SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.542 1.538 0,26
VIOP 1.631 1.625 0,37
USD/TRY 7,5320 7,5113 0,28
BIST BANKS 1.408 1.417 -0,62
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.921 14.056 -0,97
GOLD 1.698,21 1.697,41 0,05
BRENT 69,54 66,74 4,20

Ulaşlar Turizm Yatırımları Hisse Senedi | ULAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,9 4,73 0,83
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,6 14,5 13,8

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ulaşlar Turizm Yatırımları
Kuruluş 07.10.0985
Faal Alanı Turizm Tesisi İşletmeciliği ve Dayanıklı Tüketim Malları Satışı
Telefon (0312)4740490
Faks (0312)4740491
Adres Aşağı Öveçler mahallesi, 1042. Cadde, 1330 sokak, 3-4, Çankaya / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar31,132,2
Ödenmiş Sermaye25,425,4
Net Kâr5,97,1

Cari Değerler

F/K 17,5
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 3,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,00
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,3 / 0,7
Piyasa Değeri 103,8 mnTL
Net Borç -8,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,97 0,99 -0,49 -3,54
USD -1,63 -0,89 -5,38 -4,69
Göreceli -1,23 -3,64 -2,46 -7,62

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ULAS0,000,00000,000,00 0 A/D
ULAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar10.936.67011.816.60411.048.71612.691.786
Nakit ve Nakit Benzerleri9.339.69910.064.1279.365.19611.046.898
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.078.1461.220.0691.140.9461.086.913
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar518.825532.408542.574557.975
(Ara Toplam)10.936.67011.816.60411.048.71612.691.786
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar24.576.45624.761.66824.793.10115.783.015
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller23.900.00024.065.00024.065.00014.875.590
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar662.857682.687713.738711.496
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.59913.98114.36314.745
Ertelenmiş Vergi Varlığı000181.184
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR35.513.12636.578.27235.841.81728.474.801
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.682.5991.732.0521.576.3642.076.120
Finansal Borçlar396.063349.964333.789938.993
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.72723.09634.5723.937
Diğer Borçlar42.72845.44358.93332.606
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.137.7781.210.2401.060.5411.009.980
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler103.303103.30988.52990.604
(Ara Toplam)1.682.5991.732.0521.576.3642.076.120
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.724.2832.607.2122.912.8841.954.899
Finansal Borçlar72.231161.268245.775928.906
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)21.820328.257554.968780.313
Uzun vadeli karşılıklar185.391244.224228.833245.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.444.8411.873.4631.883.3080
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar31.106.24432.239.00831.352.56924.443.782
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.106.24432.239.00831.352.56924.443.782
Ödenmiş Sermaye25.382.17525.382.17511.157.00011.157.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.934.7621.934.7621.934.7620
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.912.8191.912.81916.137.99416.137.994
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.865.715-6.895.393-6.895.393-6.895.393
Dönem Net Kar/Zararı5.918.8877.052.4356.162.928-719.040
Diğer Özsermaye Kalemleri2.823.3162.852.2102.855.2784.763.221
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR35.513.12636.578.27235.841.81728.474.801
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.161.801-1.574.195-934.427-416.818
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri458.963378.741227.755150.304
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.087.543-489.342-277.365-169.715
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-2.790.381-1.684.796-984.037-436.229
Net Faaliyet Kar/Zararı-2.161.801-1.574.195-934.427-416.818
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.260.43810.955.3259.309.496-146.378
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.470.0579.270.5298.325.459-582.607
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler529.617289.694260.088154.621
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-417.355-415.538-321.291-247.513
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler11.260.43810.955.3259.309.496-146.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.582.3199.144.6858.264.256-675.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.663.432-2.092.250-2.101.328-43.541
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.663.432-2.092.250-2.101.328-43.541
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.918.8877.052.4356.162.928-719.040
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.918.8877.052.4356.162.928-719.040
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.918.8877.052.4356.162.928-719.040
Hisse Başına Kazanç0010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0010
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0010
Dipnot
Amortisman Giderleri127.59095.91664.48332.699
Kıdem Tazminatı26.76520.32712.9226.342
Finansman Giderleri-417.355-415.538-321.291-247.513
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu7.318.680-328.257-544.376-1.672.275
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu7.318.680-328.257-544.376-1.672.275
Net YPP (Hedge Dahil)7.318.680-328.257-544.376-1.672.275

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ULAS 4,1 17,5 A/D A/D 3,3 12/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ULAS 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi