SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.399 1.391 0,54
VIOP 1.514 1.501 0,90
USD/TRY 8,7950 8,7700 0,29
BIST BANKA 1.196 1.189 0,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.603 15.448 1,00
ALTIN 1.785,66 1.783,06 0,15
BRENT 74,75 74,87 -0,16

Denge Holding Hisse Senedi | DENGE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,31 8,14 4,83
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 9,7 9,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Denge Holding
Kuruluş 03.08.2007
Faal Alanı Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım finansman organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak.
Telefon -
Faks -
Adres Levent Cad. No:49 34330 Levent/Beşiktaş /İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar50,17,1
Ödenmiş Sermaye50,050,0
Net Kâr2,50,4

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,3
Piyasa Değeri 165,5 mnTL
Net Borç 369,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -9,81 -21,38 -40,68 -39,60
USD -10,74 -25,15 -43,39 -48,83
Göreceli -10,29 -18,25 -38,42 -36,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DENGEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
DENGEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar138.330.64481.307.63051.593.33351.870.469
Nakit ve Nakit Benzerleri11.671.4098.054.2502.025.6182.025.618
Finansal Yatırımlar003.276.9003.277.028
Ticari Alacaklar34.534.79716.387.2130247.800
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.388.2303.701.0121.9875.143
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar51.786.02744.757.43841.462.03341.462.033
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar35.950.1818.407.7174.826.7954.852.847
(Ara Toplam)138.330.64481.307.63051.593.33351.870.469
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar650.654.25374.859.7621.064.721982.179
Ticari Alacaklar3.553.9241.244.75100
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0453.82400
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller538.825.000000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları21.50527.37000
Maddi Duran Varlıklar28.084.09927.753.57197.21397.213
Şerefiye76.402.13243.524.35400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.640.6871.806.2643.4003.400
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.403.0920935.236884.620
Diğer Duran Varlıklar723.81449.62828.872-3.054
TOPLAM VARLIKLAR788.984.897156.167.39252.658.05452.852.648
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler219.483.839110.115.36820.875.68820.848.165
Finansal Borçlar19.720.4955.284.021757.319757.319
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar20.658.93921.890.5706.835.3796.835.379
Diğer Borçlar157.185.26478.096.08411.424.43211.450.749
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.077.2332.06900
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü01.433.10600
Borç Karşılıkları2.792.127625.15200
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.049.7812.784.3661.858.5581.804.718
(Ara Toplam)219.483.839110.115.36820.875.68820.848.165
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler407.328.63611.737.4741.784.6301.784.630
Finansal Borçlar361.501.4707.313.72700
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1.775.5001.775.5001.775.5001.775.500
Uzun vadeli karşılıklar1.062.529739.9849.1300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü42.989.1371.908.26300
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0009.130
Özkaynaklar162.172.42234.314.55029.997.73630.219.853
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.128.7377.127.29030.011.19830.231.531
Ödenmiş Sermaye50.000.00050.000.00050.000.00050.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler80.66255.66255.66255.662
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-10.885.167-51.749.465-28.427.894-28.427.894
Dönem Net Kar/Zararı2.545.095432.946-4.767215.566
Diğer Özsermaye Kalemleri8.388.1478.388.1478.388.1978.388.197
Azınlık Payları112.043.68527.187.260-13.462-11.678
TOPLAM KAYNAKLAR788.984.897156.167.39252.658.05452.852.648
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri25.063.96492.845.37500
Satışların Maliyeti (-)-17.306.104-81.797.08400
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)7.757.86011.048.29100
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)7.757.86011.048.29100
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-83.309-184.83900
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.170.072-1.839.688-106.678-87.018
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.765.7911.106.608207.589207.589
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.604.546-2.760.987-433.322-179.351
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.665.7247.369.385-332.411-58.780
Net Faaliyet Kar/Zararı5.504.4799.023.764-106.678-87.018
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0468.823399.900399.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-2.344.25800
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı6.665.7245.493.95067.489340.220
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.514.484201.20400
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-11.001.586-2.267.44500
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0-1.875.435399.900399.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.821.3783.427.70967.489340.220
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)4.314.228-1.898.301-85.718-136.332
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-1.889.57800
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)4.314.228-8.723-85.718-136.332
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.492.8501.529.408-18.229203.888
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.492.8501.529.408-18.229203.888
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.052.2451.096.462-13.462-13.462
Ana Ortaklık Payları2.545.095432.946-4.767217.350
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri302.409497.23618.32418.324
Kıdem Tazminatı251.044907.63200
Finansman Giderleri-11.001.586-2.267.44500
Yurtiçi Satışlar088.975.84600
Yurtdışı Satışlar0592.49300
Net Yabancı Para Pozisyonu12.511.29755800
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu12.103.68455800
Net YPP (Hedge Dahil)12.511.29755800

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DENGE 3,3 A/D A/D A/D 3,3 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DENGE 3,31 0,02 0,02 -0,03 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi