SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.417 1.417 0,00
VIOP 1.452 1.452 0,00
USD/TRY 8,1546 8,1325 0,27
BIST BANKS 1.091 1.091 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.203 0,21
GOLD 1.744,08 1.755,81 -0,67
BRENT 63,01 63,20 -0,30

Avrasya Petrol&Turistik Tesis Hisse Senedi | AVTUR

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,05 4,07 1,02
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,9 54,9 51,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrasya Petrol&Turistik Tesis
Kuruluş 10.07.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy işletmeciliği
Telefon (0212)5533454
Faks (0212)5533456
Adres RÜZGARLIBAHÇE MAH.ŞEHİT ER CENGİZ KARCIOĞLU SOK.NO:6 K:3 KAVACIK - BEYKOZ / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar95,192,4
Ödenmiş Sermaye45,045,0
Net Kâr2,5-0,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,43
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 2,1 / 1,5
Piyasa Değeri 137,3 mnTL
Net Borç -0,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,28 -8,96 -21,79 -4,69
USD -5,05 -10,08 -26,97 -13,11
Göreceli -3,69 -6,55 -12,15 1,02

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVTUR25.11.20071,400,01641,641,64 49.228 33
AVTUR25.11.20071,400,01641,641,6449.22833

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.187.15111.796.67211.151.58111.099.178
Nakit ve Nakit Benzerleri184.85156.4321.42950.019
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.789.8021.881.6231.040.7761.002.401
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar10.197.8509.803.18510.007.1969.941.190
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar026.80666.89864.129
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar14.64828.62635.28241.439
(Ara Toplam)12.187.15111.796.67211.151.58111.099.178
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar94.140.04392.103.58892.426.11992.736.163
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar28.57928.57928.57927.284
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller67.365.00065.030.00065.030.00065.030.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar26.741.42927.037.00427.356.56427.664.933
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.0358.00510.97613.946
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR106.327.194103.900.260103.577.700103.835.341
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.023.3134.246.3113.814.9133.859.419
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar417.877454.799415.254326.152
Diğer Borçlar1.077.7113.333.0273.092.3222.070.555
Müşteri Söz. Doğan Yük.21.29886.23634.307131.359
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü307.952193.520106.3881.062.254
Borç Karşılıkları177.506164.881151.146184.852
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.96913.84815.49684.247
(Ara Toplam)2.023.3134.246.3113.814.9133.859.419
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler9.222.9367.214.8617.248.3477.303.669
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar1.664.354000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar117.73770.85262.326100.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7.440.8457.144.0097.186.0217.202.897
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar95.080.94592.439.08892.514.44092.672.253
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar95.080.94592.439.08892.514.44092.672.253
Ödenmiş Sermaye45.000.00045.000.00045.000.00045.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri24.531.840000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler620.273620.273620.273620.273
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları26.329.56226.329.56226.329.56226.329.562
Dönem Net Kar/Zararı2.533.122-140.236-64.362113.072
Diğer Özsermaye Kalemleri-3.933.85220.629.48920.628.96720.609.346
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR106.327.194103.900.260103.577.700103.835.341
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri3.137.1672.308.5251.425.3881.233.159
Satışların Maliyeti (-)-2.141.022-1.807.664-1.352.933-885.969
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)996.145500.86172.455347.190
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)996.145500.86172.455347.190
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-976.164-712.490-376.418-273.140
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri933.205302.894394.089222.424
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-248.033-156.609-125.463-122.698
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)705.153-65.344-35.337173.776
Net Faaliyet Kar/Zararı19.981-211.629-303.96374.050
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.515.001100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-182.810000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.037.344-65.343-35.337173.776
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-14.090-4.599-3.704-3.270
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.332.191100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.023.254-69.942-39.041170.506
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-490.132-70.294-25.321-57.434
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-307.952-193.520-106.388-116.091
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-182.180123.22681.06758.657
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.533.122-140.236-64.362113.072
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.533.122-140.236-64.362113.072
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.533.122-140.236-64.362113.072
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.239.335933.305625.073313.734
Kıdem Tazminatı37.88123.43529.33547.327
Finansman Giderleri-14.090-4.599-3.704-3.270
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVTUR 3,1 A/D A/D A/D 1,4 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVTUR 3,05 0,36 0,43 6,95 0,10
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi