SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 88.258 89.138 -0,99
VIOP 108.378 109.510 -1,03
USD/TRY 3,6055 3,5708 0,97
BIST BANKA 149.785 151.303 -1,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DOW JONES 20.777 20.797 -0,10
DAX 11.804 11.948 -1,20
ALTIN 1.256,81 1.248,88 0,64
BRENT 56,03 56,45 -0,74

 TCHOL | Tacirler Yatırım Ortaklığı

Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi
Değişim
Fark
Toplam İşlem Hacmi

Dönemsel Hareketler

3 Aylık Hareketler Minimum Maksimum Değişim
Fiyat Hareketi (TL) 2,76 5,09 2,33
Hacim Hareketi (Milyon TL) 0 0 0

Dahil Olduğu Endekslerdeki Ağırlığı

XU100 (%) XU050 (%) XU030 (%)

Şirket Künyesi

Ünvanı Tacirler Yatırım Ortaklığı
Kuruluş 14.02.2006
Faal Alanı Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği
Telefon (0212)3554646
Faks (0212)2820998
Adres Nispetiye Cad. Akmerkez B 3 Blok Kat 9 Etiler- İstanbul

Mali Tablo*

Mali Tablo
Özkaynaklar5.236.4915.210.116
Ödenmiş Sermaye5.000.0005.000.000
Net Kâr109.79791.187

Cari Oranlar

F/K 56,3
FD/FAVÖK -
PD/DD 2,9
FD/Satışlar -
Yabancı Oranı (%)
Ort Hacim (mn$) 3A/12A 0,0 / 0,0
Yurtdışı Çarpan İskontosu (%) -

Getiriler

1 Hafta (%) 1 Ay (%) 12 Ay (%) Yıl İçi Getiri
TL -1,64 3,45 191,26 -27,03
USD 0,83 12,12 138,39 -18,73
Göreceli -1,01 -1,75 148,18 -17,58

Ortaklık Yapısı

Ticari Ünvan Pay Oranı(%)
Kod Bölünme
Sonrası
Sermaye
(TL)
Tarih Bedelli
Oran
(%)
Bedelli
Nom.
Tutar
(TL)
Diğer
(*)
Bedelsiz
IK
Oran
(%)
Bedelsiz
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
Oran
(%)
Nakit
Temettü
(TL)
Hisse
Başına
Temettü
(TL)
Kod Dağ. Tarihi Temettü Verim Hisse Başı TL Dağıtma Oranı
TCHOL15.04.20130,800,008520
TCHOL15.04.20113,330,030022
TCHOL15.04.20130,800,008520
TCHOL15.04.20113,330,030022

Mali Tablolar

Bilanço
Dönen Varlıklar5.279.4265.265.7435.202.1925.168.615
Nakit ve Nakit Benzerleri3.17117.37390.05852.835
Finansal Yatırımlar5.135.5195.113.8824.983.7604.990.243
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Stoklar0000
Canlı Varlıklar0000
Diğer Dönen Varlıklar140.736134.488128.374125.537
(Ara Toplam)5.279.4265.265.7435.202.1925.168.615
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar0000
Duran Varlıklar1.19811.31495912.689
Ticari Alacaklar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0000
Diğer Alacaklar0000
Finansal Yatırımlar0000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0000
Canlı Varlıklar0000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0000
Maddi Duran Varlıklar0000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.121384959959
Şerefiye0000
Ertelenmiş Vergi Varlığı7710.930011.730
Diğer Duran Varlıklar0000
TOPLAM VARLIKLAR5.280.6245.277.0575.203.1515.181.304
KAYNAKLAR0000
Kısa Vadeli Yükümlülükler44.13332.98512.28629.826
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar1.0190010
Diğer Borçlar14.124000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0000
Borç Karşılıkları15.93020.306017.999
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.06012.67912.28611.817
(Ara Toplam)44.13332.98512.28629.826
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000
Uzun Vadeli Yükümlülükler033.95639.69239.692
Finansal Borçlar0000
Diğer Finansal Yükümlülükler0000
Ticari Borçlar0000
Diğer Borçlar0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0000
Devlet Teşvik ve Yardımları0000
Borç Karşılıkları033.95639.69239.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.0000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0000
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0000
Özkaynaklar5.236.4915.210.1165.151.1735.111.786
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.236.4915.210.1165.151.1735.111.786
Ödenmiş Sermaye5.000.0005.000.00005.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0000
Hisse Senedi İhraç Primleri0000
Değer Artış Fonları0000
Yabancı Para Çevrim Farkları0000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.73744.73744.73744.737
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları73.31073.31073.310-180.327
Dönem Net Kar/Zararı109.79791.18720.490253.637
Diğer Özsermaye Kalemleri8.6478825.012.636-6.261
Azınlık Payları0000
TOPLAM KAYNAKLAR5.280.6245.277.0575.203.1515.181.304
Gelir Tablosu
Sürdürülen Faaliyetler0000
Satış Gelirleri0000
Satışların Maliyeti (-)0000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)0000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler0000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)0000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)0000
Diğer Gelir ve Giderler0000
BRÜT KAR (ZARAR)0000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1.898-292-146-699
Genel Yönetim Giderleri (-)-327.263-164.995-81.548-256.564
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)0000
Diğer Faaliyet Gelirleri438.958256.474128.310509.278
Diğer Faaliyet Giderleri (-)0000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
FAALİYET KARI (ZARARI)109.79791.18746.616252.015
Net Faaliyet Kar/Zararı-329.161-165.287-81.694-257.263
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler0000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)0000
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)109.79791.18746.616252.015
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)00-4931.622
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)00-4931.622
Diğer Vergi Geliri (Gideri)0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI109.79791.18746.123253.637
DURDURULAN FAALİYETLER0000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)0000
DÖNEM KARI (ZARARI)109.79791.18746.123253.637
Dönem Kar/Zararının Dağılımı0000
Azınlık Payları0000
Ana Ortaklık Payları109.79791.18746.123253.637
Hisse Başına Kazanç0000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000
Amortisman Giderleri5957501.150
Kıdem Tazminatı0004.311
Finansman Giderleri0000
Yurtiçi Satışlar0000
Yurtdışı Satışlar0000
Net Yabancı Para Pozisyonu0000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu0000
Net YPP (Hedge Dahil)0000
Kod Kapanış (TL) F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar PD/DD Son Dönem
TCHOL 3,0 A/D A/D A/D 2,9 9/2016
Kod Kapanış (TL)
Değişim (Baz Puan) Etki* (%)
* Yabancı takas adedinin değişiminin son halka açıklık adedi üzerindeki etkisi
F/K PD/DD
Kod F/K Tahmin Prim/İsk. (%) PD/DD Tahmin Prim/İsk. (%)
TCHOL 0,0
2016 yılının tahminleri ile hesaplanmıştır
Prim ya da iskonto oranları sıfırdan küçük değerler için iskontolu, sıfırdan büyük değerler primli olduğunu göstermektedir.