SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.687 95.421 -0,77
VIOP 118.460 119.469 -0,84
USD/TRY 5,7701 5,7939 -0,41
BIST BANKS 132.308 134.120 -1,35
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.228 12.275 -0,38
GOLD 1.408,90 1.423,61 -1,03
BRENT 65,69 64,28 2,19

 Uşak Seramik Hisse Senedi | USAK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,95 1,06 0,11
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,7 16,6 15,9

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Uşak Seramik
Kuruluş 21.09.1972
Faal Alanı Yer ve Duvar Seramiği İmalatı
Telefon (0276)3262001
Faks (0276)3262010
Adres Uşak Banaz Devlet Karayolu 26.Km Banaz-Uşak

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar239,0177,9
Ödenmiş Sermaye100,043,3
Net Kâr5,14,5

Cari Değerler

F/K 12,2
FD/FAVÖK 4,8
PD/DD 0,4
FD/Satışlar 1,0
Yabancı Oranı (%) 0,65
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 1,0 / 1,5
Piyasa Değeri 102,0 mnTL
Net Borç 219,8 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,97 -3,77 6,25 -8,11
USD -1,82 -2,95 11,38 -16,19
Göreceli -1,22 -4,99 -4,16 -12,11

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
USAK0,000,00000,000,00 0 A/D
USAK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar390.839.939354.507.667334.624.780331.292.617
Nakit ve Nakit Benzerleri1.358.36225.580.6654.426.5264.218.718
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar160.240.545149.228.687170.250.492178.543.541
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar56.670.61929.108.24335.221.44034.786.098
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar136.084.402123.342.723104.065.13697.025.617
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar36.486.01127.247.34920.661.18616.718.643
(Ara Toplam)390.839.939354.507.667334.624.780331.292.617
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar295.700.785298.428.546304.848.514238.826.610
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar3.378.36161.1991.045.356983.891
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.120.0004.120.0004.120.0003.803.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar288.202.424294.247.347299.683.158234.039.719
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR686.540.724652.936.213639.473.294570.119.227
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler386.900.153386.754.406382.467.715369.837.133
Finansal Borçlar119.638.115157.580.671159.257.830164.348.421
Diğer Finansal Yükümlülükler73.088.24347.203.48545.419.52549.290.896
Ticari Borçlar126.271.941144.754.586136.052.016114.887.900
Diğer Borçlar4.646.4954.425.9235.306.5522.787.918
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)54.225.50225.033.47100
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları857.593790.432628.898664.241
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.172.2646.965.83835.802.89437.857.757
(Ara Toplam)386.900.153386.754.406382.467.715369.837.133
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler60.688.28288.313.40277.232.63774.442.562
Finansal Borçlar28.462.54835.391.84242.772.70048.969.036
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar021.629.37500
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)3.359.743000
Uzun vadeli karşılıklar8.234.6297.724.0499.619.8289.044.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.631.36223.568.13623.855.95215.505.841
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00984.157922.692
Özkaynaklar238.952.289177.868.405179.772.942125.839.532
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar238.952.289177.868.405179.772.942125.839.532
Ödenmiş Sermaye100.000.00043.335.93143.335.93143.335.931
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler206.959206.959206.959206.959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları22.358.94817.856.70717.856.70717.856.707
Dönem Net Kar/Zararı5.127.4144.502.2416.526.6642.901.081
Diğer Özsermaye Kalemleri111.258.968111.966.567111.846.68161.538.854
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR686.540.724652.936.213639.473.294570.119.227
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri71.973.193315.517.881244.838.313155.428.549
Satışların Maliyeti (-)-55.309.286-234.772.655-186.012.036-118.515.402
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)16.663.90780.745.22658.826.27736.913.147
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)16.663.90780.745.22658.826.27736.913.147
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.637.433-18.474.435-13.894.673-9.469.336
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.236.549-10.511.951-7.429.930-5.078.719
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-433.924-2.125.713-1.651.169-1.069.728
Diğer Faaliyet Gelirleri24.479.58232.830.3473.226.3071.326.947
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-16.261.795-30.346.301-6.362.735-1.211.723
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.573.78852.117.17332.714.07721.410.588
Net Faaliyet Kar/Zararı8.356.00149.633.12735.850.50521.295.364
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-154.083000
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı16.419.70552.117.17300
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler408.4514.466.26626.503.53120.490.829
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-14.354.556-58.484.165-58.772.280-39.242.396
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-154.083000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.473.600-1.900.726445.3282.659.021
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.653.8146.402.9676.081.336242.060
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.653.8146.402.9676.081.336242.060
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI5.127.4144.502.2416.526.6642.901.081
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)5.127.4144.502.2416.526.6642.901.081
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları5.127.4144.502.2416.526.6642.901.081
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.491.28514.943.5948.537.1945.625.772
Kıdem Tazminatı321.3151.141.3441.100.267679.517
Finansman Giderleri-14.354.556-58.484.165-58.772.280-39.242.396
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu25.666.3256.617.42922.118.56116.406.437
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu25.666.3266.617.42922.118.56116.406.437
Net YPP (Hedge Dahil)25.666.3266.617.42922.118.56116.406.437
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
USAK 1,0 12,2 4,8 1,0 0,4 3/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
USAK 1,02 0,68 0,65 -3,27 -0,04
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi