SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.814 9.757 0,59
VIOP 10.598 10.530 0,64
USD/TRY 32,3565 32,3025 0,17
BIST BANKA 12.744 12.562 1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.930 17.954 -0,13
ALTIN 2.343,78 2.372,42 -1,21
BRENT 90,15 89,74 0,46

Alves Kablo Hisse Senedi | ALVES

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 21,38 69,55 48,17
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,8 3.232,0 3.231,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Alves Kablo
Kuruluş 01.11.2016
Faal Alanı Elektrik ve elektronikte kullanılan her türlü kablolar; optik, elyaf, fiber kabloları; xlp kablolar; telefon ve televizyon kabloları; zayıf akım kabloları; iç veya dış tesisatta kullanılan yer altında iletken alpek kablolar olmak üzere bir bükümden yüz büküme kadar kabloların üretimi, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmaktadır. Şirket'in ana faaliyet konusu, elektrik sektöründe kullanılan tesisat ve enerji kablolarının üretimi ve mamul madde olarak satımıdır.
Telefon (0312)8020555
Faks
Adres Fatih Mah. Karatay Cad. No: 6 Kahramankazan / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar356,2196,4
Ödenmiş Sermaye120,090,0
Net Kâr160,844,0

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 27,5
FD/Satışlar 5,3
Yabancı Oranı (%) 0,49
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 26,7 / 26,7
Piyasa Değeri 9.784,0 mnTL
Net Borç 573,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 25,0

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,12 -1,37 61,77 -
USD 3,12 -0,97 61,06 -
Göreceli 2,52 -9,14 50,90 -

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALVESAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ALVESAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar855.948.584519.601.8490294.030.326
Nakit ve Nakit Benzerleri18.267.27716.030.01503.922.192
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar426.323.421250.064.2770130.597.516
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar12.678.58010.508.193051.256
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar290.330.955220.310.9610134.926.203
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar108.348.35122.154.299024.533.159
(Ara Toplam)855.948.584519.067.7450294.030.326
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0534.10400
Duran Varlıklar430.465.542254.438.485048.143.340
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14.64214.642014.642
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0664.21004.185.981
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları36.244.32413.550.00003.632.097
Maddi Duran Varlıklar375.116.546239.966.327036.595.857
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.090.030243.3060376.779
Ertelenmiş Vergi Varlığı0003.337.984
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR1.286.414.126774.040.3340342.173.666
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler852.564.026533.244.2630337.006.488
Finansal Borçlar534.579.763235.507.1560124.525.134
Diğer Finansal Yükümlülükler7.310.0704.320.44403.290.388
Ticari Borçlar236.806.596174.718.395099.388.091
Diğer Borçlar18.205.61111.238.866082.711.933
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.198.786968.32401.050.409
Borç Karşılıkları780.400544.06400
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler50.682.800105.947.014026.040.533
(Ara Toplam)852.564.026533.244.2630337.006.488
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler77.645.50844.421.577014.891.948
Finansal Borçlar49.427.70128.829.576014.311.180
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.237.0131.799.0960580.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25.980.79413.792.90500
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar356.204.592196.374.4940-9.724.770
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar356.204.592196.374.4940-9.724.770
Ödenmiş Sermaye120.000.00090.000.000035.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.904.8242.375.06501.220.618
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları20.653.15110.213.94006.809.877
Dönem Net Kar/Zararı160.779.00043.968.970016.140.285
Diğer Özsermaye Kalemleri48.867.61749.816.5190-68.895.550
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR1.286.414.126774.040.3340342.173.666
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.692.016.844808.564.277528.849.689423.345.374
Satışların Maliyeti (-)-1.453.733.309-709.967.693-471.375.257-380.642.141
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)238.283.53598.596.58457.474.43242.703.233
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)238.283.53598.596.58457.474.43242.703.233
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-10.229.158-6.672.941-2.106.296-1.524.916
Genel Yönetim Giderleri (-)-47.913.123-29.079.000-17.582.258-16.236.088
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri84.216.21849.699.52936.931.26332.084.823
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-39.326.667-21.945.597-18.522.914-16.332.777
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)225.030.80590.598.57556.194.22740.694.275
Net Faaliyet Kar/Zararı180.141.25462.844.64337.785.87824.942.229
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.203.942471.608493.046112.243
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-102.653-326.652-144.905
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı235.234.74790.967.53056.360.62140.661.613
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler511.450681.025589.424874.838
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-67.044.126-51.368.822-37.963.306-27.434.507
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10.203.942368.955166.394-32.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)168.702.07140.279.73318.986.73914.101.944
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-7.923.0713.689.237-741.1281.362.463
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-4.198.786-968.324-771.135-1.050.409
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.724.2854.657.56130.0072.412.872
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI160.779.00043.968.97018.245.61115.464.407
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)160.779.00043.968.97018.245.61115.464.407
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları000-675.878
Ana Ortaklık Payları160.779.00043.968.97018.245.61116.140.285
Hisse Başına Kazanç1100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1100
Dipnot
Amortisman Giderleri8.577.5874.225.1472.617.0863.947.734
Kıdem Tazminatı774.479726.2400301.128
Finansman Giderleri-67.044.126-51.368.822-37.963.306-27.434.507
Yurtiçi Satışlar1.671.520.781690.114.197450.716.053405.769.871
Yurtdışı Satışlar38.843.193132.855.82692.371.67024.613.363
Net Yabancı Para Pozisyonu-16.538.8524.237.22903.697.388
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-16.538.8524.237.22903.697.388
Net YPP (Hedge Dahil)-16.538.8524.237.22903.697.388
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-139.128.060-74.140.944-61.484.13349.305.692
Düzeltme Öncesi Kar160.779.00043.968.97018.245.61115.464.407
Düzeltmeler:8.200.623-120.8264.169.8632.411.944
Amortisman & İtfa Payları8.577.5874.225.1472.617.0863.947.734
Karşılıklardaki Değişim144.172707.852428.997575.193
Diğer Gelir/ Gider-521.136-5.053.8251.123.780-2.110.983
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)168.979.62343.848.14422.415.47417.876.351
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-307.139.359-116.938.679-82.849.19831.796.550
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-138.159.736-73.090.535-60.433.72449.672.901
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-968.324-1.050.409-1.050.409-367.209
Sabit Sermaye Yatırımları-187.865.112-68.217.700-14.552.794-4.435.968
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit000-2.059.322
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-187.865.112-68.217.700-14.552.794-6.495.290
Serbest Nakit Akım-326.993.172-142.358.644-76.036.92742.810.402
Finansal Borçlardaki Değişim327.075.266122.386.87777.966.32846.201.438
Temettü Ödemeleri000-6.208.134
Sermaye Artırımı043.418.22510.000.0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit2.155.168-11.338.635-675.612-80.731.373
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit329.230.434154.466.46787.290.716-40.738.069
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış2.237.26212.107.82311.253.7892.072.333
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim2.237.26212.107.82311.253.7892.072.333
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler16.030.0153.922.1923.922.1921.849.859
Dönem Sonu Nakit18.267.27716.030.01515.175.9813.922.192

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALVES 61,2 A/D A/D 5,3 27,5 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ALVES 61,15 0,49 0,49 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi