SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.444 2.405 1,60
VIOP 2.656 2.609 1,78
USD/TRY 16,7545 16,6984 0,34
BIST BANKS 1.976 1.942 1,74
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.813 12.784 0,23
GOLD 1.811,54 1.807,27 0,24
BRENT 111,48 109,03 2,25

Avrasya Petrol&Turistik Tesis Hisse Senedi | AVTUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,97 2,6 0,63
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 3,5 3,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrasya Petrol&Turistik Tesis
Kuruluş 10.07.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy işletmeciliği
Telefon (0212)5533454
Faks (0212)5533456
Adres RÜZGARLIBAHÇE MAH.ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU SOK.NO:6 K:3 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar127,3127,1
Ödenmiş Sermaye45,045,0
Net Kâr0,132,1

Cari Değerler

F/K -
FD/FAVÖK 0,0
PD/DD -
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%) 0,06
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri -
Net Borç -
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 0,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,50 -2,44 -13,42 -21,57
USD - - - -
Göreceli -1,08 1,96 -9,76 -40,38

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVTUR25.11.20071,400,01641,641,64 49.228 33
AVTUR25.11.20071,400,01641,641,6449.22833

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.169.48612.515.23312.359.63512.485.399
Nakit ve Nakit Benzerleri9.259.02210.053.58468.29442.872
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar2.713.6742.427.7892.108.8162.071.889
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.4828.36710.148.87710.333.951
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar194.30825.49333.64836.687
(Ara Toplam)12.169.48612.515.23312.359.63512.485.399
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar128.331.223128.544.51093.249.11893.543.354
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar28.57928.57928.57928.579
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller102.961.500102.950.00067.365.00067.365.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar25.341.14425.565.93125.855.53926.149.130
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar000645
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR140.500.709141.059.743105.608.753106.028.753
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.628.0842.007.505834.6282.323.633
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar45.66396.67686.191318.372
Diğer Borçlar994.8431.065.976285.1281.416.123
Müşteri Söz. Doğan Yük.23.83523.97397.727171.482
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü96.227380.10197.611199.973
Borç Karşılıkları280.622148.108161.278164.641
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler186.894292.671106.69353.042
(Ara Toplam)1.628.0842.007.505834.6282.323.633
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11.602.06011.913.9409.453.6598.800.554
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar759.5021.088.1321.985.9041.308.816
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar106.99788.405211.092182.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10.735.56110.737.4037.256.6637.309.645
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar127.270.565127.138.29895.320.46694.904.566
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar127.270.565127.138.29895.320.46694.904.566
Ödenmiş Sermaye45.000.00045.000.00045.000.00045.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri00024.531.840
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler620.273620.273620.273620.273
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları60.966.06428.862.68428.862.68428.862.684
Dönem Net Kar/Zararı136.75132.103.380253.802-162.910
Diğer Özsermaye Kalemleri20.547.47720.551.96120.583.707-3.947.321
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR140.500.709141.059.743105.608.753106.028.753
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.304.6663.511.8372.420.7071.422.344
Satışların Maliyeti (-)-1.118.260-2.798.415-1.865.894-987.405
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)186.406713.422554.813434.939
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)186.406713.422554.813434.939
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-235.273-827.897-620.446-491.867
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri142.637763.362552.833376.908
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-186.917-426.393-302.528-396.126
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-93.147222.494184.672-76.146
Net Faaliyet Kar/Zararı-48.867-114.475-65.633-56.928
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.17235.585.00333
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-17.309000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-93.28435.807.497184.675-76.143
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler351.16831.02810.0015.438
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-25.627-27.052-23.374-20.065
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-13735.585.00333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)232.25735.811.473171.302-90.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-95.506-3.708.09382.500-72.140
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-96.227-400.028-98.112-199.973
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)721-3.308.065180.612127.833
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI136.75132.103.380253.802-162.910
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)136.75132.103.380253.802-162.910
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları136.75132.103.380253.802-162.910
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri297.2071.203.783905.724606.199
Kıdem Tazminatı8.36827.63754.52133.836
Finansman Giderleri-25.627-27.052-23.374-20.065
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-710.6429.891.983-101.758-132.469
Düzeltme Öncesi Kar136.75132.103.380253.802-162.910
Düzeltmeler:480.185-31.409.917445.899420.712
Amortisman & İtfa Payları297.2071.203.783905.724606.199
Karşılıklardaki Değişim145.501-116.26459.27634.655
Diğer Gelir/ Gider37.477-32.497.436-519.101-220.142
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)616.936693.463699.701257.802
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1.403.5048.593.785-1.250.821-689.338
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-786.5689.287.248-551.120-431.536
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit75.926604.735449.362299.067
Sabit Sermaye Yatırımları-72.420-23.250-14.799-9.510
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-11.500000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-83.920-23.250-14.799-9.510
Serbest Nakit Akım-794.5629.868.733-116.557-141.979
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit0000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit0000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-794.5629.868.733-116.557-141.979
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-794.5629.868.733-116.557-141.979
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler10.053.584184.851184.851184.851
Dönem Sonu Nakit9.259.02210.053.58468.29442.872

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVTUR 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVTUR 2,00 0,06 0,06 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi