SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.654 114.809 2,48
VIOP 133.871 131.285 1,97
USD/TRY 6,8657 6,8612 0,07
BIST BANKA 127.534 124.982 2,04
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
ALTIN 1.808,95 1.798,58 0,58
BRENT 42,52 43,24 -1,67

 Utopya Turizm&Inş. Hisse Senedi | UTPYA

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,33 7,22 2,89
Hacim Hareketi (Milyon TL) 1,0 20,1 19,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Utopya Turizm&Inş.
Kuruluş 01.01.1990
Faal Alanı
Telefon (0312)4964540
Faks (0312)4960219
Adres Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. N:28/5 Çankaya Ankara

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar77,396,6
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr-19,7-5,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 5,7
PD/DD 2,1
FD/Satışlar 1,5
Yabancı Oranı (%) 9,67
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,9 / 0,7
Piyasa Değeri 161,5 mnTL
Net Borç -10,1 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -3,58 -8,63 10,62 31,30
USD -3,44 -8,77 9,66 13,89
Göreceli -2,75 -7,88 5,25 30,86

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UTPYA0,000,00000,000,00 0 A/D
UTPYA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar392.644.796361.499.601110.670.04959.475.986
Nakit ve Nakit Benzerleri3.995.0093.143.3903.623.58912.638.514
Finansal Yatırımlar6.089.1313.704.2383.819.1652.784.048
Ticari Alacaklar1.538.403893.58136.237.63215.103.931
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar18.681.43118.357.52415.954.37617.377.534
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar003.335.9955.687.097
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.180.123923.50047.699.2925.884.862
(Ara Toplam)33.484.09727.022.233110.670.04959.475.986
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar359.160.699334.477.36800
Duran Varlıklar70.456.50173.045.291315.118.625317.488.116
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.595.0255.277.5585.277.5585.277.558
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar14.876.81114.876.81114.876.81114.876.811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller464.946464.946464.946464.946
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları044.76700
Maddi Duran Varlıklar51.484.20651.919.503293.894.093296.306.492
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar35.513054.01763.086
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0461.706551.200499.223
TOPLAM VARLIKLAR463.101.297434.544.892425.788.674376.964.102
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler381.610.171334.827.154189.658.746164.450.718
Finansal Borçlar0053.509.76662.733.568
Diğer Finansal Yükümlülükler033.25600
Ticari Borçlar2.762.1711.308.76114.479.45323.687.658
Diğer Borçlar53.61453.29127.02044.944
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)432.057163.177114.754.00569.345.654
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları00428.867223.647
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler774.490104.5796.459.6358.415.247
(Ara Toplam)4.022.3321.663.064189.658.746164.450.718
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler377.587.839333.164.09000
Uzun Vadeli Yükümlülükler3.946.5172.749.854123.822.865129.808.385
Finansal Borçlar0099.676.408105.366.458
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)14.93814.13369.03076.850
Uzun vadeli karşılıklar002.469.3852.374.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.931.5792.735.72121.608.04221.990.817
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar77.544.60996.967.884112.307.06382.704.999
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.254.62096.632.009111.975.58382.375.150
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri012.174.427012.174.427
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler243.597243.596243.597243.597
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-135.075.016-130.124.681-130.247.092-131.413.562
Dönem Net Kar/Zararı-19.706.259-5.137.2259.653.123-20.011.067
Diğer Özsermaye Kalemleri206.792.298194.475.892207.325.955196.381.755
Azınlık Payları289.989335.875331.480329.849
TOPLAM KAYNAKLAR463.101.297434.544.892425.788.674376.964.102
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri1.961.89899.836.47389.065.73136.660.584
Satışların Maliyeti (-)-4.835.454-70.769.012-58.876.437-31.799.421
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-2.873.55629.067.46130.189.2944.861.163
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-2.873.55629.067.46130.189.2944.861.163
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-135.847-1.709.745-1.310.124-781.228
Genel Yönetim Giderleri (-)-1.063.717-8.815.748-7.114.698-2.818.397
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri629.7604.775.4843.788.3021.844.549
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-144.407-1.669.041-1.469.148-1.139.021
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-3.587.76721.648.41124.083.6261.967.066
Net Faaliyet Kar/Zararı-4.073.12018.541.96821.764.4721.261.538
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-3.587.76721.648.41124.083.6261.967.066
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.302.88125.733.75718.449.2544.716.969
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-24.098.898-53.034.463-32.739.917-26.277.804
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-18.383.784-5.652.2959.792.963-19.593.769
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1.322.475542.529-116.777-395.866
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-381.909-296.205
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.322.475542.529265.132-99.661
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-19.706.259-5.109.7669.676.186-19.989.635
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-19.706.259-5.109.7669.676.186-19.989.635
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları36.89127.45923.06321.432
Ana Ortaklık Payları-19.743.150-5.137.2259.653.123-20.011.067
Hisse Başına Kazanç-100-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri327.4909.563.4708.515.9805.785.718
Kıdem Tazminatı117.519645.4031.109.371890.766
Finansman Giderleri-24.098.898-53.034.463-32.739.917-26.277.804
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu107.827.000-149.571.598-143.146.052-189.685.660
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu107.827.000-149.571.598-181.745.579-190.569.884
Net YPP (Hedge Dahil)107.827.000-149.571.598-143.146.051-189.685.660

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UTPYA 6,5 A/D 5,7 1,5 2,1 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
UTPYA 6,46 8,47 9,67 120,65 1,25
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi