SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 95.877 96.142 -0,28
VIOP 119.627 120.016 -0,32
USD/TRY 5,8936 5,8727 0,36
BIST BANKA 127.150 128.625 -1,15
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.313 12.236 0,63
ALTIN 1.277,74 1.275,92 0,14
BRENT 75,23 74,55 0,91

 UTPYA Hisse Senedi | Utopya Turizm&Inş.

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 4,08 7,04 2,96
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,1 36,1 36,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Utopya Turizm&Inş.
Kuruluş 01.01.1990
Faal Alanı
Telefon (0312)4964540
Faks (0312)4960219
Adres İlkbahar Mahallesi Konrad Adenauer Cad. No: 79 /10 Çankaya / ANKARA

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar101,847,0
Ödenmiş Sermaye25,025,0
Net Kâr-40,5-60,1

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 10,2
PD/DD 1,0
FD/Satışlar 3,4
Yabancı Oranı (%) 0,65
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,5 / 0,4
Piyasa Değeri 102,0 mnTL
Net Borç 162,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -20,00 -41,71 -34,62 -0,49
USD -20,41 -42,90 -36,96 -10,32
Göreceli -20,16 -40,46 -32,45 -5,53

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UTPYA0,000,00000,000,00 0 A/D
UTPYA0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar44.831.68747.540.18541.563.22344.092.604
Nakit ve Nakit Benzerleri1.965.4683.912.4732.310.6042.307.255
Finansal Yatırımlar2.576.500000
Ticari Alacaklar15.996.63011.674.8938.461.89714.171.852
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar22.442.94025.229.72821.107.92219.015.066
Stoklar577.2651.770.6843.663.7763.721.816
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar1.272.8844.952.4076.019.0244.876.615
(Ara Toplam)44.831.68747.540.18541.563.22344.092.604
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar304.092.685262.313.552266.064.177265.601.676
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar5.277.55898.59770.81770.818
Finansal Yatırımlar14.876.81114.876.81114.876.81114.876.811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller464.946790.226790.226790.226
Stoklar0000
Maddi Duran Varlıklar282.893.984244.963.491247.315.473245.564.117
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar81.77090.839100.089109.341
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar497.6161.493.5882.910.7614.190.363
TOPLAM VARLIKLAR348.924.372309.853.737307.627.400309.694.280
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler125.469.974112.958.875113.915.765105.748.381
Finansal Borçlar70.060.67259.617.40149.376.24450.400.473
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar8.073.27315.737.27417.167.49513.516.635
Diğer Borçlar40.916296.090323.625296.081
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları122.099000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler47.173.01437.308.11047.048.40141.535.192
(Ara Toplam)125.469.974112.958.875113.915.765105.748.381
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler121.379.618149.599.159119.948.630112.888.177
Finansal Borçlar97.264.608128.651.62699.518.55191.674.826
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Uzun vadeli karşılıklar2.379.7262.194.4951.665.2821.797.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21.716.32518.644.45918.704.96319.382.912
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18.959108.57959.83432.989
Özkaynaklar102.074.78047.295.70373.763.00591.057.722
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar101.766.36347.005.34573.470.87190.768.597
Ödenmiş Sermaye25.000.00025.000.00025.000.00025.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri12.174.42712.174.42712.174.42712.174.427
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler243.597243.597243.597243.597
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-93.204.633-94.070.873-94.937.111-95.804.965
Dönem Net Kar/Zararı-40.541.870-60.111.531-33.804.887-16.423.202
Diğer Özsermaye Kalemleri198.094.842163.769.725164.794.845165.578.740
Azınlık Payları308.417290.358292.134289.125
TOPLAM KAYNAKLAR348.924.372309.853.737307.627.400309.694.280
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri78.340.15068.774.54023.740.9432.081.797
Satışların Maliyeti (-)-56.711.316-45.477.362-23.319.349-6.229.819
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)21.628.83423.297.178421.594-4.148.022
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)21.628.83423.297.178421.594-4.148.022
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.725.114-1.144.000-664.783-311.063
Genel Yönetim Giderleri (-)-3.656.470-2.252.111-1.512.586-761.294
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri3.160.8512.724.701990.586218.669
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-6.927.239-6.360.106-5.900.513-668.934
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)12.480.86216.265.662-6.665.702-5.670.644
Net Faaliyet Kar/Zararı16.247.25019.901.067-1.755.775-5.220.379
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler37.852.2639.096.8643.473.2171.384.301
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-92.593.284-86.405.055-31.525.933-12.351.769
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-42.260.159-61.042.529-34.718.418-16.638.112
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)1.724.211937.288921.597206.413
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)1.724.211937.288921.597206.413
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-40.535.948-60.105.241-33.796.821-16.431.699
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-40.535.948-60.105.241-33.796.821-16.431.699
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları5.9226.2908.0665.057
Ana Ortaklık Payları-40.541.870-60.111.531-33.804.887-16.436.756
Hisse Başına Kazanç-2-2-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-2-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-2-2-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-2-1-1
Dipnot
Amortisman Giderleri9.757.2027.239.5514.746.0422.311.180
Kıdem Tazminatı381.4061.069.607687.036-804.583
Finansman Giderleri-92.593.284-86.405.055-31.525.933-12.351.769
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-175.653.454-188.988.845-162.524.218-150.683.509
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-175.664.253-189.007.905-162.524.218-150.683.509
Net YPP (Hedge Dahil)-175.653.453-188.988.845-162.524.218-150.683.509
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UTPYA 4,1 A/D 10,2 3,4 1,0 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
UTPYA 4,08 0,65 0,65 0,00 0,00
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi