SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 USAK | Uşak Seramik

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,15 1,75 0,6
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 58 58

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Uşak Seramik
Kuruluş 21.09.1972
Faal Alanı Yer ve Duvar Seramiği İmalatı
Telefon (0276)3262001
Faks (0276)3262010
Adres Uşak Banaz Devlet Karayolu 26.Km Banaz-Uşak

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar94.498.18294.598.975
Ödenmiş Sermaye43.335.93143.335.931
Net Kâr1.618.958640.806

Cari Oranlar

F/K 61,5
FD/FAVÖK 6,7
PD/DD 0,8
FD/Satışlar 1,3
Yabancı Oranı (%) 2,38
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,3 / 0,8
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 3,66 19,72 41,67 9,07
USD 6,26 29,75 15,95 21,47
Göreceli 4,33 13,71 20,71 23,19

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar244.940.871236.832.296241.914.825205.366.742
Nakit ve Nakit Benzerleri1.395.942552.116667.361860.173
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar114.573.322114.458.22895.303.30182.287.298
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar55.794.45754.533.59771.768.32948.750.170
Stoklar64.386.22256.168.59461.435.16557.566.298
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar8.790.92811.119.76112.740.66915.902.803
(Ara Toplam)244.940.871236.832.296241.914.825205.366.742
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar178.444.284182.274.771162.876.549162.444.064
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar8.529.93516.860.9062.193.9305.941.983
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller751.920328.100328.100328.100
Maddi Duran Varlıklar169.162.429165.085.765160.354.519156.173.981
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR423.385.155419.107.067404.791.374367.810.806
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler264.237.176255.456.118247.071.387190.384.548
Finansal Borçlar122.703.560120.059.694132.728.814103.173.689
Diğer Finansal Yükümlülükler31.432.62130.056.39020.716.5498.096.244
Ticari Borçlar46.565.46043.520.50230.426.70026.077.838
Diğer Borçlar1.101.731803.875992.890671.933
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.137.032597.420479.412813.722
Borç Karşılıkları565.8671.050.616853.726651.892
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler60.730.90559.367.62160.873.29650.899.230
(Ara Toplam)264.237.176255.456.118247.071.387190.384.548
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler64.649.79769.051.97463.787.00984.108.096
Finansal Borçlar41.182.78839.199.60233.397.35765.334.870
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları6.718.7955.231.8216.165.5245.696.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.229.4787.770.8447.568.1567.146.442
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler8.518.73616.849.70716.655.9725.930.784
Özkaynaklar94.498.18294.598.97593.932.97893.318.162
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.498.18294.598.97593.932.97893.318.162
Ödenmiş Sermaye43.335.93143.335.93143.335.93143.335.931
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri064.71100
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler206.959206.959206.959206.959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları7.342.8647.342.8647.342.8646.148.698
Dönem Net Kar/Zararı1.618.958640.806815.4501.194.166
Diğer Özsermaye Kalemleri41.993.47043.007.70442.231.77442.432.408
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR423.385.155419.107.067404.791.374367.810.806
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri163.261.119109.713.23850.319.499187.541.228
Satışların Maliyeti (-)-127.296.703-87.242.238-38.883.507-148.842.839
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)35.964.41622.471.00011.435.99238.698.389
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)35.964.41622.471.00011.435.99238.698.389
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-6.289.554-4.249.846-1.951.891-8.709.142
Genel Yönetim Giderleri (-)-5.010.921-3.348.829-1.584.068-6.137.965
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.037.596-634.224-278.683-1.170.959
Diğer Faaliyet Gelirleri2.025.7531.367.679460.3492.874.100
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1.039.686-276.391-171.334-3.114.240
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)24.612.41215.329.3897.910.36522.440.183
Net Faaliyet Kar/Zararı23.626.34514.238.1017.621.35022.680.323
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler11.004.52311.010.96510.050.79512.533.881
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-31.668.175-24.637.728-16.194.425-32.223.285
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.948.7601.702.6261.766.7352.750.779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-2.329.802-1.061.820-951.285-1.556.613
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1.137.032-597.420-479.412-877.933
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-1.192.770-464.400-471.873-678.680
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1.618.958640.806815.4501.194.166
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)1.618.958640.806815.4501.194.166
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları1.618.958640.806815.4501.194.166
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri8.445.9385.497.4116.729.7337.247.960
Kıdem Tazminatı461.741314.479158.887230.709
Finansman Giderleri-31.668.175-24.637.728-16.194.425-32.223.285
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-3.490.021-4.848.477-4.349.905-9.622.802
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3.491.495-4.848.477-4.349.905-9.622.802
Net YPP (Hedge Dahil)-3.490.021-4.848.477-4.349.905-9.622.802
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
USAK 1,7 A/D 6,7 1,2 0,8 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
USAK 1,70 1,77 2,38 60,65 1,02
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
USAK 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.