SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.381 1.401 -1,47
VIOP 1.474 1.498 -1,60
USD/TRY 8,8423 8,7619 0,92
BIST BANKA 1.201 1.240 -3,17
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
ALTIN 1.752,57 1.742,90 0,55
BRENT 77,37 77,23 0,18

Dagi Giyim Hisse Senedi | DAGI

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,07 4,71 2,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 422,6 421,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Dagi Giyim
Kuruluş 01.01.1984
Faal Alanı Tekstil üretimi.
Telefon (0212)2404065
Faks (0212)2333028
Adres Birahane Sok Koc Plaza No:3/1 Bomonti,Şişli - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar247,6210,3
Ödenmiş Sermaye129,988,6
Net Kâr-12,7-9,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 32,1
PD/DD 1,8
FD/Satışlar 3,1
Yabancı Oranı (%) 1,44
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,0 / 3,5
Piyasa Değeri 440,4 mnTL
Net Borç 76,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,59 -1,17 -5,83 -0,59
USD -0,82 -3,56 -8,44 -14,81
Göreceli -0,16 0,00 -1,50 4,75

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
DAGIAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
DAGIAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar142.808.054135.934.871102.570.149101.142.953
Nakit ve Nakit Benzerleri14.737.30213.590.24718.610.67729.349.095
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar38.296.77030.927.81718.468.26615.192.649
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.340.4878.893.971937.9251.042.705
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar73.837.60577.870.55661.889.44952.273.268
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar13.595.8904.652.2802.663.8323.285.236
(Ara Toplam)142.808.054135.934.871102.570.149101.142.953
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar226.490.295212.220.917212.161.046135.114.969
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar193.134178.424177.46863.037
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9.607.94110.962.19916.835.91623.585.936
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları65.405.35054.377.22950.843.99841.034.988
Maddi Duran Varlıklar150.537.729146.063.159143.606.24069.995.101
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar727.088634.714697.424431.599
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar19.0535.19204.308
TOPLAM VARLIKLAR369.298.349348.155.788314.731.195236.257.922
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler60.931.58483.669.85088.320.33181.452.155
Finansal Borçlar44.270.45460.238.08772.020.77066.442.254
Diğer Finansal Yükümlülükler39.99098.057349.105149.696
Ticari Borçlar10.098.30617.081.73810.883.7458.778.430
Diğer Borçlar475.847530.266710.620585.617
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)729.3451.030.940878.3091.059.483
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları2.140.9562.039.7341.854.1171.790.132
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.176.6862.651.0281.623.6652.646.543
(Ara Toplam)60.931.58483.669.85088.320.33181.452.155
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler60.776.77654.233.19052.777.35842.811.161
Finansal Borçlar46.630.60740.079.09436.928.02333.408.467
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.714.9791.685.0852.047.3512.327.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.431.19012.469.01113.801.9847.075.183
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar247.589.989210.252.748173.633.506111.994.606
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar247.589.989210.252.748173.633.506111.994.606
Ödenmiş Sermaye129.900.00088.560.62343.300.00043.300.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0013.584.6460
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.897.550-358.05901.545.941
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları4.553.1537.808.762-2.311.879-2.311.879
Dönem Net Kar/Zararı-12.713.383-9.154.8328.216.6419.795.632
Diğer Özsermaye Kalemleri122.952.669123.396.254110.844.09859.664.912
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR369.298.349348.155.788314.731.195236.257.922
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri90.876.21741.283.241119.654.07469.195.201
Satışların Maliyeti (-)-48.096.496-24.394.089-66.071.924-35.317.569
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)42.779.72116.889.15253.582.15033.877.632
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)42.779.72116.889.15253.582.15033.877.632
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-42.305.064-17.509.645-46.320.472-30.601.560
Genel Yönetim Giderleri (-)-8.505.623-4.251.199-6.201.729-5.203.609
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri10.268.5585.159.43712.461.8708.203.173
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.332.091-1.273.337-5.162.521-3.112.501
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.094.499-985.5928.359.2983.163.135
Net Faaliyet Kar/Zararı-8.030.966-4.871.6921.059.949-1.927.537
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler00601.157225.719
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler-211.169-112.87767.123-217.602
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-7.227.975-5.873.71712.882.56017.636.472
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-8.533.643-6.972.18621.910.13820.807.724
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler524.462155.5151.746.0631.502.917
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.016.902-3.815.953-12.931.596-9.667.733
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-211.169-112.877668.2808.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-15.026.083-10.632.62410.724.60512.642.908
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.312.7001.477.792-2.507.964-2.847.276
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.312.7001.477.792-2.507.964-2.847.276
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-12.713.383-9.154.8328.216.6419.795.632
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-12.713.383-9.154.8328.216.6419.795.632
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-12.713.383-9.154.8328.216.6419.795.632
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri10.900.1255.123.57117.625.22212.342.383
Kıdem Tazminatı570.51601.137.921386.493
Finansman Giderleri-7.016.902-3.815.953-12.931.596-9.667.733
Yurtiçi Satışlar130.388.05961.635.977178.071.599103.588.358
Yurtdışı Satışlar6.859.5892.810.3434.740.3603.264.601
Net Yabancı Para Pozisyonu5.457.7564.228.6039.688.4419.565.563
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.457.7564.228.6039.688.4419.565.563
Net YPP (Hedge Dahil)5.457.7564.228.6039.688.4419.565.563

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
DAGI 3,4 A/D 32,1 3,1 1,8 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
DAGI 3,39 1,51 1,44 -7,47 -0,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi