SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.417 1.417 0,00
VIOP 1.452 1.452 0,00
USD/TRY 8,1546 8,1325 0,27
BIST BANKS 1.091 1.091 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.203 0,21
GOLD 1.744,08 1.755,81 -0,67
BRENT 63,01 63,20 -0,30

Denge Holding Hisse Senedi | DENGE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,9 9,4 3,5
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 10,7 9,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Denge Holding
Kuruluş 03.08.2007
Faal Alanı Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım finansman organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak.
Telefon -
Faks -
Adres Levent Cad. No:49 34330 Levent/Beşiktaş /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar7,130,0
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr0,40,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD A/D
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,4 / 0,3
Piyasa Değeri 332,5 mnTL
Net Borç 4,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,34 -16,04 -21,76 21,35
USD -3,11 -17,07 -26,95 10,63
Göreceli -1,72 -13,82 -12,12 28,62

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DENGEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
DENGEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar81.307.63051.593.33351.870.46951.441.736
Nakit ve Nakit Benzerleri8.054.2502.025.6182.025.6182.027.880
Finansal Yatırımlar03.276.9003.277.0282.878.030
Ticari Alacaklar16.387.2130247.80061.484
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.701.0121.9875.143252.944
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar44.757.43841.462.03341.462.03341.462.033
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.407.7174.826.7954.852.8474.759.365
(Ara Toplam)81.307.63051.593.33351.870.46951.441.736
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar74.859.7621.064.721982.1791.092.381
Ticari Alacaklar1.244.751000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar453.824000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları27.370000
Maddi Duran Varlıklar27.753.57197.21397.21396.941
Şerefiye43.524.354000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.806.2643.4003.4000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0935.236884.620966.568
Diğer Duran Varlıklar49.62828.872-3.05428.872
TOPLAM VARLIKLAR156.167.39252.658.05452.852.64852.534.117
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler110.115.36820.875.68820.848.16520.833.615
Finansal Borçlar5.094.376757.319757.319757.319
Diğer Finansal Yükümlülükler189.645000
Ticari Borçlar21.890.5706.835.3796.835.3796.861.989
Diğer Borçlar78.096.08411.424.43211.450.74911.384.297
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.069000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.433.106000
Borç Karşılıkları625.152000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.784.3661.858.5581.804.7181.830.010
(Ara Toplam)110.115.36820.875.68820.848.16520.833.615
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.737.4741.784.6301.784.6301.784.630
Finansal Borçlar7.313.727000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1.775.5001.775.5001.775.5001.775.500
Uzun vadeli karşılıklar739.9849.13009.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.908.263000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler009.1300
Özkaynaklar34.314.55029.997.73630.219.85329.915.872
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.127.29030.011.19830.231.53110.399.588
Ödenmiş Sermaye50.000.00050.000.00050.000.00050.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.390.219008.390.219
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler55.66255.66255.66255.662
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-51.749.465-28.427.894-28.427.8945.937.667
Dönem Net Kar/Zararı432.946-4.767215.566-53.981.938
Diğer Özsermaye Kalemleri-2.0728.388.1978.388.197-2.022
Azınlık Payları27.187.260-13.462-11.67819.516.284
TOPLAM KAYNAKLAR156.167.39252.658.05452.852.64852.534.117
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri92.845.37500210.000
Satışların Maliyeti (-)-81.797.084000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.048.29100210.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.048.29100210.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-184.839000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.839.688-106.678-87.018-387.116
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.106.608207.589207.5896.091.076
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.760.987-433.322-179.351-58.209.161
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.369.385-332.411-58.780-52.295.201
Net Faaliyet Kar/Zararı9.023.764-106.678-87.018-177.116
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler468.823399.900399.0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.344.25800-1.949.179
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.493.95067.489340.220-54.244.380
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler201.204000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.267.44500-362.208
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.875.435399.900399.000-1.949.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.427.70967.489340.220-54.606.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.898.301-85.718-136.332654.657
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.889.57800-45.711
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-8.723-85.718-136.332700.368
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.529.408-18.229203.888-53.951.931
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.529.408-18.229203.888-53.951.931
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları1.096.462-13.462-13.46230.007
Ana Ortaklık Payları432.946-4.767217.350-53.981.938
Hisse Başına Kazanç000-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç000-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç000-1
Amortisman Giderleri497.23618.32418.32418.324
Kıdem Tazminatı907.63200-15.486
Finansman Giderleri-2.267.44500-362.208
Yurtiçi Satışlar88.975.84600210.000
Yurtdışı Satışlar592.493000
Net Yabancı Para Pozisyonu558000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu558000
Net YPP (Hedge Dahil)558000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DENGE 6,7 A/D A/D A/D A/D 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DENGE 6,65 0,02 0,02 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi