SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.392 1.392 0,00
VIOP 1.492 1.491 0,06
USD/TRY 8,6615 8,6647 -0,04
BIST BANKA 1.246 1.239 0,54
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.132 15.490 -2,31
ALTIN 1.765,46 1.764,28 0,07
BRENT 74,56 73,92 0,87

Altınyağ Madencilik ve Enerji Hisse Senedi | ALMAD

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,51 1,95 0,44
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 2,4 2,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Altınyağ Madencilik ve Enerji
Kuruluş 09.08.1962
Faal Alanı Bilumum yağlı tohumlardan nebati yağ üretimi, rafinerisi, sabun imali, bilumum nebati ve hayvani yağların ıslahı,hammadde, mamul madde ve artıklarının ve işletme yardımcı madde ve malzemelerinin iç ve dış piyasada alım satımı.
Telefon (0232)3768451
Faks (0232)3768458
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli - İzmir

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar79,766,2
Ödenmiş Sermaye105,0105,0
Net Kâr-6,54,8

Cari Değerler

F/K 23,6
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,4
FD/Satışlar 20,4
Yabancı Oranı (%) 0,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,3
Piyasa Değeri 192,2 mnTL
Net Borç -37,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,66 -3,68 7,65 -16,44
USD -3,79 -6,12 5,91 -28,47
Göreceli -0,73 -0,48 11,73 -11,35

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ALMAD27.02.20015,280,09509,509,50 310.262 A/D
ALMAD27.02.20015,280,09509,509,50310.262A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar47.129.25871.809.10079.394.65138.600.605
Nakit ve Nakit Benzerleri37.711.96063.529.73659.919.47017.663.990
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar3.598.1911.541.92913.140.04313.098.189
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar58.086767.771311.143472.904
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar040.33032.09576.358
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar5.761.0215.929.3345.991.9007.140.649
(Ara Toplam)47.129.25871.809.10079.394.65138.452.090
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar000148.515
Duran Varlıklar69.115.94384.794.33580.853.55965.138.702
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar37.032.38347.538.01443.218.83945.860.214
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6.800.0006.800.0006.800.0006.800.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0962.9811.059.6531.173.525
Maddi Duran Varlıklar25.108.03626.915.59627.078.9969.021.229
Şerefiye0436.473436.473436.473
Maddi Olmayan Duran Varlıklar149.6401.488.2721.506.0991.392.453
Ertelenmiş Vergi Varlığı25.884652.999753.499454.808
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR116.245.201156.603.435160.248.210103.739.307
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler35.732.82764.561.68173.728.53733.926.870
Finansal Borçlar0278.296409.205307.304
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar18.050.75018.480.98217.809.42726.375.837
Diğer Borçlar1.774.21443.571.49252.835.2702.759.165
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0403.164320.245855.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0279.448642.7360
Borç Karşılıkları15.509.912957.314947.207495.087
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler397.951590.985764.4473.133.600
(Ara Toplam)35.732.82764.561.68173.728.53733.926.870
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler816.2502.155.5342.105.5222.524.263
Finansal Borçlar0789.809791.9841.056.545
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar339.944512.898414.724384.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü459.124852.827874.4261.004.004
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17.182024.38879.580
Özkaynaklar79.696.12489.886.22084.414.15167.288.174
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar79.696.12466.162.95061.361.30559.156.777
Ödenmiş Sermaye105.000.000105.000.000105.000.000105.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri001.031.6460
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.2761.116.0521.116.0521.733.115
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-19.511.846-21.961.239-50.234.413-53.742.768
Dönem Net Kar/Zararı-6.465.6824.807.98928.519.91228.363.878
Diğer Özsermaye Kalemleri670.376-22.799.852-24.071.892-22.197.448
Azınlık Payları023.723.27023.052.8468.131.397
TOPLAM KAYNAKLAR116.245.201156.603.435160.248.210103.739.307
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri4.101.2152.264.4694.380.2071.968.947
Satışların Maliyeti (-)-1.256.078-472.332-1.706.721-1.217.056
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2.845.1371.792.1372.673.486751.891
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)2.845.1371.792.1372.673.486751.891
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-58.486-36.671-108.033-116.611
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.703.908-1.973.217-9.583.980-5.467.566
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri9.292.9005.934.40252.931.60440.408.997
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-28.349.583-2.449.819-19.337.174-11.079.693
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-18.973.9403.266.83226.575.90324.497.018
Net Faaliyet Kar/Zararı82.743-217.751-7.018.527-4.832.286
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.209.5442.655.3418.880.9356.612.651
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-2.045.7800-86.790-48.339
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-6.810.1765.922.17335.370.04831.061.330
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler009.1560
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-107.479-88.773-902.010-526.237
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler12.163.7642.655.3418.794.1456.564.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.917.6555.833.40034.477.19430.535.093
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)451.973-372.377-666.351-102.044
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-284.367-822.5780
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)451.973-88.010156.227-102.044
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-6.465.6825.461.02333.810.84330.433.049
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-6.465.6825.461.02333.810.84330.433.049
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0653.0345.290.9312.069.171
Ana Ortaklık Payları-6.465.6824.807.98928.519.91228.363.878
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri365.785181.227678.941551.092
Kıdem Tazminatı84.62494.41189.639180.190
Finansman Giderleri-107.479-88.773-902.010-526.237
Yurtiçi Satışlar816.697192.2131.918.250482.838
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu25.240.54529.627.12132.416.53652.832.815
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu25.240.54529.627.12132.416.53652.832.815
Net YPP (Hedge Dahil)25.240.54529.627.12132.416.53652.832.815

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ALMAD 1,8 23,6 A/D 20,4 2,4 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ALMAD 1,83 0,02 0,02 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi