SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.308 1.284 1,93
VIOP 1.448 1.422 1,81
USD/TRY 7,8472 7,8256 0,28
BIST BANKA 1.445 1.407 2,70
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.291 13.336 -0,33
ALTIN 1.807,59 1.776,57 1,75
BRENT 47,95 47,88 0,15

Altınyağ Madencilik ve Enerji Hisse Senedi | ALMAD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,3 3,28 1,98
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,2 16,2 14,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Altınyağ Madencilik ve Enerji
Kuruluş 09.08.1962
Faal Alanı Bilumum yağlı tohumlardan nebati yağ üretimi, rafinerisi, sabun imali, bilumum nebati ve hayvani yağların ıslahı,hammadde, mamul madde ve artıklarının ve işletme yardımcı madde ve malzemelerinin iç ve dış piyasada alım satımı.
Telefon (0232)3768451
Faks (0232)3768458
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar59,245,5
Ödenmiş Sermaye105,0105,0
Net Kâr28,413,9

Cari Değerler

F/K 6,9
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 4,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,7 / 0,3
Piyasa Değeri 256,2 mnTL
Net Borç -16,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,83 2,09 2,52 495,12
USD 0,96 1,69 9,35 353,98
Göreceli 4,38 4,53 -11,15 430,50

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALMAD27.02.20015,280,09509,509,50 310.262 A/D
ALMAD27.02.20015,280,09509,509,50310.262A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar38.600.60533.372.73823.731.13218.644.669
Nakit ve Nakit Benzerleri17.663.9907.783.16615.42848.892
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar13.098.1897.469.6209.535.5217.393.763
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar472.9045.387.6507.125.0376.003.324
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar76.35835.20445.53570.232
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar7.140.64912.548.5836.861.0964.979.943
(Ara Toplam)38.452.09033.224.22323.582.61718.496.154
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar148.515148.515148.515148.515
Duran Varlıklar65.138.70259.595.81257.626.40754.960.404
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar45.860.21440.403.44438.560.41435.307.144
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6.800.00010.200.00010.200.00010.200.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.173.5251.285.5161.695.8461.780.797
Maddi Duran Varlıklar9.021.2295.437.2154.408.8904.654.965
Şerefiye436.473436.4731.099.3981.099.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.392.4531.400.2291.408.4451.416.305
Ertelenmiş Vergi Varlığı454.808432.935253.414501.795
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR103.739.30792.968.55081.357.53973.605.073
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler33.926.87044.108.11836.098.49238.763.088
Finansal Borçlar307.304347.368452.491481.943
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar26.375.83728.120.96827.978.31827.101.608
Diğer Borçlar2.759.16511.171.3193.437.0524.182.999
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)855.877582.289541.108228.387
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları495.087869.212892.491892.491
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.133.6003.016.9622.797.0325.875.660
(Ara Toplam)33.926.87044.108.11836.098.49238.763.088
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.524.2632.596.7622.457.4803.344.682
Finansal Borçlar1.056.5451.118.1981.450.9231.465.526
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar044.59744.59644.596
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar384.134485.628518.436479.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.004.004867.447371.742553.864
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler79.58080.89271.783801.472
Özkaynaklar67.288.17446.263.67042.801.56731.497.303
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar59.156.77745.549.96041.085.80430.587.627
Ödenmiş Sermaye105.000.000105.000.000105.000.000105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0-5.962.3590-5.962.359
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.733.1157.7757.7757.775
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-53.742.768-44.314.199-44.314.199-51.887.403
Dönem Net Kar/Zararı28.363.87813.927.22210.466.1437.573.204
Diğer Özsermaye Kalemleri-22.197.448-23.108.479-30.073.915-24.143.590
Azınlık Payları8.131.397713.7101.715.763909.676
TOPLAM KAYNAKLAR103.739.30792.968.55081.357.53973.605.073
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.968.947899.944493.7815.030.387
Satışların Maliyeti (-)-1.217.056-848.497-506.900-3.838.432
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)751.89151.447-13.1191.191.955
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)751.89151.447-13.1191.191.955
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-116.611-87.290-158.497-110.212
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.467.566-4.691.525-2.571.760-7.410.582
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri40.408.99724.526.46716.570.72634.120.752
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.079.693-6.191.685-2.778.336-22.024.644
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)24.497.01813.607.41411.049.0145.767.269
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.832.286-4.727.368-2.743.376-6.328.839
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.612.651363.687431.7717.222.015
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-48.33900-66.496
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı31.061.33013.971.10111.480.78512.922.788
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler00047.825
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-526.237-191.369-196.671-4.037.766
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6.564.312363.687431.7717.155.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.535.09313.779.73211.284.1148.932.847
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-102.044-80.924-46.793-1.483.510
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-102.044-80.924-46.793-1.483.510
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI30.433.04913.698.80811.237.3217.449.337
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)30.433.04913.698.80811.237.3217.449.337
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları2.069.171-228.414771.178-123.867
Ana Ortaklık Payları28.363.87813.927.22210.466.1437.573.204
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri551.092190.964100.837356.858
Kıdem Tazminatı180.190160.841165.882142.656
Finansman Giderleri-526.237-191.369-196.671-4.037.766
Yurtiçi Satışlar482.838356.423271.4922.950.291
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu52.832.81533.802.93416.909.7111.236.951
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu52.832.81533.691.96716.909.7111.236.951
Net YPP (Hedge Dahil)52.832.81533.802.93416.909.7111.236.951

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALMAD 2,4 6,9 A/D A/D 4,3 9/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ALMAD 2,44 0,02 0,02 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi