SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.124 1.120 0,41
VIOP 1.263 1.257 0,47
USD/TRY 7,6582 7,6254 0,43
BIST BANKS 1.153 1.142 0,93
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.469 12.607 -1,09
GOLD 1.861,75 1.867,86 -0,33
BRENT 41,83 41,94 -0,26

Ulaşlar Turizm Yatırımları Hisse Senedi | ULAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,8022 3,19 1,3878
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 62,1 61,4

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ulaşlar Turizm Yatırımları
Kuruluş 07.10.0985
Faal Alanı Turizm Tesisi İşletmeciliği ve Dayanıklı Tüketim Malları Satışı
Telefon (0312)4740490
Faks (0312)4740491
Adres Aşağı Öveçler mahallesi, 1042. Cadde, 1330 sokak, 3-4, Çankaya / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar31,424,4
Ödenmiş Sermaye11,211,2
Net Kâr6,2-0,7

Cari Değerler

F/K 14,6
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,24
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 0,7
Piyasa Değeri 73,4 mnTL
Net Borç -8,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,03 -7,07 20,42 210,75
USD 0,41 -7,31 17,08 144,24
Göreceli -1,43 -8,08 17,72 216,28

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ULAS0,000,00000,000,00 0 A/D
ULAS0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar11.048.71612.691.78614.816.50215.106.938
Nakit ve Nakit Benzerleri9.365.19611.046.8983.830.875716.946
Finansal Yatırımlar009.394.9153.610.026
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.140.9461.086.9131.005.65910.179.836
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar542.574557.975585.053600.130
(Ara Toplam)11.048.71612.691.78614.816.50215.106.938
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar24.793.10115.783.01515.859.58215.923.613
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller24.065.00014.875.59014.875.59014.875.590
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar713.738711.496743.814726.715
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.36314.74515.12615.507
Ertelenmiş Vergi Varlığı0181.184225.052305.801
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR35.841.81728.474.80130.676.08431.030.551
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.576.3642.076.1203.368.5803.218.391
Finansal Borçlar333.789938.9932.326.4752.220.993
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar34.5723.9372.8607.883
Diğer Borçlar58.93332.60639.50733.154
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.060.5411.009.980920.731877.161
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler88.52990.60479.00779.200
(Ara Toplam)1.576.3642.076.1203.368.5803.218.391
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.912.8841.954.8992.145.9922.689.471
Finansal Borçlar245.775928.906952.7371.261.653
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)554.968780.313940.9111.117.478
Uzun vadeli karşılıklar228.833245.680252.344310.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.883.308000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar31.352.56924.443.78225.161.51225.122.689
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.352.56924.443.78225.161.51225.122.689
Ödenmiş Sermaye11.157.00011.157.00011.157.00011.157.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri1.934.762001.934.762
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.137.99416.137.99416.137.99416.137.994
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.895.393-6.895.393-5.837.087-5.837.087
Dönem Net Kar/Zararı6.162.928-719.040-1.058.306-1.115.576
Diğer Özsermaye Kalemleri2.855.2784.763.2214.761.9112.845.596
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR35.841.81728.474.80130.676.08431.030.551
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-934.427-416.818-2.026.210-1.535.336
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri227.755150.3041.984.8761.632.133
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-277.365-169.715-1.028.142-989.779
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-984.037-436.229-1.069.476-892.982
Net Faaliyet Kar/Zararı-934.427-416.818-2.026.210-1.535.336
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.309.496-146.378601.233127.212
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı8.325.459-582.607-468.243-765.770
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler260.088154.621398.152356.314
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-321.291-247.513-932.238-735.505
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler9.309.496-146.378601.233127.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.264.256-675.499-1.002.329-1.144.961
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.101.328-43.541-55.97729.385
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-2.101.328-43.541-55.97729.385
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6.162.928-719.040-1.058.306-1.115.576
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)6.162.928-719.040-1.058.306-1.115.576
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları6.162.928-719.040-1.058.306-1.115.576
Hisse Başına Kazanç1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç1000
Dipnot
Amortisman Giderleri64.48332.699141.836155.809
Kıdem Tazminatı12.9226.34217.39115.572
Finansman Giderleri-321.291-247.513-932.238-735.505
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-544.376-1.672.275-1.731.6406.010.498
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-544.376-1.672.275-1.731.6406.634.290
Net YPP (Hedge Dahil)-544.376-1.672.275-1.731.6406.010.498

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ULAS 2,9 14,6 A/D A/D 2,3 6/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ULAS 2,89 0,24 0,42 18,24 0,22
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi