SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.378 2.402 -0,98
VIOP 2.581 2.604 -0,87
USD/TRY 16,6407 16,6382 0,02
BIST BANKA 1.936 1.940 -0,21
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.003 13.232 -1,73
ALTIN 1.812,70 1.817,68 -0,27
BRENT 111,82 112,45 -0,56

Avrupa Yatırım Holding Hisse Senedi | AVHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,49 7,62 2,13
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 40,7 39,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrupa Yatırım Holding
Kuruluş 20.08.1998
Faal Alanı Radyatör İmalatı ve ana sözleşmede yazılı diğer her şey
Telefon (0212)9141246
Faks (0212)5990635
Adres Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Bakırköy-Florya / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar80,976,2
Ödenmiş Sermaye37,330,0
Net Kâr6,32,5

Cari Değerler

F/K 36,4
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 7,18
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,7
Piyasa Değeri 283,8 mnTL
Net Borç 7,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 47,5

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,40 10,76 34,87 29,59
USD 0,10 15,14 32,37 3,60
Göreceli 4,10 18,70 41,89 0,22

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
AVHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar48.904.79042.100.26830.361.15331.718.952
Nakit ve Nakit Benzerleri1.469.2242.395.0632.682.7053.653.072
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar13.555.0519.708.62810.281.46310.107.969
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar973.848553.027365.634369.334
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar13.280.1759.921.7907.737.1387.444.819
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar19.626.49219.521.7609.294.21310.143.758
(Ara Toplam)48.904.79042.100.26830.361.15331.718.952
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar65.801.48066.536.11445.891.71839.110.468
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.864.9904.317.4902.080.0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.035.0002.035.0001.785.0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları6.443.2815.529.0891.490.1181.653.951
Maddi Duran Varlıklar31.540.46133.839.94521.742.51918.648.837
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.456.73120.457.93217.757.96517.758.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı461.017356.658850.7961.048.514
Diğer Duran Varlıklar00185.320376
TOPLAM VARLIKLAR114.706.270108.636.38276.252.87170.829.420
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21.237.19621.156.72040.308.69935.755.220
Finansal Borçlar3.537.7863.203.2931.262.641921.761
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.531.6139.977.9684.365.7582.783.237
Diğer Borçlar4.191.7203.821.36432.762.32030.330.289
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)016.14600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.535.899330.756244.024244.024
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.440.1783.807.1931.673.9561.475.909
(Ara Toplam)21.237.19621.156.72040.308.69935.755.220
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.149.4314.693.204842.999991.871
Finansal Borçlar4.889.5264.233.069388.325886.493
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar251.956208.706203.243105.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler7.949251.429251.4310
Özkaynaklar88.319.64382.786.45835.101.17334.082.329
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.942.22076.216.20034.607.53833.588.694
Ödenmiş Sermaye37.250.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0363.283363.283363.283
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.946.838003.946.838
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-5.585.417-6.600.122-4.139.288-4.139.288
Dönem Net Kar/Zararı6.259.1542.542.0792.097.1711.040.594
Diğer Özsermaye Kalemleri39.071.64549.910.9606.286.3722.377.267
Azınlık Payları7.377.4236.570.258493.635493.635
TOPLAM KAYNAKLAR114.706.270108.636.38276.252.87170.829.420
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri14.690.33639.507.73112.441.8787.540.857
Satışların Maliyeti (-)-6.442.909-31.536.101-8.995.672-5.541.291
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)8.247.4277.971.6303.446.2061.999.566
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)8.247.4277.971.6303.446.2061.999.566
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-93.500-300
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.308.603-4.873.492-2.186.392-1.483.390
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri447.6561.322.444387.853250.249
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-271.680-403.240-162.295-327.342
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)6.114.8003.923.8421.485.342439.083
Net Faaliyet Kar/Zararı5.938.8243.004.6381.259.784516.176
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.769.458287.999288.000288.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-38.862-38.862-38.862
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar053.32953.32953.329
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.884.2584.226.3081.787.809741.550
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler458.4401.183.766958.7181.045.627
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-884.908-2.098.278-475.835-782.815
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.769.458249.137249.138249.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.457.7903.311.7962.270.6921.004.362
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.391.471-744.459-174.88634.867
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.535.899-330.756-244.024-244.024
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)144.428-413.70369.138278.891
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.066.3192.567.3372.095.8061.039.229
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.066.3192.567.3372.095.8061.039.229
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları807.16525.258-1.365-1.365
Ana Ortaklık Payları6.259.1542.542.0792.097.1711.040.594
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri1.007.0702.682.3291.043.032772.528
Kıdem Tazminatı37.289124.780115.623-58.151
Finansman Giderleri-884.908-2.098.278-475.835-782.815
Yurtiçi Satışlar13.664.03139.135.68112.556.7997.636.042
Yurtdışı Satışlar0546.54300
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-1.991.485-14.165.86211.291.4387.079.795
Düzeltme Öncesi Kar6.259.1542.542.0792.097.1711.040.594
Düzeltmeler:2.038.97810.881.9062.056.4261.699.268
Amortisman & İtfa Payları1.007.0702.682.3291.043.032772.528
Karşılıklardaki Değişim37.490-2.605193.724145.358
Diğer Gelir/ Gider994.4188.202.182819.670781.382
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)8.298.13213.423.9854.153.5972.739.862
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-10.275.082-27.589.8477.457.0644.717.395
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-1.976.950-14.165.86211.610.6617.457.257
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-14.5350-319.223-377.462
Sabit Sermaye Yatırımları1.292.414-27.445.900-10.759.210-5.610.849
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0350.000350.000350.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit1.292.414-27.095.900-10.409.210-5.260.849
Serbest Nakit Akım-699.071-41.261.762882.2281.818.946
Finansal Borçlardaki Değişim-100.1531.266.78900
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-126.61540.506.886-82.673-49.024
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-226.76841.773.675-82.673-49.024
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-925.839511.913799.5551.769.922
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-925.839511.913799.5551.769.922
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler2.395.0631.883.1501.883.1501.883.150
Dönem Sonu Nakit1.469.2242.395.0632.682.7053.653.072

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVHOL 7,6 36,4 A/D A/D 3,5 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVHOL 7,62 6,85 7,18 33,20 0,33
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi