SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 89.553 89.511 0,05
VIOP 106.467 106.663 -0,18
USD/TRY 6,7403 6,7342 0,09
BIST BANKA 112.308 113.302 -0,88
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 9.526 9.571 -0,47
ALTIN 1.613,40 1.618,28 -0,30
BRENT 31,78 34,83 -8,76

 Uşak Seramik Hisse Senedi | USAK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,95 2,03 1,08
Hacim Hareketi (Milyon TL) 6,4 161,5 155,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Uşak Seramik
Kuruluş 21.09.1972
Faal Alanı Yer ve Duvar Seramiği İmalatı
Telefon (0276)3262001
Faks (0276)3262010
Adres Uşak Banaz Devlet Karayolu 26.Km Banaz-Uşak

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar243,6240,4
Ödenmiş Sermaye100,0100,0
Net Kâr10,77,1

Cari Değerler

F/K 11,3
FD/FAVÖK 5,0
PD/DD 0,5
FD/Satışlar 1,2
Yabancı Oranı (%) 1,28
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 6,5 / 3,1
Piyasa Değeri 120,0 mnTL
Net Borç 318,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,83 11,11 -32,20 -28,99
USD -1,13 6,96 -38,27 -36,94
Göreceli -0,88 9,34 -16,12 -9,26

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
USAK0,000,00000,000,00 0 A/D
USAK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar488.372.161461.282.621424.196.654390.839.939
Nakit ve Nakit Benzerleri1.671.3111.457.5062.100.0661.358.362
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar224.312.940246.186.547185.783.095160.240.545
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar51.385.92716.201.75265.627.27056.670.619
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar185.655.024164.423.219140.873.737136.084.402
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar25.346.95933.013.59729.812.48636.486.011
(Ara Toplam)488.372.161461.282.621424.196.654390.839.939
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar301.106.861287.074.348290.751.845295.700.785
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar6.028.6541.352.126472.3573.378.361
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.120.0004.120.0004.120.0004.120.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar290.958.207281.602.222286.159.488288.202.424
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR789.479.022748.356.969714.948.499686.540.724
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler401.434.834443.720.702405.902.776386.900.153
Finansal Borçlar129.252.379146.917.472140.925.487119.638.115
Diğer Finansal Yükümlülükler70.566.537100.110.86274.221.79173.088.243
Ticari Borçlar141.396.647131.852.609114.987.076126.271.941
Diğer Borçlar6.005.8457.176.7965.180.6794.646.495
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)47.928.81849.567.90361.461.73754.225.502
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.126.0611.222.9341.104.830857.593
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.158.5476.872.1268.021.1768.172.264
(Ara Toplam)401.434.834443.720.702405.902.776386.900.153
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler144.481.67264.252.20365.834.36660.688.282
Finansal Borçlar120.615.36335.718.09941.591.88828.462.548
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)5.967.4554.572.616411.1583.359.743
Uzun vadeli karşılıklar8.656.5228.289.5348.416.0218.234.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9.242.33215.671.95415.415.29920.631.362
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar243.562.516240.384.064243.211.357238.952.289
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar243.562.516240.384.064243.211.357238.952.289
Ödenmiş Sermaye100.000.000100.000.000100.000.000100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri360.334360.33400
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler206.959206.959206.959206.959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları22.358.94822.358.94822.358.94822.358.948
Dönem Net Kar/Zararı10.654.7167.126.7049.572.9425.127.414
Diğer Özsermaye Kalemleri109.981.559110.331.119111.072.508111.258.968
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR789.479.022748.356.969714.948.499686.540.724
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri363.048.307257.304.835166.106.70371.973.193
Satışların Maliyeti (-)-265.856.895-191.623.762-124.115.071-55.309.286
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)97.191.41265.681.07341.991.63216.663.907
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)97.191.41265.681.07341.991.63216.663.907
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-23.276.304-17.369.730-11.285.060-5.637.433
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.227.557-7.270.972-4.811.635-2.236.549
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2.120.920-1.629.881-984.667-433.924
Diğer Faaliyet Gelirleri32.721.05531.259.03530.280.81224.479.582
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-29.010.567-23.310.360-22.655.306-16.261.795
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)65.277.11947.359.16532.535.77616.573.788
Net Faaliyet Kar/Zararı61.566.63139.410.49024.910.2708.356.001
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler716.311000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-476.358-342.645-342.645-154.083
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı65.517.07247.016.52032.193.13116.419.705
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1.015.099656.423496.242408.451
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-69.661.637-47.999.393-30.933.717-14.354.556
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler239.953-342.645-342.645-154.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.129.466-326.4501.755.6562.473.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)13.784.1827.453.1547.817.2862.653.814
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)13.784.1827.453.1547.817.2862.653.814
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI10.654.7167.126.7049.572.9425.127.414
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)10.654.7167.126.7049.572.9425.127.414
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları10.654.7167.126.7049.572.9425.127.414
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri25.963.17919.384.84912.780.4136.491.285
Kıdem Tazminatı1.347.621981.036656.077321.315
Finansman Giderleri-69.661.637-47.999.393-30.933.717-14.354.556
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu14.045.25320.053.045-2.308.99425.666.325
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu14.045.25320.053.045-2.308.99425.666.326
Net YPP (Hedge Dahil)14.045.25320.053.045-2.308.99425.666.326

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
USAK 1,2 11,3 5,0 1,2 0,5 12/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
USAK 1,20 1,28 1,65 36,45 0,41
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi