SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.391 114.809 2,25
VIOP 133.526 131.285 1,71
USD/TRY 6,8659 6,8612 0,07
BIST BANKS 126.470 124.982 1,19
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
GOLD 1.809,38 1.798,58 0,60
BRENT 42,64 43,24 -1,39

 Yibitaş İnş. Malzemeleri Hisse Senedi | YBTAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 5797 8650 2853
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,7 0,6

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Yibitaş İnş. Malzemeleri
Kuruluş 01.01.1973
Faal Alanı Çimento üretimi ve satış
Telefon (0312)8606300
Faks (0312)8606328
Adres Hasanoğlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Cad. No:8/Z 06850 HasanoğlanElmadağ/Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar133,7137,0
Ödenmiş Sermaye0,10,1
Net Kâr-7,8-4,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,2
FD/Satışlar 15,4
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 695,0 mnTL
Net Borç 1,2 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -2,25 -1,28 -13,13 135,99
USD -2,10 -1,43 -13,89 104,69
Göreceli -1,41 -0,47 -17,35 135,19
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
YBTAS26.04.20180,8621,13012.113,011.796,05 2.113.005 20
YBTAS24.04.20172,6351,34495.134,494.364,32 5.134.489 20
YBTAS25.05.20162,1947,80714.780,714.063,61 4.780.715 20
YBTAS24.04.20152,1945,89544.589,543.901,11 4.589.544 20
YBTAS18.04.20141,5931,20113.120,112.652,09 312.012 2
YBTAS31.05.20131,6135,50853.550,853.018,22 35.509 0
YBTAS26.04.20180,8621,13012.113,011.796,052.113.00520
YBTAS24.04.20172,6351,34495.134,494.364,325.134.48920
YBTAS25.05.20162,1947,80714.780,714.063,614.780.71520
YBTAS24.04.20152,1945,89544.589,543.901,114.589.54420
YBTAS18.04.20141,5931,20113.120,112.652,09312.0122
YBTAS31.05.20131,6135,50853.550,853.018,2235.5090

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar53.457.88966.188.554104.987.47790.564.026
Nakit ve Nakit Benzerleri337.884142.754155.672310.639
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.471.52714.745.22414.414.86317.735.412
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar32.383.87927.132.07469.695.76858.549.969
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar18.597.07923.063.49819.305.53313.814.022
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar667.5201.105.0041.415.641153.984
(Ara Toplam)53.457.88966.188.554104.987.47790.564.026
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar98.003.00997.363.98892.113.81991.642.865
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar269.906232.642232.642232.642
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar93.937.48194.825.04090.711.99188.998.334
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar186.755293.489287.87546.721
Ertelenmiş Vergi Varlığı3.477.9401.974.956761.311922.396
Diğer Duran Varlıklar130.92737.861120.0001.442.772
TOPLAM VARLIKLAR151.460.898163.552.542197.101.296182.206.891
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler13.370.74920.568.79850.127.82934.153.680
Finansal Borçlar1.558.0172.041.87200
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar7.278.88614.563.32047.269.24526.602.226
Diğer Borçlar1.216.9771.407.5701.640.8652.786.081
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1.348.542014.2400
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü000709.931
Borç Karşılıkları1.752.6851.593.596967.6613.182.076
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler215.642962.440235.818873.366
(Ara Toplam)13.370.74920.568.79850.127.82934.153.680
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4.412.5436.029.0285.473.2446.514.892
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar4.412.5436.029.0285.473.2446.514.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar133.677.606136.954.716141.500.223141.538.319
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar133.677.606136.954.716141.500.223141.538.319
Ödenmiş Sermaye100.000100.000100.000100.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.949.87312.949.87312.949.87312.949.873
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları98.110.82498.110.82492.407.30092.407.300
Dönem Net Kar/Zararı-7.768.713-4.599.0385.703.5245.825.283
Diğer Özsermaye Kalemleri30.285.62230.393.05730.339.52630.255.863
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR151.460.898163.552.542197.101.296182.206.891
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri45.291.12023.229.76291.596.68251.789.292
Satışların Maliyeti (-)-48.422.922-23.478.833-80.276.702-39.720.833
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-3.131.802-249.07111.319.98012.068.459
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-3.131.802-249.07111.319.98012.068.459
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3.256.747-1.436.087-5.156.965-2.748.112
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.765.485-1.568.659-4.204.644-1.939.481
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri8.894.186257.1832.608.38093.697
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.951.073-4.925.407-6.263.513-3.015.154
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-13.210.921-7.922.041-1.696.7624.459.409
Net Faaliyet Kar/Zararı-10.154.034-3.253.8171.958.3717.380.866
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler225.531000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-12.985.390-7.922.041-1.696.7624.459.409
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler4.167.0942.544.5899.785.8923.325.447
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1.651.843-450.329-902.080-493.895
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler225.531000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.470.139-5.827.7817.187.0507.290.961
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.701.4261.228.743-1.483.526-1.465.678
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-1.605.144-1.724.784
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.701.4261.228.743121.618259.106
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-7.768.713-4.599.0385.703.5245.825.283
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-7.768.713-4.599.0385.703.5245.825.283
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-7.768.713-4.599.0385.703.5245.825.283
Hisse Başına Kazanç-780570
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri3.755.9691.847.9913.532.2901.714.159
Kıdem Tazminatı408.416269.020538.043174.786
Finansman Giderleri-1.651.843-450.329-902.080-493.895
Yurtiçi Satışlar48.250.10224.874.77594.996.90753.785.785
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-1.810.271-9.179.003-40.544.489-17.987.717
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1.810.271-9.179.003-40.544.489-17.987.717
Net YPP (Hedge Dahil)-1.810.271-9.179.003-40.544.489-17.987.717

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
YBTAS 6.949,9 A/D A/D 15,4 5,2 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi