SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 103.186 102.494 0,67
VIOP 129.512 128.686 0,64
USD/TRY 5,3207 5,3186 0,04
BIST BANKS 133.335 134.072 -0,55
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 11.458 11.423 0,30
GOLD 1.328,45 1.323,76 0,35
BRENT 66,94 67,07 -0,19

 UTPYA Hisse Senedi | Utopya Turizm&Inş.

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 3,66 5,1 1,44
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 15,6 15,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Utopya Turizm&Inş.
Kuruluş 01.01.1990
Faal Alanı
Telefon (0312)4964540
Faks (0312)4960219
Adres İlkbahar Mahallesi Konrad Adenauer Cad. No: 79 /10 Çankaya / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar47,073,5
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr-60,1-33,8

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 13,6
PD/DD 2,6
FD/Satışlar 4,1
Yabancı Oranı (%) 6,86
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,2 / 0,4
Piyasa Değeri 122,0 mnTL
Net Borç 184,4 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,61 1,24 6,55 19,02
USD -0,80 0,10 5,35 18,12
Göreceli -1,27 0,78 5,12 5,28

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UTPYA0,000,00000,000,00 0 A/D
UTPYA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar47.540.18541.563.22344.092.60440.356.168
Nakit ve Nakit Benzerleri3.912.4732.310.6042.307.2554.786.389
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar11.674.8938.461.89714.171.85214.839.062
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar25.229.72821.107.92219.015.06618.051.186
Stoklar1.770.6843.663.7763.721.816874.024
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar4.952.4076.019.0244.876.6151.805.507
(Ara Toplam)47.540.18541.563.22344.092.60440.356.168
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar262.313.552266.064.177265.601.676260.346.912
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar98.59770.81770.81870.817
Finansal Yatırımlar14.876.81114.876.81114.876.8115.426.561
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller790.226790.226790.2261.775.483
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar244.963.491247.315.473245.564.117250.307.553
Şerefiye000433.388
Maddi Olmayan Duran Varlıklar90.839100.089109.341118.591
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.493.5882.910.7614.190.3632.214.519
TOPLAM VARLIKLAR309.853.737307.627.400309.694.280300.703.080
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler112.958.875113.915.765105.748.38187.250.090
Finansal Borçlar59.617.40149.376.24450.400.47350.658.062
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar15.737.27417.167.49513.516.6359.111.246
Diğer Borçlar296.090323.625296.08136.732
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları0000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler37.308.11047.048.40141.535.19227.444.050
(Ara Toplam)112.958.875113.915.765105.748.38187.250.090
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler149.599.159119.948.630112.888.177106.693.125
Finansal Borçlar128.651.62699.518.55191.674.82685.430.376
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar2.194.4951.665.2821.797.4501.751.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18.644.45918.704.96319.382.91219.490.304
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler108.57959.83432.98920.828
Özkaynaklar47.295.70373.763.00591.057.722106.759.865
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.005.34573.470.87190.768.597105.997.082
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri12.174.42712.174.42712.174.42712.174.427
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler243.597243.597243.597243.598
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-94.070.873-94.937.111-95.804.965-74.436.932
Dönem Net Kar/Zararı-60.111.531-33.804.887-16.423.202-22.999.863
Diğer Özsermaye Kalemleri163.769.725164.794.845165.578.740166.015.852
Azınlık Payları290.358292.134289.125762.783
TOPLAM KAYNAKLAR309.853.737307.627.400309.694.280300.703.080
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri68.774.54023.740.9432.081.79745.967.305
Satışların Maliyeti (-)-45.477.362-23.319.349-6.229.819-39.031.623
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)23.297.178421.594-4.148.0226.935.682
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)23.297.178421.594-4.148.0226.935.682
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.144.000-664.783-311.063-4.184.988
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.252.111-1.512.586-761.294-3.288.268
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri2.724.701990.586218.6693.687.052
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.360.106-5.900.513-668.934-1.443.510
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.265.662-6.665.702-5.670.6441.705.968
Net Faaliyet Kar/Zararı19.901.067-1.755.775-5.220.379-537.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler9.096.8643.473.2171.384.30110.397.559
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-86.405.055-31.525.933-12.351.769-35.343.312
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-61.042.529-34.718.418-16.638.112-23.239.785
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)937.288921.597206.413206.904
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)937.288921.597206.413206.904
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-60.105.241-33.796.821-16.431.699-23.032.881
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-60.105.241-33.796.821-16.431.699-23.032.881
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları6.2908.0665.057-33.018
Ana Ortaklık Payları-60.111.531-33.804.887-16.436.756-22.999.863
Hisse Başına Kazanç-2-1-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-1-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-2-1-10
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-1-10
Dipnot
Amortisman Giderleri7.239.5514.746.0422.311.1806.861.429
Kıdem Tazminatı1.069.607687.036-804.583335.326
Finansman Giderleri-86.405.055-31.525.933-12.351.769-35.343.312
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-188.988.845-162.524.218-150.683.509-118.591.713
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-189.007.905-162.524.218-150.683.509-118.591.713
Net YPP (Hedge Dahil)-188.988.845-162.524.218-150.683.509-118.591.713
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UTPYA 4,9 A/D 13,6 4,1 2,6 9/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
UTPYA 4,88 6,75 6,86 10,74 0,11
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi