SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.814 9.757 0,59
VIOP 10.598 10.530 0,64
USD/TRY 32,3565 32,3025 0,17
BIST BANKS 12.744 12.562 1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 17.930 17.954 -0,13
GOLD 2.343,78 2.372,42 -1,21
BRENT 90,15 89,74 0,46

 Kurumsal Değerler

Evrensel insan hakları çerçevesinde sahip çıktığımız kurumsal değerlerimiz ve yatırımcılarımızla birlikte tüm paydaşlarımızı da gözeten bir vizyonda belirlediğimiz hedeflerimiz doğrultusunda büyümeye ve Türkiye sermaye piyasalarına öncülük etmeye devam ediyoruz.

Misyon

  • Her türlü yatırım bankacılığı hizmetini tek çatı altında sunmak
  • Nitelikli bilgi üretmek, bilgiye dayalı stratejiler oluşturmak ve değer yaratmak
  • Ürün ve hizmet geliştirmede yenilikçi olmak
  • Sermaye piyasalarının gelişmesine öncülük etmek
  • Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve faaliyetlere uygulamak
  • Müşteri memnuniyetini sağlamak
  • Paydaşlara yaratılan değeri artırmak

Vizyon

Türkiye’nin ve bölgenin en çok tercih edilen, lider ve güvenilir yatırım kuruluşu olmak

Kurumsal Değerler

Müşteri Odaklılık

Müşterilerimize yakın olmak, onların beklentilerine uygun risk-getiri analizini doğru yapabilmek, bu analiz doğrultusunda müşterilerimizin varlıklarını artırmak amacıyla gerekli ve arzu edilen kalitede hizmet verebilmek

Piyasa Merkezlilik

Yurt içi ve uluslararası sermaye piyasalarını anlık olarak izleyerek, meydana gelen gelişmeler doğrultusunda yatırımcılarımız ve Kurumumuz için mümkün olan en yüksek katma değeri yaratabilmek

Dinamizm ve Yenilikçilik

Alanında uzman ve yetkin insan kaynağı ile piyasa koşullarına en uygun şekilde ve Kurum politikalarımıza sadık kalarak değerlerimiz, hizmetlerimiz ve ürünlerimizin sürekli geliştirilmesi için tükenmeyen bir enerji ile hep daha iyiyi ve yeniyi aramak

Gizlilik

Müşterilerimizin kimlik ve işlemleri ile hisse değerimizi etkileyebilecek içsel bilgi niteliğini taşıyan konularda kanunlar, Kurum politikalarımız ve etik değerlerimiz kapsamında gizlilik esaslarına uymak

İtibar

Sermaye piyasalarında gururla temsil ettiğimiz “İş” markasının yarattığı güven ve başarı duygularının temsilcisi olmaya devam etmek

Çalışana Değer Vermek

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile değerlerimize uygun olarak bünyemize kattığımız uzman personelimizin sürekli eğitim ve gelişimini sağlamak; din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın eşit koşullarda bulunanlara eşit haklar sağlayarak rahat, güvenli ve belirli kariyer planı dahilinde bir insan kaynakları politikası uygulamak

Ekip Çalışması

İşbirliği ve işbölümü anlayışını etkin bir paylaşma ve dayanışma becerisi ile sinerji yaratarak, verimliliği mümkün olan en üst düzeye çıkartabilmek

Yasalar, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Etik Değerlere Bağlılık

Yasalar ve etik değerlerimize uygun bir biçimde faaliyet ve finansal performansımızdaki başarının sürdürülebilir kılınması için şeffaf bir yönetim, etkin bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda en iyi uluslararası uygulamaları gerçekleştirebilmek

Mükemmeliyetçilik

Hep mükemmel olmaya çalıştıkça, daha da iyi olunacağının bilincinde olmak

Objektiflik ve Tarafsızlık

Sermaye piyasası faaliyetlerinin yerine getirilmesinde müşteri ile ilişkilerin herhangi bir menfaat çatışmasına izin verilmeden yürütülmesi, pay sahiplerimizin doğru, tam ve zamanında bilgilendirilmesi ile piyasalara yönelik yorumlarımızın objektif bir anlayışla yerine getirilmesini sağlamak

Sosyal Sorumluluk

Büyüme ve kâr etme amaçlarımızı yerine getirmeye çalışırken, başta çalışanlarımız, çevre ve diğer içsel ve dışsal unsurların maksimum fayda sağlaması için azami gayret göstermek