SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.857 1.810 2,64
VIOP 1.997 1.943 2,80
USD/TRY 13,2371 13,6711 -3,17
BIST BANKA 1.578 1.536 2,78
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.473 15.100 2,47
ALTIN 1.782,70 1.771,06 0,66
BRENT 69,85 69,23 0,90

Ata GYO Hisse Senedi | ATAGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,57 4,41 0,84
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,2 28,6 28,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ata GYO
Kuruluş 20.03.1997
Faal Alanı Menkul kıymet portföy yönetimi.
Telefon (0212)3106200
Faks (0212)3106210
Adres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule K:11 34349 Balmumcu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar25,228,7
Ödenmiş Sermaye23,823,8
Net Kâr-10,0-6,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 3,8
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,38
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,6
Piyasa Değeri 94,8 mnTL
Net Borç 56,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,84 10,83 -0,25 -27,59
USD 2,67 4,77 -28,70 -59,73
Göreceli 3,12 8,14 -17,49 -42,43

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATAGY12.05.20142,060,03073,073,07 729.816 89
ATAGY23.04.200221,741,0000100,00100,00 500.000 130
ATAGY12.05.20142,060,03073,073,07729.81689
ATAGY23.04.200221,741,0000100,00100,00500.000130

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.250.5687.475.236769.2743.704.827
Nakit ve Nakit Benzerleri4.042.2267.247.834578.5713.458.553
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar51.10314.48018.24079.258
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.67343.7322.23510.351
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar140.566169.190170.228156.665
(Ara Toplam)4.250.5687.475.236769.2743.704.827
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar83.309.14183.326.77583.283.43083.250.665
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller81.819.86081.814.29181.743.78181.656.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar32.60636.55940.51229.983
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.456.6751.475.9251.499.1371.564.682
TOPLAM VARLIKLAR87.559.70990.802.01184.052.70486.955.492
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler61.762.83061.537.55451.261.96751.269.962
Finansal Borçlar60.038.01060.000.00050.000.00050.029.673
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.627.0341.459.9011.197.858973.904
Diğer Borçlar13.9536.18711.4216.212
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler83.83371.46652.688260.173
(Ara Toplam)61.762.83061.537.55451.261.96751.269.962
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler619.720613.049588.555510.779
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar619.720613.049588.555510.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar25.177.15928.651.40832.202.18235.174.751
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.177.15928.651.40832.202.18235.174.751
Ödenmiş Sermaye23.750.00023.750.00023.750.00023.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler262.863262.863262.863262.863
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları8.805.6608.805.6608.805.6609.862.008
Dönem Net Kar/Zararı-9.997.592-6.523.343-2.972.569-1.056.348
Diğer Özsermaye Kalemleri2.356.2282.356.2282.356.2282.356.228
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR87.559.70990.802.01184.052.70486.955.492
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.787.9601.569.481729.68510.959.811
Satışların Maliyeti (-)-1.019.760-649.458-273.355-9.946.247
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.768.200920.023456.3301.013.564
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.768.200920.023456.3301.013.564
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.365.093000
Genel Yönetim Giderleri (-)0-1.564.419-720.171-2.686.294
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri712.787286.215214.3538.365.362
Diğer Faaliyet Giderleri (-)000-13.709
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)115.894-358.181-49.4886.678.923
Net Faaliyet Kar/Zararı-596.893-644.396-263.841-1.672.730
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı115.894-358.181-49.4886.678.923
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-10.113.486-6.165.162-2.923.081-7.735.271
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.997.592-6.523.343-2.972.569-1.056.348
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-9.997.592-6.523.343-2.972.569-1.056.348
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-9.997.592-6.523.343-2.972.569-1.056.348
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-9.997.592-6.523.343-2.972.569-1.056.348
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri11.7367.7823.82915.310
Kıdem Tazminatı16.26321.7423.13050.985
Finansman Giderleri-10.113.486-6.165.162-2.923.081-7.735.271
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit881.634170.336192.079721.670
Düzeltme Öncesi Kar-9.997.592-6.523.343-2.972.569-1.056.348
Düzeltmeler:9.880.0366.155.4222.888.615407.561
Amortisman & İtfa Payları11.7367.7823.82915.310
Karşılıklardaki Değişim108.941102.27077.776262.093
Diğer Gelir/ Gider9.759.3596.045.3702.807.010130.158
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-117.556-367.921-83.954-648.787
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler630.470404.893142.7941.031.658
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)512.91436.97258.840382.871
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit368.720133.364133.239338.799
Sabit Sermaye Yatırımları-14.358-14.358-14.358-32.397
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-163.860-158.291-87.7818.037.913
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-178.218-172.649-102.1398.005.516
Serbest Nakit Akım703.416-2.31389.9408.727.186
Finansal Borçlardaki Değişim10.000.00010.000.00000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-10.105.149-6.194.833-2.952.753-9.656.356
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-105.1493.805.167-2.952.753-9.656.356
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış598.2673.802.854-2.862.813-929.170
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim598.2673.802.854-2.862.813-929.170
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler3.441.3843.441.3843.441.3844.370.554
Dönem Sonu Nakit4.039.6517.244.238578.5713.441.384

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATAGY 4,0 A/D A/D A/D 3,8 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ATAGY 3,99 0,38 0,38 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi