SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.621 95.421 -0,84
VIOP 118.375 119.469 -0,92
USD/TRY 5,7709 5,7939 -0,40
BIST BANKA 132.178 134.120 -1,45
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
ALTIN 1.407,31 1.423,61 -1,14
BRENT 65,14 64,28 1,34

 Uzertaş Boya Sanayi Hisse Senedi | UZERB

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,8 1,14 0,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,0 0,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Uzertaş Boya Sanayi
Kuruluş 04.01.1972
Faal Alanı Boya sanayi
Telefon -
Faks -
Adres Aydınlı Mah. Birlik Osb.Batı Cad. 5. Sk. No:1 34953 Tuzla / İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar3,62,1
Ödenmiş Sermaye8,08,0
Net Kâr-1,6-1,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK A/D
PD/DD 2,4
FD/Satışlar 3,7
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 8,6 mnTL
Net Borç -0,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -5,26 27,06 21,35 80,00
USD -6,08 28,15 27,21 64,17
Göreceli -5,50 25,45 9,46 72,17

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UZERB0,000,00000,000,00 0 A/D
UZERB0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar1.805.6161.995.2141.808.7322.998.007
Nakit ve Nakit Benzerleri120.268220.489164.279318.596
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar169.872407.602366.5031.274.055
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar14620.23200
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar1.261.4861.079.0661.032.0101.069.114
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar253.844267.825245.940336.242
(Ara Toplam)1.805.6161.995.2141.808.7322.998.007
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar5.890.3895.957.6279.994.8277.852.261
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar20459118118
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar3.0013.0013.0013.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar003.958.1173.428.103
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5.455.0005.455.0005.455.0003.784.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar345.771411.757490.628563.148
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.9253.4424.8996.111
Ertelenmiş Vergi Varlığı82.48884.36883.06467.780
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR7.696.0057.952.84111.803.55910.850.268
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler2.987.3894.727.3897.436.1059.299.632
Finansal Borçlar14.23612.5669.657196.624
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.089.0511.090.7291.117.448989.819
Diğer Borçlar1.843.2793.558.3456.251.1008.052.068
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler40.82365.74957.90061.121
(Ara Toplam)2.987.3894.727.3897.436.1059.299.632
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler1.134.0951.137.1271.118.811993.297
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar347.9290324.4220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü786.166782.713794.389695.127
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0354.4140298.170
Özkaynaklar3.574.5212.088.3253.248.643557.339
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.574.5212.088.3253.248.643557.339
Ödenmiş Sermaye8.000.0008.000.0008.000.0004.950.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler37.86837.86837.86837.868
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-6.666.990-6.666.990-5.500.457-5.500.457
Dönem Net Kar/Zararı-1.633.541-1.145.919-1.166.533-875.136
Diğer Özsermaye Kalemleri3.837.1841.863.3661.877.7651.945.064
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR7.696.0057.952.84111.803.55910.850.268
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri2.280.7141.349.5062.721.8441.072.391
Satışların Maliyeti (-)-1.389.995-841.210-1.929.481-796.350
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)890.719508.296792.363276.041
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)890.719508.296792.363276.041
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-859.980-499.070-1.188.470-598.768
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.348.985-704.611-1.401.713-720.914
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri192.10360.935230.308123.843
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-9.268-9.095-2.592-2.518
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-1.135.411-643.545-1.570.104-922.316
Net Faaliyet Kar/Zararı-1.318.246-695.385-1.797.820-1.043.641
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler167.65297.570211.75520.003
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-19.097000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00527.166-2.848
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-986.856000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler63.33813.742183.646163.673
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-706.224-622.605-475.602-130.873
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler148.55597.570211.75520.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.629.742-1.154.838-1.123.139-872.361
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-3.7998.919-43.394-2.775
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-3.7998.919-43.394-2.775
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-1.633.541-1.145.919-1.166.533-875.136
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-1.633.541-1.145.919-1.166.533-875.136
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-1.633.541-1.145.919-1.166.533-875.136
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri140.70175.198149.23475.502
Kıdem Tazminatı11.0615.16241.3055.449
Finansman Giderleri-706.224-622.605-475.602-130.873
Yurtiçi Satışlar2.154.6781.275.5142.737.9641.089.975
Yurtdışı Satışlar7.8137.81300
Net Yabancı Para Pozisyonu2.429-1.282.465-4.174.527-3.010.640
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu2.429-1.282.465-4.174.527-3.010.640
Net YPP (Hedge Dahil)2.429-1.282.465-4.174.527-3.010.640
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UZERB 1,1 A/D A/D 3,7 2,4 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi