SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKA 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
ALTIN 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Yibitaş İnş. Malzemeleri Hisse Senedi | YBTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2401 3549,3999 1148,3999
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,2 0,2

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yibitaş İnş. Malzemeleri
Kuruluş 01.01.1973
Faal Alanı Çimento üretimi ve satış
Telefon (0312)8606300
Faks (0312)8606328
Adres Hasanoğlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Cad. No:8/Z 06850 HasanoğlanElmadağ/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar137,0141,5
Ödenmiş Sermaye0,10,1
Net Kâr-4,65,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 5,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 354,9 mnTL
Net Borç 1,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 4,77 4,39 23,69 20,52
USD 4,59 3,16 23,90 20,73
Göreceli 5,12 3,82 14,59 12,91
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YBTAS26.04.20180,8621,13012.113,011.796,05 2.113.005 20
YBTAS24.04.20172,6351,34495.134,494.364,32 5.134.489 20
YBTAS25.05.20162,1947,80714.780,714.063,61 4.780.715 20
YBTAS24.04.20152,1945,89544.589,543.901,11 4.589.544 20
YBTAS18.04.20141,5931,20113.120,112.652,09 312.012 2
YBTAS31.05.20131,6135,50853.550,853.018,22 35.509 0
YBTAS26.04.20180,8621,13012.113,011.796,052.113.00520
YBTAS24.04.20172,6351,34495.134,494.364,325.134.48920
YBTAS25.05.20162,1947,80714.780,714.063,614.780.71520
YBTAS24.04.20152,1945,89544.589,543.901,114.589.54420
YBTAS18.04.20141,5931,20113.120,112.652,09312.0122
YBTAS31.05.20131,6135,50853.550,853.018,2235.5090

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar66.188.554104.987.47790.564.026100.433.001
Nakit ve Nakit Benzerleri142.754155.672310.639440.002
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar14.745.22414.414.86317.735.41210.233.282
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar27.132.07469.695.76858.549.96980.874.285
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar23.063.49819.305.53313.814.0228.319.263
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.105.0041.415.641153.984566.169
(Ara Toplam)66.188.554104.987.47790.564.026100.433.001
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar97.363.98892.113.81991.642.86587.993.833
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar232.642232.642232.642202.526
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar94.825.04090.711.99188.998.33486.461.002
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar293.489287.87546.72154.064
Ertelenmiş Vergi Varlığı1.974.956761.311922.396627.173
Diğer Duran Varlıklar37.861120.0001.442.772649.068
TOPLAM VARLIKLAR163.552.542197.101.296182.206.891188.426.834
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler20.568.79850.127.82934.153.68045.021.674
Finansal Borçlar2.041.872000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar14.563.32047.269.24526.602.22640.504.083
Diğer Borçlar1.407.5701.640.8652.786.0812.307.141
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları000175.009
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)014.24000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00709.931489.097
Borç Karşılıkları1.593.596967.6613.182.076877.723
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler962.440235.818873.366668.621
(Ara Toplam)20.568.79850.127.82934.153.68045.021.674
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler6.029.0285.473.2446.514.8925.451.059
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar6.029.0285.473.2446.514.8925.451.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar136.954.716141.500.223141.538.319137.954.101
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar136.954.716141.500.223141.538.319137.954.101
Ödenmiş Sermaye100.000100.000100.000100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.949.87312.949.87312.949.87312.739.073
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları98.110.82492.407.30092.407.30084.367.534
Dönem Net Kar/Zararı-4.599.0385.703.5245.825.28310.363.580
Diğer Özsermaye Kalemleri30.393.05730.339.52630.255.86330.383.914
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR163.552.542197.101.296182.206.891188.426.834
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri23.229.76291.596.68251.789.29294.530.358
Satışların Maliyeti (-)-23.478.833-80.276.702-39.720.833-77.125.319
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-249.07111.319.98012.068.45917.405.039
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-249.07111.319.98012.068.45917.405.039
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.436.087-5.156.965-2.748.112-5.119.507
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.568.659-4.204.644-1.939.481-3.845.056
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri257.1832.608.38093.6973.680.853
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-4.925.407-6.263.513-3.015.154-4.313.961
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-7.922.041-1.696.7624.459.4097.807.368
Net Faaliyet Kar/Zararı-3.253.8171.958.3717.380.8668.440.476
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-7.922.041-1.696.7624.459.4090
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2.544.5899.785.8923.325.4476.199.997
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-450.329-902.080-493.895-1.052.118
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.827.7817.187.0507.290.96112.955.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.228.743-1.483.526-1.465.678-2.591.667
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-1.605.144-1.724.784-2.797.830
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.228.743121.618259.106206.163
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-4.599.0385.703.5245.825.28310.363.580
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-4.599.0385.703.5245.825.28310.363.580
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-4.599.0385.703.5245.825.28310.363.580
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri1.847.9913.532.2901.714.1593.387.722
Kıdem Tazminatı269.020538.043174.786367.007
Finansman Giderleri-450.329-902.080-493.895-1.052.118
Yurtiçi Satışlar24.874.77594.996.90753.785.78597.800.152
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-9.179.003-40.544.493-17.987.717-29.938.023
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-9.179.003-40.544.493-17.987.717-29.938.523
Net YPP (Hedge Dahil)-9.179.003-40.544.493-17.987.717-29.938.523
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YBTAS 3.549,4 A/D A/D 5,7 2,6 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi