SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 2.391 2.419 -1,18
VIOP 2.646 2.682 -1,33
USD/TRY 15,6014 15,5411 0,39
BIST BANKA 1.967 2.019 -2,59
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.964 14.028 -0,45
ALTIN 1.826,18 1.824,06 0,12
BRENT 114,22 114,14 0,07

Ata GYO Hisse Senedi | ATAGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,56 5,2 1,64
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 7,0 6,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ata GYO
Kuruluş 20.03.1997
Faal Alanı Menkul kıymet portföy yönetimi.
Telefon (0212)3106200
Faks (0212)3106210
Adres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule K:11 34349 Balmumcu - İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar60,950,6
Ödenmiş Sermaye23,823,8
Net Kâr10,315,5

Cari Değerler

F/K 3,1
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,33
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,2
Piyasa Değeri 89,3 mnTL
Net Borç 45,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 72,8

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,79 3,58 -2,34 6,82
USD -1,56 -0,34 -8,29 -8,53
Göreceli 0,39 6,83 1,89 -17,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATAGY12.05.20142,060,03073,073,07 729.816 89
ATAGY23.04.200221,741,0000100,00100,00 500.000 130
ATAGY12.05.20142,060,03073,073,07729.81689
ATAGY23.04.200221,741,0000100,00100,00500.000130

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar4.196.2236.632.7214.250.5687.475.236
Nakit ve Nakit Benzerleri3.420.8053.141.9354.042.2267.247.834
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar563.744550.97251.10314.480
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar18.08616.27616.67343.732
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar193.5882.923.538140.566169.190
(Ara Toplam)4.196.2236.632.7214.250.5687.475.236
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar110.213.572120.904.74283.309.14183.326.775
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller109.490.398120.135.25081.819.86081.814.291
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları422.777450.34900
Maddi Duran Varlıklar25.35628.83132.60636.559
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar275.041290.3121.456.6751.475.925
TOPLAM VARLIKLAR114.409.795127.537.46387.559.70990.802.011
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler52.409.21175.815.83061.762.83061.537.554
Finansal Borçlar48.769.53173.937.29960.038.01060.000.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.688.8521.791.7791.627.0341.459.901
Diğer Borçlar1.861.51817.30313.9536.187
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler89.31069.44983.83371.466
(Ara Toplam)52.409.21175.815.83061.762.83061.537.554
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.078.6601.087.480619.720613.049
Finansal Borçlar353.394379.15700
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar725.266708.323619.720613.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar60.921.92450.634.15325.177.15928.651.408
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar60.921.92450.634.15325.177.15928.651.408
Ödenmiş Sermaye23.750.00023.750.00023.750.00023.750.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler262.863262.863262.863262.863
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları24.303.9238.805.6608.805.6608.805.660
Dönem Net Kar/Zararı10.287.77115.498.263-9.997.592-6.523.343
Diğer Özsermaye Kalemleri2.317.3672.317.3672.356.2282.356.228
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR114.409.795127.537.46387.559.70990.802.011
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri26.726.1664.362.8512.787.9601.569.481
Satışların Maliyeti (-)-12.225.340-1.773.061-1.019.760-649.458
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)14.500.8262.589.7901.768.200920.023
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)14.500.8262.589.7901.768.200920.023
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00-2.365.0930
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.011.981-3.375.7080-1.564.419
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.063.58230.305.896712.787286.215
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)14.552.42729.519.978115.894-358.181
Net Faaliyet Kar/Zararı13.488.845-785.918-596.893-644.396
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı14.552.42729.519.978115.894-358.181
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-4.264.656-14.021.715-10.113.486-6.165.162
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.287.77115.498.263-9.997.592-6.523.343
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.287.77115.498.263-9.997.592-6.523.343
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.287.77115.498.263-9.997.592-6.523.343
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.287.77115.498.263-9.997.592-6.523.343
Hisse Başına Kazanç0100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0100
Amortisman Giderleri31.048116.60911.7367.782
Kıdem Tazminatı4.49024.32516.26321.742
Finansman Giderleri-4.264.656-14.021.715-10.113.486-6.165.162
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit4.344.205-851.934881.634170.336
Düzeltme Öncesi Kar10.287.77115.498.263-9.997.592-6.523.343
Düzeltmeler:-10.835.388-15.483.2959.880.0366.155.422
Amortisman & İtfa Payları31.048116.60911.7367.782
Karşılıklardaki Değişim55.803205.099108.941102.270
Diğer Gelir/ Gider-10.922.239-15.805.0039.759.3596.045.370
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-547.61714.968-117.556-367.921
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler4.466.970-1.313.105630.470404.893
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)3.919.353-1.298.137512.91436.972
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit424.852446.203368.720133.364
Sabit Sermaye Yatırımları0-14.358-14.358-14.358
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit25.392.852-9.146.777-163.860-158.291
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit25.392.852-9.161.135-178.218-172.649
Serbest Nakit Akım29.737.057-10.013.069703.416-2.313
Finansal Borçlardaki Değişim-22.000.00020.000.00010.000.00010.000.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-7.458.187-10.286.380-10.105.149-6.194.833
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-29.458.1879.713.620-105.1493.805.167
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış278.870-299.449598.2673.802.854
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim278.870-299.449598.2673.802.854
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler3.141.9353.441.3843.441.3843.441.384
Dönem Sonu Nakit3.420.8053.141.9354.039.6517.244.238

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATAGY 3,8 3,1 A/D A/D 1,5 3/2022
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ATAGY 3,76 0,33 0,33 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi