SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKA 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
ALTIN 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Avrupa Yatırım Holding Hisse Senedi | AVHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,82 6,83 2,01
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,3 36,0 34,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrupa Yatırım Holding
Kuruluş 20.08.1998
Faal Alanı Radyatör İmalatı ve ana sözleşmede yazılı diğer her şey
Telefon (0212)9141246
Faks (0212)5990635
Adres Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Bakırköy-Florya / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar33,633,7
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr1,01,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 5,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,7
Piyasa Değeri 192,9 mnTL
Net Borç -1,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,46 -1,98 12,81 7,17
USD -3,57 -5,86 1,65 -17,06
Göreceli -2,10 -6,64 7,28 6,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
AVHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar31.718.95227.398.06225.135.26617.771.805
Nakit ve Nakit Benzerleri3.653.072589.3181.883.150438.949
Finansal Yatırımlar0245.55200
Ticari Alacaklar10.107.96915.378.85616.203.72510.925.362
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar369.334391.452365.356399.456
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.444.8193.411.0112.776.7212.849.722
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar10.143.7587.381.8733.906.3143.158.316
(Ara Toplam)31.718.95227.398.06225.135.26617.771.805
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar39.110.46833.932.26033.907.02333.988.623
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0294.035296.672247.188
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller00010.793.670
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.653.9511.013.5261.171.8693.864.075
Maddi Duran Varlıklar18.648.83713.814.71113.819.3067.618.265
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.758.79017.759.61617.750.0009.036.177
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.048.5141.049.960869.1762.429.248
Diğer Duran Varlıklar37641200
TOPLAM VARLIKLAR70.829.42061.330.32259.042.28951.760.428
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler35.755.22026.901.51225.583.61011.458.846
Finansal Borçlar921.761499.013562.4753.249.258
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.783.2373.048.5652.499.4321.713.885
Diğer Borçlar30.330.28921.673.28721.096.0005.314.017
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü244.024183.025377.462302.109
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.475.9091.497.6221.048.241879.577
(Ara Toplam)35.755.22026.901.51225.583.61011.458.846
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler991.871762.300822.26711.114.173
Finansal Borçlar886.493685.528763.79911.011.412
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar105.37876.77258.468102.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar34.082.32933.666.51032.636.41229.187.409
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.588.69433.666.51032.636.41229.187.409
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri363.283000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.946.8383.946.8383.946.83888.688
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-4.139.288-4.149.689-4.203.934-345.783
Dönem Net Kar/Zararı1.040.5941.029.81264.646-817.156
Diğer Özsermaye Kalemleri2.377.2672.839.5492.828.862261.660
Azınlık Payları493.635000
TOPLAM KAYNAKLAR70.829.42061.330.32259.042.28951.760.428
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.540.8575.587.55514.805.2725.076.175
Satışların Maliyeti (-)-5.541.291-4.148.420-11.106.135-3.424.072
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.999.5661.439.1353.699.1371.652.103
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.999.5661.439.1353.699.1371.652.103
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-25.9600
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.483.390-486.037-2.110.209-1.069.894
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri250.249139.885664.349404.544
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-327.342-15.756-81.620-89.664
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)439.0831.077.2272.145.697897.089
Net Faaliyet Kar/Zararı516.176953.0981.562.968582.209
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler288.0006.5003.095.8360
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-38.862000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar53.32953.32924.563-24.921
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı741.5501.137.0565.266.096872.168
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.045.6271.043.7511.606.3431.009.749
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-782.815-1.084.035-5.899.795-2.702.418
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler249.1386.5003.095.8360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.004.3621.096.772972.644-820.501
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)34.867-12.312-907.9983.345
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-244.024-195.767-377.462-302.109
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)278.891183.455-530.536305.454
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.039.2291.084.46064.646-817.156
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.039.2291.084.46064.646-817.156
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-1.365-1.36500
Ana Ortaklık Payları1.040.5941.085.82564.646-817.156
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri772.528178.634851.9761.000.270
Kıdem Tazminatı-58.15128.99127.671-10.422
Finansman Giderleri-782.815-1.084.035-5.899.795-2.702.418
Yurtiçi Satışlar7.636.0425.588.48614.837.1725.078.195
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu010.93810.944.00010.243.497
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu010.93810.944.000-10.243.497
Net YPP (Hedge Dahil)010.93810.944.000-10.243.497
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit7.079.795-836.25813.348.609-54.881
Düzeltme Öncesi Kar1.040.5941.029.81264.646-817.156
Düzeltmeler:1.699.268732.8103.587.5971.702.293
Amortisman & İtfa Payları772.528178.634851.9761.000.270
Karşılıklardaki Değişim145.35828.99137.25995.807
Diğer Gelir/ Gider781.382525.1852.698.362606.216
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)2.739.8621.762.6223.652.243885.137
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler4.717.395-2.588.4799.726.835-859.335
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)7.457.257-825.85713.379.07825.802
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-377.462-10.401-30.469-80.683
Sabit Sermaye Yatırımları-5.610.849-183.655-749.598-6.440
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit350.000-245.55200
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-5.260.849-429.207-749.598-6.440
Serbest Nakit Akım1.818.946-1.265.46512.599.011-61.321
Finansal Borçlardaki Değişim00-10.104.075139.422
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-49.024-28.367-972.6340
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-49.024-28.367-11.076.709139.422
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış1.769.922-1.293.8321.522.30278.101
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim1.769.922-1.293.8321.522.30278.101
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler1.883.1501.883.150360.848360.848
Dönem Sonu Nakit3.653.072589.3181.883.150438.949

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVHOL 6,4 A/D A/D A/D 5,7 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVHOL 6,43 1,27 0,58 -68,90 -0,78
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi