SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 120.150 122.142 -1,63
VIOP 144.461 147.264 -1,90
USD/TRY 5,9445 5,9428 0,03
BIST BANKS 175.112 177.953 -1,60
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 13.205 13.577 -2,74
GOLD 1.578,74 1.571,81 0,44
BRENT 58,57 59,89 -2,20

 Umpaş Holding Hisse Senedi | UMPAS

TL
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
  • G
  • H
  • A
  • Y

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 0,4 0,74 0,34
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0,0 0,1 0,1

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)
Dahil değil Dahil değil Dahil değil

Şirket Künyesi

Ünvanı Umpaş Holding
Kuruluş 01.12.1997
Faal Alanı Seramil, AVM, sigorta, makine, inşaat , bilgi teknolojiler ve petrol sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Telefon (0276)2239033
Faks (0276)2239034
Adres Köme Mah. Taslak Sok. No:9/A UŞAK

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar55,265,1
Ödenmiş Sermaye39,839,8
Net Kâr-13,5-43,0

Cari Değerler

F/K A/D
FD/FAVÖK -
PD/DD 0,5
FD/Satışlar A/D
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Piyasa Değeri 29,0 mnTL
Net Borç 92,9 mnTL
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Gün (%) 1 Hafta (%) 1 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL 7,81 15,00 32,69 11,29
USD 7,63 14,22 32,69 11,29
Göreceli 9,60 17,36 25,55 5,99
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Tem.Brüt
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başı
Brüt
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Nakit Tem. Brüt Oran(%) Nakit Tem. Net Oran(%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı
UMPAS26.12.20188,340,04754,754,67 1.996.760 42
UMPAS26.12.20188,340,04754,754,671.996.76042

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar126.790.298146.693.720173.200.928155.180.372
Nakit ve Nakit Benzerleri2.464.3862.039.4332.616.0246.660.061
Finansal Yatırımlar370.860115.00000
Ticari Alacaklar70.808.69376.994.29686.808.01972.716.396
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar415.499590.367851.408978.243
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Stoklar34.490.92163.109.56373.188.29670.381.135
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar14.542.0863.845.0619.737.1814.444.537
(Ara Toplam)123.092.445146.693.720173.200.928155.180.372
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar3.697.853000
Duran Varlıklar147.132.188164.320.022166.187.547170.851.662
Ticari Alacaklar0004.979.453
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar346.880346.45540.25541.532
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0000
Finansal Yatırımlar0005.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.0005.0005.0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller42.339.75854.857.67754.465.53454.235.050
Stoklar0000
Kullanım Hakkı Varlıkları0000
Maddi Duran Varlıklar100.647.571107.889.467109.727.757110.549.833
Şerefiye0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.685.6911.111.3001.064.1831.035.383
Ertelenmiş Vergi Varlığı0000
Diğer Duran Varlıklar1.107.288110.123884.8185.411
TOPLAM VARLIKLAR273.922.486311.013.742339.388.475326.032.034
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler132.943.300197.554.977191.456.278159.222.787
Finansal Borçlar32.136.52879.354.74188.560.24167.656.976
Diğer Finansal Yükümlülükler19.872192.66900
Ticari Borçlar37.638.72053.281.29145.993.24843.858.028
Diğer Borçlar1.854.0511.853.9191.582747
Müşteri Söz. Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)31.449.04041.208.68600
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü000196.895
Borç Karşılıkları7.153.08213.530.08114.004.79012.177.482
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22.692.0078.133.59042.896.41735.332.659
(Ara Toplam)132.943.300197.554.977191.456.278159.222.787
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler85.813.26848.406.12145.910.21754.908.583
Finansal Borçlar63.542.94224.117.24323.748.95831.227.041
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar00019.410
Müşteri Söz.Doğan Yük.0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0000
Uzun vadeli karşılıklar1.972.6872.226.8171.679.8952.472.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.191.57222.042.65120.461.9540
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler106.06719.41019.41021.189.387
Özkaynaklar55.165.91865.052.644102.021.980111.900.664
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.165.91865.052.644102.021.980111.900.664
Ödenmiş Sermaye39.835.11039.835.11039.835.11039.835.110
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri001.160.6900
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.609.2791.608.6813.069.4392.999.730
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-35.164.2388.651.4379.113.5043.704.703
Dönem Net Kar/Zararı-13.531.184-43.012.951-10.206.5584.791.901
Diğer Özsermaye Kalemleri62.416.95157.970.36759.049.79560.569.220
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR273.922.486311.013.742339.388.475326.032.034
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri71.154.725150.254.47472.318.109146.419.215
Satışların Maliyeti (-)-75.583.263-139.023.770-56.965.510-99.935.689
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-4.428.53811.230.70415.352.59946.483.526
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)-4.428.53811.230.70415.352.59946.483.526
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-2.745.445-12.059.193-5.877.686-13.971.527
Genel Yönetim Giderleri (-)-6.363.426-10.042.639-4.966.731-9.872.881
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)000-984.579
Diğer Faaliyet Gelirleri3.069.5179.240.1574.306.43011.538.415
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-745.167-10.025.731-5.383.950-5.229.259
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)-11.213.059-11.656.7023.430.66227.963.695
Net Faaliyet Kar/Zararı-13.537.409-10.871.1284.508.18221.654.539
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.281.792112.596108.8994.417.976
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-1.233.728-114.050-207.947
Diğer Gelir ve Giderler0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar07.323073.196
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-6.931.267-12.770.5113.425.5110
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler634.4915.833.163224.7764.464.797
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-7.808.388-35.419.408-13.689.692-23.523.010
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4.281.792-1.121.132-5.1514.210.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.105.164-42.356.756-10.039.40513.188.707
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)2.942.712-656.195-167.153-8.396.806
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-392.410
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)2.942.712-656.195-167.153-8.004.396
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-11.162.452-43.012.951-10.206.5584.791.901
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)-2.368.7320-12.3230
DÖNEM KARI (ZARARI)-13.531.184-43.012.951-10.218.8814.791.901
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları-13.531.184-43.012.951-10.218.8814.791.901
Hisse Başına Kazanç0-100
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-100
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-100
Amortisman Giderleri3.432.6752.310.7611.881.9713.706.538
Kıdem Tazminatı314.6491.400.1461.420.0501.613.587
Finansman Giderleri-7.808.388-35.419.408-13.689.692-23.523.010
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu15.933.776-5.686.608-14.240.841-23.316.830
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu10.307.692-6.836.853-14.217.169-23.376.162
Net YPP (Hedge Dahil)15.933.776-5.686.608-14.240.841-23.316.830
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
UMPAS 0,7 A/D A/D A/D 0,5 6/2019
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi