SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.401 1.407 -0,43
VIOP 1.498 1.512 -0,88
USD/TRY 8,7559 8,7619 -0,07
BIST BANKS 1.240 1.273 -2,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.644 15.507 0,88
GOLD 1.743,16 1.742,90 0,01
BRENT 77,24 77,23 0,01

Birlesim Mühendislik Hisse Senedi | BRLSM

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 9,88 12,12 2,24
Hacim Hareketi (Milyon TL) 39,4 1.315,2 1.275,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Birlesim Mühendislik
Kuruluş 13.06.2002
Faal Alanı Isıtma, soğutma, havalandırma .
Telefon (0216)4994959
Faks (0216)4994960
Adres Dudullu OSB Mahallesi 1. Cadde Birleşim Grup No: 3/1 34775 Ümraniye - İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar190,7180,5
Ödenmiş Sermaye80,080,0
Net Kâr40,230,3

Cari Değerler

F/K 11,7
FD/FAVÖK 9,3
PD/DD 5,4
FD/Satışlar 1,9
Yabancı Oranı (%) 0,41
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 34,3 / 34,3
Piyasa Değeri 1.020,0 mnTL
Net Borç 69,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,10 -0,99 -17,42 -
USD -0,13 -3,39 -19,71 -
Göreceli 0,53 0,18 -13,62 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRLSMAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BRLSMAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar543.116.440514.300.149506.500.3240
Nakit ve Nakit Benzerleri66.369.88848.578.82249.062.0230
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar211.047.842250.272.907166.894.7130
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar63.543.05055.655.240122.232.6590
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar27.178.95527.246.55317.849.4630
Stoklar75.596.61160.503.38558.864.0030
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar84.743.89857.407.04653.134.9000
(Ara Toplam)528.480.244499.663.953468.037.7610
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar14.636.19614.636.19638.462.5630
Duran Varlıklar73.326.67673.341.23517.329.5700
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları572.8971.181.2562.449.6110
Maddi Duran Varlıklar71.877.21271.259.28613.773.4260
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar735.260825.929922.7930
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar141.30774.764183.7400
TOPLAM VARLIKLAR616.443.116587.641.384523.829.8940
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler406.305.943390.018.159365.065.6760
Finansal Borçlar133.983.578116.011.854108.244.5320
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar156.100.320148.983.219139.804.0060
Diğer Borçlar34.132030.733.5410
Müşteri Söz. Doğan Yük.13.551.04915.085.59712.613.2880
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)82.839.328000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları6.920.3365.973.7667.542.4330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.877.200103.963.72366.127.8760
(Ara Toplam)406.305.943390.018.159365.065.6760
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler19.440.43517.167.6429.070.9650
Finansal Borçlar2.262.1392.886.719164.1860
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.121.9344.299.1864.689.2370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12.056.3629.981.7373.546.4070
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00671.1350
Özkaynaklar190.696.738180.455.583149.693.2530
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar190.696.738180.455.583149.693.2530
Ödenmiş Sermaye80.000.00080.000.00011.100.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.219.3525.368.9275.368.9270
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları67.027.41667.877.84177.052.3370
Dönem Net Kar/Zararı40.238.14530.338.84959.722.5320
Diğer Özsermaye Kalemleri-2.788.175-3.130.034-3.550.5430
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR616.443.116587.641.384523.829.8940
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri262.976.214139.436.825578.056.986252.359.100
Satışların Maliyeti (-)-200.306.110-98.656.540-483.359.117-227.864.522
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)62.670.10440.780.28594.697.87224.494.578
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)62.670.10440.780.28594.697.87224.494.578
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-98.018-45.786-392.037-219.321
Genel Yönetim Giderleri (-)-14.008.523-5.457.158-19.524.402-11.201.589
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri31.688.59414.565.156121.787.47033.219.268
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-27.533.431-13.982.793-124.091.329-29.741.757
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)52.718.72635.859.70472.477.57416.551.179
Net Faaliyet Kar/Zararı48.563.56335.277.34174.781.43313.073.668
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.836.8425.493.35111.713.4554.402.639
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-2.314.7820
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı61.555.56841.353.05581.876.24720.953.818
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.451.8814.316.4547.621.8371.462.868
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-15.930.485-6.929.360-12.844.608-6.239.586
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler8.836.8425.493.3519.398.6734.402.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)50.076.96438.740.14976.653.47616.177.100
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-9.838.819-8.401.300-16.661.846-3.071.218
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.520.199-2.071.840-25.738.5300
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-8.318.620-6.329.4609.076.684-3.071.218
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI40.238.14530.338.84959.991.63013.105.882
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)40.238.14530.338.84959.991.63013.105.882
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları000108.680
Ana Ortaklık Payları40.238.14530.338.84959.991.63012.997.202
Hisse Başına Kazanç1001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.657.3911.287.9708.311.8773.957.307
Kıdem Tazminatı870.587166.879721.7990
Finansman Giderleri-15.930.485-6.929.360-12.844.608-6.239.586
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu1.404.01620.598.20571.483.3960
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu1.404.01620.598.20571.483.3960
Net YPP (Hedge Dahil)1.404.01620.598.20571.483.3960

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRLSM 10,0 11,7 9,3 1,9 5,3 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BRLSM 10,00 0,41 0,39 -1,81 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi