SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 1.957 1.945 0,64
VIOP 2.163 2.150 0,61
USD/TRY 13,5148 13,4770 0,28
BIST BANKA 1.731 1.725 0,34
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 15.124 15.011 0,75
ALTIN 1.846,95 1.847,51 -0,03
BRENT 87,31 87,18 0,15

Ulaşlar Turizm Yatırımları Hisse Senedi | ULAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,05 4 0,95
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,3 5,4 5,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Ulaşlar Turizm Yatırımları
Kuruluş 07.10.0985
Faal Alanı Turizm Tesisi İşletmeciliği ve Dayanıklı Tüketim Malları Satışı
Telefon (0312)4740490
Faks (0312)4740491
Adres Aşağı Öveçler mahallesi, 1042. Cadde, 1330 sokak, 3-4, Çankaya / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar33,132,3
Ödenmiş Sermaye25,425,4
Net Kâr2,01,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,4
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%) 0,08
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,1 / 0,5
Piyasa Değeri 79,7 mnTL
Net Borç -12,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 1,62 0,00 -6,55 1,29
USD 0,79 0,15 -18,78 0,02
Göreceli -0,20 1,79 -9,13 -3,27

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
ULASAçıklanmadı0,000,00000,000,00 0 A/D
ULASAçıklanmadı0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar12.853.44811.712.96911.577.75010.936.670
Nakit ve Nakit Benzerleri12.383.6609.938.5409.846.3789.339.699
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar4.7891.325.7981.246.9831.078.146
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar464.999448.631484.389518.825
(Ara Toplam)12.853.44811.712.96911.577.75010.936.670
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar23.521.78124.353.52924.544.27324.576.456
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller22.935.00023.735.00023.900.00023.900.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar574.326605.693631.055662.857
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.45512.83613.21813.599
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR36.375.22936.066.49836.122.02335.513.126
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler703.0091.134.3851.506.5821.682.599
Finansal Borçlar189.280279.885351.849396.063
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar2.9922.94722.9872.727
Diğer Borçlar43.57036.99128.56242.728
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)375.537709.7721.000.6031.137.778
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler91.630104.790102.581103.303
(Ara Toplam)703.0091.134.3851.506.5821.682.599
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2.606.6962.661.9212.656.9152.724.283
Finansal Borçlar00072.231
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00021.820
Uzun vadeli karşılıklar231.445208.947196.712185.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.375.2512.452.9742.460.2032.444.841
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar33.065.52432.270.19231.958.52631.106.244
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.065.52432.270.19231.958.52631.106.244
Ödenmiş Sermaye25.382.17525.382.17525.382.17525.382.175
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri01.934.7621.934.7621.934.762
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.912.8191.912.8191.912.8191.912.819
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-917.150-917.150-946.828-6.865.715
Dönem Net Kar/Zararı1.963.9881.162.214851.3075.918.887
Diğer Özsermaye Kalemleri4.723.6922.795.3722.824.2912.823.316
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR36.375.22936.066.49836.122.02335.513.126
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)0000
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.504.590-983.189-475.529-2.161.801
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.230.8021.619.3641.179.424458.963
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-596.558-225.266-169.369-1.087.543
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)129.654410.909534.526-2.790.381
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.504.590-983.189-475.529-2.161.801
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.500.099581.282242.24511.260.438
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1.629.753992.191776.7718.470.057
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler325.786236.551150.276529.617
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-59.964-58.829-60.622-417.355
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1.500.099581.282242.24511.260.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.895.5751.169.913866.4258.582.319
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)68.413-7.699-15.118-2.663.432
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)68.413-7.699-15.118-2.663.432
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.963.9881.162.214851.3075.918.887
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.963.9881.162.214851.3075.918.887
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.963.9881.162.214851.3075.918.887
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri95.62463.87632.184127.590
Kıdem Tazminatı22.68814.0706.71326.765
Finansman Giderleri-59.964-58.829-60.622-417.355
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu11.506.6039.409.3858.644.9867.318.680
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu9.409.3859.409.3858.644.9867.318.680
Net YPP (Hedge Dahil)11.506.6039.409.3858.644.9867.318.680
Nakit Akım Tablosu
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit1.467.815422.559503.421-1.054.558
Düzeltme Öncesi Kar1.963.9881.162.214851.3075.918.887
Düzeltmeler:-892.338-143.528-75.010-6.272.489
Amortisman & İtfa Payları95.62463.87632.184127.590
Karşılıklardaki Değişim40.16925.72412.540-68.292
Diğer Gelir/ Gider-1.028.131-233.128-119.734-6.331.787
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1.071.6501.018.686776.297-353.602
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler396.165-596.127-272.876-700.956
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)1.467.815422.559503.421-1.054.558
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit0000
Sabit Sermaye Yatırımları-5.948-5.9480-11.463
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit1.903.592404.35798.0829.745.020
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit1.897.644398.40998.0829.733.557
Serbest Nakit Akım3.365.459820.968601.5038.678.999
Finansal Borçlardaki Değişim-279.014-188.410-77.075-2.974.426
Temettü Ödemeleri0000
Sermaye Artırımı0000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-42.484-33.717-17.749-195.749
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-321.498-222.127-94.824-3.170.175
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış3.043.961598.841506.6795.508.824
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi0000
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı0000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim3.043.961598.841506.6795.508.824
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış0000
Dönem Başı Nakit Değerler9.339.6999.339.6999.339.6993.830.875
Dönem Sonu Nakit12.383.6609.938.5409.846.3789.339.699

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
ULAS 3,1 A/D A/D A/D 2,4 9/2021
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
ULAS 3,14 0,08 0,08 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi