SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.399 1.391 0,54
VIOP 1.514 1.501 0,90
USD/TRY 8,7842 8,7700 0,16
BIST BANKA 1.196 1.189 0,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.603 15.448 1,00
ALTIN 1.784,88 1.783,06 0,10
BRENT 74,79 74,87 -0,11

ARD Grup Bilişim Hisse Senedi | ARDYZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 48,5 59,25 10,75
Hacim Hareketi (Milyon TL) 10,7 238,3 227,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı ARD Grup Bilişim
Kuruluş 25.08.2011
Faal Alanı Sürekli gelişen teknolojilerin, birbirleriyle iç içe geçmiş uygulama alanlarında uçtan uca yazılım çözümleri üretmek.
Telefon (0312)2992596
Faks (0312)2992595
Adres Hacettepe Üniversitesi Teknokent I. ARGE Binası No:21 Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar191,8173,5
Ödenmiş Sermaye23,923,9
Net Kâr18,265,7

Cari Değerler

F/K 17,4
FD/FAVÖK 16,2
PD/DD 7,0
FD/Satışlar 9,2
Yabancı Oranı (%) 1,68
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,5 / 8,5
Piyasa Değeri 1.340,6 mnTL
Net Borç -18,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,32 3,03 4,47 16,78
USD -2,34 -1,90 -0,30 -1,06
Göreceli -1,85 7,13 8,45 23,32

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ARDYZ01.09.20200,250,06496,495,52 1.550.096 6
ARDYZ01.09.20200,250,06496,495,521.550.0966

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar91.437.83794.258.62987.834.88186.039.613
Nakit ve Nakit Benzerleri27.562.23827.282.06217.470.46424.168.800
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar62.021.86862.550.74566.931.58260.328.513
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar002.0002.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar637.4843.572.0362.227.715174.914
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.216.247853.7861.203.1201.365.386
(Ara Toplam)91.437.83794.258.62987.834.88186.039.613
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar114.537.96699.924.16583.678.63178.069.704
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller26.20026.20026.20026.200
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları00042.554
Maddi Duran Varlıklar5.836.2756.192.1216.489.2266.815.480
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar108.675.49193.705.84477.163.20571.185.470
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR205.975.803194.182.794171.513.512164.109.317
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler9.792.34015.271.29528.304.41128.687.835
Finansal Borçlar5.491.8154.674.1584.662.9474.630.922
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.098.4109.562.52022.659.39423.073.676
Diğer Borçlar101.588115.021168.21444.597
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)17.70000197.171
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.36933.468013.449
Borç Karşılıkları430.691294.588269.705262.021
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler641.767591.540544.151465.999
(Ara Toplam)9.792.34015.271.29528.304.41128.687.835
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.404.4485.390.5226.308.4117.349.772
Finansal Borçlar3.690.1824.624.3585.509.4536.421.265
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar175.112186.346162.254146.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü539.154579.818636.704781.934
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar191.779.015173.520.977136.900.690128.071.710
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar191.779.015173.520.977136.900.690128.071.710
Ödenmiş Sermaye23.875.00023.875.00023.875.00023.875.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0030.961.6720
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.340.0061.340.0061.340.0060
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları117.319.76751.650.50751.650.50754.540.513
Dönem Net Kar/Zararı18.222.90565.669.26028.992.99018.597.865
Diğer Özsermaye Kalemleri31.021.33730.986.20480.51531.058.332
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR205.975.803194.182.794171.513.512164.109.317
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri32.614.170125.197.82461.346.41344.884.750
Satışların Maliyeti (-)-7.415.577-37.241.556-26.358.145-23.212.237
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)25.198.59387.956.26834.988.26821.672.513
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)25.198.59387.956.26834.988.26821.672.513
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.051.620-5.026.905-3.265.673-1.865.116
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-10.677.104-16.219.008-3.557.503-2.195.490
Diğer Faaliyet Gelirleri3.029.5363.191.7984.146.8423.207.364
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-172.260-2.939.278-1.574.852-1.574.576
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.327.14566.962.87530.737.08219.244.695
Net Faaliyet Kar/Zararı13.469.86966.710.35528.165.09217.611.907
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0095.2150
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı16.327.14566.962.87530.832.29719.244.695
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.903.1451.046.439745.756524.156
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.032.944-1.998.937-2.347.988-724.428
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0095.2150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.197.34666.010.37729.230.06519.044.423
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)25.559-341.117-237.075-446.558
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-23.888-177.601-32.463-101.270
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)49.447-163.516-204.612-345.288
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI18.222.90565.669.26028.992.99018.597.865
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)18.222.90565.669.26028.992.99018.597.865
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları18.222.90565.669.26028.992.99018.597.865
Hisse Başına Kazanç1311
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1311
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1311
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1311
Dipnot
Amortisman Giderleri2.586.7187.551.6635.261.2933.117.044
Kıdem Tazminatı20.84147.15183.80888.826
Finansman Giderleri-1.032.944-1.998.937-2.347.988-724.428
Yurtiçi Satışlar32.428.026132.808.91969.395.89552.651.019
Yurtdışı Satışlar0609.510609.510515.400
Net Yabancı Para Pozisyonu12.473.19516.554.1202.129.966975.671
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu12.473.19516.554.120-8.730.962975.671
Net YPP (Hedge Dahil)12.473.19516.554.1202.129.966975.671

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ARDYZ 56,2 17,4 16,2 9,2 7,0 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ARDYZ 56,15 1,68 1,05 -62,06 -0,07
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi