SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKS 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
ALTIN 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 YBTAS Hisse Senedi | Yibitaş İnş. Malzemeleri

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2011,5 2477,7 466,2
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,1 0,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yibitaş İnş. Malzemeleri
Kuruluş 01.01.1973
Faal Alanı Çimento üretimi ve satış
Telefon (0312)8606300
Faks (0312)8606328
Adres Hasanoğlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Cad. No:8/Z 06850 HasanoğlanElmadağ/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar141,5138,0
Ödenmiş Sermaye0,10,1
Net Kâr5,810,4

Cari Değerler

F/K 17,9
FD/FAVÖK 12,9
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 2,1
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 221,0 mnTL
Net Borç -0,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,78 2,79 7,75 0,50
USD -1,97 1,63 6,54 -0,26
Göreceli -2,43 2,32 6,30 -11,10

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YBTAS26.04.20180,8621,13012.113,011.796,05 2.113.005 20
YBTAS24.04.20172,6351,34495.134,494.364,32 5.134.489 20
YBTAS25.05.20162,1947,80714.780,714.063,61 4.780.715 20
YBTAS24.04.20152,1945,89544.589,543.901,11 4.589.544 20
YBTAS18.04.20141,5931,20113.120,112.652,09 312.012 2
YBTAS31.05.20131,6135,50853.550,853.018,22 35.509 0
YBTAS26.04.20180,8621,13012.113,011.796,052.113.00520
YBTAS24.04.20172,6351,34495.134,494.364,325.134.48920
YBTAS25.05.20162,1947,80714.780,714.063,614.780.71520
YBTAS24.04.20152,1945,89544.589,543.901,114.589.54420
YBTAS18.04.20141,5931,20113.120,112.652,09312.0122
YBTAS31.05.20131,6135,50853.550,853.018,2235.5090

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar90.564.026100.433.00177.090.56372.374.248
Nakit ve Nakit Benzerleri310.639440.002358.4941.138.403
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar17.735.41210.233.28212.514.2547.045.053
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar58.549.96980.874.28551.021.40456.144.187
Stoklar13.814.0228.319.26312.563.8387.487.540
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar153.984566.169632.573559.065
(Ara Toplam)90.564.026100.433.00177.090.56372.374.248
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar91.642.86587.993.83386.903.25186.140.760
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar232.642202.526202.526176.218
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar88.998.33486.461.00285.701.27584.971.132
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar46.72154.064110.728154.317
Ertelenmiş Vergi Varlığı922.396627.173619.177363.908
Diğer Duran Varlıklar1.442.772649.068269.545475.185
TOPLAM VARLIKLAR182.206.891188.426.834163.993.814158.515.008
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler34.153.68045.021.67427.029.40720.732.355
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar26.602.22640.504.08320.061.61815.941.101
Diğer Borçlar2.786.0812.307.1412.839.1821.862.451
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü709.931489.097878.466921.558
Borç Karşılıkları3.182.076877.7232.661.0081.356.428
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler873.366843.630589.133650.817
(Ara Toplam)34.153.68045.021.67427.029.40720.732.355
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.514.8925.451.0595.457.4824.829.236
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar6.514.8925.451.059572.0724.829.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler004.885.4100
Özkaynaklar141.538.319137.954.101131.506.925132.953.417
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar141.538.319137.954.101131.506.925132.953.417
Ödenmiş Sermaye100.000100.000100.000100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.949.87312.739.07312.739.07312.226.124
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları92.407.30084.367.53484.367.53464.391.577
Dönem Net Kar/Zararı5.825.28310.363.5803.863.39125.623.395
Diğer Özsermaye Kalemleri30.255.86330.383.91430.436.92730.612.321
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR182.206.891188.426.834163.993.814158.515.008
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri51.789.29294.530.35840.023.64795.784.104
Satışların Maliyeti (-)-39.720.833-77.125.319-33.756.899-58.837.989
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)12.068.45917.405.0396.266.74836.946.115
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)12.068.45917.405.0396.266.74836.946.115
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.748.112-5.119.507-2.013.917-5.436.232
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.939.481-3.845.056-2.181.213-3.824.548
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri93.6973.680.8531.535.5872.935.909
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-3.015.154-4.313.961-1.043.144-1.855.960
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)4.459.4097.807.3682.564.06128.765.284
Net Faaliyet Kar/Zararı7.380.8668.440.4762.071.61827.685.335
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3.325.4476.199.9972.484.5303.740.804
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-493.895-1.052.118-245.967-398.514
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.290.96112.955.2474.802.62432.107.574
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.465.678-2.591.667-939.233-6.484.179
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.724.784-2.797.830-1.150.654-6.037.167
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)259.106206.163211.421-447.012
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.825.28310.363.5803.863.39125.623.395
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.825.28310.363.5803.863.39125.623.395
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.825.28310.363.5803.863.39125.623.395
Hisse Başına Kazanç5810439256
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.714.1593.387.7221.712.9292.348.915
Kıdem Tazminatı174.786367.007160.111374.889
Finansman Giderleri-493.895-1.052.118-245.967-398.514
Yurtiçi Satışlar53.785.78597.800.15241.300.24198.510.129
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-17.987.717-29.993.523-13.456.011-5.981.041
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-17.987.717-29.993.523-13.456.011-5.981.041
Net YPP (Hedge Dahil)-17.987.717-29.993.523-13.456.011-5.981.041
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YBTAS 2.210,0 17,9 12,9 2,1 1,6 6/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi