SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.400 1.393 0,48
VIOP 1.504 1.501 0,20
USD/TRY 8,3484 8,3479 0,01
BIST BANKA 1.224 1.216 0,71
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.569 15.544 0,16
ALTIN 1.813,21 1.813,64 -0,02
BRENT 73,23 73,09 0,19

Avrupa Yatırım Holding Hisse Senedi | AVHOL

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,7 7,71 3,01
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 20,2 19,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Avrupa Yatırım Holding
Kuruluş 20.08.1998
Faal Alanı Radyatör İmalatı ve ana sözleşmede yazılı diğer her şey
Telefon (0212)9141246
Faks (0212)5990635
Adres Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Bakırköy-Florya / İSTANBUL

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar33,732,6
Ödenmiş Sermaye30,030,0
Net Kâr1,00,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 4,7
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,6
Piyasa Değeri 157,2 mnTL
Net Borç 0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,96 -0,19 -9,03 -12,67
USD -2,61 2,07 -5,78 -22,76
Göreceli -3,42 -3,80 -10,52 -7,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
AVHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
AVHOLAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar27.398.06225.135.26617.771.8050
Nakit ve Nakit Benzerleri589.3181.883.150438.9490
Finansal Yatırımlar245.552000
Ticari Alacaklar15.378.85616.203.72510.925.3620
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar391.452365.356399.4560
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar3.411.0112.776.7212.849.7220
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.381.8733.906.3143.158.3160
(Ara Toplam)27.398.06225.135.26617.771.8050
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar33.932.26033.907.02333.988.6230
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar294.035296.672247.1880
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0010.793.6700
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.013.5261.171.8693.864.0750
Maddi Duran Varlıklar13.814.71113.819.3067.618.2650
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.759.61617.750.0009.036.1770
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.049.960869.1762.429.2480
Diğer Duran Varlıklar412000
TOPLAM VARLIKLAR61.330.32259.042.28951.760.4280
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler26.901.51225.583.61011.458.8460
Finansal Borçlar499.013562.4753.249.2580
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.048.5652.499.4321.713.8850
Diğer Borçlar21.673.28721.096.0005.314.0170
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü183.025377.462302.1090
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.497.6221.048.241879.5770
(Ara Toplam)26.901.51225.583.61011.458.8460
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler762.300822.26711.114.1730
Finansal Borçlar685.528763.79911.011.4120
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar76.77258.468102.7610
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar33.666.51032.636.41229.187.4090
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.666.51032.636.41229.187.4090
Ödenmiş Sermaye30.000.00030.000.00030.000.0000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.946.8383.946.83888.6880
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-4.149.689-4.203.934-345.7830
Dönem Net Kar/Zararı1.029.81264.646-817.1560
Diğer Özsermaye Kalemleri2.839.5492.828.862261.6600
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR61.330.32259.042.28951.760.4280
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri5.587.55514.805.2725.076.1752.271.140
Satışların Maliyeti (-)-4.148.420-11.106.135-3.424.072-1.366.601
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.439.1353.699.1371.652.103904.539
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.439.1353.699.1371.652.103904.539
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0-25.96000
Genel Yönetim Giderleri (-)-486.037-2.110.209-1.069.894-495.804
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri139.885664.349404.544193.631
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-15.756-81.620-89.664-4.235
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)1.077.2272.145.697897.089598.131
Net Faaliyet Kar/Zararı953.0981.562.968582.209408.735
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.5003.095.83600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-2.63724.563-24.92124.563
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.081.0905.266.096872.168622.694
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.043.7511.606.3431.009.7491.556.579
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.082.717-5.899.795-2.702.418-1.733.584
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.5003.095.83600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.042.124972.644-820.501445.689
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-12.312-907.9983.34519.915
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-195.767-377.462-302.109-6.143
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)183.455-530.536305.45426.058
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.029.81264.646-817.156465.604
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.029.81264.646-817.156465.604
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.029.81264.646-817.156465.604
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri178.634851.9761.000.270205.675
Kıdem Tazminatı28.99127.67110.42223.375
Finansman Giderleri-1.082.717-5.899.795-2.702.418-1.733.584
Yurtiçi Satışlar5.588.48614.837.1725.078.1950
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu10.93810.944.00010.243.4970
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu10.93810.944.000-10.243.4970
Net YPP (Hedge Dahil)10.93810.944.000-10.243.4970

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
AVHOL 5,2 A/D A/D A/D 4,7 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
AVHOL 5,24 0,08 0,10 2,61 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi