SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 94.244 94.244 0,00
VIOP 117.972 117.972 0,00
USD/TRY 5,7898 5,7861 0,06
BIST BANKS 127.342 127.342 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 12.309 12.332 -0,19
GOLD 1.381,82 1.360,41 1,57
BRENT 62,61 61,82 1,28

 Umpaş Holding Hisse Senedi | UMPAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,34 0,43 0,09
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,0 0,0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Umpaş Holding
Kuruluş 01.12.1997
Faal Alanı Seramil, AVM, sigorta, makine, inşaat , bilgi teknolojiler ve petrol sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Telefon (0276)2239033
Faks (0276)2239034
Adres Köme Mah. Taslak Sok. No:9/A UŞAK

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar65,1102,0
Ödenmiş Sermaye39,839,8
Net Kâr-43,0-10,2

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,3
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 16,0 mnTL
Net Borç 101,5 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 0,00 -2,56 8,57 -30,91
USD -0,17 -3,39 12,09 -37,63
Göreceli -0,03 -4,25 -0,04 -33,09
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UMPAS26.12.20188,340,04754,754,67 1.996.760 42
UMPAS26.12.20188,340,04754,754,671.996.76042

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar146.693.720173.200.928155.180.372129.519.458
Nakit ve Nakit Benzerleri2.039.4332.616.0246.660.0615.891.185
Finansal Yatırımlar115.0000011.492
Ticari Alacaklar76.994.29686.808.01972.716.39663.121.383
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar590.367851.408978.243175.490
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar63.109.56373.188.29670.381.13557.779.403
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar3.845.0619.737.1814.444.5372.540.505
(Ara Toplam)146.693.720173.200.928155.180.372129.519.458
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar164.320.022166.187.547170.851.662169.685.002
Ticari Alacaklar004.979.4531.583.968
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar346.45540.25541.53242.246
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar5.00005.0005.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar05.00000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller54.857.67754.465.53454.235.05049.698.477
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar107.889.467109.727.757110.549.833104.929.620
Şerefiye00012.347.388
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.111.3001.064.1831.035.383995.806
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar110.123884.8185.41182.497
TOPLAM VARLIKLAR311.013.742339.388.475326.032.034299.204.460
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler197.554.977191.456.278159.222.787125.678.714
Finansal Borçlar79.354.74188.560.24167.656.97655.747.774
Diğer Finansal Yükümlülükler192.669000
Ticari Borçlar53.281.29145.993.24843.858.02831.808.179
Diğer Borçlar1.853.9191.58274718.712
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00196.895-155.690
Borç Karşılıkları13.530.08114.004.79012.177.4825.971.056
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler49.342.27642.896.41735.332.65932.288.683
(Ara Toplam)197.554.977191.456.278159.222.787125.678.714
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler48.406.12145.910.21754.908.58355.686.665
Finansal Borçlar24.117.24323.748.95831.227.04131.863.757
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar19.410019.41042.702
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar2.226.8171.679.8952.472.7454.390.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü020.461.954019.389.645
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22.042.65119.41021.189.3870
Özkaynaklar65.052.644102.021.980111.900.664117.839.081
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar65.052.644102.021.980111.900.664120.288.415
Ödenmiş Sermaye39.835.11039.835.11039.835.11039.236.275
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0001.160.690
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.608.6813.069.4392.999.7302.999.731
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları9.546.2159.113.5043.704.7031.420.537
Dönem Net Kar/Zararı-43.012.951-10.206.5584.791.9011.294.583
Diğer Özsermaye Kalemleri57.075.58960.210.48560.569.22074.176.599
Azınlık Payları000-2.449.334
TOPLAM KAYNAKLAR311.013.742339.388.475326.032.034299.204.460
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri150.254.47472.318.109146.419.21567.245.951
Satışların Maliyeti (-)-139.023.770-56.965.510-99.935.689-44.345.810
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)11.230.70415.352.59946.483.52622.900.141
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)11.230.70415.352.59946.483.52622.900.141
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-12.059.193-5.877.686-13.971.527-6.865.406
Genel Yönetim Giderleri (-)-10.042.639-4.966.731-9.872.881-5.195.355
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)00-984.579-748.455
Diğer Faaliyet Gelirleri9.240.1574.306.43011.538.41511.011.842
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-10.025.731-5.383.950-5.229.259-4.400.642
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-11.656.7023.430.66227.963.69516.702.125
Net Faaliyet Kar/Zararı-10.871.1284.508.18221.654.53910.090.925
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler112.596108.8994.417.9762.145.937
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1.233.728-114.050-207.947-92.832
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar7.323073.19673.196
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-12.770.511000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler5.833.163224.7764.464.7972.930.096
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-35.419.408-13.689.692-23.523.010-10.219.025
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1.121.132-5.1514.210.0292.053.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-42.356.756-10.039.40513.188.70711.539.497
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-656.195-167.153-8.396.806-10.282.738
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00-392.4100
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-656.195-167.153-8.004.396-10.282.738
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-43.012.951-10.206.5584.791.9011.256.759
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)-43.012.951-10.206.5584.791.9011.256.759
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-43.012.951-10.206.5584.791.9011.256.759
Hisse Başına Kazanç-1000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-1000
Amortisman Giderleri2.310.76145.7003.706.5382.317.798
Kıdem Tazminatı1.400.1461.420.0501.613.5871.128.941
Finansman Giderleri-35.419.408-13.689.692-23.523.010-10.219.025
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu-5.686.608-14.240.841-23.316.830-16.053.607
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-6.836.853-14.217.169-23.376.162-15.968.212
Net YPP (Hedge Dahil)-5.686.608-14.240.841-23.316.830-16.053.607
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UMPAS 0,4 A/D A/D A/D 0,2 12/2018
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi