SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1225 8,1495 -0,33
BIST BANKS 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
GOLD 1.744,68 1.732,88 0,68
BRENT 63,91 63,28 1,00

Berkosan Yalıtım Hisse Senedi | BRKSN

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 8,9 14,26 5,36
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,6 111,9 110,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Berkosan Yalıtım
Kuruluş 05.09.2000
Faal Alanı
Telefon (0216)3310900
Faks (0216)3310980
Adres Rüzgarlıbahçe Mah. Kavak Sk.İMPA İş Mrk. No:12 K:1 Kavacık Beykoz İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar31,028,7
Ödenmiş Sermaye15,615,6
Net Kâr8,25,6

Cari Değerler

F/K 19,1
FD/FAVÖK 17,7
PD/DD 5,1
FD/Satışlar 2,1
Yabancı Oranı (%) 0,01
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,6 / 1,5
Piyasa Değeri 156,8 mnTL
Net Borç 15,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,71 -16,60 -19,34 12,67
USD -2,35 -16,50 -24,98 2,72
Göreceli -2,88 -14,05 -8,87 20,71

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BRKSNAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BRKSNAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar46.016.72545.378.25437.640.93336.164.405
Nakit ve Nakit Benzerleri10.156.77410.671.4848.626.5527.640.991
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar19.296.85022.035.14515.162.12313.855.713
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.00010.75010.75314.250
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar13.614.21610.002.6659.473.99611.326.070
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.946.8852.658.2104.367.5093.327.381
(Ara Toplam)46.016.72545.378.25437.640.93336.164.405
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar29.231.23329.487.44629.312.13429.761.443
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar46.82147.30141.62239.649
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları594.640644.719693.821736.376
Maddi Duran Varlıklar28.552.05828.782.04828.561.88728.873.388
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.71413.37814.80416.370
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar00095.660
TOPLAM VARLIKLAR75.247.95874.865.70066.953.06765.925.848
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler32.534.18037.420.59030.492.67032.700.232
Finansal Borçlar14.146.33119.270.25618.808.21822.944.472
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar14.113.45314.203.6908.469.3047.304.620
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)744.562835.385685.814715.086
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.421.379865.981241.151282.933
Borç Karşılıkları1.894.2071.792.0661.351.2991.313.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler214.248453.212936.884139.834
(Ara Toplam)32.534.18037.420.59030.492.67032.700.232
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler12.827.57410.009.59611.766.7818.340.754
Finansal Borçlar11.308.2878.883.13610.650.7567.239.726
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar840.835488.846434.102418.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü678.452637.614681.923682.980
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar29.886.20427.435.51424.693.61624.884.862
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.003.12728.674.09025.948.70126.037.824
Ödenmiş Sermaye15.600.00015.600.00015.600.00015.600.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri312.370312.370312.3700
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları-2.297.797-2.204.223108.3540
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler703.177668.035679.749734.076
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları557.640653.047621.245546.829
Dönem Net Kar/Zararı8.206.5495.563.300487.218351.508
Diğer Özsermaye Kalemleri7.921.1888.081.5618.139.7658.805.411
Azınlık Payları-1.116.923-1.238.576-1.255.085-1.152.962
TOPLAM KAYNAKLAR75.247.95874.865.70066.953.06765.925.848
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri83.942.25657.605.07932.930.90615.612.245
Satışların Maliyeti (-)-59.491.720-43.007.056-26.861.654-12.113.681
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)24.450.53614.598.0236.069.2523.498.564
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)24.450.53614.598.0236.069.2523.498.564
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-9.155.160-6.136.253-3.445.863-1.718.600
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.692.504-5.328.136-2.520.489-1.908.642
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.839.0078.354.6862.710.5241.877.445
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.822.125-2.333.018-1.417.987-549.539
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)14.619.7549.155.3021.395.4371.199.228
Net Faaliyet Kar/Zararı7.602.8723.133.634102.900-128.678
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.745.6561.979.92277.37036.288
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.005.235000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı16.360.17511.135.2241.472.8071.235.516
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler165.900638.958309.894609.606
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.796.784-5.123.543-2.641.152-1.417.531
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.740.4211.979.92277.37036.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.729.2916.650.639-858.451427.591
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.880.914-1.350.444-515.028-253.574
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2.828.610-1.401.209-532.235-282.933
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-52.30450.76517.20729.359
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.848.3775.300.195-1.373.479174.017
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.848.3775.300.195-1.373.479174.017
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-358.172-263.105-279.614-177.491
Ana Ortaklık Payları8.206.5495.563.300-1.093.865351.508
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Dipnot
Amortisman Giderleri2.110.9931.452.872947.426488.600
Kıdem Tazminatı165.496115.336109.459112.958
Finansman Giderleri-5.796.784-5.123.543-2.641.152-1.417.531
Yurtiçi Satışlar45.257.73831.535.60118.359.4999.436.326
Yurtdışı Satışlar38.712.14526.026.45414.593.7056.214.051
Net Yabancı Para Pozisyonu4.319.1277.489.8362.727.8913.124.037
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu4.319.1277.489.8362.727.8913.124.037
Net YPP (Hedge Dahil)4.319.1277.489.8362.727.8913.124.037

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BRKSN 10,1 19,1 17,7 2,0 5,1 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
BRKSN 10,05 0,01 0,01 0,14 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi