SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.961 1.945 0,83
VIOP 2.169 2.150 0,89
USD/TRY 13,5638 13,4770 0,64
BIST BANKA 1.727 1.725 0,09
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.846,75 1.847,51 -0,04
BRENT 88,59 87,18 1,62

Dagi Giyim Hisse Senedi | DAGI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,53 3,11 0,58
Hacim Hareketi (Milyon TL) 5,8 78,7 72,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dagi Giyim
Kuruluş 01.01.1984
Faal Alanı Tekstil üretimi.
Telefon (0212)2404065
Faks (0212)2333028
Adres Birahane Sok Koc Plaza No:3/1 Bomonti,Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar253,2247,6
Ödenmiş Sermaye129,9129,9
Net Kâr-7,1-12,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 17,4
PD/DD 1,5
FD/Satışlar 2,1
Yabancı Oranı (%) 1,15
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,8 / 2,8
Piyasa Değeri 385,8 mnTL
Net Borç 73,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,62 6,07 14,67 12,93
USD -3,41 6,23 -0,34 11,51
Göreceli -4,36 7,97 11,50 7,85

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DAGIAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
DAGIAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar170.059.087142.808.054135.934.871102.570.149
Nakit ve Nakit Benzerleri28.044.52214.737.30213.590.24718.610.677
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar45.208.96738.296.77030.927.81718.468.266
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.788.5852.340.4878.893.971937.925
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar79.484.07273.837.60577.870.55661.889.449
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar14.532.94113.595.8904.652.2802.663.832
(Ara Toplam)170.059.087142.808.054135.934.871102.570.149
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar219.817.493226.490.295212.220.917212.161.046
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar206.014193.134178.424177.468
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16.802.6309.607.94110.962.19916.835.916
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları51.539.61465.405.35054.377.22950.843.998
Maddi Duran Varlıklar150.587.660150.537.729146.063.159143.606.240
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar637.970727.088634.714697.424
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar43.60519.0535.1920
TOPLAM VARLIKLAR389.876.580369.298.349348.155.788314.731.195
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler78.346.00360.931.58483.669.85088.320.331
Finansal Borçlar58.610.99344.270.45460.238.08772.020.770
Diğer Finansal Yükümlülükler127.26239.99098.057349.105
Ticari Borçlar11.982.59210.098.30617.081.73810.883.745
Diğer Borçlar337.976475.847530.266710.620
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)297.627729.3451.030.940878.309
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.261.0152.140.9562.039.7341.854.117
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.728.5383.176.6862.651.0281.623.665
(Ara Toplam)78.346.00360.931.58483.669.85088.320.331
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler58.370.94860.776.77654.233.19052.777.358
Finansal Borçlar42.478.80346.630.60740.079.09436.928.023
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.888.9892.714.9791.685.0852.047.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.003.15611.431.19012.469.01113.801.984
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar253.159.629247.589.989210.252.748173.633.506
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar253.159.629247.589.989210.252.748173.633.506
Ödenmiş Sermaye129.900.000129.900.00088.560.62343.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri13.860.4800013.584.646
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler02.897.550-358.0590
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.079.1294.553.1537.808.762-2.311.879
Dönem Net Kar/Zararı-7.143.742-12.713.383-9.154.8328.216.641
Diğer Özsermaye Kalemleri112.463.762122.952.669123.396.254110.844.098
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR389.876.580369.298.349348.155.788314.731.195
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri164.092.24590.876.21741.283.241119.654.074
Satışların Maliyeti (-)-84.340.044-48.096.496-24.394.089-66.071.924
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)79.752.20142.779.72116.889.15253.582.150
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)79.752.20142.779.72116.889.15253.582.150
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-66.233.904-42.305.064-17.509.645-46.320.472
Genel Yönetim Giderleri (-)-11.500.173-8.505.623-4.251.199-6.201.729
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-235.978000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.318.31510.268.5585.159.43712.461.870
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.385.230-3.332.091-1.273.337-5.162.521
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.715.231-1.094.499-985.5928.359.298
Net Faaliyet Kar/Zararı1.782.146-8.030.966-4.871.6921.059.949
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler000601.157
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-7.835-211.169-112.87767.123
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-33.286-7.227.975-5.873.71712.882.560
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.674.110-8.533.643-6.972.18621.910.138
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler839.989524.462155.5151.746.063
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.398.575-7.016.902-3.815.953-12.931.596
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-7.835-211.169-112.877668.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.884.476-15.026.083-10.632.62410.724.605
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)740.7342.312.7001.477.792-2.507.964
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)740.7342.312.7001.477.792-2.507.964
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-7.143.742-12.713.383-9.154.8328.216.641
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-7.143.742-12.713.383-9.154.8328.216.641
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-7.143.742-12.713.383-9.154.8328.216.641
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri16.310.36110.900.1255.123.57117.625.222
Kıdem Tazminatı744.527570.51601.137.921
Finansman Giderleri-10.398.575-7.016.902-3.815.953-12.931.596
Yurtiçi Satışlar243.457.981130.388.05961.635.977178.071.599
Yurtdışı Satışlar11.434.4226.859.5892.810.3434.740.360
Net Yabancı Para Pozisyonu5.255.5365.457.7564.228.6039.688.441
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.255.5365.457.7564.228.6039.688.441
Net YPP (Hedge Dahil)5.255.5365.457.7564.228.6039.688.441
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-35.238.254-40.471.133-29.419.8997.671.089
Düzeltme Öncesi Kar-7.143.742-12.713.383-9.154.8328.216.641
Düzeltmeler:27.452.68517.522.34011.181.16013.670.238
Amortisman & İtfa Payları16.310.36110.900.1255.123.57117.625.222
Karşılıklardaki Değişim744.527570.516428.142440.688
Diğer Gelir/ Gider10.397.7976.051.6995.629.447-4.395.672
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)20.308.9434.808.9572.026.32821.886.879
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-55.547.197-45.280.090-31.446.227-14.215.790
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-35.238.254-40.471.133-29.419.8997.671.089
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-11.520.475-9.373.146-3.473.782-7.218.997
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0001.996.108
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-11.520.475-9.373.146-3.473.782-5.222.889
Serbest Nakit Akım-46.758.729-49.844.279-32.893.6812.448.200
Finansal Borçlardaki Değişim-9.316.705-32.397.682-12.843.64314.841.810
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı86.875.83486.875.83400
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-21.366.555-8.507.24840.716.894-16.658.758
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit56.192.57445.970.90427.873.251-1.816.948
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış9.433.845-3.873.375-5.020.430631.252
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim9.433.845-3.873.375-5.020.430631.252
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler18.610.67718.610.67718.610.67717.979.425
Dönem Sonu Nakit28.044.52214.737.30213.590.24718.610.677

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DAGI 3,0 A/D 17,4 2,1 1,5 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DAGI 2,97 1,52 1,15 -36,73 -0,49
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi