SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7890 5,7861 0,05
BIST BANKA 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
ALTIN 1.379,33 1.360,41 1,39
BRENT 62,55 61,82 1,18

 Yibitaş İnş. Malzemeleri Hisse Senedi | YBTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1950,9 3528 1577,1
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,6 0,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yibitaş İnş. Malzemeleri
Kuruluş 01.01.1973
Faal Alanı Çimento üretimi ve satış
Telefon (0312)8606300
Faks (0312)8606328
Adres Hasanoğlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Cad. No:8/Z 06850 HasanoğlanElmadağ/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar141,5141,5
Ödenmiş Sermaye0,10,1
Net Kâr5,75,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 1,7
FD/Satışlar 2,6
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 234,9 mnTL
Net Borç -0,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,87 1,64 -3,73 6,82
USD -3,03 0,77 -0,61 -3,57
Göreceli -2,90 -0,13 -11,36 3,45
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YBTAS26.04.20180,8621,13012.113,011.796,05 2.113.005 20
YBTAS24.04.20172,6351,34495.134,494.364,32 5.134.489 20
YBTAS25.05.20162,1947,80714.780,714.063,61 4.780.715 20
YBTAS24.04.20152,1945,89544.589,543.901,11 4.589.544 20
YBTAS18.04.20141,5931,20113.120,112.652,09 312.012 2
YBTAS31.05.20131,6135,50853.550,853.018,22 35.509 0
YBTAS26.04.20180,8621,13012.113,011.796,052.113.00520
YBTAS24.04.20172,6351,34495.134,494.364,325.134.48920
YBTAS25.05.20162,1947,80714.780,714.063,614.780.71520
YBTAS24.04.20152,1945,89544.589,543.901,114.589.54420
YBTAS18.04.20141,5931,20113.120,112.652,09312.0122
YBTAS31.05.20131,6135,50853.550,853.018,2235.5090

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar104.987.47790.564.026100.433.00177.090.563
Nakit ve Nakit Benzerleri155.672310.639440.002358.494
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar14.414.86317.735.41210.233.28212.514.254
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar69.695.76858.549.96980.874.28551.021.404
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar19.305.53313.814.0228.319.26312.563.838
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.415.641153.984566.169632.573
(Ara Toplam)104.987.47790.564.026100.433.00177.090.563
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar92.113.81991.642.86587.993.83386.903.251
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar232.642232.642202.526202.526
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar90.711.99188.998.33486.461.00285.701.275
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar287.87546.72154.064110.728
Ertelenmiş Vergi Varlığı761.311922.396627.173619.177
Diğer Duran Varlıklar120.0001.442.772649.068269.545
TOPLAM VARLIKLAR197.101.296182.206.891188.426.834163.993.814
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler50.127.82934.153.68045.021.67427.029.407
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar47.269.24526.602.22640.504.08320.061.618
Diğer Borçlar1.640.8652.786.0812.307.1412.839.182
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları14.2400175.0090
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0709.931489.097878.466
Borç Karşılıkları967.6613.182.076877.7232.661.008
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler235.818873.366668.621589.133
(Ara Toplam)50.127.82934.153.68045.021.67427.029.407
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5.473.2446.514.8925.451.0595.457.482
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar5.473.2446.514.8925.451.059572.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0004.885.410
Özkaynaklar141.500.223141.538.319137.954.101131.506.925
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar141.500.223141.538.319137.954.101131.506.925
Ödenmiş Sermaye100.000100.000100.000100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.949.87312.949.87312.739.07312.739.073
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları92.407.30092.407.30084.367.53484.367.534
Dönem Net Kar/Zararı5.703.5245.825.28310.363.5803.863.391
Diğer Özsermaye Kalemleri30.339.52630.255.86330.383.91430.436.927
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR197.101.296182.206.891188.426.834163.993.814
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri91.596.68251.789.29294.530.35840.023.647
Satışların Maliyeti (-)-80.276.702-39.720.833-77.125.319-33.756.899
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.319.98012.068.45917.405.0396.266.748
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.319.98012.068.45917.405.0396.266.748
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.156.965-2.748.112-5.119.507-2.013.917
Genel Yönetim Giderleri (-)-4.204.644-1.939.481-3.845.056-2.181.213
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.608.38093.6973.680.8531.535.587
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.263.513-3.015.154-4.313.961-1.043.144
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.696.7624.459.4097.807.3682.564.061
Net Faaliyet Kar/Zararı1.958.3717.380.8668.440.4762.071.618
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-1.696.762000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.785.8923.325.4476.199.9972.484.530
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-902.080-493.895-1.052.118-245.967
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.187.0507.290.96112.955.2474.802.624
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.483.526-1.465.678-2.591.667-939.233
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.605.144-1.724.784-2.797.830-1.150.654
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)121.618259.106206.163211.421
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.703.5245.825.28310.363.5803.863.391
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.703.5245.825.28310.363.5803.863.391
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.703.5245.825.28310.363.5803.863.391
Hisse Başına Kazanç058039
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.532.2901.714.1593.387.7221.712.929
Kıdem Tazminatı538.043174.786367.007160.111
Finansman Giderleri-902.080-493.895-1.052.118-245.967
Yurtiçi Satışlar94.996.90753.785.78597.800.15241.300.241
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-40.544.489-17.987.717-29.938.023-13.456.011
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-40.544.489-17.987.717-29.938.523-13.456.011
Net YPP (Hedge Dahil)-40.544.489-17.987.717-29.938.523-13.456.011
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YBTAS 2.349,0 A/D A/D 2,6 1,7 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi