SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.112 1.111 0,12
VIOP 1.240 1.241 -0,06
USD/TRY 7,5555 7,5467 0,12
BIST BANKA 1.098 1.100 -0,22
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.116 13.208 -0,70
ALTIN 1.950,56 1.944,19 0,33
BRENT 43,09 43,31 -0,51

ARD Grup Bilişim Hisse Senedi | ARDYZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 26,3151 33,3577 7,0426
Hacim Hareketi (Milyon TL) 11,7 271,5 259,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı ARD Grup Bilişim
Kuruluş 25.08.2011
Faal Alanı Sürekli gelişen teknolojilerin, birbirleriyle iç içe geçmiş uygulama alanlarında uçtan uca yazılım çözümleri üretmek.
Telefon (0312)2992596
Faks (0312)2992595
Adres Hacettepe Üniversitesi Teknokent I. ARGE Binası No:21 Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar128,1116,2
Ödenmiş Sermaye23,923,9
Net Kâr18,66,7

Cari Değerler

F/K 20,0
FD/FAVÖK 17,6
PD/DD 5,9
FD/Satışlar 8,5
Yabancı Oranı (%) 8,27
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,7 / 8,9
Piyasa Değeri 749,2 mnTL
Net Borç -13,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 5,51 8,81 10,61 -
USD 5,23 7,37 7,83 -
Göreceli 5,38 7,90 11,87 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ARDYZ01.09.20200,250,06496,495,52 1.550.096 6
ARDYZ01.09.20200,250,06496,495,521.550.0966

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar86.039.61360.684.14042.986.69225.414.122
Nakit ve Nakit Benzerleri24.168.80020.789.1861.744.6561.717.398
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar60.328.51339.569.30240.856.50714.952.111
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar2.0002.0002.0005.869.543
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar174.9140280.810429.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.365.386323.652102.7192.446.070
(Ara Toplam)86.039.61360.684.14042.986.69225.414.122
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar78.069.70467.484.04545.951.58545.989.020
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller26.20026.20026.20026.200
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları42.55488.817135.080206.026
Maddi Duran Varlıklar6.815.4805.583.2482.450.1472.618.438
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar71.185.47061.785.78040.792.08041.487.290
Ertelenmiş Vergi Varlığı002.548.0781.651.066
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR164.109.317128.168.18588.938.27771.403.142
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler28.687.8356.661.23611.135.82710.425.805
Finansal Borçlar4.630.9224.953.8317.436.5056.623.335
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar23.073.6761.039.2143.172.3943.184.170
Diğer Borçlar44.59745.84934.759119.608
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)197.1711.2201.0200
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13.44903.1829.016
Borç Karşılıkları262.021176.511199.684258.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler465.999444.611288.283231.011
(Ara Toplam)28.687.8356.661.23611.135.82710.425.805
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler7.349.7725.355.5965.253.4393.862.075
Finansal Borçlar6.421.2654.745.0242.141.1031.832.407
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar146.573247.834152.478162.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü781.934362.7382.959.8581.866.760
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar128.071.710116.151.35372.549.01157.115.262
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar128.071.710116.151.35372.549.01157.115.262
Ödenmiş Sermaye23.875.00023.875.00018.000.00018.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları54.540.51354.540.51328.132.75328.132.753
Dönem Net Kar/Zararı18.597.8656.746.40126.407.76010.978.696
Diğer Özsermaye Kalemleri31.058.33230.989.4398.4983.813
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR164.109.317128.168.18588.938.27771.403.142
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri44.884.75013.865.93956.757.77118.393.745
Satışların Maliyeti (-)-23.212.237-4.640.132-23.134.792-4.475.579
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)21.672.5139.225.80733.622.97913.918.166
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)21.672.5139.225.80733.622.97913.918.166
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.865.116-921.690-2.861.879-2.236.146
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.195.490-910.475-1.769.487-1.790.295
Diğer Faaliyet Gelirleri3.207.364867.6942.949.2862.633.648
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.574.576-1.567.494-3.864.353-1.200.292
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)19.244.6956.693.84228.076.54611.325.081
Net Faaliyet Kar/Zararı17.611.9077.393.64228.991.6139.891.725
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0039.6765.214
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı19.244.6956.693.84228.116.22211.330.295
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler524.156191.93500
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-724.428-189.073-1.760.249-606.802
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0039.6765.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.044.4236.696.70426.355.97310.723.493
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-446.55849.69751.787255.203
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-101.270-4.780-33.786-25.135
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-345.28854.47785.573280.338
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI18.597.8656.746.40126.407.76010.978.696
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)18.597.8656.746.40126.407.76010.978.696
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları18.597.8656.746.40126.407.76010.978.696
Hisse Başına Kazanç1011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1011
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1011
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1011
Dipnot
Amortisman Giderleri3.117.0441.396.3934.384.7673.188.860
Kıdem Tazminatı88.826101.76244.31252.375
Finansman Giderleri-724.428-189.073-1.760.249-606.802
Yurtiçi Satışlar52.651.01922.180.33162.674.0810
Yurtdışı Satışlar515.400022.39918.950.492
Net Yabancı Para Pozisyonu975.67130.2462.0160
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu975.67130.2462.0160
Net YPP (Hedge Dahil)975.67130.2462.0160

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ARDYZ 31,4 20,0 17,6 8,5 5,8 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ARDYZ 31,38 8,27 8,27 -0,48 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi