SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.588 88.830 -0,27
VIOP 108.784 109.112 -0,30
USD/TRY 3,6226 3,6303 -0,21
BIST BANKA 151.187 152.557 -0,90
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.642 20.588 0,26
DAX 11.757 11.757 0,00
ALTIN 1.237,62 1.235,69 0,16
BRENT 56,14 55,69 0,81

 UZERB | Uzertaş Boya Sanayi

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,73 0,89 0,16
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Uzertaş Boya Sanayi
Kuruluş 04.01.1972
Faal Alanı Boya sanayi
Telefon -
Faks -
Adres Aydınlı Mah. Birlik Osb.Batı Cad. 5. Sk. No:1 34953 Tuzla / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar1.580.3661.955.037
Ödenmiş Sermaye4.950.0004.950.000
Net Kâr-358.987-516.460

Cari Oranlar

F/K -3,9
FD/FAVÖK -4,7
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 2,0
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -4,65 -4,65 -6,82 -16,12
USD -4,39 -0,75 -24,59 -8,29
Göreceli -6,11 -10,84 -22,96 -4,65

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar2.966.5802.616.7582.006.0822.504.468
Nakit ve Nakit Benzerleri862.5821.310.770862.7951.248.573
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar1.497.62542.641173.410325.946
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar00121.882164.562
Stoklar508.6301.052.839666.608649.487
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar97.743210.508181.387115.900
(Ara Toplam)2.966.5802.616.7582.006.0822.504.468
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar6.441.2236.460.2586.525.7293.278.597
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar118118118185
Finansal Yatırımlar003.0013.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3.464.1813.468.7453.467.8842.716.598
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar2.887.0582.906.4202.952.401465.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.62514.38217.78922.630
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı74.06067.59284.53671.164
Diğer Duran Varlıklar4.1813.00100
TOPLAM VARLIKLAR9.407.8039.077.0168.531.8115.783.065
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler6.830.6835.581.3943.690.6193.211.548
Finansal Borçlar1.102.3561.059.8281.006.600981.357
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar604.873481.682633.427360.570
Diğer Borçlar5.076.0484.002.9062.024.6921.807.992
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler47.40636.97825.90061.629
(Ara Toplam)6.830.6835.581.3943.690.6193.211.548
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler996.7541.540.5852.170.2202.102.694
Finansal Borçlar193.000753.1061.282.7611.783.807
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları300.435284.123378.353304.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü503.319503.356509.10613.896
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar1.580.3661.955.0372.670.972468.823
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.580.3661.955.0372.670.972468.823
Ödenmiş Sermaye4.950.0004.950.0004.950.0004.950.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.86837.86837.86837.868
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-5.013.295-4.496.835-4.496.835-9.330.495
Dönem Net Kar/Zararı-358.987-516.460174.8944.833.660
Diğer Özsermaye Kalemleri1.964.7801.980.4642.005.045-22.210
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR9.407.8039.077.0168.531.8115.783.065
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.489.6251.520.075788.9733.945.471
Satışların Maliyeti (-)-985.289-1.166.170-601.802-2.717.583
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)504.336353.905187.1711.227.888
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)504.336353.905187.1711.227.888
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-292.795-514.532-273.339-604.215
Genel Yönetim Giderleri (-)-573.630-1.102.103-495.039-1.210.053
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri65.588121.05064.917564.646
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2.151-1.482-944-146.261
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-298.652-1.143.162-517.234-167.995
Net Faaliyet Kar/Zararı-362.089-1.262.730-581.207-586.380
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-4.564752.147751.286-1.183.402
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler29.180207.39135.0050
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-95.126-408.244-144.496-751.465
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler7.59167.77225.3577.927.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-361.571-524.096149.9185.824.435
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.5847.63624.976-42.970
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.5847.63624.976-42.970
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-358.987-516.460174.8945.781.465
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)000-1.453.688
DÖNEM KARI (ZARARI)-358.987-516.460174.8944.327.777
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları000-505.883
Ana Ortaklık Payları-358.987-516.460174.8944.833.660
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri23.319106.85757.469107.953
Kıdem Tazminatı29.34439.44258.02626.614
Finansman Giderleri-95.126-408.244-144.496-751.465
Yurtiçi Satışlar1.569.0331.527.403784.8594.722.329
Yurtdışı Satışlar014.49014.49012.458
Net Yabancı Para Pozisyonu-85.672-75.403-2.752.625-2.752.625
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-85.672-75.403-2.752.625-2.752.625
Net YPP (Hedge Dahil)-85.672-75.403-2.752.625-2.752.625
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UZERB 0,8 A/D A/D 2,0 2,6 6/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
UZERB 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.