SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.402 1.402 0,00
VIOP 1.512 1.512 0,00
USD/TRY 8,6621 8,6400 0,26
BIST BANKA 1.210 1.210 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.456 15.636 -1,15
ALTIN 1.775,98 1.778,97 -0,17
BRENT 75,16 75,19 -0,04

Altınyağ Madencilik ve Enerji Hisse Senedi | ALMAD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,77 2,4 0,63
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 3,7 3,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Altınyağ Madencilik ve Enerji
Kuruluş 09.08.1962
Faal Alanı Bilumum yağlı tohumlardan nebati yağ üretimi, rafinerisi, sabun imali, bilumum nebati ve hayvani yağların ıslahı,hammadde, mamul madde ve artıklarının ve işletme yardımcı madde ve malzemelerinin iç ve dış piyasada alım satımı.
Telefon (0232)3768451
Faks (0232)3768458
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar66,261,4
Ödenmiş Sermaye105,0105,0
Net Kâr4,828,5

Cari Değerler

F/K 8,1
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,8
FD/Satışlar 20,1
Yabancı Oranı (%) 0,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,4
Piyasa Değeri 185,8 mnTL
Net Borç -62,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,28 -10,61 -22,03 -19,18
USD -2,05 -11,54 -24,11 -30,42
Göreceli -2,76 -8,77 -19,26 -14,89

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALMAD27.02.20015,280,09509,509,50 310.262 A/D
ALMAD27.02.20015,280,09509,509,50310.262A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar71.809.10079.394.65138.600.60533.372.738
Nakit ve Nakit Benzerleri63.529.73659.919.47017.663.9907.783.166
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.541.92913.140.04313.098.1897.469.620
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar767.771311.143472.9045.387.650
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar40.33032.09576.35835.204
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.929.3345.991.9007.140.64912.548.583
(Ara Toplam)71.809.10079.394.65138.452.09033.224.223
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00148.515148.515
Duran Varlıklar84.794.33580.853.55965.138.70259.595.812
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar47.538.01443.218.83945.860.21440.403.444
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6.800.0006.800.0006.800.00010.200.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları962.9811.059.6531.173.5251.285.516
Maddi Duran Varlıklar26.915.59627.078.9969.021.2295.437.215
Şerefiye436.473436.473436.473436.473
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.488.2721.506.0991.392.4531.400.229
Ertelenmiş Vergi Varlığı652.999753.499454.808432.935
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR156.603.435160.248.210103.739.30792.968.550
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler64.561.68173.728.53733.926.87044.108.118
Finansal Borçlar278.296409.205307.304347.368
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar18.480.98217.809.42726.375.83728.120.968
Diğer Borçlar43.571.49252.835.2702.759.16511.171.319
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)403.164320.245855.877582.289
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü279.448642.73600
Borç Karşılıkları957.314947.207495.087869.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler590.985764.4473.133.6003.016.962
(Ara Toplam)64.561.68173.728.53733.926.87044.108.118
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.155.5342.105.5222.524.2632.596.762
Finansal Borçlar789.809791.9841.056.5451.118.198
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00044.597
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar512.898414.724384.134485.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü852.827874.4261.004.004867.447
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler024.38879.58080.892
Özkaynaklar89.886.22084.414.15167.288.17446.263.670
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.162.95061.361.30559.156.77745.549.960
Ödenmiş Sermaye105.000.000105.000.000105.000.000105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)000-5.962.359
Hisse Senedi İhraç Primleri01.031.64600
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.116.0521.116.0521.733.1157.775
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-21.961.239-50.234.413-53.742.768-44.314.199
Dönem Net Kar/Zararı4.807.98928.519.91228.363.87813.927.222
Diğer Özsermaye Kalemleri-22.799.852-24.071.892-22.197.448-23.108.479
Azınlık Payları23.723.27023.052.8468.131.397713.710
TOPLAM KAYNAKLAR156.603.435160.248.210103.739.30792.968.550
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.264.4694.380.2071.968.947899.944
Satışların Maliyeti (-)-472.332-1.706.721-1.217.056-848.497
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1.792.1372.673.486751.89151.447
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)1.792.1372.673.486751.89151.447
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-36.671-108.033-116.611-87.290
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.973.217-9.583.980-5.467.566-4.691.525
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri5.934.40252.931.60440.408.99724.526.467
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.449.819-19.337.174-11.079.693-6.191.685
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)3.266.83226.575.90324.497.01813.607.414
Net Faaliyet Kar/Zararı-217.751-7.018.527-4.832.286-4.727.368
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.655.3418.880.9356.612.651363.687
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-86.790-48.3390
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5.922.17335.370.04831.061.33013.971.101
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler09.15600
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-88.773-902.010-526.237-191.369
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2.655.3418.794.1456.564.312363.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.833.40034.477.19430.535.09313.779.732
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-372.377-666.351-102.044-80.924
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-284.367-822.57800
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-88.010156.227-102.044-80.924
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.461.02333.810.84330.433.04913.698.808
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.461.02333.810.84330.433.04913.698.808
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları653.0345.290.9312.069.171-228.414
Ana Ortaklık Payları4.807.98928.519.91228.363.87813.927.222
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri181.227678.941551.092190.964
Kıdem Tazminatı94.41189.639180.190160.841
Finansman Giderleri-88.773-902.010-526.237-191.369
Yurtiçi Satışlar192.2131.918.250482.838356.423
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu29.627.12132.416.53652.832.81533.802.934
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu29.627.12132.416.53652.832.81533.691.967
Net YPP (Hedge Dahil)29.627.12132.416.53652.832.81533.802.934

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALMAD 1,8 8,1 A/D 20,1 2,8 3/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ALMAD 1,77 0,02 0,02 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi