SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.312 9.345 -0,35
VIOP 9.906 9.948 -0,42
USD/TRY 31,0166 31,0045 0,04
BIST BANKA 10.540 10.492 0,46
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.118 17.068 0,29
ALTIN 2.026,56 2.024,41 0,11
BRENT 83,19 83,13 0,07

Çates Elektrik Hisse Senedi | CATES

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 40 89,4 49,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 2,2 5.957,7 5.955,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Çates Elektrik
Kuruluş 19.09.2014
Faal Alanı Çatalağzı Termik Santrali, toplam 314,68 MW kurulu güç, 2.286.GWh yıllık üretim kapasitesi ile Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %0,6’sını karşılamaktadır.
Telefon (0372)2643050
Faks (0372)2641144
Adres Şahinler M., Şahinler Küme Evler Yatağan Termik San. Sit. N:259/1 Yatağan / Muğla

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3.664,83.419,5
Ödenmiş Sermaye140,485,4
Net Kâr196,7294,1

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 24,5
FD/FAVÖK 12,7
PD/DD 3,3
FD/Satışlar 3,6
Yabancı Oranı (%) 0,61
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 35,9 / 35,9
Piyasa Değeri 11.919,2 mnTL
Net Borç 2.443,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 20,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,43 -7,32 8,01 78,15
USD -2,68 -8,01 5,57 69,63
Göreceli -2,09 -9,71 -6,15 42,91

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
CATESAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
CATESAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.457.487.223818.963.2170166.924.184
Nakit ve Nakit Benzerleri40.521.85924.849.60004.339.896
Finansal Yatırımlar24.873.12921.315.818024.021.100
Ticari Alacaklar1.137.045.467551.361.662075.478.855
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar979.67537.577.40109.135.105
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar250.344.590127.298.290043.598.053
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.722.50356.560.446010.351.175
(Ara Toplam)1.457.487.223818.963.2170166.924.184
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.208.664.3636.415.280.15403.686.425.851
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.118.7411.545.3660744.454
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları21.047.23819.770.198015.601.743
Maddi Duran Varlıklar6.136.438.6026.228.826.33603.622.847.297
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.845.26846.540.858047.232.357
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.214.514118.597.39600
TOPLAM VARLIKLAR7.666.151.5867.234.243.37103.853.350.035
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.720.141.107316.582.6540190.862.118
Finansal Borçlar2.363.485.76811.072.516046.913.907
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar206.105.309257.970.645086.182.643
Diğer Borçlar2.213.43213.515.110036.709.923
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü64.019.924000
Borç Karşılıkları18.972.95712.369.98709.458.842
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler65.343.71721.654.396011.596.803
(Ara Toplam)2.720.141.107316.582.6540190.862.118
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.281.188.5213.498.114.35302.772.566.079
Finansal Borçlar145.471.0042.322.716.57102.237.062.727
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar22.757.29115.894.13308.993.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.112.960.2261.159.503.6490526.510.134
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar3.664.821.9583.419.546.3640889.921.838
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.664.821.9583.419.546.3640889.921.838
Ödenmiş Sermaye140.405.00085.440.000048.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-1.305.266.562-1.747.407.2650-1.757.662.951
Dönem Net Kar/Zararı196.691.085294.086.6610-169.721.406
Diğer Özsermaye Kalemleri4.632.992.4354.787.426.96802.769.306.195
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR7.666.151.5867.234.243.37103.853.350.035
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.826.743.3843.352.361.2391.137.841.892630.496.326
Satışların Maliyeti (-)-1.523.893.451-2.590.543.353-931.703.518-652.850.118
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)302.849.933761.817.886206.138.374-22.353.792
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)302.849.933761.817.886206.138.374-22.353.792
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-53.401.126-54.632.066-21.158.446-21.902.902
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri169.529.244101.868.14835.214.9644.297.418
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-7.553.971-5.230.090-2.569.541-12.235.207
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)411.424.080803.823.878217.625.351-52.194.483
Net Faaliyet Kar/Zararı249.448.807707.185.820184.979.928-44.256.694
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler04.063.6253.051.1030
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı411.424.080807.887.503220.676.454-52.194.483
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.947.4724.598.2891.467.0796.063.402
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-172.709.112-427.593.904-206.023.216-238.838.120
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler04.063.6253.051.1030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)243.662.440384.891.88816.120.317-284.969.201
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-46.971.355-90.805.227-12.775.540115.247.795
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-91.919.655000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)44.948.300-90.805.227-12.775.540115.247.795
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI196.691.085294.086.6613.344.777-169.721.406
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)196.691.085294.086.6613.344.777-169.721.406
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları196.691.085294.086.6613.344.777-169.721.406
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri208.878.362266.274.014113.572.76487.137.827
Kıdem Tazminatı1.599.5881.794.248897.1241.412.650
Finansman Giderleri-172.709.112-427.593.904-206.023.216-238.838.120
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu877.094.88736.010.6710-266.988.110
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu877.094.88736.010.6710-266.988.110
Net YPP (Hedge Dahil)877.094.88736.010.6710-266.988.110
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit75.225.847489.606.88128.314.07716.050.405
Düzeltme Öncesi Kar196.691.085294.086.6613.344.777-169.721.406
Düzeltmeler:437.719.703691.065.406337.681.713211.791.044
Amortisman & İtfa Payları208.878.362266.274.014113.572.76487.137.827
Karşılıklardaki Değişim9.627.2486.489.0864.819.9077.710.149
Diğer Gelir/ Gider219.214.093418.302.306219.289.042116.943.068
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)634.410.788985.152.067341.026.49042.069.638
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-559.184.941-495.545.186-312.712.413-26.019.233
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)75.225.847489.606.88128.314.07716.050.405
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-111.293.257-129.618.048-20.144.153-18.941.193
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit00-13.013.955100.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-111.293.257-129.618.048-33.158.108-18.841.193
Serbest Nakit Akım-36.067.410359.988.833-4.844.031-2.790.788
Finansal Borçlardaki Değişim0-352.655.200-16.669.000-49.539.339
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı54.965.00037.440.00037.440.0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-3.225.331-24.263.929-12.526.614-25.391.616
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit51.739.669-339.479.1298.244.386-74.930.955
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış15.672.25920.509.7043.400.355-77.721.743
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim15.672.25920.509.7043.400.355-77.721.743
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler24.849.6004.339.8964.339.89682.061.639
Dönem Sonu Nakit40.521.85924.849.6007.740.2514.339.896

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
CATES 72,2 24,5 12,7 3,6 3,3 6/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
CATES 72,15 0,41 0,61 19,59 0,19
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi