SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.378 1.376 0,18
VIOP 1.422 1.414 0,55
USD/TRY 8,1120 8,1495 -0,46
BIST BANKS 1.069 1.063 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.234 15.215 0,13
GOLD 1.744,93 1.732,88 0,70
BRENT 63,91 63,28 1,00

Avrupa Yatırım Holding Hisse Senedi | AVHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5,69 9,28 3,59
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 20,2 19,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrupa Yatırım Holding
Kuruluş 20.08.1998
Faal Alanı Radyatör İmalatı ve ana sözleşmede yazılı diğer her şey
Telefon (0212)9141246
Faks (0212)5990635
Adres Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Bakırköy-Florya / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar32,629,2
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr0,1-0,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 6,9
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,76
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,5
Piyasa Değeri 225,0 mnTL
Net Borç -0,6 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -6,60 -13,89 8,70 25,00
USD -6,25 -13,79 1,10 13,96
Göreceli -6,77 -11,25 22,81 33,92

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
AVHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar25.135.26617.771.80515.565.92628.090.572
Nakit ve Nakit Benzerleri1.883.150438.949360.848918.453
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar16.203.72510.925.36211.055.44613.849.357
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar365.356399.456267.319898.662
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar2.776.7212.849.7221.249.1003.920.997
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.906.3143.158.3162.633.2138.503.103
(Ara Toplam)25.135.26617.771.80515.565.92628.090.572
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar33.907.02333.988.62334.600.92236.549.772
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar296.672247.188272.110290.672
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller010.793.67010.900.00014.329.845
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.171.8693.864.0753.762.9260
Maddi Duran Varlıklar13.819.3067.618.2658.021.6847.216.081
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.750.0009.036.1779.520.25814.283.808
Ertelenmiş Vergi Varlığı869.1762.429.2482.123.944403.372
Diğer Duran Varlıklar00025.994
TOPLAM VARLIKLAR59.042.28951.760.42850.166.84864.640.344
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler25.583.61011.458.8469.024.34220.280.700
Finansal Borçlar562.4753.249.2582.886.5173.739.546
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.499.4321.713.8851.800.1467.899.923
Diğer Borçlar21.096.0005.314.0173.554.0985.347.905
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü377.462302.10923.94634.656
Borç Karşılıkları00090.132
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.048.241879.577759.6353.168.538
(Ara Toplam)25.583.61011.458.8469.024.34220.280.700
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler822.26711.114.17311.131.2815.143.691
Finansal Borçlar763.79911.011.41211.038.2614.235.740
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar58.468102.76193.020381.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler000526.080
Özkaynaklar32.636.41229.187.40930.011.22539.215.953
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.636.41229.187.40930.011.22539.215.953
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.00030.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.946.83888.68888.688163.907
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-4.203.934-345.783-3.316.540495.711
Dönem Net Kar/Zararı64.646-817.1562.977.94866.282
Diğer Özsermaye Kalemleri2.828.862261.660261.1298.490.053
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR59.042.28951.760.42850.166.84864.640.344
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri14.805.2725.076.17511.056.37611.836.202
Satışların Maliyeti (-)-11.106.135-3.424.072-10.619.505-14.541.221
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.699.1371.652.103436.871-2.705.019
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.699.1371.652.103436.871-2.705.019
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-25.9600-5.0660
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.110.209-1.069.894-1.656.805-947.939
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri664.349404.5449.351.621708.648
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-81.620-89.664-316.567-138.831
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)2.145.697897.0897.810.054-3.083.141
Net Faaliyet Kar/Zararı1.562.968582.209-1.225.000-3.652.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.095.836000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-2.051.9750
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar24.563-24.921-44.462-25.900
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.266.096872.1685.713.617-3.109.041
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.606.3431.009.749889.5154.419.240
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.899.795-2.702.418-3.198.120-1.026.560
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler3.095.8360-2.051.9750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)972.644-820.5013.405.012283.639
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-907.9983.345-427.064-217.357
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-377.462-302.109-23.946-44.627
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-530.536305.454-403.118-172.730
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI64.646-817.1562.977.94866.282
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)64.646-817.1562.977.94866.282
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları64.646-817.1562.977.94866.282
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri851.9761.000.270843.567872.589
Kıdem Tazminatı27.67110.42220.00494.630
Finansman Giderleri-5.899.795-2.702.418-3.198.120-1.026.560
Yurtiçi Satışlar14.837.1725.078.19511.062.92412.342.161
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu10.94410.243.497-1.496.151-2.297.497
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu10.944-10.243.497-1.496.151-2.297.497
Net YPP (Hedge Dahil)10.944-10.243.497-1.496.151-2.297.497

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVHOL 7,5 A/D A/D A/D 6,9 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVHOL 7,50 1,23 0,76 -47,44 -0,47
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi