SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.396 1.392 0,26
VIOP 1.496 1.491 0,36
USD/TRY 8,6525 8,6647 -0,14
BIST BANKS 1.248 1.239 0,68
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.132 15.490 -2,31
GOLD 1.766,92 1.764,28 0,15
BRENT 74,72 73,92 1,08

ARD Grup Bilişim Hisse Senedi | ARDYZ

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 48,22 57,1 8,88
Hacim Hareketi (Milyon TL) 13,7 287,4 273,7

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı ARD Grup Bilişim
Kuruluş 25.08.2011
Faal Alanı Sürekli gelişen teknolojilerin, birbirleriyle iç içe geçmiş uygulama alanlarında uçtan uca yazılım çözümleri üretmek.
Telefon (0312)2992596
Faks (0312)2992595
Adres Hacettepe Üniversitesi Teknokent I. ARGE Binası No:21 Çankaya / Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar232,0191,8
Ödenmiş Sermaye23,923,9
Net Kâr58,518,2

Cari Değerler

F/K 10,9
FD/FAVÖK 9,8
PD/DD 5,0
FD/Satışlar 6,0
Yabancı Oranı (%) 18,07
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 5,7 / 8,3
Piyasa Değeri 1.151,3 mnTL
Net Borç -43,0 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,33 -8,50 -8,67 0,29
USD -5,44 -10,82 -10,14 -14,15
Göreceli -2,44 -5,46 -5,21 6,40

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ARDYZ01.09.20200,250,06496,495,52 1.550.096 6
ARDYZ01.09.20200,250,06496,495,521.550.0966

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar131.966.96991.437.83794.258.62987.834.881
Nakit ve Nakit Benzerleri51.426.79927.562.23827.282.06217.470.464
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar77.299.66362.021.86862.550.74566.931.582
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.593002.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.901.612637.4843.572.0362.227.715
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.335.3021.216.247853.7861.203.120
(Ara Toplam)131.966.96991.437.83794.258.62987.834.881
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar112.245.821114.537.96699.924.16583.678.631
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller26.20026.20026.20026.200
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar5.918.9835.836.2756.192.1206.489.226
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar106.300.638108.675.49193.705.84577.163.205
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR244.212.790205.975.803194.182.794171.513.512
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.841.3149.792.34015.271.29528.304.411
Finansal Borçlar5.545.3415.491.8154.674.1584.662.947
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.864.7773.098.4109.562.52022.659.394
Diğer Borçlar173.843101.588115.021168.214
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)7.77417.70000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18.19010.36933.4680
Borç Karşılıkları499.984430.691294.588269.705
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler731.405641.767591.540544.151
(Ara Toplam)8.841.3149.792.34015.271.29528.304.411
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.345.7854.404.4485.390.5226.308.411
Finansal Borçlar2.880.4283.690.1824.624.3585.509.453
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar193.852175.112186.346162.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü271.505539.154579.818636.704
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar232.025.691191.779.015173.520.977136.900.690
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar232.025.691191.779.015173.520.977136.900.690
Ödenmiş Sermaye23.875.00023.875.00023.875.00023.875.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri30.961.672030.961.67230.961.672
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.340.0061.340.0061.340.0061.340.006
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları117.319.767117.319.76751.650.50751.650.507
Dönem Net Kar/Zararı58.470.20118.222.90565.669.26028.992.990
Diğer Özsermaye Kalemleri59.04531.021.33724.53280.515
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR244.212.790205.975.803194.182.794171.513.512
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri103.251.32232.614.170125.197.82461.346.413
Satışların Maliyeti (-)-10.240.197-7.415.577-37.241.556-26.358.145
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)93.011.12525.198.59387.956.26834.988.268
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)93.011.12525.198.59387.956.26834.988.268
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.853.865-1.051.620-5.026.905-3.265.673
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-35.999.438-10.677.104-16.219.008-3.557.503
Diğer Faaliyet Gelirleri3.070.5543.029.5363.191.7984.146.842
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-565.859-172.260-2.939.278-1.574.852
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)56.662.51716.327.14566.962.87530.737.082
Net Faaliyet Kar/Zararı54.157.82213.469.86966.710.35528.165.092
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23.8320095.215
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı56.686.34916.327.14566.962.87530.832.297
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.225.4842.903.1451.046.439745.756
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.703.370-1.032.944-1.998.937-2.347.988
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler23.8320095.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)58.208.46318.197.34666.010.37729.230.065
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)261.73825.559-341.117-237.075
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-58.080-23.888-177.601-32.463
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)319.81849.447-163.516-204.612
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI58.470.20118.222.90565.669.26028.992.990
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)58.470.20118.222.90565.669.26028.992.990
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları58.470.20118.222.90565.669.26028.992.990
Hisse Başına Kazanç2131
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2131
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç2131
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç2131
Dipnot
Amortisman Giderleri5.585.2362.586.7187.551.6635.261.293
Kıdem Tazminatı41.68320.84147.15183.808
Finansman Giderleri-1.703.370-1.032.944-1.998.937-2.347.988
Yurtiçi Satışlar102.845.35532.428.026132.808.91969.395.895
Yurtdışı Satışlar00609.510609.510
Net Yabancı Para Pozisyonu666.44012.473.19516.554.1202.129.966
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu666.44012.473.19516.554.120-8.730.962
Net YPP (Hedge Dahil)666.44012.473.19516.554.1202.129.966

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ARDYZ 48,2 10,9 9,8 6,0 5,0 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ARDYZ 48,22 18,05 18,07 1,56 0,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi