SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.087 8.026 0,76
VIOP 8.732 8.646 0,99
USD/TRY 28,9019 28,8960 0,02
BIST BANKA 8.862 8.625 2,75
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.398 16.215 1,12
ALTIN 2.049,80 2.070,93 -1,02
BRENT 78,12 78,88 -0,96

1000 Yatırımlar Hisse Senedi | BINHO

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 137,5 294,25 156,75
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,2 5.147,6 5.146,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı 1000 Yatırımlar
Kuruluş 28.03.2022
Faal Alanı Elektrikli şarj istasyonları ve yazılım alanlarına odaklanan şirket, bünyesinde BinBin, Meta, Algoritma, Altay Enerji ve Go Sharing olmak üzere 5 şirket bulunmaktadır.
Telefon
Faks
Adres Saray Mah. Sanayi Cad. A Blok No: 56 İç Kapı No: 5 Ümraniye / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar7.418,43.840,6
Ödenmiş Sermaye12,512,5
Net Kâr3.577,95.104,1

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 1,6
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,14
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 25,0 / 25,0
Piyasa Değeri 13.500,8 mnTL
Net Borç -0,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 20,2

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,38 42,84 - -
USD -2,52 42,60 - -
Göreceli -3,33 41,66 - -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
BINHOAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
BINHOAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar61.887.9691.348.98300
Nakit ve Nakit Benzerleri248.389160.72500
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar60.950.438000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar689.1421.188.25800
(Ara Toplam)61.887.9691.348.98300
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar9.912.625.6584.993.100.51800
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar9.909.325.6584.993.100.51800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar3.300.000000
TOPLAM VARLIKLAR9.974.513.6274.994.449.50100
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler84.553.1139.550.35700
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar827.9161.255.50600
Diğer Borçlar82.012.6457.795.94500
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları123.95720.06700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.588.595478.83900
(Ara Toplam)84.553.1139.550.35700
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.471.526.5431.144.336.39800
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar202.77453.03300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.471.323.7691.144.283.36500
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar7.418.433.9713.840.562.74600
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.418.433.9713.840.562.74600
Ödenmiş Sermaye12.500.00012.500.00000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları3.828.062.746000
Dönem Net Kar/Zararı3.577.871.2253.828.062.74600
Diğer Özsermaye Kalemleri0000
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR9.974.513.6274.994.449.50100
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri651.945.1156.635.290.88700
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)651.945.1156.635.290.88700
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)651.945.1156.635.290.88700
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-19.174.369-5.224.804-64.4360
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.563.044.24112.93900
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-46-4.84700
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.195.814.9416.630.074.175-64.4360
Net Faaliyet Kar/Zararı632.770.7466.630.066.083-64.4360
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.710.280.333000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı4.906.095.2746.630.074.175-64.4360
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler963.631000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.147.274-279.36000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.710.280.333000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.904.911.6316.629.794.815-64.4360
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.327.040.406-1.525.711.15300
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.327.040.406-1.525.711.15300
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI3.577.871.2255.104.083.661-64.4360
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)3.577.871.2255.104.083.661-64.4360
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları3.577.871.2255.104.083.661-64.4360
Hisse Başına Kazanç28640800
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç28640800
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç28640800
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç28640800
Amortisman Giderleri0000
Kıdem Tazminatı146.74667.17600
Finansman Giderleri-2.147.274-279.36000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu9.901.372.9534.991.838.86800
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu9.841.686.4734.991.838.86800
Net YPP (Hedge Dahil)9.901.372.9534.991.838.86800
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit7.899.973-16.173.007-11.988.6520
Düzeltme Öncesi Kar3.577.871.2255.104.083.661-64.4360
Düzeltmeler:-3.580.155.165-5.131.379.37600
Amortisman & İtfa Payları0000
Karşılıklardaki Değişim253.63197.46700
Diğer Gelir/ Gider-3.580.408.796-5.131.476.84300
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-2.283.940-27.295.715-64.4360
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler10.183.91311.122.708-11.924.2160
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)7.899.973-16.173.007-11.988.6520
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-5.821.497000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-5.821.497000
Serbest Nakit Akım2.078.476-16.173.007-11.988.6520
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı016.666.66714.760.0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-1.990.812-279.36000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.990.81216.387.30714.760.0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış87.664214.3002.771.3480
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim87.664214.3002.771.3480
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler160.725000
Dönem Sonu Nakit248.389214.3002.771.3480

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
BINHO 287,3 1,6 A/D A/D 1,8 6/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi