SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 115.748 116.908 -0,99
VIOP 132.046 133.995 -1,45
USD/TRY 6,8597 6,8528 0,10
BIST BANKS 129.633 131.760 -1,61
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.528 12.608 -0,64
GOLD 1.775,06 1.775,34 -0,02
BRENT 42,77 43,14 -0,86

 Ulaşlar Turizm Yatırımları Hisse Senedi | ULAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,65 6,42 4,77
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,5 39,5 39,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ulaşlar Turizm Yatırımları
Kuruluş 07.10.0985
Faal Alanı Turizm Tesisi İşletmeciliği ve Dayanıklı Tüketim Malları Satışı
Telefon (0312)4740490
Faks (0312)4740491
Adres Aşağı Öveçler mahallesi, 1042. Cadde, 1330 sokak, 3-4, Çankaya / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar24,425,2
Ödenmiş Sermaye11,211,2
Net Kâr-0,7-1,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,6
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,49
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,4
Piyasa Değeri 62,9 mnTL
Net Borç -9,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 9,94 -6,00 105,09 166,04
USD 10,11 -6,00 103,30 131,08
Göreceli 11,04 -6,88 91,53 162,99

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ULAS0,000,00000,000,00 0 A/D
ULAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.691.78614.816.50215.106.93817.168.751
Nakit ve Nakit Benzerleri11.046.8983.830.875716.9461.692.258
Finansal Yatırımlar09.394.9153.610.0264.070.558
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.086.9131.005.65910.179.83610.793.243
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar557.975585.053600.130612.692
(Ara Toplam)12.691.78614.816.50215.106.93817.168.751
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar15.783.01515.859.58215.923.61316.725.788
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar000825.771
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14.875.59014.875.59014.875.59014.875.590
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar711.496743.814726.715775.198
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.74515.12615.50715.889
Ertelenmiş Vergi Varlığı181.184225.052305.801233.340
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR28.474.80130.676.08431.030.55133.894.539
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.076.1203.368.5803.218.3914.563.568
Finansal Borçlar938.9932.326.4752.220.9933.534.613
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar3.9372.8607.8839.789
Diğer Borçlar32.60639.50733.15435.507
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.009.980920.731877.161892.041
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler90.60479.00779.20091.618
(Ara Toplam)2.076.1203.368.5803.218.3914.563.568
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.954.8992.145.9922.689.4713.000.002
Finansal Borçlar928.906952.7371.261.6531.344.459
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)780.313940.9111.117.4781.361.278
Uzun vadeli karşılıklar245.680252.344310.340294.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar24.443.78225.161.51225.122.68926.330.969
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.443.78225.161.51225.122.68926.330.969
Ödenmiş Sermaye11.157.00011.157.00011.157.00011.157.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri001.934.7620
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.137.99416.137.99416.137.99416.137.994
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.895.393-5.837.087-5.837.087-5.837.087
Dönem Net Kar/Zararı-719.040-1.058.306-1.115.57687.907
Diğer Özsermaye Kalemleri4.763.2214.761.9112.845.5964.785.155
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR28.474.80130.676.08431.030.55133.894.539
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-416.818-2.026.210-1.535.336-1.088.691
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri150.3041.984.8761.632.1331.536.609
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-169.715-1.028.142-989.779-354.349
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-436.229-1.069.476-892.98293.569
Net Faaliyet Kar/Zararı-416.818-2.026.210-1.535.336-1.088.691
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler-146.378601.233127.212404.029
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-582.607-468.243-765.770497.598
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler154.621398.152356.314297.349
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-247.513-932.238-735.505-665.163
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-146.378601.233127.212404.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-675.499-1.002.329-1.144.961129.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-43.541-55.97729.385-41.877
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-43.541-55.97729.385-41.877
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-719.040-1.058.306-1.115.57687.907
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-719.040-1.058.306-1.115.57687.907
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-719.040-1.058.306-1.115.57687.907
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri32.699141.836155.809106.945
Kıdem Tazminatı6.34217.39115.5729.538
Finansman Giderleri-247.513-932.238-735.505-665.163
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.672.275-1.731.6406.010.4986.634.290
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.672.275-1.731.6406.634.2906.634.290
Net YPP (Hedge Dahil)-1.672.275-1.731.6406.010.4986.634.290

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ULAS 5,6 A/D A/D A/D 2,6 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ULAS 5,64 0,49 0,49 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi