SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.963 1.945 0,94
VIOP 2.171 2.150 1,00
USD/TRY 13,5745 13,4770 0,72
BIST BANKA 1.728 1.725 0,17
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.841,71 1.847,51 -0,31
BRENT 88,31 87,18 1,30

Altınyağ Madencilik ve Enerji Hisse Senedi | ALMAD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,2 1,6 0,4
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 12,1 11,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Altınyağ Madencilik ve Enerji
Kuruluş 09.08.1962
Faal Alanı Bilumum yağlı tohumlardan nebati yağ üretimi, rafinerisi, sabun imali, bilumum nebati ve hayvani yağların ıslahı,hammadde, mamul madde ve artıklarının ve işletme yardımcı madde ve malzemelerinin iç ve dış piyasada alım satımı.
Telefon (0232)3768451
Faks (0232)3768458
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar88,379,7
Ödenmiş Sermaye105,0105,0
Net Kâr-0,6-6,5

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,0
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Piyasa Değeri 440,0 mnTL
Net Borç -21,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,23 5,26 25,98 13,48
USD 2,39 5,42 9,49 12,06
Göreceli 1,38 7,15 22,50 8,38

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALMAD27.02.20015,280,09509,509,50 310.262 A/D
ALMAD27.02.20015,280,09509,509,50310.262A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar31.925.42347.129.25871.809.10079.394.651
Nakit ve Nakit Benzerleri21.729.65037.711.96063.529.73659.919.470
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar4.993.0993.598.1911.541.92913.140.043
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar58.08558.086767.771311.143
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0040.33032.095
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.144.5895.761.0215.929.3345.991.900
(Ara Toplam)31.925.42347.129.25871.809.10079.394.651
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar78.336.27869.115.94384.794.33580.853.559
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar33.857.88137.032.38347.538.01443.218.839
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14.200.0006.800.0006.800.0006.800.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları00962.9811.059.653
Maddi Duran Varlıklar30.142.48425.108.03626.915.59627.078.996
Şerefiye00436.473436.473
Maddi Olmayan Duran Varlıklar135.913149.6401.488.2721.506.099
Ertelenmiş Vergi Varlığı025.884652.999753.499
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR110.261.701116.245.201156.603.435160.248.210
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler19.292.62735.732.82764.561.68173.728.537
Finansal Borçlar00278.296409.205
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar17.354.61118.050.75018.480.98217.809.427
Diğer Borçlar575.8071.774.21443.571.49252.835.270
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)00403.164320.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü711.4890279.448642.736
Borç Karşılıkları351.36915.509.912957.314947.207
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler299.351397.951590.985764.447
(Ara Toplam)19.292.62735.732.82764.561.68173.728.537
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.655.938816.2502.155.5342.105.522
Finansal Borçlar00789.809791.984
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar0339.944512.898414.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.440.300459.124852.827874.426
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler215.63817.182024.388
Özkaynaklar88.313.13679.696.12489.886.22084.414.151
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar88.313.13679.696.12466.162.95061.361.305
Ödenmiş Sermaye105.000.000105.000.000105.000.000105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri127001.031.646
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler03.2761.116.0521.116.052
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-19.511.846-19.511.846-21.961.239-50.234.413
Dönem Net Kar/Zararı-627.421-6.465.6824.807.98928.519.912
Diğer Özsermaye Kalemleri3.452.276670.376-22.799.852-24.071.892
Azınlık Payları0023.723.27023.052.846
TOPLAM KAYNAKLAR110.261.701116.245.201156.603.435160.248.210
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri7.578.3644.101.2152.264.4694.380.207
Satışların Maliyeti (-)-1.649.061-1.256.078-472.332-1.706.721
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)5.929.3032.845.1371.792.1372.673.486
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)5.929.3032.845.1371.792.1372.673.486
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-87.856-58.486-36.671-108.033
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.490.743-2.703.908-1.973.217-9.583.980
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri12.168.0679.292.9005.934.40252.931.604
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-30.909.331-28.349.583-2.449.819-19.337.174
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-17.390.560-18.973.9403.266.83226.575.903
Net Faaliyet Kar/Zararı1.350.70482.743-217.751-7.018.527
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22.094.63914.209.5442.655.3418.880.935
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.678.405-2.045.7800-86.790
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2.025.674-6.810.1765.922.17335.370.048
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0009.156
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-22.025-107.479-88.773-902.010
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler19.416.23412.163.7642.655.3418.794.145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.003.649-6.917.6555.833.40034.477.194
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.631.070451.973-372.377-666.351
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.770.6700-284.367-822.578
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-860.400451.973-88.010156.227
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-627.421-6.465.6825.461.02333.810.843
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-627.421-6.465.6825.461.02333.810.843
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları00653.0345.290.931
Ana Ortaklık Payları-627.421-6.465.6824.807.98928.519.912
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri487.468365.785181.227678.941
Kıdem Tazminatı118.78784.62494.41189.639
Finansman Giderleri-22.025-107.479-88.773-902.010
Yurtiçi Satışlar1.113.911816.697192.2131.918.250
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu26.410.94025.240.54529.627.12132.416.536
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu26.410.94025.240.54529.627.12132.416.536
Net YPP (Hedge Dahil)26.410.94025.240.54529.627.12132.416.536
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-37.094.931-23.559.8903.724.77458.916.759
Düzeltme Öncesi Kar-627.421-6.465.6825.461.02333.810.843
Düzeltmeler:-2.296.02816.580.778666.380-900.458
Amortisman & İtfa Payları487.468365.785181.227678.941
Karşılıklardaki Değişim-554.37514.584.065224.145138.864
Diğer Gelir/ Gider-2.229.1211.630.928261.008-1.718.263
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-2.923.44910.115.0966.127.40332.910.385
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-32.367.509-32.883.459-1.616.49226.216.709
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-35.290.958-22.768.3634.510.91159.127.094
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-1.803.973-791.527-786.137-210.335
Sabit Sermaye Yatırımları-2.879.266-433.2660-18.053.633
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit1.792.9321.792.9320811.440
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1.086.3341.359.6660-17.242.193
Serbest Nakit Akım-38.181.265-22.200.2243.724.77441.674.566
Finansal Borçlardaki Değişim-8.555-7.2860-7.286
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı00016.876.076
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit00-114.5081.327.222
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-8.555-7.286-114.50818.196.012
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-38.189.820-22.207.5103.610.26659.870.578
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-38.189.820-22.207.5103.610.26659.870.578
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler59.919.47059.919.47059.919.47048.892
Dönem Sonu Nakit21.729.65037.711.96063.529.73659.919.470

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALMAD 1,6 A/D A/D A/D 5,0 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi