SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKA 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
ALTIN 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Uzertaş Boya Sanayi Hisse Senedi | UZERB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,12 3,35 2,23
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,5 0,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Uzertaş Boya Sanayi
Kuruluş 04.01.1972
Faal Alanı Boya sanayi
Telefon -
Faks -
Adres Aydınlı Mah. Birlik Osb.Batı Cad. 5. Sk. No:1 34953 Tuzla / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3,23,6
Ödenmiş Sermaye8,08,0
Net Kâr-0,3-1,6

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 5,1
FD/Satışlar 8,3
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 16,4 mnTL
Net Borç -0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,97 -1,91 -16,33 -7,66
USD -1,14 -3,06 -16,19 -7,50
Göreceli -0,64 -2,45 -22,48 -13,49

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UZERB0,000,00000,000,00 0 A/D
UZERB0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.870.8061.805.6161.995.2141.808.732
Nakit ve Nakit Benzerleri120.353120.268220.489164.279
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar173.367169.872407.602366.503
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar48214620.2320
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.317.3381.261.4861.079.0661.032.010
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar259.266253.844267.825245.940
(Ara Toplam)1.870.8061.805.6161.995.2141.808.732
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.961.8585.890.3895.957.6279.994.827
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14520459118
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.0013.0013.0013.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0003.958.117
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.455.0005.455.0005.455.0005.455.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar411.320345.771411.757490.628
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.6423.9253.4424.899
Ertelenmiş Vergi Varlığı88.75082.48884.36883.064
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR7.832.6647.696.0057.952.84111.803.559
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler3.446.8432.987.3894.727.3897.436.105
Finansal Borçlar18.85714.23612.5669.657
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.119.1171.089.0511.090.7291.117.448
Diğer Borçlar2.265.7921.843.2793.558.3456.251.100
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)15.34910.29700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.72830.52665.74957.900
(Ara Toplam)3.446.8432.987.3894.727.3897.436.105
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.176.5711.134.0951.137.1271.118.811
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar376.176347.9290324.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü800.395786.166782.713794.389
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00354.4140
Özkaynaklar3.209.2503.574.5212.088.3253.248.643
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.209.2503.574.5212.088.3253.248.643
Ödenmiş Sermaye8.000.0008.000.0008.000.0008.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.86837.86837.86837.868
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-8.300.531-6.666.990-6.666.990-5.500.457
Dönem Net Kar/Zararı-336.148-1.633.541-1.145.919-1.166.533
Diğer Özsermaye Kalemleri3.808.0613.837.1841.863.3661.877.765
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR7.832.6647.696.0057.952.84111.803.559
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.033.1442.280.7141.349.5062.721.844
Satışların Maliyeti (-)-622.231-1.389.995-841.210-1.929.481
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)410.913890.719508.296792.363
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)410.913890.719508.296792.363
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-308.150-859.980-499.070-1.188.470
Genel Yönetim Giderleri (-)-653.512-1.348.985-704.611-1.401.713
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri72.780192.10360.935230.308
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-11.520-9.268-9.095-2.592
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-489.489-1.135.411-643.545-1.570.104
Net Faaliyet Kar/Zararı-550.749-1.318.246-695.385-1.797.820
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler183.610167.65297.570211.755
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-19.09700
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar000527.166
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-305.879-986.856-545.9750
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler14.10363.33813.742183.646
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-28.191-706.224-622.605-475.602
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler183.610148.55597.570211.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-319.967-1.629.742-1.154.838-1.123.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-16.181-3.7998.919-43.394
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-16.181-3.7998.919-43.394
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-336.148-1.633.541-1.145.919-1.166.533
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-336.148-1.633.541-1.145.919-1.166.533
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-336.148-1.633.541-1.145.919-1.166.533
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri61.956140.70175.198149.234
Kıdem Tazminatı-27.98211.0615.16241.305
Finansman Giderleri-28.191-706.224-622.605-475.602
Yurtiçi Satışlar1.028.5652.154.6781.275.5142.737.964
Yurtdışı Satışlar07.8137.8130
Net Yabancı Para Pozisyonu5.771.0002.429.000-1.282.465-4.174.527
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu5.771.0002.429.000-1.282.465-4.174.527
Net YPP (Hedge Dahil)5.771.0002.429.000-1.282.465-4.174.527
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UZERB 2,1 A/D A/D 8,3 5,1 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi