SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.103 1.096 0,59
VIOP 1.232 1.224 0,62
USD/TRY 7,7006 7,6623 0,50
BIST BANKS 1.087 1.072 1,36
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.594 12.542 0,41
GOLD 1.867,81 1.900,20 -1,70
BRENT 42,02 41,71 0,74

Altınyağ Madencilik ve Enerji Hisse Senedi | ALMAD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,09 1,56 0,47
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 8,4 8,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Altınyağ Madencilik ve Enerji
Kuruluş 09.08.1962
Faal Alanı Bilumum yağlı tohumlardan nebati yağ üretimi, rafinerisi, sabun imali, bilumum nebati ve hayvani yağların ıslahı,hammadde, mamul madde ve artıklarının ve işletme yardımcı madde ve malzemelerinin iç ve dış piyasada alım satımı.
Telefon (0232)3768451
Faks (0232)3768458
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar45,541,1
Ödenmiş Sermaye105,0105,0
Net Kâr13,910,5

Cari Değerler

F/K 7,8
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,2
Piyasa Değeri 163,8 mnTL
Net Borç -6,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,86 13,04 28,93 280,49
USD 9,43 10,24 23,56 195,16
Göreceli 9,22 13,49 29,60 294,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALMAD27.02.20015,280,09509,509,50 310.262 A/D
ALMAD27.02.20015,280,09509,509,50310.262A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar33.372.73823.731.13218.644.66919.250.055
Nakit ve Nakit Benzerleri7.783.16615.42848.89286.210
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar7.469.6209.535.5217.393.76311.606.179
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.387.6507.125.0376.003.324872.681
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar35.20445.53570.23275.188
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar12.548.5836.861.0964.979.9436.461.282
(Ara Toplam)33.224.22323.582.61718.496.15419.101.540
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar148.515148.515148.515148.515
Duran Varlıklar59.595.81257.626.40754.960.40451.280.484
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar40.403.44438.560.41435.307.14433.718.929
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10.200.00010.200.00010.200.00010.200.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları1.285.5161.695.8461.780.7970
Maddi Duran Varlıklar5.437.2154.408.8904.654.9654.903.474
Şerefiye436.4731.099.3981.099.398914.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.400.2291.408.4451.416.3051.404.337
Ertelenmiş Vergi Varlığı432.935253.414501.795138.773
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR92.968.55081.357.53973.605.07370.530.539
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler44.108.11836.098.49238.763.08844.461.668
Finansal Borçlar347.368452.491481.943939.189
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar28.120.96827.978.31827.101.60830.912.685
Diğer Borçlar11.171.3193.437.0524.182.9995.407.469
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)582.289541.108228.387377.949
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları869.212892.491892.491857.815
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.016.9622.797.0325.875.6605.966.561
(Ara Toplam)44.108.11836.098.49238.763.08844.461.668
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.596.7622.457.4803.344.6821.654.873
Finansal Borçlar1.118.1981.450.9231.465.5260
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar44.59744.59644.59644.596
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar485.628518.436479.224470.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü867.447371.742553.864532.349
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler80.89271.783801.472607.178
Özkaynaklar46.263.67042.801.56731.497.30324.413.998
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.549.96041.085.80430.587.62720.571.274
Ödenmiş Sermaye105.000.000105.000.000105.000.000105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-5.962.3590-5.962.359-5.962.359
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.7757.7757.7757.775
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-44.314.199-44.314.199-51.887.403-52.939.293
Dönem Net Kar/Zararı13.927.22210.466.1437.573.204-1.383.538
Diğer Özsermaye Kalemleri-23.108.479-30.073.915-24.143.590-24.151.311
Azınlık Payları713.7101.715.763909.6763.842.724
TOPLAM KAYNAKLAR92.968.55081.357.53973.605.07370.530.539
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri899.944493.7815.030.3874.633.722
Satışların Maliyeti (-)-848.497-506.900-3.838.432-3.604.744
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)51.447-13.1191.191.9551.028.978
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)51.447-13.1191.191.9551.028.978
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-87.290-158.497-110.212-78.788
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.691.525-2.571.760-7.410.582-6.247.645
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri24.526.46716.570.72634.120.75221.398.764
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.191.685-2.778.336-22.024.644-17.999.334
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)13.607.41411.049.0145.767.269-1.898.025
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.727.368-2.743.376-6.328.839-5.297.455
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler363.687431.7717.222.0157.583.430
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00-66.4960
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı13.971.10111.480.78512.922.7885.685.405
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0047.8250
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-191.369-196.671-4.037.766-3.532.790
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler363.687431.7717.155.5197.583.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.779.73211.284.1148.932.8472.152.615
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-80.924-46.793-1.483.510-1.789.970
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-80.924-46.793-1.483.510-1.789.970
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI13.698.80811.237.3217.449.337362.645
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)13.698.80811.237.3217.449.337362.645
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-228.414771.178-123.8671.746.183
Ana Ortaklık Payları13.927.22210.466.1437.573.204-1.383.538
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri190.964100.837356.858356.858
Kıdem Tazminatı160.841165.882142.656129.431
Finansman Giderleri-191.369-196.671-4.037.766-3.532.790
Yurtiçi Satışlar356.423271.4922.950.2913.097.826
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu33.802.93416.909.7111.236.95128.226.600
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu33.691.96716.909.7111.236.95128.226.600
Net YPP (Hedge Dahil)33.802.93416.909.7111.236.95128.226.600

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALMAD 1,4 7,8 A/D A/D 3,3 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi