SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.727 10.793 -0,61
VIOP 11.739 11.812 -0,62
USD/TRY 32,2345 32,1791 0,17
BIST BANKA 15.159 15.142 0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.691 18.680 0,06
ALTIN 2.343,37 2.329,07 0,61
BRENT 81,56 81,36 0,25

 Sürdürülebilirlik

Türkiye
sermaye piyasalarının öncü kurumu olarak kurucumuz İş Bankası’ndan aldığımız bankacılık disiplini
ile daha yaşanabilir bir gelecek için çaba göstermeyi öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. İçinde
bulunduğumuz çevreyi ve ekosistemi önemseyerek “bilinçli yatırım” anlayışımızla ve sürdürülebilir kalkınma
hedeflerimiz doğrultusunda projelerimize devam ediyoruz.

UN Global Compact İmzacısı Olduk!

Dünyanın en kapsamlı kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında kümelenen 10 İlke’sinin iş dünyasında yaygınlaşması ve iyi uygulamaların artması amacıyla dünya genelinde çalışmalarda bulunan “UN Global Compact” imzacısı olmak üzere yaptığımız başvuru 6 Aralık 2023 tarihinde kabul edilmiştir.

UN Global Compact

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında faaliyetlerimizle hizmet ettiğimiz 12 amaç bulunmaktadır:

SKA-12

TradeMaster Kampüs

“İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme hedefimiz doğrultusunda üniversite öğrencilerini son teknolojik gelişmeler ışığında sermaye piyasalarına hazırlıyoruz.”

SKA-8

TradeMaster Kampüs ile sermaye piyasalarındaki çeyrek asırı aşan bilgi ve tecrübemizi üniversiteler ile birleştiriyoruz. Bu projede üniversitelere öğrencilerinin kullanımı için kurulan bilgisayar laboratuvarları ve düzenlenen eğitim, seminer ve panellerle hem öğrencilerin finansal okur yazarlığının ve piyasaya olan ilgilerinin artırılması hem de eğitimlerinde edindikleri teorik bilgilerin pratikle verimli bir şekilde harmanlanmasını sağlayan yöntemlerle finans ve ekonomi alanındaki girişimciliğin ve iş imkânlarının artmasını teşvik ediyoruz.

Senede iki defa üniversiteler arasında düzenlediğimiz sanal portföy yarışmamız olan TradeMaster Yatırım Ligi’nin 13. ve 14.’sü 2022 yılı Nisan ve Aralık aylarında tamamlanmıştır. 13. Yatırım Ligi’nde 35 üniversiteden 405 grup, 14.Yatırım Ligi’nde 30 üniversiteden 358 grup mücadele etmiştir. İlk üçte yer alan takımlar ödüllendirilmiştir. 2013 yılından itibaren başarıyla yürüttüğümüz, üniversite öğrencilerine uygulamalı eğitim verilmesine yönelik finans laboratuvarları kurulmasını amaçlayan TradeMaster Kampüs projesine 2022 yılında 8 üniversite daha dahil edilerek destek verilen üniversite sayısı 45’e çıkarılmıştır.

​​

Sürdürülebilir Bir Dünya için İTÜ Sıfır Atık Kulübü ile Birlikte
#DoğayaYatırım Dedik

“BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde işlem gören ilk ve tek aracı kurum unvanına sahip Kurumumuzun “Bilinçli Yatırım” vizyonu ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan "Karasal Yaşam" hedefi doğrultusunda daha yaşanabilir yarınlar için sorumluluk almaya devam ediyoruz.”

SKA-15

Bu amaçla geçtiğimiz dönemlerdeki ağaçlandırma projelerimize ve kağıt kullanımını azaltmaya yönelik dijital kartvizit uygulamasına geçiş gibi çalışmalara bir yenisini daha ekledik.

İstanbul Teknik Üniversitesi Sıfır Atık Kulübü ile işbirliğimiz çerçevesinde, 15 Ekim 2023 Pazar günü Sarıyer Garipçe Köyü’ndeki 15 Temmuz Şehitler Hatıra Ormanı’nda çevresel restorasyon ve temizlik projemizi gerçekleştirdik. Proje kapsamındaki atık toplama etkinliğinde, İş Yatırımlılar olarak bir araya gelerek ormanlık alandaki atıkların yol açabileceği olumsuz etkilerin önüne geçmeye çalıştık.

sur2
sur1

Etkinlik öncesi uzmanlar tarafından uygulamalı olarak Sıfır Atık Eğitimi alırken atık toplama sonrasında üniversiteli arkadaşlarımızla birlikte lezzetli sandviç ve kurabiyelerimizi yemenin keyfini çıkardık. Gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz sonunda topladığımız atıklar sayesinde 51,92 KgCO2e'ye eş değer sera gazı salımının önüne geçerek doğaya katkılarımızı sunduk.

sur3

İş Yatırım ve ecording

“Ülkemizde ağaçlandırılması gereken ama karayolu ile ulaşımın zor olduğu alanlarda ecoDrone teknolojisi sayesinde havadan tohum topu atışı gerçekleştiriyoruz.”

Bilinçli yatırım anlayışımızı doğaya odakladık ve #DoğayaYatırım zamanı dedik. Yenilikçi çevre teknolojileri geliştiren bir girişim olan ecording ile karasal yaşama destek olmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik projelerimiz kapsamında, 25. yılımıza özel 250.000 adet tohum topu atışı gerçekleştirdik.

5-25 Aralık 2021 tarihleri arasında, ağaçlandırma çalışmaları için oldukça zorlu bir alan olan Artvin yöresinde gerçekleşen operasyonda havadan ecoDrone olarak adlandırılan insansız hava araçları sayesinde Doğu Ladini ve Yabani Nar cinsi tohum toplarını toprakla buluşturduk.

​​

İş Yatırım ve Odunpazarı Modern Müze (OMM)

“OMM ile devam ettirdiğimiz iş birliğimiz çerçevesinde sürdürülebilirlik kavramına farklı disiplinlerin perspektifinden bakıyor, içinde yaşadığımız şehri ve toplulukları da sürdürülebilirlik hedeflerimize ortak ediyoruz."

SKA-11

Sadece finans ve ekonomi alanında değil, hayatın her alanında disiplinler arası bakışın bizi başarılı kılan başlıca nitelik olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla “Çağdaş Sanat ile Geleceğe Yatırım” seminerlerimiz sürdürülebilir kentsel alanlar oluşturma konusunda önemli bir örnek olan Eskişehir Odunpazarı Modern Müze iş birliğimiz 2020 yılında başladı. 2021 yılında pandemi nedeniyle çevrimiçi ortama taşıdığımız seminer serimizde sanatın ekonomi, işletme ve hukuk gibi disiplinlerden nasıl fayda sağladığını vurguladık.

2021 Eylül ayından itibaren ise tamamen sürdürülebilir ekosistemlere odaklanan #SürdürülebilirDünya etiketiyle oluşturduğumuz programımız neticesinde “Yakın Gelecek” başlığı ile 6 bölümlük podcast serimizi yayınladık. Bu projemizde içinde bulunduğumuz binalardan giydiğimiz kıyafetlere, türümüzün yakın geleceğinden çevre politikalarına uzanan fikir egzersizleriyle “nasıl daha iyi bir gelecek yaratabiliriz?” ve “neden yaratmalıyız?” sorularının cevabını aradık ve sürdürülebilirlik kavramına farklı perspektiflerden bakmaya çalıştık.

Çağdaş Sanat
​​

Fiziki katılımın oldukça yoğun olduğu Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri'nde daha yaşanabilir bir geleceğe odaklanan içerikleriyle öne çıkan 8 filmin gösterimini yine Eskişehir OMM’da gerçekleştirdik.

Gezegenimizin geleceği üzerine düşünen ve üreten sanatçılarla gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilirlik Atölyeleri'nde ise doğanın döngüsüne dikkat çekmeyi amaçladık ve daha sürdürülebilir bir yaşam için birey olarak atabileceğimiz pratik adımları paylaştık.

2022 yılında, "Çağdaş Sanatta Sürdürülebilirlik" temalı seminerlerimiz ile iş birliğimiz devam ediyor.

​​

Yeşil Enerji Tüketimi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan "Erişilebilir ve Temiz Enerji" hedefi kapsamında, İş Yatırım olarak Genel Müdürlüğümüzün dışında şube organizasyonumuzda da I-REC sertifikalı yeşil enerji tüketimini her geçen gün artırmaya devam ediyoruz.

İklim Değişikliği ve Etkileri ile Mücadele

Araç filomuzdaki hibrit otomobil tercihimiz karbonsuzlaşma odaklı çalışmalarımız arasındaki önemli inisiyatiflerden biridir. Ayrıca iklim değişikliği etkilerinin farkında olan kurumumuzun bu doğrultuda sorumluluk üstlenerek Sera Gazı Raporu’nu açıklaması, "İklim Eylemi" anlayışımızın doğal fonksiyonlarından biridir.

Sorumlu Üretim ve Tüketim - Sanayi, Yenilikçilik ve Alt Yapı

Dijitalleşmeyi faaliyetlerimizin geneline entegre ederek verimliliği artırırken, 2023 yılında yaklaşık 2 milyon kağıt tasarrufu sağlanarak 294 kgCO2e kullanım kaynaklı, 7 kgCO2e ise kullanım sonrasındaki atık oluşumu kaynaklı olmak üzere toplam 301 kgCO2e karbon salımının daha önüne geçilmiştir.

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar - Amaçlar İçin Ortaklıklar

SKA16
SKA17

Şeffaflık ilkesi doğrultusunda paydaşlarıyla etkin iletişim halinde olan, önemli gelişmeleri zamanında, tam ve herkesin eşit koşullarda erişebileceği şekilde açıklayan, bu konudaki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getiren İş Yatırım, faaliyetlerine ilişkin mevzuat değişikliği/revizyonu konularında da Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği gibi kuruluşlara görüş/değerlendirme sunmaya devam etmektedir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği - Eşitsizliğin Azaltılması - Nitelikli Eğitim

SKA5
SKA10
SKA4

İş Yatırım’da işe alım, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile kariyer fırsatlarında cinsiyet ve diğer her türlü ayırımcılığa karşı olunması ve eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sunulması esastır. Ayrıca çalışanlara yönelik doğum ve diğer özel günlere dair yapılan hediye vb. satın alımlarında kadın girişimcilere öncelik verilmektedir.