SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 117.674 114.809 2,50
VIOP 133.927 131.285 2,01
USD/TRY 6,8664 6,8612 0,08
BIST BANKA 127.651 124.982 2,14
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.634 12.489 1,15
ALTIN 1.809,59 1.798,58 0,61
BRENT 42,80 43,24 -1,02

 Uşak Seramik Hisse Senedi | USAK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,9622 1,9 0,9379
Hacim Hareketi (Milyon TL) 9,7 185,7 176,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Uşak Seramik
Kuruluş 21.09.1972
Faal Alanı Yer ve Duvar Seramiği İmalatı
Telefon (0276)3262001
Faks (0276)3262010
Adres Uşak Banaz Devlet Karayolu 26.Km Banaz-Uşak

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar245,6243,6
Ödenmiş Sermaye100,0100,0
Net Kâr2,010,7

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK 7,4
PD/DD 1,6
FD/Satışlar 1,9
Yabancı Oranı (%) 5,02
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 9,0 / 5,2
Piyasa Değeri 399,4 mnTL
Net Borç 327,7 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,81 -9,44 18,98 34,71
USD -1,66 -9,58 17,94 16,84
Göreceli -0,97 -8,70 13,21 34,25

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
USAK0,000,00000,000,00 0 A/D
USAK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar533.294.467488.372.161461.282.621424.196.654
Nakit ve Nakit Benzerleri6.208.3201.671.3111.457.5062.100.066
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar231.861.195224.312.940246.186.547185.783.095
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar59.360.80051.385.92716.201.75265.627.270
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar201.988.087185.655.024164.423.219140.873.737
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar33.876.06525.346.95933.013.59729.812.486
(Ara Toplam)533.294.467488.372.161461.282.621424.196.654
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar291.336.513301.106.861287.074.348290.751.845
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar61.1996.028.6541.352.126472.357
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.120.0004.120.0004.120.0004.120.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar287.155.314290.958.207281.602.222286.159.488
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR824.630.980789.479.022748.356.969714.948.499
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler437.064.409401.434.834443.720.702405.902.776
Finansal Borçlar148.651.227129.252.379146.917.472140.925.487
Diğer Finansal Yükümlülükler61.298.13270.566.537100.110.86274.221.791
Ticari Borçlar158.697.483141.396.647131.852.609114.987.076
Diğer Borçlar6.460.8886.005.8457.176.7965.180.679
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)54.646.20647.928.81849.567.90361.461.737
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.198.4761.126.0611.222.9341.104.830
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.111.9975.158.5476.872.1268.021.176
(Ara Toplam)437.064.409401.434.834443.720.702405.902.776
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler141.919.048144.481.67264.252.20365.834.366
Finansal Borçlar124.005.373120.615.36335.718.09941.591.888
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)05.967.4554.572.616411.158
Uzun vadeli karşılıklar8.702.4848.656.5228.289.5348.416.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9.211.1919.242.33215.671.95415.415.299
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar245.647.523243.562.516240.384.064243.211.357
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar245.647.523243.562.516240.384.064243.211.357
Ödenmiş Sermaye100.000.000100.000.000100.000.000100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0360.334360.3340
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler206.959206.959206.959206.959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları33.013.66422.358.94822.358.94822.358.948
Dönem Net Kar/Zararı2.042.24410.654.7167.126.7049.572.942
Diğer Özsermaye Kalemleri110.384.656109.981.559110.331.119111.072.508
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR824.630.980789.479.022748.356.969714.948.499
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri98.844.107363.048.307257.304.835166.106.703
Satışların Maliyeti (-)-72.117.966-265.856.895-191.623.762-124.115.071
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)26.726.14197.191.41265.681.07341.991.632
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)26.726.14197.191.41265.681.07341.991.632
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-5.048.875-23.276.304-17.369.730-11.285.060
Genel Yönetim Giderleri (-)-2.760.012-10.227.557-7.270.972-4.811.635
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-576.818-2.120.920-1.629.881-984.667
Diğer Faaliyet Gelirleri23.107.56232.721.05531.259.03530.280.812
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-24.548.757-29.010.567-23.310.360-22.655.306
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)16.899.24165.277.11947.359.16532.535.776
Net Faaliyet Kar/Zararı18.340.43661.566.63139.410.49024.910.270
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0716.31100
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-476.358-342.645-342.645
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı16.899.24165.517.07247.016.52032.193.131
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler135.1131.015.099656.423496.242
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-15.035.312-69.661.637-47.999.393-30.933.717
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0239.953-342.645-342.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.999.042-3.129.466-326.4501.755.656
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)43.20213.784.1827.453.1547.817.286
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)43.20213.784.1827.453.1547.817.286
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2.042.24410.654.7167.126.7049.572.942
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)2.042.24410.654.7167.126.7049.572.942
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları2.042.24410.654.7167.126.7049.572.942
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri6.732.66225.963.17919.384.84912.780.413
Kıdem Tazminatı375.0641.347.621981.036656.077
Finansman Giderleri-15.035.312-69.661.637-47.999.393-30.933.717
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu20.469.03114.045.25320.053.045-2.308.994
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu20.469.03114.045.25320.053.045-2.308.994
Net YPP (Hedge Dahil)20.469.03114.045.25320.053.045-2.308.994

Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
USAK 1,6 A/D 7,4 1,9 1,6 3/2020
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
USAK 1,63 5,62 5,02 -60,04 -0,69
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi