SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.480 1.455 1,68
VIOP 1.594 1.567 1,73
USD/TRY 9,6026 9,5001 1,08
BIST BANKS 1.271 1.247 1,91
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.543 15.473 0,46
GOLD 1.792,41 1.782,92 0,53
BRENT 85,72 84,61 1,31

Adese AVM Hisse Senedi | ADESE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,13 1,39 0,26
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,9 48,2 46,3

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Adese AVM
Kuruluş 01.01.1991
Faal Alanı Alışveriş merkezi işletmeciliği.
Telefon (0332)2214242
Faks (0332)2214235
Adres Hacı Yusuf Mescid Mh. Gülçiçek Sk. No:4 Karatay / KONYA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar777,6783,0
Ödenmiş Sermaye252,0252,0
Net Kâr-6,1-3,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 1,23
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 2,7
Piyasa Değeri 297,4 mnTL
Net Borç 386,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 2,61 2,61 -57,86
USD -3,13 -1,45 -7,54 -67,39
Göreceli -1,65 -2,27 -2,42 -57,95

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ADESEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ADESEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar184.842.000178.190.000280.926.000320.733.000
Nakit ve Nakit Benzerleri18.165.0005.371.00023.937.00012.802.000
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar19.977.0005.190.0009.146.00015.378.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar130.861.000153.284.000223.183.000243.775.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar5.220.0005.675.00020.348.00045.356.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.850.000498.0004.312.0003.422.000
(Ara Toplam)178.073.000170.018.000280.926.000320.733.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar6.769.0008.172.00000
Duran Varlıklar1.192.655.0001.198.591.0001.272.563.0001.035.674.000
Ticari Alacaklar2.968.0004.323.000492.000492.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.759.0002.902.0003.347.0003.687.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.108.373.0001.108.373.000653.462.000632.849.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar2.124.0002.218.000501.026.000323.873.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.623.00014.006.00014.376.00014.442.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı235.000229.00034.539.000336.000
Diğer Duran Varlıklar63.573.00066.540.00065.321.00059.995.000
TOPLAM VARLIKLAR1.377.497.0001.376.781.0001.553.489.0001.356.407.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler410.800.000398.091.000493.730.000475.425.000
Finansal Borçlar360.289.000351.346.000352.362.000345.306.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.912.0009.509.00093.507.00095.299.000
Diğer Borçlar12.170.0009.072.00017.860.00014.520.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)14.167.0005.317.0002.992.0003.409.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13.0001.00000
Borç Karşılıkları5.453.0005.487.0005.646.0005.758.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.796.00017.359.00021.363.00011.133.000
(Ara Toplam)410.800.000398.091.000493.730.000475.425.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler189.060.000195.702.000275.426.000208.295.000
Finansal Borçlar44.250.00049.384.00082.053.00089.378.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.488.0001.681.0005.500.0006.339.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü143.322.000144.637.000187.873.000112.578.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar777.637.000782.988.000784.333.000672.687.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar777.601.000782.952.000784.297.000672.652.000
Ödenmiş Sermaye252.000.000252.000.000252.000.000252.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0511.00000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.482.0004.482.0004.482.0004.482.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları84.466.00083.397.000181.829.000180.644.000
Dönem Net Kar/Zararı-6.139.000-3.654.000-73.814.000-34.308.000
Diğer Özsermaye Kalemleri442.792.000446.216.000419.800.000269.834.000
Azınlık Payları36.00036.00036.00035.000
TOPLAM KAYNAKLAR1.377.497.0001.376.781.0001.553.489.0001.356.407.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri13.029.0006.036.000213.193.000158.932.000
Satışların Maliyeti (-)-165.000-99.000-163.820.000-112.332.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.864.0005.937.00049.373.00046.600.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.864.0005.937.00049.373.00046.600.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.841.000-2.048.000-90.092.000-58.617.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.369.000-3.352.000-28.376.000-18.953.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri6.401.0004.515.0003.486.0004.826.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.231.000-3.004.000-8.040.000-3.588.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)7.824.0002.048.000-73.649.000-29.732.000
Net Faaliyet Kar/Zararı4.654.000537.000-69.095.000-30.970.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0031.171.0005.500.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-68.000-40.000-5.082.000-866.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı7.756.0002.008.000-47.560.000-25.098.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.557.0004.800.00020.217.00013.166.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-30.178.000-14.921.000-40.837.000-20.236.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-68.000-40.00026.089.0004.634.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.865.000-8.113.000-68.180.000-32.168.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)8.716.0007.460.000-5.634.000-2.140.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-15.000-3.000-3.0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)8.731.0007.463.000-5.631.000-2.140.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-2.149.000-653.000-73.814.000-34.308.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)-3.990.000-3.012.00000
DÖNEM KARI (ZARARI)-6.139.000-3.665.000-73.814.000-34.308.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-6.139.000-3.665.000-73.814.000-34.308.000
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri1.075.000582.00019.601.00015.098.000
Kıdem Tazminatı-375.000-321.000561.0001.204.000
Finansman Giderleri-30.178.000-14.921.000-40.837.000-20.236.000
Yurtiçi Satışlar00154.589.0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-4.434.000-25.894.000-16.814.000-18.061.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4.434.000-25.894.000-16.814.000-18.061.000
Net YPP (Hedge Dahil)-4.434.000-25.894.000-16.814.000-18.061.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-23.147.000-37.986.000-97.860.000-125.543.000
Düzeltme Öncesi Kar-6.139.000-3.654.000-73.814.000-34.308.000
Düzeltmeler:-15.219.000-20.046.0002.702.0003.762.000
Amortisman & İtfa Payları1.075.000582.00019.601.00015.098.000
Karşılıklardaki Değişim-66.000-19.000-637.000-446.000
Diğer Gelir/ Gider-16.228.000-20.609.000-16.262.000-10.890.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)-21.358.000-23.700.000-71.112.000-30.546.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler9.010.000-3.759.000-26.394.000-91.225.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-12.348.000-27.459.000-97.506.000-121.771.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-10.799.000-10.527.000-354.000-3.772.000
Sabit Sermaye Yatırımları35.275.00035.291.00012.650.00012.061.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-1.683.000-1.643.000-5.872.000-1.407.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit33.592.00033.648.0006.778.00010.654.000
Serbest Nakit Akım10.445.000-4.338.000-91.082.000-114.889.000
Finansal Borçlardaki Değişim-10.011.000-5.559.000-8.660.0004.012.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı00126.511.000126.511.000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-6.206.000-8.669.000-8.669.000-8.669.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-16.217.000-14.228.000109.182.000121.854.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-5.772.000-18.566.00018.100.0006.965.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-5.772.000-18.566.00018.100.0006.965.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler23.937.00023.937.0005.837.0005.837.000
Dönem Sonu Nakit18.165.0005.371.00023.937.00012.802.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ADESE 1,2 A/D A/D A/D 0,4 6/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ADESE 1,18 1,23 1,26 3,15 0,03
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi