SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.111 0,12
VIOP 1.240 1.241 -0,06
USD/TRY 7,5555 7,5467 0,12
BIST BANKS 1.098 1.100 -0,22
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
GOLD 1.950,56 1.944,19 0,33
BRENT 43,09 43,31 -0,51

Dagi Giyim Hisse Senedi | DAGI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,71 11,55 5,84
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 40,9 40,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dagi Giyim
Kuruluş 01.01.1984
Faal Alanı Tekstil üretimi.
Telefon (0212)2404065
Faks (0212)2333028
Adres Birahane Sok Koc Plaza No:3/1 Bomonti,Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar103,696,9
Ödenmiş Sermaye43,343,3
Net Kâr1,4-5,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 33,0
PD/DD 4,8
FD/Satışlar 5,4
Yabancı Oranı (%) 3,50
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,9
Piyasa Değeri 500,1 mnTL
Net Borç 74,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,43 2,67 17,74 362,00
USD 0,16 1,31 14,78 264,09
Göreceli 0,31 1,81 19,09 375,41

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DAGI0,000,00000,000,00 0 A/D
DAGI0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar103.882.87094.782.78987.304.07582.533.741
Nakit ve Nakit Benzerleri34.948.63524.558.51617.979.42516.371.593
Finansal Yatırımlar316485642723
Ticari Alacaklar17.335.35816.496.43621.616.51718.202.255
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.024.115965.883333.588206.996
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar48.017.45650.347.15645.434.76946.542.159
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.556.9902.414.3131.939.1341.210.015
(Ara Toplam)103.882.87094.782.78987.304.07582.533.741
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar124.699.389118.321.631121.166.321109.638.481
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar56.85754.76851.08355.606
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13.478.9004.725.1875.949.4644.646.897
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları40.379.02242.712.28244.821.54135.275.819
Maddi Duran Varlıklar70.072.49570.352.31969.830.25669.079.801
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar450.979464.129505.360263.398
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar261.13612.9468.617316.960
TOPLAM VARLIKLAR228.582.259213.104.420208.470.396192.172.222
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler82.140.15469.959.55163.804.46561.937.184
Finansal Borçlar73.556.25558.828.82150.641.71349.462.692
Diğer Finansal Yükümlülükler14.953117.846145.67851.709
Ticari Borçlar2.465.5744.489.5388.820.7735.349.137
Diğer Borçlar1.539.8611.225.658550.5363.532.471
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.002.5721.494.926297.373480.406
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.883.8781.515.5621.645.7111.256.838
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.677.0612.287.2001.702.6811.803.931
(Ara Toplam)82.140.15469.959.55163.804.46561.937.184
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler42.847.38446.282.89942.817.85330.642.700
Finansal Borçlar36.066.23840.845.54436.131.41324.573.184
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.159.5642.714.7572.557.5032.660.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.621.5822.722.5984.128.9373.409.380
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar103.594.72196.861.970101.848.07899.592.338
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar103.594.72196.861.970101.848.07899.592.338
Ödenmiş Sermaye43.300.00043.300.00043.300.00043.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri13.584.64613.584.64613.584.6460
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.545.9411.545.9411.545.9411.545.940
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-2.311.879-2.311.879-7.581.843-7.581.843
Dönem Net Kar/Zararı1.408.827-5.173.1125.269.9643.153.934
Diğer Özsermaye Kalemleri46.067.18645.916.37445.729.37059.174.307
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR228.582.259213.104.420208.470.396192.172.222
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri41.288.39027.549.058132.045.55597.520.568
Satışların Maliyeti (-)-20.611.678-13.294.185-69.126.625-51.035.354
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)20.676.71214.254.87362.918.93046.485.214
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)20.676.71214.254.87362.918.93046.485.214
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-20.137.528-12.766.027-45.694.980-32.068.033
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.339.998-2.242.110-6.462.358-4.498.013
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)000-235.978
Diğer Faaliyet Gelirleri5.745.1671.333.6007.740.5037.868.032
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.662.780-2.525.363-2.664.715-3.694.225
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)281.573-1.945.02715.837.38013.856.997
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.800.814-753.26410.761.5929.683.190
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00225.510195.216
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-16.6350
Diğer Gelir ve Giderler-368.327-57.03080.461107.557
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar7.529.436-1.224.2772.058.256755.689
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.442.682-3.226.33418.184.97214.915.459
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler910.471234.4542.370.3562.210.814
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-6.546.962-3.640.316-15.596.644-14.963.771
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-368.327-57.030289.336302.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.806.191-6.632.1964.958.6842.162.502
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-397.3641.459.084311.280991.432
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-397.3641.459.084311.280991.432
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.408.827-5.173.1125.269.9643.153.934
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.408.827-5.173.1125.269.9643.153.934
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.408.827-5.173.1125.269.9643.153.934
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.245.1863.930.07514.742.6169.792.544
Kıdem Tazminatı309.8280963.158475.605
Finansman Giderleri-6.546.962-3.640.316-15.596.644-14.963.771
Yurtiçi Satışlar58.310.60639.670.459210.621.433156.734.281
Yurtdışı Satışlar2.133.9771.595.9611.893.0291.303.128
Net Yabancı Para Pozisyonu1.734.592-1.636.638-5.177.919-7.376.094
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.734.592-1.636.638-5.177.919-7.376.094
Net YPP (Hedge Dahil)1.734.592-1.636.638-5.177.919-7.376.094

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DAGI 11,6 A/D 33,0 5,4 4,8 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DAGI 11,55 3,50 3,50 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi