SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.958 1.945 0,64
VIOP 2.164 2.150 0,68
USD/TRY 13,5539 13,4770 0,57
BIST BANKA 1.724 1.725 -0,05
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.847,25 1.847,51 -0,01
BRENT 88,38 87,18 1,38

ARD Grup Bilişim Hisse Senedi | ARDYZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 6,759 8,4976 1,7387
Hacim Hareketi (Milyon TL) 26,7 233,7 207,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
0,2 Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı ARD Grup Bilişim
Kuruluş 25.08.2011
Faal Alanı Sürekli gelişen teknolojilerin, birbirleriyle iç içe geçmiş uygulama alanlarında uçtan uca yazılım çözümleri üretmek.
Telefon (0312)2992596
Faks (0312)2992595
Adres Hacettepe Üniversitesi Teknokent I. ARGE Binası No:21 Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar270,6232,0
Ödenmiş Sermaye23,923,9
Net Kâr97,058,5

Cari Değerler

F/K 9,8
FD/FAVÖK 8,8
PD/DD 4,8
FD/Satışlar 5,3
Yabancı Oranı (%) 3,74
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,9 / 6,3
Piyasa Değeri 1.307,3 mnTL
Net Borç -50,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,72 4,20 6,66 4,91
USD 0,89 4,36 -7,30 3,59
Göreceli -0,10 6,07 3,71 0,19

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ARDYZ30.12.20210,030,00200,200,17 47.750 0
ARDYZ01.09.20200,250,06496,495,52 1.550.096 6
ARDYZ30.12.20210,030,00200,200,1747.7500
ARDYZ01.09.20200,250,06496,495,521.550.0966

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar164.084.962131.966.96991.437.83794.258.629
Nakit ve Nakit Benzerleri57.519.46651.426.79927.562.23827.282.062
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar97.118.30177.299.66362.021.86862.550.745
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5353.59300
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar7.034.5201.901.612637.4843.572.036
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar2.412.1401.335.3021.216.247853.786
(Ara Toplam)164.084.962131.966.96991.437.83794.258.629
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar127.143.432112.245.821114.537.96699.924.165
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller26.20026.20026.20026.200
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar5.432.9275.918.9835.836.2756.192.120
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar121.684.305106.300.638108.675.49193.705.845
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR291.228.394244.212.790205.975.803194.182.794
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler17.463.9078.841.3149.792.34015.271.295
Finansal Borçlar4.601.5495.545.3415.491.8154.674.158
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.529.1151.864.7773.098.4109.562.520
Diğer Borçlar165.888173.843101.588115.021
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)2.907.3747.77417.7000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24.05918.19010.36933.468
Borç Karşılıkları393.745499.984430.691294.588
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler842.177731.405641.767591.540
(Ara Toplam)17.463.9078.841.3149.792.34015.271.295
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.162.1663.345.7854.404.4485.390.522
Finansal Borçlar2.880.4282.880.4283.690.1824.624.358
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar132.595193.852175.112186.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü149.143271.505539.154579.818
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar270.602.321232.025.691191.779.015173.520.977
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar270.602.321232.025.691191.779.015173.520.977
Ödenmiş Sermaye23.875.00023.875.00023.875.00023.875.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri030.961.672030.961.672
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.340.0061.340.0061.340.0061.340.006
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları117.319.767117.319.767117.319.76751.650.507
Dönem Net Kar/Zararı96.985.25758.470.20118.222.90565.669.260
Diğer Özsermaye Kalemleri31.082.29159.04531.021.33724.532
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR291.228.394244.212.790205.975.803194.182.794
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri175.717.620103.251.32232.614.170125.197.824
Satışların Maliyeti (-)-28.713.847-10.240.197-7.415.577-37.241.556
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)147.003.77393.011.12525.198.59387.956.268
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)147.003.77393.011.12525.198.59387.956.268
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.894.335-2.853.865-1.051.620-5.026.905
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-48.562.323-35.999.438-10.677.104-16.219.008
Diğer Faaliyet Gelirleri3.465.6633.070.5543.029.5363.191.798
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.805.426-565.859-172.260-2.939.278
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)94.207.35256.662.51716.327.14566.962.875
Net Faaliyet Kar/Zararı93.547.11554.157.82213.469.86966.710.355
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler41.85123.83200
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı94.249.20356.686.34916.327.14566.962.875
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.490.5413.225.4842.903.1451.046.439
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2.078.766-1.703.370-1.032.944-1.998.937
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler41.85123.83200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)96.660.97858.208.46318.197.34666.010.377
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)324.279261.73825.559-341.117
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-138.425-58.080-23.888-177.601
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)462.704319.81849.447-163.516
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI96.985.25758.470.20118.222.90565.669.260
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)96.985.25758.470.20118.222.90565.669.260
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları96.985.25758.470.20118.222.90565.669.260
Hisse Başına Kazanç4213
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç4213
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç4213
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç4213
Dipnot
Amortisman Giderleri8.645.7505.585.2362.586.7187.551.663
Kıdem Tazminatı62.52441.68320.84147.151
Finansman Giderleri-2.078.766-1.703.370-1.032.944-1.998.937
Yurtiçi Satışlar175.069.702102.845.35532.428.026132.808.919
Yurtdışı Satışlar000609.510
Net Yabancı Para Pozisyonu3.264.414666.44012.473.19516.554.120
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu3.264.414666.44012.473.19516.554.120
Net YPP (Hedge Dahil)3.264.414666.44012.473.19516.554.120
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit67.400.58444.272.38517.436.25954.193.870
Düzeltme Öncesi Kar96.985.25758.470.20118.222.90565.669.260
Düzeltmeler:6.550.2187.922.5713.535.6048.796.277
Amortisman & İtfa Payları8.645.7505.585.2362.586.7187.551.663
Karşılıklardaki Değişim186.279271.677181.542162.182
Diğer Gelir/ Gider-2.281.8112.065.658767.3441.082.432
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)103.535.47566.392.77221.758.50974.465.537
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-36.007.768-22.067.740-4.295.974-20.114.680
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)67.527.70744.325.03217.462.53554.350.857
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-127.123-52.647-26.276-156.987
Sabit Sermaye Yatırımları-35.822.131-17.883.059-17.200.517-64.207.404
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit0000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-35.822.131-17.883.059-17.200.517-64.207.404
Serbest Nakit Akım31.578.45326.389.326235.742-10.013.534
Finansal Borçlardaki Değişim-1.772.706-1.946.77842.491623.172
Temettü Ödemeleri000-1.550.000
Sermaye Artırımı00038.356.250
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit431.657-297.8111.943-1.878.482
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-1.341.049-2.244.58944.43435.550.940
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış30.237.40424.144.737280.17625.537.406
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim30.237.40424.144.737280.17625.537.406
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler27.282.06227.282.06227.282.0621.744.656
Dönem Sonu Nakit57.519.46651.426.79927.562.23827.282.062

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ARDYZ 7,7 9,8 8,8 5,2 4,8 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ARDYZ 7,69 3,76 3,74 -2,34 -0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi