SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 122.142 122.540 -0,33
VIOP 147.264 147.967 -0,48
USD/TRY 5,9428 5,9358 0,12
BIST BANKS 177.953 178.144 -0,11
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.577 13.388 1,41
GOLD 1.571,81 1.562,45 0,60
BRENT 60,62 62,04 -2,29

 Uşak Seramik Hisse Senedi | USAK

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 1,35 2,09 0,74
Hacim Hareketi (Milyon TL) 3,6 127,0 123,5

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Uşak Seramik
Kuruluş 21.09.1972
Faal Alanı Yer ve Duvar Seramiği İmalatı
Telefon (0276)3262001
Faks (0276)3262010
Adres Uşak Banaz Devlet Karayolu 26.Km Banaz-Uşak

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar240,4243,2
Ödenmiş Sermaye100,0100,0
Net Kâr7,19,6

Cari Değerler

F/K 35,1
FD/FAVÖK 5,8
PD/DD 0,7
FD/Satışlar 1,4
Yabancı Oranı (%) 3,69
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 4,7 / 2,6
Piyasa Değeri 179,0 mnTL
Net Borç 281,3 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -0,56 0,00 8,48 5,92
USD -0,73 -1,18 8,66 6,10
Göreceli -0,23 -0,55 0,50 -0,77

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
USAK0,000,00000,000,00 0 A/D
USAK0,000,00000,000,000A/D

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar461.282.621424.196.654390.839.939354.507.667
Nakit ve Nakit Benzerleri1.457.5062.100.0661.358.36225.580.665
Finansal Yatırımlar0000
Ticari Alacaklar246.186.547185.783.095160.240.545149.228.687
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar16.201.75265.627.27056.670.61929.108.243
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar164.423.219140.873.737136.084.402123.342.723
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar33.013.59729.812.48636.486.01127.247.349
(Ara Toplam)461.282.621424.196.654390.839.939354.507.667
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar287.074.348290.751.845295.700.785298.428.546
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar1.352.126472.3573.378.36161.199
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4.120.0004.120.0004.120.0004.120.000
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar281.602.222286.159.488288.202.424294.247.347
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR748.356.969714.948.499686.540.724652.936.213
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler443.720.702405.902.776386.900.153386.754.406
Finansal Borçlar146.917.472140.925.487119.638.115157.580.671
Diğer Finansal Yükümlülükler100.110.86274.221.79173.088.24347.203.485
Ticari Borçlar131.852.609114.987.076126.271.941144.754.586
Diğer Borçlar7.176.7965.180.6794.646.4954.425.923
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)49.567.90361.461.73754.225.50225.033.471
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları1.222.9341.104.830857.593790.432
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.872.1268.021.1768.172.2646.965.838
(Ara Toplam)443.720.702405.902.776386.900.153386.754.406
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler64.252.20365.834.36660.688.28288.313.402
Finansal Borçlar35.718.09941.591.88828.462.54835.391.842
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00021.629.375
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)4.572.616411.1583.359.7430
Uzun vadeli karşılıklar8.289.5348.416.0218.234.6297.724.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15.671.95415.415.29920.631.36223.568.136
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar240.384.064243.211.357238.952.289177.868.405
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar240.384.064243.211.357238.952.289177.868.405
Ödenmiş Sermaye100.000.000100.000.000100.000.00043.335.931
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri360.334000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler206.959206.959206.959206.959
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları22.358.94822.358.94822.358.94817.856.707
Dönem Net Kar/Zararı7.126.7049.572.9425.127.4144.502.241
Diğer Özsermaye Kalemleri110.331.119111.072.508111.258.968111.966.567
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR748.356.969714.948.499686.540.724652.936.213
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri257.304.835166.106.70371.973.193315.517.881
Satışların Maliyeti (-)-191.623.762-124.115.071-55.309.286-234.772.655
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)65.681.07341.991.63216.663.90780.745.226
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)65.681.07341.991.63216.663.90780.745.226
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-17.369.730-11.285.060-5.637.433-18.474.435
Genel Yönetim Giderleri (-)-7.270.972-4.811.635-2.236.549-10.511.951
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-1.629.881-984.667-433.924-2.125.713
Diğer Faaliyet Gelirleri31.259.03530.280.81224.479.58232.830.347
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-23.310.360-22.655.306-16.261.795-30.346.301
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)47.359.16532.535.77616.573.78852.117.173
Net Faaliyet Kar/Zararı39.410.49024.910.2708.356.00149.633.127
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-342.645-342.645-154.0830
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı47.016.52032.193.13116.419.70552.117.173
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler656.423496.242408.4514.466.266
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-47.999.393-30.933.717-14.354.556-58.484.165
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-342.645-342.645-154.0830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-326.4501.755.6562.473.600-1.900.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)7.453.1547.817.2862.653.8146.402.967
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)7.453.1547.817.2862.653.8146.402.967
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI7.126.7049.572.9425.127.4144.502.241
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)7.126.7049.572.9425.127.4144.502.241
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları7.126.7049.572.9425.127.4144.502.241
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Dipnot
Amortisman Giderleri19.384.84912.780.4136.491.28514.943.594
Kıdem Tazminatı981.036656.077321.3151.141.344
Finansman Giderleri-47.999.393-30.933.717-14.354.556-58.484.165
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu20.053.045-2.308.99425.666.3256.617.429
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu20.053.045-2.308.99425.666.3266.617.429
Net YPP (Hedge Dahil)20.053.045-2.308.99425.666.3266.617.429
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
USAK 1,8 35,1 5,8 1,4 0,7 9/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
USAK 1,79 3,83 3,69 -14,29 -0,16
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi