SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.771 10.740 0,29
VIOP 11.750 11.725 0,21
USD/TRY 32,8221 32,8097 0,04
BIST BANKA 15.552 15.272 1,83
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.164 18.254 -0,50
ALTIN 2.322,05 2.360,00 -1,61
BRENT 85,02 85,71 -0,81

Ata GYO Hisse Senedi | ATAGY

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 10,69 14,98 4,29
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 16,7 16,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ata GYO
Kuruluş 20.03.1997
Faal Alanı Menkul kıymet portföy yönetimi.
Telefon (0212)3106450
Faks (0212)3106239
Adres Dikilitaş Mah. Emirhan Cad.No: 109 Atakule Balmumcu Beşiktaş,34349 İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar483,4486,0
Ödenmiş Sermaye47,547,5
Net Kâr-2,632,4

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 22,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 1,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,22
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,4
Piyasa Değeri 646,5 mnTL
Net Borç -40,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 57,2

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,81 4,29 1,19 55,72
USD 0,17 3,28 -0,84 39,83
Göreceli 0,52 1,38 2,39 8,00

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ATAGY12.05.20142,060,03073,073,07 729.816 89
ATAGY23.04.200221,741,0000100,00100,00 500.000 130
ATAGY12.05.20142,060,03073,073,07729.81689
ATAGY23.04.200221,741,0000100,00100,00500.000130

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar43.373.57452.581.0289.371.48411.797.524
Nakit ve Nakit Benzerleri40.390.97844.718.7392.163.3746.781.248
Finansal Yatırımlar0002.276.374
Ticari Alacaklar2.029.0546.494.2403.530.275961.454
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar26.952107.631168.1830
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar926.5901.260.4183.509.6521.778.448
(Ara Toplam)43.373.57452.581.0289.371.48411.797.524
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar446.506.011445.359.694293.294.904284.965.131
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller445.668.891444.355.002292.909.771284.622.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları813.408928.884257.342284.915
Maddi Duran Varlıklar23.71249.77723.47426.437
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar026.031104.31731.779
TOPLAM VARLIKLAR489.879.585497.940.722302.666.388296.762.655
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.529.1349.394.93912.774.8655.956.891
Finansal Borçlar125.485139.921117.842114.197
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.895.1538.255.4512.939.9562.458.017
Diğer Borçlar155.228652.71903.104.409
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)85.41762.90164.4500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler267.851283.9479.652.617280.268
(Ara Toplam)3.529.1349.394.93912.774.8655.956.891
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.967.1442.537.0261.974.5511.442.243
Finansal Borçlar117.207172.731181.926212.746
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)135.243115.317128.9000
Uzun vadeli karşılıklar2.714.6942.248.9781.663.7250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0001.229.497
Özkaynaklar483.383.307486.008.757287.916.972289.363.521
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar483.383.307486.008.757287.916.972289.363.521
Ödenmiş Sermaye47.500.00047.500.00047.500.00047.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri24.040.49424.040.4942.481.6932.481.693
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.797.0313.797.0311.031.1321.031.132
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları124.599.41287.305.757185.256.587185.256.584
Dönem Net Kar/Zararı-2.577.91337.293.65551.968.67353.401.445
Diğer Özsermaye Kalemleri286.024.283286.071.820-321.113-307.333
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR489.879.585497.940.722302.666.388296.762.655
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.946.94371.138.3178.333.4234.956.006
Satışların Maliyeti (-)-1.697.682-69.776.990-3.823.801-2.585.819
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)3.249.2611.361.3274.509.6222.370.187
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)3.249.2611.361.3274.509.6222.370.187
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.211.570-17.419.341-9.922.961-6.204.145
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.113.83555.467.21558.273.68257.590.295
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0-46.559-31.237-31.113
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.151.52639.362.64252.829.10653.725.224
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.962.309-16.058.014-5.413.339-3.833.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı3.151.52639.362.64252.829.10653.725.224
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-5.729.439-6.951.307-860.433-323.779
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.577.91332.411.33551.968.67353.401.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)0000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)0000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.577.91332.411.33551.968.67353.401.445
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-2.577.91332.411.33551.968.67353.401.445
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-2.577.91332.411.33551.968.67353.401.445
Hisse Başına Kazanç0111
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0011
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0011
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0011
Amortisman Giderleri141.543452.08194.83564.300
Kıdem Tazminatı17.723325.452151.916122.848
Finansman Giderleri-5.729.439-6.951.307-860.433-323.779
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-3.968.691-10.630.754546.644-3.388.871
Düzeltme Öncesi Kar-2.577.91332.411.33551.968.67353.401.445
Düzeltmeler:-1.858.441-41.444.486-52.366.328-55.627.924
Amortisman & İtfa Payları141.543452.08194.83564.300
Karşılıklardaki Değişim777.343802.776454.08933.640
Diğer Gelir/ Gider-2.777.327-42.699.343-52.915.252-55.725.864
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-4.436.354-9.033.151-397.655-2.226.479
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-1.098.398-2.192.9561.721.899-799.808
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-5.534.752-11.226.1071.324.244-3.026.287
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit1.566.061595.353-777.600-362.584
Sabit Sermaye Yatırımları0000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-1.313.88919.406.539-17.647.729-9.359.959
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.313.88919.406.539-17.647.729-9.359.959
Serbest Nakit Akım-5.282.5808.775.785-17.101.085-12.748.830
Finansal Borçlardaki Değişim0000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-227.402-2.869.771-664.650-399.031
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-227.402-2.869.771-664.650-399.031
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-5.142.5025.906.014-17.765.735-13.147.861
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-5.142.5025.906.014-17.765.735-13.147.861
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler44.580.00932.837.77519.929.10919.929.109
Dönem Sonu Nakit39.437.50738.743.7892.163.3746.781.248

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ATAGY 13,6 22,3 A/D A/D 1,3 3/2024
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ATAGY 13,61 1,27 1,22 -4,94 -0,08
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi