SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 8.057 8.087 -0,37
VIOP 8.673 8.732 -0,67
USD/TRY 28,8902 28,8819 0,03
BIST BANKA 8.856 8.862 -0,07
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 16.533 16.405 0,78
ALTIN 2.019,29 2.019,13 0,01
BRENT 77,25 78,03 -1,00

Adese AVM Hisse Senedi | ADESE

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,91 2,71 0,8
Hacim Hareketi (Milyon TL) 79,6 813,6 734,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Adese AVM
Kuruluş 01.01.1991
Faal Alanı Alışveriş merkezi işletmeciliği.
Telefon (0332)2214242
Faks (0332)2214235
Adres Hacı Yusuf Mescid Mh. Gülçiçek Sk. No:4 Karatay / KONYA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar4.105,04.035,7
Ödenmiş Sermaye1.008,01.008,0
Net Kâr231,192,6

Yayınlanmış Şirket Raporları

Tümü
    Şirket ile ilgili yayınlanmış raporlara ulaşmak için tıklayınız.

Cari Değerler

F/K 1,2
FD/FAVÖK 24,9
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 12,5
Yabancı Oranı (%) 1,83
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 8,9 / 8,0
Piyasa Değeri 2.026,1 mnTL
Net Borç -93,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -
Halka Açıklık Oranı (%) 92,9

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,01 -1,95 3,08 1,01
USD 0,94 -1,92 1,23 -34,58
Göreceli 1,39 -1,51 -1,42 -30,93

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ADESEAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ADESEAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar589.504.000646.930.000607.087.000584.389.000
Nakit ve Nakit Benzerleri150.281.000308.491.000356.535.000390.593.000
Finansal Yatırımlar0015.000.0000
Ticari Alacaklar46.513.00024.265.00021.663.00030.078.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar9.000025.00010.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar266.551.000189.071.000147.083.00091.469.000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar125.960.000124.913.00066.591.00071.302.000
(Ara Toplam)589.314.000646.740.000606.897.000583.452.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar190.000190.000190.000937.000
Duran Varlıklar4.373.582.0004.166.937.0005.177.164.0004.787.989.000
Ticari Alacaklar343.000574.000685.0001.158.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.177.0001.189.0001.105.0001.322.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar58.863.00066.327.00031.754.00024.028.000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.638.727.0003.396.520.0003.409.507.0003.409.507.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar96.984.00049.322.00035.424.00026.366.000
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.997.0009.140.0009.328.00010.625.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı664.000334.000345.000438.000
Diğer Duran Varlıklar567.827.000643.531.0001.689.016.0001.314.545.000
TOPLAM VARLIKLAR4.963.086.0004.813.867.0005.784.251.0005.372.378.000
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler164.844.000151.256.000137.180.000126.427.000
Finansal Borçlar30.015.00021.071.00028.338.00031.924.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar23.665.00030.099.00026.024.00010.284.000
Diğer Borçlar74.559.00069.441.00049.893.00052.450.000
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)16.925.00017.579.00018.942.00021.709.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü7.145.000298.00032.0000
Borç Karşılıkları9.664.0009.603.0009.788.0009.447.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.871.0003.165.0004.163.000613.000
(Ara Toplam)164.844.000151.256.000137.180.000126.427.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler695.607.000627.191.000630.989.000633.364.000
Finansal Borçlar26.367.000524.0002.599.0008.842.000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)42.297.000000
Uzun vadeli karşılıklar2.045.0002.022.0002.189.0003.980.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü624.898.000624.645.000626.201.000620.542.000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar4.102.635.0004.035.420.0005.016.082.0004.612.587.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.105.003.0004.035.675.0005.015.680.0004.612.109.000
Ödenmiş Sermaye1.008.000.0001.008.000.0001.008.000.0001.008.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri514.000514.000514.000514.000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.502.0004.502.0004.502.0004.502.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1.943.887.0001.943.887.0001.947.967.000381.618.000
Dönem Net Kar/Zararı231.119.00092.555.00022.154.0001.560.516.000
Diğer Özsermaye Kalemleri916.981.000986.217.0002.032.543.0001.656.959.000
Azınlık Payları-2.368.000-255.000402.000478.000
TOPLAM KAYNAKLAR4.963.086.0004.813.867.0005.784.251.0005.372.378.000
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri151.877.00089.499.00036.734.00090.015.000
Satışların Maliyeti (-)-55.005.000-30.527.000-13.233.000-21.414.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)96.872.00058.972.00023.501.00068.601.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)96.872.00058.972.00023.501.00068.601.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7.761.000-1.817.000-175.000-85.000
Genel Yönetim Giderleri (-)-35.594.000-26.333.000-13.436.000-22.784.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri1.926.0001.081.000784.0002.542.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.427.000-2.066.000-387.000-2.136.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)51.016.00029.837.00010.287.00046.138.000
Net Faaliyet Kar/Zararı53.517.00030.822.0009.890.00045.732.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0001.810.779.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-11.986.000-11.986.0000-882.000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar33.255.00040.628.0001.901.0007.843.000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı72.285.00058.479.00012.188.0001.863.878.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler173.280.00039.263.00016.707.00087.534.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3.744.000-1.730.000-1.652.000-13.264.000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-11.986.000-11.986.00001.809.897.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)241.821.00096.012.00027.243.0001.938.148.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-13.961.000-4.603.000-5.578.000-381.009.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-9.474.000-305.000-21.0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-4.487.000-4.298.000-5.557.000-381.009.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI227.860.00091.409.00021.665.0001.557.139.000
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)410.000410.000410.0003.179.000
DÖNEM KARI (ZARARI)228.270.00091.819.00022.075.0001.560.318.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları-2.849.000-736.000-79.000-198.000
Ana Ortaklık Payları231.119.00092.555.00022.154.0001.560.516.000
Hisse Başına Kazanç0002
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.931.0003.978.0002.261.0003.951.000
Kıdem Tazminatı428.000315.000371.000336.000
Finansman Giderleri-3.744.000-1.730.000-1.652.000-13.264.000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu9.841.0009.483.000-12.947.0006.542.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu9.841.0009.483.000-12.947.0006.542.000
Net YPP (Hedge Dahil)9.841.0009.483.000-12.947.0006.542.000
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit64.262.000-36.028.000-14.347.00074.855.000
Düzeltme Öncesi Kar228.270.00091.819.00022.075.0001.560.318.000
Düzeltmeler:-43.063.000-53.327.000-7.612.000-1.474.562.000
Amortisman & İtfa Payları6.931.0003.978.0002.261.0003.951.000
Karşılıklardaki Değişim525.000412.000610.0005.191.000
Diğer Gelir/ Gider-50.519.000-57.717.000-10.483.000-1.483.704.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)185.207.00038.492.00014.463.00085.756.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-168.693.000-107.041.000-41.559.000-87.274.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)16.514.000-68.549.000-27.096.000-1.518.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit47.748.00032.521.00012.749.00076.373.000
Sabit Sermaye Yatırımları-34.291.000-25.449.000-10.024.000-17.386.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-242.208.00000-14.279.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-276.499.000-25.449.000-10.024.000-31.665.000
Serbest Nakit Akım-212.237.000-61.477.000-24.371.00043.190.000
Finansal Borçlardaki Değişim-24.884.000-18.719.000-9.687.000-26.675.000
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-3.191.000-1.906.0000-584.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-28.075.000-20.625.000-9.687.000-27.259.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-240.312.000-82.102.000-34.058.00015.931.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-240.312.000-82.102.000-34.058.00015.931.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler390.593.000390.593.000390.593.000374.662.000
Dönem Sonu Nakit150.281.000308.491.000356.535.000390.593.000

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ADESE 2,0 1,2 24,9 12,5 0,5 9/2023
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ADESE 2,01 1,82 1,83 0,92 0,01
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi