.121723.81449.62828.872
TOPLAM VARLIKLAR818.832.795788.984.897156.167.39252.658.054
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler292.115.427219.483.839110.115.36820.875.688
Finansal Borçlar82.717.22019.720.4955.284.021757.319
Diğer Finansal Yükümlülükler183.323000
Ticari Borçlar23.285.16820.658.93921.890.5706.835.379
Diğer Borçlar158.073.174157.185.26478.096.08411.424.432
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.611.39615.077.2332.0690
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü001.433.1060
Borç Karşılıkları7.696.7342.792.127625.1520
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.548.4124.049.7812.784.3661.858.558
(Ara Toplam)292.115.427219.483.839110.115.36820.875.688
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler318.421.106407.328.63611.737.4741.784.630
Finansal Borçlar306.925.751361.501.4707.313.7270
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1.775.5001.775.5001.775.5001.775.500
Uzun vadeli karşılıklar01.062.529739.9849.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.938.96042.989.1371.908.2630
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.780.895000
Özkaynaklar208.296.262162.172.42234.314.55029.997.736
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar70.292.26450.128.7377.127.29030.011.198
Ödenmiş Sermaye50.000.00050.000.00050.000.00050.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler80.66280.66255.66255.662
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-23.293.181-10.885.167-51.749.465-28.427.894
Dönem Net Kar/Zararı19.380.6782.545.095432.946-4.767
Diğer Özsermaye Kalemleri24.124.1058.388.1478.388.1478.388.197
Azınlık Payları138.003.998112.043.68527.187.260-13.462
TOPLAM KAYNAKLAR818.832.795788.984.897156.167.39252.658.054
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri52.649.14725.063.96492.845.3750
Satışların Maliyeti (-)-43.618.452-17.306.104-81.797.0840
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)9.030.6957.757.86011.048.2910
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)9.030.6957.757.86011.048.2910
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-225.287-83.309-184.8390
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.625.860-2.170.072-1.839.688-106.678
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri7.816.2942.765.7911.106.608207.589
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-12.157.962-1.604.546-2.760.987-433.322
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.162.1206.665.7247.369.385-332.411
Net Faaliyet Kar/Zararı3.179.5485.504.4799.023.764-106.678
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00468.823399.900
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-2.344.2580
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.162.1206.665.7245.493.95067.489
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.734.2031.514.484201.2040
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.281.560-11.001.586-2.267.4450
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00-1.875.435399.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.709.477-2.821.3783.427.70967.489
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)50.512.4884.314.228-1.898.301-85.718
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-1.889.5780
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)50.512.4884.314.228-8.723-85.718
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI47.803.0111.492.8501.529.408-18.229
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)47.803.0111.492.8501.529.408-18.229
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları28.422.333-1.052.2451.096.462-13.462
Ana Ortaklık Payları19.380.6782.545.095432.946-4.767
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri3.259.712302.409497.23618.324
Kıdem Tazminatı517.313251.044907.6320
Finansman Giderleri-6.281.560-11.001.586-2.267.4450
Yurtiçi Satışlar0088.975.8460
Yurtdışı Satışlar00592.4930
Net Yabancı Para Pozisyonu-7.844.51012.511.2975580
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-8.614.50412.103.6845580
Net YPP (Hedge Dahil)-7.844.51012.511.2975580

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DENGE 1,6 23,7 A/D A/D 6,6 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DENGE 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi